BÓG PODAROWAŁ NAM TE REKOLEKCJE!

„Bóg podarował nam te rekolekcje! Tu się mówi lekko o trudnych rzeczach! „ Tak zaczęli swoje świadectwo uczestnicy niedawnych rekolekcji Spotkań Małżeńskich w Kościele Chrześcijan Baptystów. W Moskwie w dniach 26-28 października 2023 r. odbyły się rekolekcje dla małżeństw.

Na zakończenie weekendu uczestnicy rekolekcji powiedzieli m.in.:

Bóg podarował mi te rekolekcje! Tu się mówi lekko o trudnych rzeczach! To tak, jakby powiedziano mi: „Chodź, chodź i podziel się swoim życiem z żoną. To jest to – to jest ten czas!”. W życiu jest tak mało czasu, a czasami tak mało chęci, by porozmawiać z żoną, a tutaj otrzymaliśmy ten dar. Chwała Bogu!

Mój mąż i ja nie mieszkamy teraz razem. Rozmawiamy o rozwodzie. Bóg pewnie tak nas prowadzi, że spotkaliśmy się tutaj. Mogłam z nim porozmawiać o problemie. Tutaj zobaczyłam mojego męża z innej strony. Miałam do niego pretensje, których teraz postaram się nie wysuwać. Mój mąż zawsze kończy rozmowę, kiedy nie podoba mu się to, co do niego mówię. Tutaj zgodziliśmy się, że będziemy słuchać siebie nawzajem i prowadzić dialog.

Nauczyłem się rozumieć i opisywać swoje uczucia. Zdałem sobie sprawę, że ukrywałem niektóre z moich uczuć, ponieważ otwarcie serca powoduje ryzyko zranienia. Moja żona zapewniła mnie, że wysłucha moich uczuć z uwagą. Zasady dialogu są bardzo głębokie, cieszę się, że je poznałem i mogę je stosować.

DIALOG Z BOGIEM – W TARNOPOLU (Ukraina)

W dniach 6-8 października 2023 r. w Maryjnym Centrum Duchowym w Zarvanytsia odbyły się pogłębione rekolekcje dla animatorów i uczestników Małych Grup wspólnoty Spotkania Małżeńskie „W dialogu z Panem Bogiem”, które po raz pierwszy zostały zorganizowane i przeprowadzone przez Ośrodek w Tarnopolu.

„Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie”. List Jakuba 1:22 jest jednym z ostatnich cytatów, nad którymi się zastanawialiśmy.

Pan zmienia wodę naszych ograniczeń w wino możliwości. Wypełnieni radością, światłem i pokojem wróciliśmy do domu, gotowi podzielić się otrzymanym duchowym skarbem.

Dziękujemy Bogu i Siłom Zbrojnym Ukrainy, które zapewniają nam bezpieczeństwo, módlmy się za nich!

KRAJOWY ZJAZD LIDERÓW   SPOTKAŃ MAŁŻEŃSKICH CERKWI GREKOKATOLICKIEJ NA UKRAINIE

W dniach 20-22 października 2023 r. w Ośrodku Rekolekcyjno-Wypoczynkowym „Switlycia” w Brzuchowicach odbył się Krajowy Zjazd Liderów Spotkań Małżeńskich UKG. W wydarzeniu wzięli udział członkowie Zarządu Krajowego, a także liderzy i członkowie zarządów wszystkich ośrodków społeczności. Biskup Dmytro Hryhorak, biskup UKG w Buczaczu, jeden z honorowych uczestników wydarzenia, powiedział: „Ten zjazd jest przeciwieństwem oficjalności, ponieważ panowała na nim ciepła, rodzinna atmosfera”.

Takie zjazdy w naszej społeczności odbywają się raz na 4 lata. Hasłem tegorocznego Zjazdu były słowa z Ew. św. Mateusza 5-8: „Błogosławieni czystego serca…”. Założyciele wspólnoty Irena i Jerzy Grzybowscy, którzy wysłali list do uczestników, tak skomentowali to hasło: „…Drogą do przyjęcia tego błogosławieństwa są zasady dialogu. Ponieważ umiejętność słuchania i rozumienia, a także dzielenia się i przebaczania, oczyszcza serce z pośrednich przejawów uczuć, z różnych zagrożeń dla naszej osobowości, pomaga budować relacje w miłości z Bogiem i bliźnim.  Serce jest czyste, gdy żyjemy w prawdzie wobec siebie, małżeństwa, Boga i innych ludzi.  Serce jest czyste, gdy nie unikamy trudnych tematów, ale poruszamy je. A wszystko to jest możliwe dzięki priorytetowi słuchania przed mówieniem, rozumienia przed osądzaniem.  Musimy słuchać siebie bez lęku, aby rozpoznać prawdę o sobie; prawdę, która nie jest zagrożeniem, ale wyzwoleniem, drogą do wolności, do której Jezus nas wyzwolił. W ten sposób budzi i ożywia radość i nadzieję. Ta czystość serca obejmuje również intencję niezbędną do obrony Ojczyzny”.

