Intencje modlitewne

Do tradycji Spotkań Małżeńskich należy odmawianie w każdy poniedziałek o godz. 21:00 przynajmniej jednej dziesiątki różańca w intencji animatorów i uczestników różnych form naszej pracy.

Wpisz własną intencję za które chcielibyście by nasza wspólnota modliła się. Można podawać imiona małżeństw, będą one umieszczone na tej stronie. Animatorzy Spotkań Małżeńskich będą się modlili w ich intencji w każdy poniedziałek.

Można podawać tylko imiona swojego małżeństwa. W przypadku innych par można podawać obydwa imiona wyłącznie za ich zgodą. Jeżeli o tę zgodę nie pytamy, to można podać tylko jedno imię, np. za Andrzeja i jego żonę”, albo: w intencji pewnego małżeństwa.

My modlimy się codziennie w intencji małżeństw, które prosiły nas o modlitwę.

Irenka i Jerzy Grzybowscy

Intencje:

 

 • W intencji małżeństwa Anny i Marusza o dar dialogu.
 • W intencji małżeństwa Dawida o dar dialogu, zrozumienia i przebaczenia.
 • Za małżeństwo Jana o odbudowanie więzi małżeńskiej.
 • Za Kazimierę i jej męża o dar dialogu.
 • W intencji małżeństwa Kingi i Jacka o szacunek, miłość, nawrócenie i umiejętność słuchani.
 • Proszę o modlitwę za Sławomira i jego żonę.  O Miłość, wierność, wybaczenie i zaufanie oraz dar dialogu.
 • O dar przebaczenia po zdradzie w małżeństwie Bogu wiadomym.
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Marzeny i Łukasza, o nawrócenie, dar pojednania i wybaczenia oraz wszelkie potrzebne łaski do pełnej realizacji przysięgi małżeńskiej.
 • Proszę o modlitwę w intencji uratowania mojego małżeństwa sakramentalnego.
 • Za Marylę i Jacka o odbudowanie więzi małżeńskie.
 • Proszę o modlitwę w intencji Kasi i jej męża o nawrócenie, uwolnienie z więzów nałogu, wzrastanie w Bożej Miłości, żeby byli dobrymi rodzicami dla dzieci.
 • O łaskę nawrócenia, pojednania, wybaczenia win, uzdrowienie wewnętrzne i psychiczne, wzajemną miłość i jedność dla małżeństwa Magdaleny i Macieja oraz o Boże Błogosławieństwo dla ich rodziny i opiekę Niepokalanej.
 • W intencji małżeństwa Ewy i Michała, o dar dialogu, miłości i przebaczenia.
 • Proszę o modlitwę intencji uratowania małżeństwa sakramentalnego Anny i Krzysztofa po rozwodzie cywilnym , żeby potrafili sobie wybaczyć i zrozumieli czym jest miłość, małżeństwo i rodzina. Żeby pokonali swoją niedojrzałość i egoizm.
 • W intencji uzdrowienia małżeńskiej miłości Joanny i jej męża, oraz o zdrowie dla obojga i ich dzieci.
 • Proszę o modlitwę o ratunek dla małżeństwa Justyny i Grzegorza z 20-sto letnim stażem, które przeżywa kryzys i grozi mu rozpad. O wyjednanie łaski wzajemnej miłości, szacunku, zrozumienia i przebaczania oraz o cud nawrócenia.
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Doroty i Grzegorza, które jest w kryzysie.  O potrzebne łaski i otwarcie się na działanie Ducha Świętego.
 • W intencji Klaudii i Karola o dar dialogu, miłości i przebaczenia.
 • W intencji małżeństwa Iwony i Przemka o dar dialogu.
 • Za nas, Martę i Szymona, o dar potomstwa oraz umacnianie na drodze do Pana Boga.
 • Za Kasię i jej męża, o  odnalezienie drogi powrotnej do Boga i siebie nawzajem.
 • Błagam o uzdrowienie naszego małżeństwa. Karolina
 • Za małżonków Barbarę i Dariusza przeżywających trudności w komunikacji, aby zapragnęli odbudować więź małżeńską uczestnicząc w Spotkaniach Małżeńskich.
 • W intencji małżeństwa Krystyny i Jana o odbudowanie relacji, o dar dialogu.
 • Za Karolinę i jej męża, o scalenie małżeństwa, o nawrócenie dla nich.
 • O łaskę nawrócenia i przemiany życia dla Pawła.
 • Proszę o modlitwę o ratunek dla małżeństwa Małgorzaty i Grzegorza,  krótkiego  stażem małżeństwa, któremu grozi rozpad. O  powrót miłości, do tego co nas połączyło, do wspólnych marzeń, planów, rozmów. O ratunek, o cud nawrócenia.
 • Proszę o modlitwę o dar wybaczenia krzywd i pojednania małżeństwa Kamili i Piotra.
 • W intencji małżeństwa, zagrożonego rozbiciem: za Magdalenę i Bernarda, o uzdrowienie małżeństwa, Dary Ducha Świętego, prawdziwą Miłość i wzajemne przebaczenie.
 • Za Macieja i jego żonę, o uratowanie małżeństwa i nawrócenie obojga.
 • Proszę o zrozumienie i miłość w naszym małżeństwie Marioli i Daniela oraz za ich dzieci.
 • Proszę o modlitwę za żonę, która zbłądziła, ale szczerze tego żałuje i pragnie trwać przy mężu.
 • Proszę o modlitwę za nasze małżeństwo, aby dobry Bóg umocnił naszą miłość i abyśmy zaprzestali życia na odległość, o pragnienie  bliskości. Proszę, aby Pan Bóg był dla nas na pierwszym miejscu i abyśmy potrafili rozpoznawać Jego Wolę i realizowali Jego miłość w naszym małżeństwie.
 • Za związek Ewy o łaskę sakramentów.
 • W intencji pewnego małżeństwa. O dar zrozumienia drugiej strony, jedności, przebaczenia.
 • Bardzo proszę o modlitwę za Andrzeja i jego żonę. Potrzebują  wsparcia modlitewnego.
 • Serdeczna prośba o modlitwę o boże prowadzenie dla Macieja i jego żony, o łaskę łaskę słuchania, rozumienia się, dzielenia się sobą, o łaskę przebaczenia.
 • Błagam o modlitwę w intencji nawrócenia mojego Męża, łaski zrozumienia, że bez Boga nic nie jest trwałe. Marzena
 • Za małżeństwo Anny i Szymona o dar dialogu.
 • Proszę o modlitwę w intencji uratowania małżeństwa Katarzyny i Cezarego. O dar dialogu.
 • O łaskę nawrócenia dla Pawła i jego żony. O łaskę przebaczenia i o dar dialogu.
 • Proszę o modlitwę o ratunek dla naszego małżeństwa, jesteśmy małżeństwem od kilku miesięcy a już grozi nam rozpad. Proszę o powrót miłości, do tego co nas połączyło, do wspólnych marzeń, planów, rozmów. O ratunek, o cud. Małgorzata i Grzegorz.
 • Bardzo błagam o cud przemiany serc Katarzyny i jej  męża oraz dzieci, o pojednanie w rodzinie. O dar dialogu i przebaczenia.
 • Proszę o modlitwę w intencji odrodzenia małżeństwa Kasi i Pawła. O powrót męża do rodziny, o nawrócenie dla małżonków, dar słuchania, rozumienia, dar dialogu, dar przebaczenia, by kryzys był dla nas szansą rozwoju związku oraz o uleczenie z depresji.
 • Proszę o modlitwę w intencji odrodzenia naszego małżeństwa, powrót męża do rodziny. O wzajemne przebaczenie, miłość i jedność w małżeństwie i rodzinie. Agata
 • Krzysztof i Maja proszę o modlitwę o nasze małżeństwo w tych trudnych dniach o dar dialogu i przebaczenia.
 • Proszę o modlitwę w intencji uratowania małżeństwa sakramentalnego Katarzyny i Daniela. O przemianę serc oraz nawrócenie, powrót męża do domu i dzieci oraz odrodzenie miłości małżeńskiej.
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Pauliny i Wojtka, które się rozpadło. O natchnienie Ducha św. by odbudować sakramentalne małżeństwo, o dar dialogu i przebaczenia.
 • Za przebaczenie,zrozumienie,odnowienie relacji, szacunek, miłość dla Ilony i Krzysztofa.
