Przeżywacie kryzys?

Dla wielu małżeństw przeżywających poważne trudności we wzajemnej komunikacji, Spotkania Małżeńskie są przysłowiową „ostatnią deską ratunku”. Wiele z nich potrafi z tej deski skorzystać. Zależy im na ich związku, ale nie potrafią się porozumieć. Tu udaje im się często, choć nie zawsze, zrobić pierwszy krok w kierunku lepszego wysłuchania i zrozumienia siebie nawzajem.  Przyjeżdżają małżeństwa, będące nawet na etapie rozmów o rozwodzie. Niektóre z nich wycofują z sadów wnioski rozwodowe. W weekendzie uczestniczyło też wiele par małżeńskich, które miały zamiar ponownie się połączyć po separacji. Zapraszamy każde małżeństwo, które pragnie, by ich wspólne życie nieustannie się rozwijało. Nie stawiamy uczestnikom barier formalnych. Spotkania Małżeńskie umacniają małżeństwo od wewnątrz, a od więzi męża i żony zależą w dużym stopniu relacje rodziców z dziećmi, z dalszą rodziną, z innymi ludźmi. Jeżeli w domu panuje miłość i rodzina promieniuje nią na zewnątrz, to jej duch udziela się innym.

Świadectwa