List poparcia do uczestników Zjazdu wystosowali również Liderzy Wspólnoty Edyta i Kuba Hoczewscy w imieniu całego Zarządu Międzynarodowego. „Chwała Ukrainie i jej Bohaterom! Przyjmijcie nasze serdeczne pozdrowienia od Zarządu Spotkań Małżeńskich! Jesteśmy przepełnieni wielką troską i empatią wobec cierpienia narodu ukraińskiego w wyniku nieuzasadnionej agresji Rosji. Jednocześnie jesteśmy bardzo poruszeni świadectwami o waszej działalności w tym czasie, o rekolekcjach, spotkaniach w Małych Grupach, pielgrzymkach, dniach odnowy duchowej…”

Uczestnicy na spotkaniu końcowym dzielili się przyjemnymi odczuciami:

„Wdzięczność Bogu za naszą wspólnotę. Spotkania Małżeńskie to moja rodzina, moi przyjaciele. Radość z bycia częścią wielkiej całości, jaką jest społeczność; pragnienie niesienia dobra, pokoju, miłości, co sprawia, że czuję się spełniony. Radość, wdzięczność, spokój, wzruszenie – jakbym się spryskała „dobrymi perfumami”. Radość, podniesienie na duchu, odpowiedzialność (przed sobą i przed Bogiem)”.

ODBILIŚMY SIĘ OD DNA (PRAWOSŁAWNI W KALININGRADZIE)

12 listopada 2023 r. w Kaliningradzie odbyło się nasze pierwsze spotkanie – był to warsztat „Wprowadzenie do dialogu”. Organizatorzy podzieli się przeżyciami, które towarzyszyły im podczas przygotowań warsztatu:

„Ponownie zanurzyliśmy się w Spotkaniach Małżeńskich. Było to dla mnie bardzo wyczekiwane! Przygotowując się do nadchodzącego warsztatu Wprowadzenie do Dialogu, byłam podekscytowana i odczuwałam strach przed zaczynaniem od nowa. Bardziej niż kiedykolwiek czułam wsparcie kochającego Boga Ojca i jedność z moim mężem, gdy prowadziliśmy warsztaty. Owoce warsztatów, które z miłością przygotowaliśmy, były teraz dla mnie bardziej widoczne. Prawdopodobnie po raz pierwszy w życiu, oprawa, liczba par i inne kwestie organizacyjne nie były dla mnie ważne. Oddaliśmy to Bogu. A On dał nam radość i inspirację, abyśmy poczuli się zespołem, abyśmy ponownie poczuli, jak ważna jest ta praca dla innych małżonków, co znajduje odzwierciedlenie w informacjach zwrotnych od uczestników. To jest nasze doświadczenie „odbicia się od dna”.”

„ Najważniejszą rzeczą, która mnie wypełnia, jest poczucie godności i wielkości służenia Bogu w tej pracy. Jestem wdzięczny Panu, że pozwolił mi być w swoim zespole. Po raz pierwszy mam poczucie pewności i stanowczości, aby zaufać programowi i nie zamieniać warsztatów w nasiadówkę. Nabrałem nawet szacunku do samego siebie za to, że to robię. Chcę pełnić tę posługę z godnością i nie dostosowywać się do oczekiwań uczestników. „

A na koniec uczestnicy podzielili się swoimi przeżyciami:

„Te ćwiczenia pomogły spojrzeć w głąb siebie, przypomnieć sobie dialog. Pytania skłoniły mnie do wewnętrznego dialogu z samym sobą. Pomogły mi zastanowić się nad znaczeniem przebaczenia i zrodziło się we mnie pragnienie, by wysłuchać mojego męża bez kłótni, bez przerywania, by choć raz spróbować go zrozumieć. Po raz pierwszy usłyszałam, że dialog nie pomaga w rozwiązywaniu problemów, ale w poznawaniu siebie nawzajem”.

„Zasady dialogu były mi znane, ale z jakiegoś powodu tylko dwie pierwsze były dla mnie jasne, tutaj jakoś poczułem je w całości. Nigdy nie myślałem o znaczeniu komunikacji niewerbalnej. Zobaczyłem, jak dialog może pomóc w kwestiach, które mogą wisieć w powietrzu i zrażać małżonków do siebie”.