 • Bardzo proszę o modlitwę za uratowanie małżeństwa Małgosi i Patryka, żeby szczęśliwie odnaleźli swą miłość w tym trudnym dla nich czasie o dar dialogu, przebaczenia i nawrócenie.
 • Proszę o uratowanie rozpadającego się mojego małżeństwa. Aby mąż mi wybaczył i chciał że mną tworzyć rodzinę.
 • Proszę o modlitwę o uratowanie naszego małżeństwa Agnieszki i Sebastiana, powrót męża do rodziny, o dar nawrócenia, uwolnienia i przebaczenia.
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo  Artura i jego żony, które przechodzi kryzys z powodu nałogów oraz depresji . O dar miłości, dialogu wzajemnego zrozumienia, szacunki i przebaczenia. O uzdrowienie duszy i ciała małżonków. Jezu ufam Tobie.
 • Proszę o modlitwę w intencji Ani i Pawła o uratowanie małżeństwa, otwarcie się na siebie i Boga, przebaczenie, dar płodności, o powrót męża do domu, by nie doszło do rozwodu.
 • W intencji małżeństwa Marcina i Iwony. Powierzam Bogu ich obojga, błagam o nawrócenie i odbudowanie miłości małżeńskiej, dar dialogu i przebaczenia.  Niech Bóg zajmie pierwsze miejsce w ich sercach i w ich rodzinie.
 • Za Katarzynę i Konrada o zgodę, miłość, dar przebaczenia i dialogu.
 • O przezwyciężenie kryzysu w małżeństwie Anity i Tomasza.
 • Proszę pokornie o dar przebaczenia ratunek i uzdrowienie po zdradzie, aby czas separacji pozwolił na dialog i powrót do siebie. Daniel i Urszula.
 • Za Kingę i jej męża,  o dar dialogu.
 • Za Karolinę i jej narzeczonego o owocne przeżywanie czasu przygotowania do małżeństwa.
 • Proszę o modlitwę w intencji sakramentalnego małżeństwa Gosi i Sławka, po rozwodzie cywilnym. Proszę, aby Pan Bóg natchnął ich Duchem Świętym, miłością, wiarą i empatią, by scalili  małżeństwo na nowo.
 • Proszę o modlitwę za Mateusza.
 • Proszę o modlitwę w intencji Sabiny i Mateusza, aby podjęli próbę uratowania swojego małżeństwa po zdradzie, umieli sobie wybaczyć i rozmawiać ze sobą.
 • Proszę o modlitwę w intencji uratowania małżeństwa Anety i jej męża. O dar dialogu.
 • O dar dialogu dla Beaty i Mikołaja.
 • Bardzo proszę o gorącą modlitwę w intencji kilkumiesięcznego małżeństwa Agnieszki i jej Męża o wypełnienie przysięgi małżeńskiej oraz oddalenie osób, które mogłyby się przyczynić do ich rozwodu.
 • Za Grzegorza i Małgorzatę o dar dialogu.
 • Z całego serca proszę o modlitwę w intencji uratowania małżeństwa sakramentalnego Klaudii i Daniela . O przemianę serca oraz nawrócenie, powrót męża do domu i odrodzenie miłości małżeńskiej.
 • Proszę o modlitwę o nawrócenia Piotra, jego powrót do domu i odbudowę miłości małżeńskiej, w której Bóg będzie na pierwszym miejscu. Jezu ufam Tobie
 • Proszę o modlitwę w intencji pojednania w małżeństwie Katarzyny i jej męża, żeby potrafili sobie wybaczyć i zrozumieli czym miłość, małżeństwo i rodzina. Żeby pokonali swoją niedojrzałość i egoizm. O łaskę nawrócenia dla nich i ich córeczki. O zgodę, jedność i wzajemny szacunek między nimi.
 • W intencji uratowania małżeństwa Elżbiety i Tomasza o dar dialogu, o siłę i mądrość do przezwyciężenia kryzysu oraz o opiekę nad całą ich rodziną.
 • W intencji Katarzyny i Sebastiana o dar dialogu.
 • Proszę o modlitwę za Julię i Jakuba o wyjście z kryzysu w związku, abyśmy potrafili przebaczać sobie urazy i przykrości, by wrócił szacunek i zaangażowanie. Aby odnowiła się w nas miłość oraz o dar dialogu.
 • Proszę o modlitwę w intencji uratowania małżeństwa Marty i jej męża, o nawrócenie, o przebaczenie i dar dialogu.
 • W intencji Artura i Ewy o wzajemne otwarcie na siebie, odkrycie swej nieskończonej wartości w Bogu i stałe napełnianie serc Miłością Boga w Trójcy Jedynego. Panie ratuj!
 • Prośba o nawrócenie, przebaczenie i dar dialogu dla  Karoliny i Emila, o odbudowanie związku po zdradzie.
 • Proszę, aby dobry Bóg połączył mnie z moim mężem, byśmy nie żyli już w oddaleniu. Iza
 • W intencji małżeństwa Natalii i Piotra, które jest zagrożone rozpadem, o pomoc w naprawie i odnowie ich relacji.
 • Za Barbarę i Zbyszka, aby na nowo odkryli w sobie żar miłości małżeńskiej i wspólnie oddali się w ręce Niepokalanego Serca Maryi.
 • W intencji Sabiny i Waldemara o uzdrowienie  i  znalezienie stałej pracy.
 • W intencji małżeństwa, o nawrócenie, dar dialogu, by kryzys stał się szansą rozwoju związku. Jezu Ty działaj, Ty się tym zajmij.
 • Z całego serca proszę o modlitwę w intencji uratowania małżeństwa sakramentalnego Marcina i Krystyny. O przemianę serca oraz nawrócenie, powrót męża do domu i odrodzenie miłości małżeńskiej.
 • Proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa. Jezu pomóż nam przezwyciężyć kryzys i  trudności razem z Tobą.  Pomóż nam komunikować się i patrzeć na siebie z miłością. Błagam zachowaj naszą rodzinę. Natalia i Maciej.
 • W intencji uzdrowienia mojego małżeństwa.
 • O dar dialogu, przebaczenia i miłości.
 • Za Aleksandrę i Rafała  będących  w bardzo głębokim kryzysie.  O nawrócenie, przebaczenie miłość i  dar dialogu.
 • W intencji Leszka i Anety, o dar dialogu, miłość i przebaczenie.
 • W intencji Doroty i Krzysztofa o pokój i błogosławieństwo Boże oraz zbawienie naszych dusz.
 • W intencji uratowania małżeństwa Eweliny i Jacka, o łaskę przebaczenia, darowania urazów i stanięcia w prawdzie, o łaskę dialogu i miłości. Niech rodziny wspierają ich w powrocie do siebie.
 • O wyjście z kryzysu w związku i dar dialogu dla Julii i Jakuba.
 • Proszę o dar dialogu i wyjście z kryzysu w związku, aby udało nam się go odbudować.
 • Za małżeństwo Marty, o nawrócenie, dar wybaczenia i dialogu.
 • Za Sylwię i jej męża. O nawrócenie, uzdrowienie duszy i ciała, oraz o dar dialogu i przebaczenia.
 • Proszę o modlitwę o miłość i wierność w naszym małżeństwie. I nawrócenie na bożą drogę oraz  spokój wewnętrzny i głęboki dialog dla Justyny i Marcina.
 •  Za Agnieszkę i Przemysława o dar dialogu.
 • Proszę o modlitwę w intencji uratowania naszego małżeństwa Małgorzaty i Arkadiusza, o nawrócenie, uzdrowienie i dar dialogu.
 • W intencji mojego małżeństwa, które zatraca więzi, proszę o nawrócenie i uzdrowienie więzi, oraz   błogosławieństwo i powrót utraconej miłości. Beata
 • W intencji aby Bóg połączył Kasię i Wojtka, by stali się małżeństwem.
 • O nawrócenie dla Joanny i Marka, o uzdrowienie relacji i dar głębokiego dialogu.
 • W intencji uratowania małżeństwa Ani i Michała, o nawrócenie, wzajemne przebaczenie oraz o dar dialogu.
 • Proszę o modlitwę w intencji uratowania małżeństwa Moniki i Pawła, o nawrócenie, o przebaczenie i dar dialogu.
 • Proszę o modlitwę w intencji Pauliny i Bartosza o dar dialogu.
