MAŁŻEŃSTWA W CZASIE PANDEMII

Małżeństwa, w których relacje były dobre przed pandemią, z pewnym zadowoleniem przyjęły to, że teraz więcej czasu spędzają ze sobą. W małżeństwach, w których relacje były trudne wcześniej, w czasie pandemii często uległy pogorszeniu”. Szerzej na ten temat, na podstawie doświadczeń Spotkań Małżeńskich na: 

https://ekai.pl/malzenstwa-w-czasie-pandemii-rozmowa-z-liderami-spotkan-malzenskich/