Śp. ks. Janusz Strojny

Dn. 8 listopada zmarł w wieku 84 lat śp. ks Janusz Strojny, długoletni duszpasterz Spotkań Małżeńskich w pierwszym 20 – leciu istnienia  Ruchu. Współprowadził pierwszy eksperymentalny weekend dla małżeństw w 1977 r, w Laskach. Był wtedy duszpasterzem  niewidomych. Sam niewidomy na jedno oko, miał ogromny dar wrażliwości na ludzkie cierpienie, wrażliwości na drugiego człowiek w ogóle. Niewątpliwie ta wrażliwość przenosiła się na nas, animatorów i uczyła słuchania. Ks. Janusz sam często wspominał,  że kiedy poznał program Spotkań Małżeńskich. to zauważył, że wpisuje się on w jego wcześniejsze  podejście duszpasterskie do drugiego człowieka, czyli uzdrawianie zranień przez dotknięcie ich na wzór Chrystusa, z miłością. Dlatego zaangażował się w Spotkania Małżeńskie. Wielu ówczesnych uczestników weekendów zawdzięcza mu to uzdrawiające dotknięcie z miłością, czy to podczas samych refleksji rekolekcyjnych, czy też w konfesjonale lub podczas indywidualnych rozmów. Oprócz prowadzenia wielu rekolekcji w Laskach w Ośrodku Warszawskim, jeździł wraz z małżeństwami animatorów na weekendy do tworzących się ośrodków we Wrocławiu, Toruniu, Lublinie i Gdańsku. W Spotkaniach Małżeńskich widział szansę na odnowę Kościoła w Polsce, co po latach zaczęło się spełniać szczególnie w gałęzi duszpasterstwa rodzin.

W 1998r. po obronieniu pracy doktorskiej, został wicerektorem Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Od tego czasu stopniowo wycofywał się z pracy w Spotkaniach Małżeńskich.  Funkcję tę pełnił do 2007 r. Jednakże nadal pozostawał czynny na kilku innych uczelniach katolickich.  Po ostatecznym przejściu na emeryturę w 2015 r. zamieszkał z rodziną w Poznaniu. Tam też zmarł. Niech Pan  przyjmie Go do swego Królestwa!