 • Proszę o modlitwę za moje małżeństwo – Magdaleny i Łukasza. Abyśmy potrafili przebaczać sobie urazy i przykrości, by wrócił szacunek i zaangażowanie w tworzenie rodziny. Aby odnowiła się w nas miłość oraz o dar dialogu.
 • Proszę o modlitwę w intencji ocalenia małżeństwa Magdy i Pawła, o oczyszczenie naszych serc, o dar dialogu.
 • Proszę o modlitwę w intencji odrodzenia  małżeństwa Agaty i jej męża, o powrót męża do rodziny, wzajemne przebaczenie, o nawrócenie dla małżonków i dar dialogu.
 • Proszę o uzdrowienie relacji w małżeństwie Doroty i Stanisława.
 • O dar dialogu, miłości i zrozumienia między Moniką i Tomaszem
 • Proszę o modlitwę o tak upragniony dar potomstwa dla Emilii i Pawła.
 • Z całego serca proszę o modlitwę w intencji uratowania naszego małżeństwa Małgorzaty i Arkadiusza, o przemianę serca oraz nawrócenie oraz odrodzenie miłości małżeńskiej.
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa  Moniki i Tomasza. Odnowienie wzajemnych relacji oraz dalsze szczęśliwe życie razem.
 • Proszę o modlitwę o uratowanie małżeństwa Karoliny i jej męża. O dar dialogu, dar nawrócenia, o dar uwolnienia.
 • W intencji Stanisława i Lucyny o dar dialogu, o uzdrowienie relacji małżeńskie.
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Irminy i Marcina. Boże Ty wiesz, jak wile razem z mężem przeszliśmy, jak wiele Tobie zawierzyliśmy. Panie tak i tym razem zawierzam Tobie wszystko, co się obecnie dzieje w naszym małżeństwie. Niech ten trudny czas będzie zwycięskim doświadczeniem.
 • O uzdrowienie i nawrócenie małżeństwa Joanny i Krzysztofa i opiekę Matki Bożej.
 • Proszę o modlitwę w intencji uratowania małżeństwa Izabeli i Mariusza, o błogosławieństwo Boże dla nas, o uzdrowienie relacji, o wzajemne zaufanie, miłość i szczerość.
 • W intencji Moniki i Tomasza o dar dialogu.
 • Bardzo proszę o modlitwę za  małżeństwo Agnieszki i Grzegorza,  z prośbą o pogłębienie wiary nadziei i miłości dla nas i naszych dorastających dzieci  oraz łaskę zdrowia i siły do pracy.
 • Proszę o modlitwę w intencji uratowania małżeństwa  Karoliny i Łukasza, które przechodzi kryzys. O dar miłości, odnowienie wzajemnych relacji oraz dalsze szczęśliwe życie razem.
 • Natalia i Maciej – proszę o modlitwę za nasze małżeństwo, o to by przetrwało te trudności które teraz przechodzimy, byśmy znaleźli drogę do siebie, by nasza rodzina przetrwała. Błagam!!!!
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji  małżeństwa Sandry i Krzysztofa. Tylko Bóg jest w stanie uzdrowić naszą relację. Panie Jezu proszę Cię o dar dialogu, przebaczenia i wzajemnego szacunku. Z Tobą Panie wszystko jest możliwe. Jezu, Ty się tym zajmij.
 • O uzdrowienie dla naszego małżeństwa i nawrócenie dla nas samych. Wyjście z uzależnienia od pornografii i masturbacji oraz uzależnienia od telefonu dla mojego męża. Abyśmy mogli znaleźć wspólny język porozumienia pełen szacunku i zrozumienia.
 • Proszę o siłę, miłości i dialogu w moim małżeństwie i abyśmy nauczyli się wspólnie pielęgnować nasza wiarę. Monika
 • Za Mirka i jego żonę, o dar dialogu.
 • Proszę o modlitwę o uratowanie naszego małżeństwa Beaty i Marka, powrót męża do rodziny, o łaskę Bożą dar nawrócenia i przebaczenia. Jezu ufam Tobie.
 • O dar dialogu dla Bogusławy i Jacka.
 • Bardzo proszę o modlitwę wstawiennicza w intencji Agnieszki i jej męża. O pojednanie dla nas, miłość, dar dialogu i nawrócenie.  Sami nie możemy sobie z tym poradzić.
 • W intencji uratowania małżeństwa Ani i Michała, o powrót Michała do rodziny, o dar przebaczenia, zrozumienia i miłości.
 • Za Monikę i Tomasza o dar dialogu.
 • O dar dialogu dla Bernadety i Marcina.
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Pauliny i Macieja o pojednanie przebaczenie.
 • W intencji nawrócenia, uwolnienia  i uzdrowienia 40 letniego małżeństwa Agnieszki i Leszka rozdzielnego od 5 lat..Panie proszę Cie o łaskę otwartości serc naszych i łaskę dialogu…spraw żebyśmy spojrzeli na siebie oczami miłości Bożej. Jezu ratuj..w Tobie nadzieja, dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych…Amen
 • O uratowanie małżeństwa Bartka i Pauliny.
 • Proszę o modlitwę w intencji naszego rozpadającego się małżeństwa. O uleczenie z depresji, wyjście z problemów zawodowych nią spowodowanych, wzajemną miłość i szczerą rozmowę. Tylko Ty Panie możesz pomóc. Magdalena i Marcin
 • Za Annę i jej męża o uzdrowienie relacji, zrozumienie, miłość, pokój, dialog.
 • Dziękuję Bogu za 18 lat małżeństwa. Anna.
 • Proszę o modlitwę za uratowanie naszego małżeństwa: Ewy i Rafała, które jest w bardzo głębokim kryzysie, o dialog, miłość między nami, pojednanie naszych serc, myśli, czynów, wybaczenie, a także powrót Męża do rodziny.
 • O uratowanie małżeństwa Eweliny i Piotra.
 • W intencji mojego małżeństwa Ani i Krzysia o dar dialogu.
 • Proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa, o nawrócenie, o dar dialogu, o to by kryzys stał się szansą do rozwoju związku.
 • Oddaję Ci Boże moje małżeństwo, bo tylko to mi zostało . Tylko Ty możesz nas uratować. Jesteśmy tak poranieni , zagubieni, bezsilni i daleko od Ciebie . JEZU Ty się tym zajmij! Karolina
 • Proszę o modlitwę w intencji uratowania małżeństwa Wojciecha i Pauliny, o dar dialogu, dar słuchania, rozumienia, przebaczenia. By kryzys, był dla nich szansą rozwoju związku.
 • Proszę o uratowanie związku Justyny i Michała, o przebudzenie małżonków, o nawrócenie i przemianę ich serc oraz o dar szczerego dialogu.
 • Za małżeństwo Ewy i Łukasza, o dar dialogu.
 • Za małżeństwo Renaty i Daniela by miłość i zgoda cały czas trwała
 • Za małżeństwo Moniki i Gracjano by, Matka Boska im zsyłała łaski.
 • Proszę o modlitwę za uratowanie mojego małżeństwa.
 • Proszę o modlitwę za moje małżeństwo, które niszczy nałóg alkoholowy męża. Lucyna
 • O odbudowę zaufania, przezwyciężenie kryzysu, o jedność i czułą miłość małżeńską Małgosi i Artura.
 • Proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa. Jezu spraw, abyśmy w trudnościach i kryzysie dostrzegli szansę na rozwój i dobrze ją wykorzystali.  Proszę o dialog , bliskości, miłości. Ulecz nasze dusze i serca. Natalia i Maciej
 • Proszę o modlitwę za moje małżeństwo, które przechodzi kryzys z powodu nałogu alkoholowego męża. Proszę aby maż chciał ratować nasze małżeństwo. O dar miłości, dialogu wzajemnego zrozumienia, szacunki i przebaczenia. O uzdrowienie męża z nałogu alkoholowego. Lucyna
 • Za Monikę i Jacka o dar dialogu.
 • Proszę Was o modlitwę za Dorotę i Jarka. O zdrowie dla mojego Męża i potrzebne łaski dla całej naszej rodziny.
 • Proszę o modlitwę o uratowanie  związku Agnieszki i Ryszarda. Abyśmy trwali w miłości, spokoju, szacunku, aby nauczył się życia w rodzinie, nauczył się rozmawiać. Aby Jezus uzdrowił nasze dusze.
