DLA BOGA NIE MA BARIER

DLA BOGA NIE MA BARIER

Ostatnio odbyło się kilka rekolekcji Spotkań Małżeńskich  rzymskokatolickich, grekokatolickich, Cerkwi prawosławnej i kościoła baptystów. To znaki naszej jedności w Bogu; to znaki przyjęcia Jego daru dialogu przez różne wyznania. Jeden z animatorów z Rosji napisał do nas: „Dziękujemy za waszą miłość i akceptację i cieszymy się, że możemy odczuwać z wami wspólnotę i  razem służyć naszemu Zbawicielowi, pomimo konfrontacji, jaka istnieje między naszymi krajami . Nie ma barier dla Boga i Jego Kościoła, nie ma różnic narodowościowych i przynależności do tego czy innego kraju, nie ma wrogów, ale są dzieci Boże i ci, którym musimy nieść Dobrą Nowinę. Kochamy Was i modlimy się za Was!”. Współbrzmią te słowa ze słowami św. Piotra, że „Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie.” (Dz 10,34,25). Módlmy się wszyscy za nasze ośrodki katolickie, prawosławne i baptystyczne, które dają świadectwo temu przesłaniu i wierności Ewangelii. Dziękujmy Panu Bogu za ich chrześcijańską postawę, która jest owocem dialogu z samym sobą, w małżeństwie, a nade wszystko z Panem Bogiem.

Dodajmy jeszcze, że  każde z trzech wyznań tworzy odrębne stowarzyszenie, odrębne struktury kierujące się  prawem kanonicznym swoich Kościołów. Nasza działalność w kierunku kreowania jedności chrześcijan ma od samego początku poparcie Stolicy Apostolskiej.