SPOTKANIA MAŁŻEŃSKIE NA KONGRESIE RODZIN POLONIJNYCH W GDAŃSKU

W dniach 15-17 września 2023 odbył się w Gdańsku w pomieszczeniach stadionu Arena, VI Światowy Kongres Rodzin Polonijnych. Było szereg referatów i warsztatów o małżeństwie i rodzinie. W programie był warsztat „Wprowadzenie do dialogu”, który prowadzili Katarzyna  i Mariusz Bilscy z Ośrodka w Wielkiej Brytanii z ks. Przemysławem Kotem z Ośrodka w Niemczech.  Odbyło się także nieformalne spotkanie z Ireną i Jerzym Grzybowskimi. Na  Kongres przyjechali animatorzy z Białorusi (z Ośrodków w Mińsku i Baranowiczach), z Niemiec, Wielkiej Brytanii i USA.), w większości animatorów z tych krajów. Polskę reprezentowali animatorzy i uczestnicy Małych Grup z Ośrodka w Gdyni. Poruszyliśmy m.in. kwestię  prowadzenia naszych programów w języku angielskim i niemieckim. Przygotowaliśmy też „List z Światowego Kongresu Rodzin Polonijnych do Animatorów Spotkań Małżeńskich we wszystkich krajach” . Szczególny  akcent położyliśmy w nim na budowanie wspólnoty nastawionej na wypełnianie wezwania Jezusa: „idźcie i czyńcie uczniów” oraz „idźcie na cały świat” z dobrą nowiną o dialogu. W języku polskim rozesłaliśmy ten list mailem do animatorów w języku polskim

Konferencja Episkopatu Polski uznała, że Spotkania Małżeńskie są wśród tych wspólnot, które – jak powiedział podczas Kongresu delegat KEP ds. Emigracji, bp Piotr Turzyński – „tworzyły pewnego rodzaju podwaliny pod duszpasterstwo na emigracji{.  Irena i Jerzy Grzybowscy oraz Elżbieta i Bogusław Mura z  Ośrodka Spotkań Małżeńskich w Niemczech otrzymali medale „Pro Polonia et Ecclesia”.