 • Za Faustynę i jej męża, o dar dialogu.
 • O uzdrowienie relacji dla Kasi i jej męża, o pokój dla ich dzieci.
 • Gorąco proszę o modlitwę za Annę i Mariusza o pogłębienie ich  relacji i dar dialogu.
 • Za Kasię i Rafała dziękuję za łaskę weekendu podstawowego i wyjście z kryzysu.
 • Proszę o modlitwę w intencji uratowania małżeństwa Pauliny i Wojtka. O wzajemne zrozumienie, obopólne przebaczenie, szacunek i miłość. O przebudzenie  dla nas  i nawrócenie oraz dar dialogu.
 • W intencji Lucyny o radość Bożą, potrzebne łaski.
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji mojego  małżeństwa.  O  nawrócenie i przemianę naszych  serc oraz dar dialogu między nami.
 • W intencji uratowania małżeństwa Natalii i Macieja. Boże pomóż nam w trudnościach dostrzec szansę na wzrost w miłości, pomóż nam w odbudowaniu związku. O dar dialogu w naszym małżeństwie.
 • Za Małgorzatę i Adama, aby w kryzysie jaki przeżywają odkryli szansę na rozwój związku. Aby dobry Bóg i Maryja otaczali ich opieką, aby Duch święty postawił na ich drodze dobrych ludzi.
 • W intencji pewnego małżeństwa i ich dzieci o boże błogosławieństwo dla nich.
 • O opamiętanie dla Wojtka i powrót na łono rodziny i błogosławieństwo dla nas.
 • Proszę o modlitwę w intencji  uratowania  małżeństwa oraz łaskę nawrócenia i dar dialogu. Aneta
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Renaty i Marka pogrążone w kryzysie o nawrócenie, przezwyciężenie kryzysu i dar prawdziwego dialogu.
 • Proszę o modlitwę za Zbigniewa i jego żonę o dar dialogu.
 • Wojtek i Sylwia proszą o modlitwę o zgodę w rodzinie i dar dialogu.
 • Proszę o modlitwę za Malwinę i Grzegorza, o zrozumienie, czułość, gesty małżeńskiej przyjaźni i szczęśliwy poród.
 •  Proszę o modlitwę o dar potomstwa dla Sabiny i Petra
 • Proszę o modlitwę za uratowanie naszego małżeństwa i oddalenie pozwu rozwodowego. Karolina i Damian
 • O dar dialogu w małżeństwie Barbary i Jakuba.
 • Proszę o modlitwę za Karolinę i  jej męża – o nawrócenie i uzdrowienie naszego małżeństwa, powrót męża do domu. O siły, wytrwałość, dary Ducha Świętego i Bożą mądrość dla mnie… o opiekę Maryi dla naszych dzieci.
 • O uratowanie małżeństwa Doroty i Krzysztofa, o otwartość serc na siebie, o dialog pomiędzy nimi.
 • Proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa, które jest w głębokim kryzysie.  By dobry Bóg otworzył nasze serca na dialog i przebaczenie, byśmy  chcieli  podejmować  trud ratowania naszego związku. Proszę o gorącą modlitwę o miłość, wierność i uczciwość małżeńską, o wzajemne zaufanie i otwartość na dialog. Wierzę, że z Bożą pomocą można wszystko odbudować, nawet kiedy po ludzku nie widzimy już szans. Błagam o wspomożenie mnie w moich modlitwach, byśmy mocni wiarą odbudowali  relację, którą dobry Pan nas obdarzył. Teresa
 • O uratowanie małżeństwa Patrycji i Pawła.
 • Proszę o modlitwę za nasze małżeństwo Marii i Sebastiana. Jesteśmy małżeństwem 26 lat. Błagam o nawrócenie dla nas, odnowienie miłości, siłę do przezwyciężenia   trudności w małżeństwie. Jezu, Ty się tym zajmij!
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Pauliny i Wojtka, o dar wzajemnego wybaczenia, podjęcia rozmowy, powrót Wojtka do domu i odwrócenie się Wojtka od innej kobiety.
 • W intencji małżeństwa Agnieszki i Marcina o dar dialogu dla nich.
 • Proszę o uzdrowienie naszego małżeństwa. Sami nie damy rady. Jezu Ty się tym zajmij. Monika I Marcin
 • O zdrowie, miłość oraz dar potomstwa dla Anny i Mariusza
 • Za Pedro i Anetę. Aby ich konflikt w związku został rozwiązany, by stali się z  powrotem rodzina. Aby wszystkie trudności, które przeżywają stały się inspiracją  do odnowienia wzajemnych relacji i odnowienia miłości.
 • Proszę o modlitwę w intencji uratowania mojego małżeństwa. Przemianę i nawrócenie serc  oraz powrót męża  do rodziny i realizację przysięgi małżeńskiej.
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Pauliny i Wojtka, o powrót Wojtka do domu, do żony i syna, o umiejętność wzajemnej rozmowy, szacunku i podjęcie przez Wojtka próby ratowania małżeństwa.
 • W intencji trudnego małżeństwa Basi i Roberta, o odnowienie miłości.
 • W intencji Agaty i Marcina o dar dialogu.
 • Proszę o uratowanie małżeństwa Anny i Emila. O to aby podjęli dialog ze sobą. Aby wyszli z tego pogubienia się jako mocniejsze małżeństwo.
 • Za Annę i jej męża o odnowienie jedności w ich małżeństwie i rozpalenie ich serc nowa wzajemną miłością.
 • W intencji małżeństwa z 30 letnim stażem Ewy i Jana o dar pojednania, wzajemne zaufanie i miłość.
 • W intencji małżeństwa Pawła i Eweliny. O nawrócenie,  uwolnienie, o dar pojednania i dialogu.
 • Proszę w intencji uratowania małżeństwa, o rozpalenie miłości w małżeństwie, wzajemne wybaczenie i pojednanie, przejście i zakończenie kryzysu, o szczerą i prawdziwą miłość.
 • Za Krzyśka i Agę o pojednanie małżeństwa, nawrócenie  i wypełnienie serc miłością.
 • Za Pawła i Katarzynę o dar prawdziwego dialogu.
 • W intencji małżeństwa Krysi i Marcina o dar prawdziwego dialogu.
 • Za małżeństwo  Bożeny i jej męża, o uwolnienie z grzechu zdrady, o uzdrowienie małżeństwa.
 • Za małżeństwo Natalii i Macieja – aby małżeństwo odrodziło się na nowo.
 • Proszę o modlitwę w intencji syna Rafała i jego żony, o ocalenie małżeństwa.
 • Proszę o otwarcie serc, uzdrowienie relacji, odrodzenie miłości i powrót do pełnej realizacji przysięgi małżeńskiej Marzeny i Wojtka.
 • Proszę o modlitwę o uratowanie małżeństwa Agaty i Mateusza oraz Bożą pomoc przy wyjściu z kryzysu.
 • Za  uzdrowienie relacji w małżeństwie Doroty i Mariusza. O dar dialogu.
 • Za Monikę i jej męża.  O nawrócenie w sakramencie pokuty.
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Agaty i Łukasza, które bez Bożej pomocy i cudu nie przetrwa.
 • Proszę w intencji Urszuli i Waldemara o potrzebne łaski wynikające z sakramentu małżeństwa, o radość dla męża, o nawrócenie.
 • Prośba o modlitwę w intencji mojego małżeństwa o przemianę serc i umysłów w duchu miłości i otwartości na dialog małżeński. Ania Paweł
 • Błagam o modlitwę i pomoc w uratowaniu małżeństwa Patrycji i Piotrka. Proszę o łaskę dla obojga o uratowanie ich związku, by  Chrystus uzdolnił ich do przebaczenia i nawrócenia. Prosi mama.
 • Proszę o modlitwę w intencji Anny i Piotra o dar dialogu.
 • Proszę o modlitwę za Anetę i Sławka, o ich nawrócenie i pojednanie. Aby Bóg otoczył ich miłością i chronił przed złem.
 • Proszę o modlitwę za rozpadające się małżeństwo Joanny i Krzysztofa, o nawrócenie, o  wybaczenie zdrady i pojednanie. Aby Bóg otoczył ich miłością i chronił przed złem.
 • Za moje małżeństwo Anita i Mateusza, o nawrócenie i uwolnienie  uwolnienie od nałogu alkoholowego.
