NOWE EDYCJE WIECZORÓW DLA ZAKOCHANYCH I REKOLEKCJI DLA NARZECZONYCH

Na początku lutego rozpoczną się nowe edycje obu tych form na terenie całej Polski.

Wieczory dla Zakochanych i Rekolekcje dla Narzeczonych   są warsztatową metodą przygotowania do sakramentu małżeństwa  prowadzoną przez Spotkania Małżeńskie.

Wieczory dla Zakochanych to cykl 9 cotygodniowych dwugodzinnych lub trzygodzinnych spotkań prowadzonych  ośrodku duszpasterskim. Łącznie jest to 20 godzin warsztatowych tworzących logiczną całość.  Prowadzimy także skrócony program o charakterze wyjazdowym pod nazwą Rekolekcje dla Narzeczonych, obejmujący 15 godzin warsztatowych. W obu formach uczestniczy w ostatnich latach po ok.900-1000 par rocznie.  Ośrodki Spotkań Małżeńskich prowadzące przygotowanie do małżeństwa współpracują z diecezjalnym i krajowym duszpasterstwem rodzin.

Wieczory dla Zakochanych uważamy za podstawową formę pracy z przygotowującymi się do małżeństwa. Rozłożenie poszczególnych spotkań w czasie sprzyja głębszemu przeżyciu treści poszczególnych warsztatów, zwłaszcza, że uczestnicy otrzymują także swego rodzaju pracę domową. Rekolekcje dla Narzeczonych mogą być  ważnym uzupełnieniem innych kursów przedmałżeńskich. W wyjątkowych sytuacjach mogą być traktowane jako bezpośrednie przygotowanie do sakramentu małżeństwa.  Świadectwa uczestników Rekolekcji dla Narzeczonych mówią, że są one szczególnie owocne dla par będących daleko od Kościoła.  Niejednokrotnie są miejsc em nawrócenia.

Szczególną wartością programów obu form pracy jest dialog w parach na tematy, których –  jak sami uczestnicy potem mówią – nie poruszyliby sami, a które mogą być kluczowe dla udanego, trwałego związku małżeńskiego. Do takich tematów należy więź z Bogiem, modlitwa, motywy zawarcia małżeństwa, hierarchia wartości. Do rozmowy na te tematy uczestnicy są inspirowani świadectwami małżeństw i kapłana – animatorów Spotkań Małżeńskich, mający odpowiednie przygotowanie do prowadzenia tego rodzaju warsztatów.

Zarówno po Wieczorach dla Zakochanych jak i Rekolekcjach dla Narzeczonych zdarza się, że pary rozstają się ze sobą. Rozejście się takiej pary uważamy z pozytywny efekt kursu. Może świadczyć o pogłębieniu dojrzałości osobowej danej pary i jej większej odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Mówimy często” „O jeden rozwód mniej”.

Nieodłącznym elementem zarówno Wieczorów dla Zakochanych jak i Rekolekcji dla Narzeczonych jest zaznajomienie uczestników z metodami rozpoznawania faz płodności. Jednakże spotkanie na ten temat nie zwalnia z obowiązkowych spotkań w Poradni Rodzinnej.

Informacje o terminach Wieczorów dla Zakochanych i Rekolekcjach dla Narzeczonych można znaleźć na https://spotkaniamalzenskie.pl/terminy-2/

Irena i Jerzy Grzybowscy