ZJAZD ANIMATORÓW W RZESZOWIE

W dniach 8-10 września w Rzeszowie, w domu rekolekcyjnym Tabor, odbył się  Krajowy Zjazd Animatorów Spotkań Małżeńskich w  Polsce. Zapewne na stronie Spotkań ukażą się wystąpienia plenarne. Na razie przesyłamy link do oficjalnego sprawozdania.

https://www.ekai.pl/krajowy-zjazd-animatorow-spotkan-malzenskich/

Z naszej strony chcielibyśmy podzielić się uczuciami radości, uznania, chwilami wręcz zachwytu wystąpieniami plenarnymi, które w naszym przekonaniu, ogarniały całość duchowości, charyzmatu i misji Spotkań Małżeńskich, zgodnie z naszą wizją założycielską.  W podanym linku zostały zauważone te aspekty. Organizatorzy, jako motto Zjazdu, wybrali słowa z  Listu św. Jana „Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.” (1 J  4,12 ). Tak jak wszystkie słowa Nowego Testamentu niosą przesłanie dla Spotkań Małżeńskich, tak i te. W naszym słowie końcowym zauważyliśmy, że miłość doskonała zakłada działalność apostolską, gdyż słowa Jezusa: „Idźcie i czyńcie uczniów” oraz „Idźcie na cały świat” są wezwaniem wieńczącym całe Jego nauczanie. Są one uwarunkowane miłością wzajemną – tak w małżeństwie, jak i we wspólnocie animatorów. A miłość realizuje się w dialogu. Dlatego tak bardzo staramy się dbać o duchowość i formację.

Oprac., Irenka i Jerzy Grzybowscy