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Anny i Krzysztofa, o dialog,  o wspólne  pokonanie przeszkód i pokonanie kryzysu.
 • W  intencji pewnego małżeństwa – za Anię i jej męża o uzdrowienie i dar dialogu.
 • Bardzo proszę o modlitwę o uratowanie naszego  małżeństwa, a także o przemianę naszych  serc i  potrzebne łaski dla nas i naszych dzieci. Oliwia
 • Proszę o modlitwę w intencji ocalenia małżeństwa Magdy i Pawła, o dar wzajemnego wybaczenia i powrotu do siebie.
 • Proszę o modlitwę o uzdrowienie małżeństwa moich rodziców, o dar wzajemnego przebaczenia, szacunku i zrozumienia.
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Agnieszki i Zbyszka; aby od nowa się pokochali uczuciem szczerym i odkryli siebie na nowo. Aby potrafili siebie zobaczyć i usłyszeć. Bóg zapłać.
 • O uzdrowienie relacji małżeńskiej i rodzinnej Anny i Mariusza, o uzdrowienie ich syna. Bóg zapłać.
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Marty i Rafała, które jest zagrożone rozpadem. O dar dialogu i  o nawrócenie.
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Pauliny i Wojtka, o powrót męża do domu, o dar wzajemnego zrozumienia, przebaczenia i miłości.
 • Proszę o wsparcie w ratowaniu naszego małżeństwa pogubiliśmy się nie potrafimy rozmawiać. Jezu tylko ty możesz odbudować nasz związek. Wspomóż nas w próbach uzdrowienia małżeństwa, aby nasze relacje uczucia nastawienie zmieniły się i abyśmy spędzili resztę życia w zgodzie miłości wzajemnego szacunku zaufaniu. Elżbieta
 • Proszę o modlitwę za moje małżeństwo, abyśmy wyszli obronną ręką z tego kryzysu i stali sie na powrót kochającym się małżeństwem.
 • Proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa Patryka i Marceliny które przechodzi ciężki kryzys. O odrodzenie na nowo i tworzenie szczęśliwej rodziny.
 • O dar dialogu dla Magdy i Adama.
 • Proszę o modlitwę za uratowanie małżeństwa Marioli i Macieja. Proszę Ducha Świętego o dar mądrości dla małżonków o odrodzenie się miłości małżeńskiej i szczęście w Rodzinie. O odbudowanie relacji z córką  Niech dobry Bóg nam błogosławi w przezwyciężeniu tego kryzysu.
 • Proszę o modlitwę za moje małżeństwo przechodzące kryzys związany ze zdradą emocjonalną, o nawrócenie. O  miłość, uczuciowość i wiarę.
 • Błagam o modlitwę w intencji mojego rozbitego małżeństwa, o odnowienie go, o nawrócenie. O światło Ducha świętego.
 • W intencji mojego małżeństwa o dar Ducha Św o odnowę wzajemnej miłości Bóg zapłać.
 • Proszę o modlitwę za uratowanie mojego małżeństwa. Niech Duch Święty natchnie nasze serca. Proszę o łaskę uwolnienia i nawrócenia dla nas. Beata
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Eweliny i Jacka, które przeżywa kryzys. Proszę o modlitwę w intencji ich pojednania i powrotu do siebie na mocy Sakramentu Małżeństwa.
 • Proszę o modlitwę uratowania małżeństwa Anety i Tomka
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Marty i Rafała, które przeżywa kryzys. O uzdrowienie relacji i przebaczenie w tym małżeństwie oraz powrót męża do rodziny. Bóg zapłać. Marta
 • Proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa pogrążonego w kryzysie… o dar mądrości dla mnie i męża, o rozpalenie powtórne miłości między nami, o siły dla nas na ten trudny i wymagający czas, pokój i radość dla dzieci, ale przede wszystkim o rozpalenie w mężu pragnienia ratowania naszego małżeństwa i rodziny. Karolina
 • Proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa, które jest w głębokim kryzysie. Aby serce mojego męża Jarka ponownie wypełniło się miłością do mnie. Proszę także o nawrócenie mojego męża a także o obdarowanie naszego małżeństwa cudem przemiany. Monika
 • O opiekę i pomoc Maryi w znalezieniu innego rozwiązania poza rozstaniem, o dar wybaczenia zdrady małżeńskiej.
 • Proszę o modlitwę w intencji nawrócenia małżonki Marii, otwarcia jej serca na głos Ducha Św., łaskę przebaczenia i zerwania z grzechem.
 • Proszę o modlitwę w intencji uratowania małżeństwa Ewy i Jej męża- by doznał łaski nawrócenia i powrotu i miłości do rodziny. By miał sile do walki ze złem. Bóg zapłać.
 • Za Tomka i Teresę, Bóg zapłać!
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Pauliny i Wojtka. O miłość, szacunek, wzajemne zrozumienie i przebaczenie. O to żeby Wojtek nie składał pozwu, zaczął rozmawiać z żoną.
 • Za Joannę i jej męża w intencji uratowania ich małżeństwa.
 • Proszę o modlitwę za moje rozpadające się małżeństwo o nawrócenie mojego męża, o światło dla  duszy i serca aby oddalił myśli o rozwodzie, a przybliżył wiarę w pojednanie i powrót do rodziny i odnowienie relacji między nami. Hela
 • W intencji nawrócenia mojego męża oraz jego powrotu do domu i rodziny, by Bóg stał się sensem jego życia a Duch Święty otworzył oczy i wskazał właściwą drogę.
 • Proszę o modlitwę w naszej intencji. Agnieszki i Piotra. Aby Piotr wrócił do żony i do dzieci. Żebyśmy byli zdrowi i cieszyli się spojonym  życiem rodzinny jak dawniej.
 • Proszę o jedność w małżeństwie Pauliny i Grzegorza.
 • Panie Jezu ,Ty wszystko wiesz ,Ty nas znasz. Proszę znajdź nas i umocnij w nas na nowo czystą, prawdziwą miłość małżeńską i pokorę. Jezu ufam Tobie♡ Magdalena i Marcin
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji uratowania mojego małżeństwa. O umiejętność wspólnego dialogu, o szacunek, wzajemne zrozumienie i przebaczenie. O to, żeby mój mąż Wojtek wrócił do domu.
 • Proszę o uratowanie małżeństwa Eweliny i Marka, o zrozumienie, dar miłości i wspólny dialog.
 • W intencji Krzysztofa o nawrócenie i przeminę serca.
 • Błagam z całego serca o modlitwę w intencji ratowania mojego małżeństwa o to, by dobry Bóg otworzył nasze serca na dialog i przebaczenie, by mąż chciał podjąć trud ratowania naszej relacji. Boże odnów wzajemną miłość w naszych sercach! Ania
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Pauliny i Wojtka. O wzajemne zrozumienie, przebaczenie, miłość i szacunek. O powrót Wojtka do domu i odbudowanie wzajemnych relacji…
 • W intencji Krzysztofa i jego Rodziny,o zgodę,spokój,dobro wzajemne i szacunek.
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Anety i Krzysztofa, o wspólny dialog, empatie i miłość.
 • Za Iwonę i Sławomira z dziękczynieniem za  26  lat  małżeństwa.
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Marii i Kazimierza i ich dzieci.
 •  Za małżeństwo Stanisława i Ewy o dar dialogu.
 • Za małżeństwo Elżbiety i Krzysztofa o dar dialogu.
 • Za małżeństwo Katarzyny i Sebastiana o dar dialogu  i młodej wdowy Justyny.  Maria
 • Proszę o modlitwę za małżonków Anne i Jakuba po rozwodzie o cud pojednania się i odbudowania sakramentalnego związku.
 • Proszę o modlitwę za moje małżeństwo Eweliny i Tomasza, aby odbudowało się na nowo, o pojednanie i dialog.
 • Proszę o modlitwę za moje małżeństwo Anna i Sylwester.
 • Proszę o gorącą modlitwę w intencji naszego małżeństwa, o miłość, wierność i uczciwość małżeńską, o wzajemne zaufanie i rozmowę. Wierzę, że z Bożą pomocą można wszystko odbudować, nawet kiedy po ludzku nie widzimy już szans. Błagam o wspomożenie mnie w moich modlitwach, byśmy mocni wiarą odbudowali to piękne uczucie, którym dobry Pan nas połączył. Martyna
 • Proszę o modlitwę w intencji uratowania małżeństwa Marleny i Darka  o nawrócenie, byśmy pokochali się  na nowo i szanowali do końca naszych dni. Marlena
 • O pojednanie i wybaczenie w małżeństwie Eweliny i Piotra, o uratowanie miłości i małżeństwa.
 • Za Ewę i Marcina o dar dialogu.
 • Proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa. Proszę o wzajemną miłości, wierność, wsparcie i zaufanie. Ciążę i szczęśliwie rozwiązanie oraz o to abyśmy w szczęściu razem się zestarzeli.
 • Proszę o pomoc w trudnościach małżeńskich córki Pauliny i jej męża.Proszę o miłość wzajemna i oddanie się sobie.
 • Proszę Was bardzo o modlitwę w intencji naszego małżeństwa. 20 lat razem, 15 lat małżeństwa. Związek bardzo burzliwy, rozstania, kryzysy, mój romans w małżeństwie, terapia wspólna oraz każdego z osobna rekolekcje. Mamy 3 dzieci.  Proszę o modlitwę w intencji Karoliny i Ryszarda. Z góry Wam dziękuję. Bóg zapłać.
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Małgorzaty i Michała o odnowę więzi, przebaczenie i scalenie rodziny.
 • Proszę o gorąca modlitwę o rozeznanie powołania rodzinnego, o dobrego męża. Proszę o modlitwę w intencji  odnajdywania sensu życia.
 • Proszę o modlitwę za nas, za naszą sytuację materialną, warunki mieszkaniowe… Dawid i Ola.
 • Za Katarzynę i Kazimierza – o dar małżeństwa sakramentalnego.
 • Proszę o modlitwę za moje małżeństwo przechodzące trudny kryzys.
 • Proszę o modlitwę za jedność w małżeństwie mojego syna Macieja.Bóg zapłać. Małgorzata
 • O zrozumienie, dar miłości dla Basi i Jacka.
 • Bardzo proszę o modlitwę i pomoc w uratowaniu naszego związku. Tyle razem przeszliśmy. Mamy cudowne córki. Proszę cię Panie pomóż nam, abyśmy znowu zbliżyli się do siebie, potrafili rozmawiać i zaprowadź nas przed ołtarz.
 • Proszę o modlitwę za uzdrowienie małżeństwa Marty i Rafała. O powrót męża do żony i syna. O otwarcie serc i wzajemne przebaczenie.
 • Serdecznie proszę o wsparcie modlitewne w intencji małżeństwa Jolanty i Przemysława o cud odrodzenia i uzdrowienia naszego małżeństwa, o uwolnienie mojego męża z sideł złego o wzajemne zrozumienie i przebaczenie, o przemianę naszych serc, o powrót męża do rodziny i potrzebne łaski i dary Ducha Św.
 • Wiele powiedziałem, wiele oczekiwałem, lecz w końcu zdałem sobie sprawę że nie żal nie gniew nie zdrada żony lecz miłość, potrzeba kochania chęć poświęcenia się, daje siłę do życia, energie do pracy uśmiech na twarzy każdego poranka, gdy moi synkowie Hubercik Szymonek Maksiu otwierając oczka pragnęli zobaczyć swych rodziców razem wtulonych oddających się z ufnością kolejnego dnia Bogu.
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Marty i Rafała, które przeżywa kryzys. O otwarcie serc i wzajemne przebaczenie.
 • Proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa Sebastiana i Anny o wzajemną  miłość i dar dialog.
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Jowity i Pawła, Edyty i jej Męża, Sylwii i jej Męża, Roberta i jego Żony o dar dialogu dla tych małżeństw.
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia naszej relacji małżeńskiej, o wolność w miłości, bezgraniczną ufność i pokój, a także uleczenie z ran. Prosimy także z ufnością o dar potomstwa. Z wdzięcznością, Joanna i Marek
 • Proszę o modlitwę w intencji uratowania małżeństwa Ani i jej męża o otwarcie na dialog.
 • Błagam z całego serca o modlitwę w intencji uratowania mojego małżeństwa  oraz o nawrócenie męża by mógł mnie z całego serca pokochać na nowo i szanować do końca życia. Natalia
 • Proszę o modlitwę w intencji uratowania małżeństwa Marzeny i Tomasza, o powrót Tomasza do domu, do żony i córki. O dar wzajemnej miłości dla nich, zrozumienia i przebaczenia.
 • Za Sławka i jego żonę Izę, o dar dialogu.
 • O dialog, zrozumienie i odnowienie miłości w małżeństwie Leszka.
 • Za Romana i jego żonę i miłość i dar dialogu.
 • O odrodzenie małżeństwa sakramentalnego Justyny i Konrada, o nawrócenie  i przemian serc, o ocalenie rodziny przed rozpadem.
 • Proszę o modlitwę, potrzebne łaski, błogosławieństwo i miłość dla małżeństwa Arkadiusza i jego Żony. O otwarcie Jej serca na Boga i Jego miłość, na miłość męża. O odnowienie relacji, więzi małżeńskiej, czułości i bliskości wzajemnej oraz odbudowanie intymności duchowej i i fizycznej między małżonkami. O owocny dialog między Arkadiuszem i jego Żoną oraz o wiarę, nadzieję i wzbudzenie pragnienia walki o uratowanie małżeństwa, relacji i miłości dla obojga małżonków.
 • O wzajemne zrozumienie, szacunek i pojednanie między małżonkami Pauliną  i Wojtkiem. O powrót Wojtka do domu i odbudowanie wzajemnych relacji.
 • Za Martę i Mariusza, aby Bóg pobłogosławił ich upragnionym potomstwem.
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Janiny i Tomasza. O umocnienie wzajemnych relacji, miłość, zrozumienie, łaski Ducha Świętego w codziennym życiu.
 • Proszę o modlitwę w intencji uratowania małżeństwa Marzeny i Tomasza.
 • O uzdrowienie relacji małżeńskiej Wiolety i Krzysztofa i zesłanie wszelkich łask Bożych, aby mogli tworzyć szczęśliwą rodzinę.
 • Proszę o uratowanie małżeństwa Pauliny i Wojtka, o wzajemne przebaczenie, zrozumienie i szacunek.
 • Za uratowanie małżeństwa Martyny i Łukasza oraz za przemienienie serc  i  wzajemną miłość.
 • Anie i jej męża o dar dialogu.
 • Kasię i jej męża o dar dialogu.
 • O uzdrowienie małżeństwa Anety i Wojtka.
 • Proszę o modlitwę w intencji uratowania małżeństwa Marzeny i Tomasza.
 • O dar dialogu dla Moniki i Piotra.
 • Za małżeństwo Andrzeja i Lucyny o wzajemne sobie wybaczenie, o ocalenie małżeństwa, o dar dialogu dla nich.
 • Proszę o modlitwę o zdrowie dla mojego męża, aby wyszedł z depresji, aby jego stan się poprawił. Proszę również o modlitwę w intencji uratowania naszego małżeństwa, o wzajemna miłość i dar dialogu.
 • Za Ewę i Grzegorza o zdrowie, zrozumienie, miłość dla nich i ich dzieci.
 • W mojej intencji małżeństwa Małgorzaty  i Wojciecha o dar dialogu,  oraz o  łaskę zdrowia dla taty.
 • Za  małżeństwo Przemka i Agnieszki, za wszystkie małżeństwa sakramentalne moich znajomych ze wspólnoty o dar dialogu.
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Małgorzaty, o powrót miłości do naszego związku, o dialog i przebaczenie.
 • O uratowanie mojego małżeństwa sakramentalnego powrót męża i jego nawrócenie na drogę wiary.
 • Proszę o uratowanie małżeństwa Piotra i Katarzyny, uchronienia ich przed rozwodem, o miłość i zrozumienie.
 • O uzdrowienie relacji w małżeństwie Ani i Jacka, o dar dialogu.
 • W intencji Bożeny i jej męża o odnowienie relacji małżeńskiej, o dobry dialog i uwolnienie od wszelkich zniewoleń i uzależnień a także zagrożeń duchowych.
 • Za Ulę i Tomka.
 • Proszę o modlitwę za moje małżeństwo o nawrócenie mojego męża, o jego powrót do rodziny. Proszę o modlitwę o łaskę miłości i szacunku dla nas, o pojednanie.  Aneta
 • Za Błażeja i jego żony, aby ich miłość nigdy nie zgasła.
 • W intencji małżeństwa Iwony i jej męża.
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Marty. O to aby màż chciał ratować to małżeństwo, żeby wycofał pozew rozwodowy i wrócił do domu.
 • Proszę o łaskę przebaczenie wzajemnych urazów i zranień w małżeństwie Karoliny, o miłość, pokój, pojednanie i odnowienie dobrych relacji między małżonkami, a także bliższymi krewnymi. Proszę również o nawrócenie oraz uwolnienie z nałogu alkoholizmu dla męża. Boże błagam o normalne, spokojne życie bez awantur w domu.
 • Proszę o modlitwę za moje małżeństwo które przechodzi kryzys oraz powrót męża do mnie i do naszego syna. Marta i Rafał
 • Proszę o modlitwę o miłość wybaczenie i zaufanie w naszym małżeństwie oraz o to abym mogła wybaczyć zdradę  i poczuć spokój ducha. Małgorzata
 • W intencji małżeństwa moich rodziców
 • O odrodzenie małżeństwa Joanny i Karola. O miłość i pojednanie.
 • O cud dialogu dla Jarka i Dominiki, by otworzyli swoje serca na siebie. O dar wzajemnego przebaczenia.
 • W intencji Ewy i Łukasza, o przemianę serc i zwrócenie się ku sobie, o odbudowanie więzi małżeńskiej.
 • O uzdrowienie z kryzysu małżeństwa Żanety i Wojciecha, dary Ducha Świętego, wzajemne zrozumienie i szacunek oraz odrodzenie miłości, nawrócenie Wojciecha i uzdrowienie z nałogu alkoholizmu.
 • Proszę o modlitwę za moje małżeństwo, które przechodzi kryzys. Proszę o modlitwę za mnie oraz za męża. Martyna i Łukasz
 • Proszę o modlitwę za moje małżeństwo zagrożone rozpadem i jego uzdrowienie. O łaskę wybaczenia wzajemnych zranień i urazów o pomoc ducha świętego w naprawie własnych wad i słabości oraz nauczenie się dobrej miłości małżeńskiej. Maciej.
 • Za Piotra i jego żonę, by zrozumieli że zapalczywość i złość niszczą małżeństwo i dalszą rodzinę, o światło w dostrzeganiu problem, o siły w podjęciu pracę nad sobą. O łaskę wyrozumiałości  i miłości dla  żony a miała, by mogła przetrwać trudny czas
 • W intencji Doroty i Marcina, by nadal stanowili dla siebie podporę w trudnych chwilach i byli nie tylko małżonkami, ale i parą najlepszych przyjaciół, by nie zabrakło im sił i chęci, by poznawać intencje drugiego z nich, by nigdy nie zabrakło wzajemnego zrozumienia oraz wyrozumiałości. Proszę również o modlitwę w intencji obdarzenia ich potomstwem.
 • Za małżeństwo i nasza młoda rodzinę. Barnaby i Ani, abyśmy znaleźli drogę komunikacji dla dobra naszych małych dzieci. O zjednoczenie rodziny w Bogu. Amen.
 • Proszę o modlitwę w intencji uratowania naszego małżeństwa. O dar nawrócenia, pojednania, wdzięczności i miłości, Sylwia i Michał.
 • O uratowanie sakramentalnego małżeństwa Magdaleny i Karola.
 • Proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa. O powrót męża  do domu. Renata
 • Panie Boże spraw, by nasze małżeństwo obdarowane było cudem przemiany. Przemieniaj nasze urazy w przebaczenie, oziębłość w żar miłości ofiarnej, szorstkość w delikatność, słowa przykre w pełne czułości, oddalenie w bliskość, smutek w radość, obojętność w pragnienie bycia razem. Oby w naszym małżeństwie objawiła się Twoja Boska miłość i Twoja chwała. Aneta i Robert
 • Proszę o modlitwę o miłość i wierność w naszym małżeństwie, o odnowienie więzi małżeńskiej. O wybaczenie po zdradzie. Daria
 • Proszę o modlitwę w intencji Pawła i Małgorzaty, by po rozwodzie cywilnym znaleźli odwagę, szczerość i zagubioną miłość. Proszę o siłę dla Małgosi, by potrafiła wybaczyć, a Pawłowi odwagi by walczyć z nałogiem i pokusami.
 • Za moje małżeństwo i wzajemne przebaczenie. Małżeństwo Macieja i Beaty.
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Marty i Michała, o przebaczenie i odrodzenie miłości małżeńskiej, szacunku oraz dobrych relacji w rodzinie.
 • Proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwo (Andrzej i Dorota) które jest na granicy rozpadu a mamy 3 małych dzieci. Andrzej
 • Chciałam prosić o modlitwę w intencji Elżbiety i jej Męża, o uzdrowienie ich Małżeństwa i otwarcie na przyjęcie Bożej Miłości do ich życia, o odnowienie relacji i te łaski, których najbardziej potrzebują w tym momencie.
 • Panie Boże i Ty Matko Boża, proszę w intencji Tomasza i jego żony o wstawiennictwo, modlitwę o zgody i pojednania po trudnych przeżyciach-prosimy o następne 25 lat pożycia i nie tylko w zgodzie, miłości jedności i zdrowiu-Bóg zapłać
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji Dagmary i Szymona. By Bóg wskazał im drogę do przezwyciężenia kryzysu, wzmocnił ich wiarę i miłość i uratował ich związek przez rozpadem.
 • Proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa, które jest w głębokim kryzysie. Aby serce mojego męża wypełniło się miłością, a nasze małżeństwo obdarowane zostało cudem przemiany. Patrycja i Wojciech
 • Boże daj siłę, aby przetrwać trudny dla nas czas. Oświeć Swym światłem męża , otwórz jego serce na Twoje słowo, wskaż mu drogę powrotu do Ciebie i do rodziny. Wspieraj mnie w byciu matką i żoną i pomóż pokonać kłopoty zdrowotne. Wioletta i Mirosław
 • Za moje małżeństwo i za nasze dzieci. O wzajemny  szacunek męża i żony. O dojrzałość i poczucie własnej wartości dla mojego męża i siłę dla mnie, bo już jestem u kresu. Żebyśmy O  mądrość i rozwagę w podejmowaniu decyzji. O zdrowie i błogosławieństwo dla naszej małej rodziny. Elżbieta i Grzegorz
 • Proszę gorąco o modlitwę za uzdrowienie relacji w małżeństwie Agnieszki i Daniela , o spokój i miłość dla wnuczek. Za modlitwę gorąco dziękuję -mama.
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Pauliny i Wojciecha, o powrót Wojtka do domu, do żony i syna. O dar wzajemnej miłości dla nich, zrozumienia i przebaczenia.
 • W intencji uratowania przed rozwodem sakramentalnego małżeństwa Dominiki i Roberta.
 • O łaskę zdrowia duszy i ciała dla Damiana, o pokój serca i siłę do pokonywania życiowych trudności.
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Anny i Tomasza, o światło Ducha Świętego dla mojego męża, o skruszenie zatwardziałego serca i oczyszczenie sumienia. Pozwól mu Boże wrócić do rodziny, odnów w nas miłość małżeńską i pomóż nam wspólnie poprawiać to, czym się nawzajem zraniliśmy. Proszę Cię Panie Jezu o pokój w moim sercu i siłę do znoszenia odrzucenia przez męża i samotnego życia.
 • Bardzo błagam o modlitwę za pojednanie w moim małżeństwie i odbudowę relacji w nim. Sprawa rozwodowa w sądzie. Proszę o ocalenie tego małżeństwa .Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych i tylko modlitwa mi została i zawierzenie Wioletta
 • W intencji uzdrowienia małżeństwa Anny i Rolanda, o łaskę odrodzenia naszej więzi i miłości małżeńskiej, o dar przebaczenia, pojednania, przemiany naszych serc, o powrót męża do domu.
 • Gorąco polecamy modlitwie Annę i jej męża. Prosimy o uzdrowienie dla ich syna, rozwiązanie problemów w szkole, Boże błogosławieństwo w relacjach, finansach dla nich. Bóg zapłać
 • Proszę o modlitwę za moje małżeństwo, które przechodzi kryzys. Proszę o modlitwę za mnie oraz za męża. Magda i Robert
 • O uzdrowienie relacji i łaskę dialogu dla Moniki i Mateusza oraz o powrót do domu Mateusza.
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Pauliny i Wojtka, aby Wojtkowi zaczęło zależeć na żonie i synu. O dar miłości, jedności i wzajemnego zrozumienia, o przebaczenie i powrót do rodziny.
 • Proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa o szybkie zakończenie kryzysu, odnowienie naszej miłości i jedności, aby mąż na nowo otwarł się na mnie, a w szczególności o siły dla mnie bo jestem już u kresu wytrzymałości i mam bardzo złe myśli. Ania
 • W intencji Beaty i Wiesława o uratowanie naszego związku, odrodzenie miłości, przemianę serc, dar przebaczenia, dialog i światło Ducha Świętego. By Bóg połączył nas razem sakramentem małżeństwa.
 • Proszę o modlitwę w intencji ratowania mojego małżeństwa, o łaskę miłości, zapomnienia ran, przemiany naszych serc, o ratunek małżeństwa nad, którym wisi rozwód. Amanda i Dawid
 • Za Damiana o zdrowie duszy i ciała, o Łaski Ducha św.
 • Mimo, że jesteśmy po rozwodzie cywilnym proszę o uzdrowienie naszego małżeństwa, o dar szczerej rozmowy, wzajemne przebaczenie krzywd, o miłość, wierność, aby dobry Bóg pomógł nam na nowo odnaleźć siebie nawzajem, aby mąż wrócił do domu do rodziny, żebyśmy zaczęli być szczęśliwą kochająca i szanującą się rodziną.
 • W intencji Aleksandry i Mirosława, prosząc o wierność dla nas, o bliskość która umacnia miłość, o światło Ducha Św na każdy dzień.
 • W  intencji Magdy i Andrzeja oraz ich córeczki  o  Boże miłosierdzie i  rozwiązanie   dramatycznych spraw życiowych.
 • Proszę o modlitwę za Dorotę i Damiana, o dar dialogu, o pogłębienie wzajemnego zrozumienia i odrodzenie miłości w małżeństwie i rodzinie.
 • W intencji małżonków Adrianny i Piotra, by na nowo odkryli w sobie miłość, która doprowadziła ich do ołtarza. By potrafili budować piękną relację małżeńską opartą na wzajemnym szacunku i zaufaniu. By Pan Bóg był zawsze obecny w ich życiu.
 • O opiekę Maryi o Boże błogosławieństwo, światłość i dary Ducha świętego zgodę i potrzebne łaski Joli i Krzysztofa.
 • Za Krzysztofa o nawrócenie dla niego, zmianę postępowania wobec rodziny rodziny,o motywację do pracy.
 • Asia i Rafał, prośbą żeby mąż wrócił do mnie.
 • Proszę o modlitwę w intencji zagrożonego rozpadem małżeństwa Karoliny i Daniela, o dar przebaczenia i odrodzenia miłości małżeńskiej, o dar dialogu, szacunku i usunięcie wszelkich przeciwności, które nieustannie się pojawiają.
 • Proszę o modlitwę za Rafała i Paulinę, aby Bóg nie dopuścił do rozpadu małżeństwa, aby w naszym życiu pojawiła się miłość niszcząca niczym cyklon zło które staje nam na drodze do szczęścia, więź której nikt ani nic nie rozdzieli. Proszę o wybaczenie za przykrości które sprawiłem rodzinie.
 • Proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa Patryka i Sandry. O odnalezienie tych uczuć które nas połączyły , wspólny dialog i zrozumienie.
 • W intencji Barbary i Andrzeja o pojednanie w małżeństwie.
 • Proszę o modlitwę za Martę i  Andrzeja, które jest na skraju rozpadu.  Proszę też o modlitwę za mamę, tatę i rodzeństwo mojego męża, o światło Ducha św.
 • Gorąco polecam modlitwie Kasie i jej męża o wyjście z kryzysu, o nas za Anne i Mariusza o zrozumienie swoich różnic i przetrwanie we wzajemnym wsparciu w trudnościach ze zdrowiem przewlekle chorego synka.
 • Błagam o modlitwę za małżeństwo Julii i Kamila zagrożone rozpadem, o wzajemną miłość i  naszej relacji.
 • Proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa Kasi i Sebastiana. O to, żeby mąż zrozumiał, co jest w życiu ważne i wrócił do domu do mnie i dzieci.
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji mojego zagrożonego małżeństwa, o uzdrowienie naszej relacji o wspólny dialog oraz o miłość męża i zaniechanie myśli o rozwodzie. Bóg zapłać za wstawiennictwo! Mk
 • O uzdrowienie relacji i dialog dla rodziców Klaudii.
 • O miłość w małżeństwie Agaty i Mariusza prosząc o przemianę serc.
 • I za małżeństwo Moniki i Darka o zgodę miłość przebaczenie.
 • Za Sylwię i Pawła, żebyśmy mogli niedługo wziąć ślub kościelny.
 • Proszę o modlitwę za moje małżeństwo Jakuba i żony w głębokim kryzysie. A także za wszystkie małżeństwa w kryzysie.
 • O pokój w Rodzinie.
 • Proszę o modlitwę aby Bóg znowu nas połączyła w związek, bo jesteśmy po rozwodzie . Proszę o modlitwę za Grzegorza i Justynę, aby znowu powróciła Justyna do mnie do małżeństwa ze mną do Grzegorza i znów rozkwitła w nas miłość do siebie i do Boga i znowu byli razem w związku.
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo: Alicji i Andrzeja, przeżywające rozłąkę i kryzys małżeński.  Alicja
 • Proszę o dobrego męża.
 • Proszę o modlitwę w intencji uratowania małżeństwa Zenona i Elżbiety, o uwolnienie od zła i aby moc Ducha Świętego odrodziła nasz związek.
 • Bardzo proszę o modlitwę, aby otrzymać łaskę dialogu i miłości opartych na przebaczeniu, szacunku i zgodzie oraz bliskości w małżeństwie Iwony i Grzegorza.
 • Proszę o modlitwę w intencji sakramentalnego małżeństwa Sylwii i Tomasza zagrożonego rozpadem, które znane jest Bogu. O uzdrowienie ich relacji, o wspólny dialog, o wzajemną miłość, jedność, zgodę oraz światło Ducha Świętego. O wycofanie pozwu rozwodowego.
 • Proszę o modlitwę za maleństwo Krzysztofa i jego Żony. Żeby odnaleźli drogę do siebie o laskę dialogu i porozumienia.
 • Proszę o modlitwę za moje małżeństwo Moniki i Marcina o cud uzdrowienia relacji i żeby nie doszło do rozwodu.
 • O światłość Ducha Świętego dla małżeństwa Edyty i Remigiusza nawrócenie.
 • O zgodę z małżeństwie Ireneusza i jego żony oraz pokonanie problemu alkoholowego.
 • Proszę o opamiętanie się męża i Jego rychły powrót do mnie i dzieci.
 • Proszę o modlitwę za Beatę i Piotra. Aby Piotr na nowo pokochał Beatę, aby wrócili sercem do rodziny.
 • Intencja o zrozumienie, pojednanie, powrót męża, Ewa i Krzysztof
 • Proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa . Byśmy się pogodzili . By nasza miłość wróciła . By moja zona  mi wybaczyła . Proszę Boga o łaskę miłości w naszym małżeństwie i by nie doszło do rozwodu . Niech Bóg ześle na nasza rodzinę  łaskę miłości i zjednoczy nasze małżeństwo. Radek
 • W intencji małżeństwa Kasi i Sławka o wzajemne zrozumienie i miłość małżeńską w bardzo trudnym dla nich czasie
 • W intencji Haliny i Tadeusza o wyjście z kryzysu.
 • Chciałabym prosić o uzdrowienie relacji między mną i mężem. O odnowienie miłości, ufności i relacji.
 • Błagam o modlitwę w intencji uratowania mojego małżeństwa, żeby mąż się nawrócił i wrócił do rodziny, do mnie i dzieci.
 • Proszę o modlitwę za Magdę I Darka, o przywrócenie i uzdrowienie wzajemnych relacji.
 • Błagam o cud uratowania mojego małżeństwa, żeby mąż się nawrócił i wrócił do mnie i dzieci.
 • Proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa Agnieszki i Piotra, które przechodzi poważny kryzys.
 • Proszę o modlitwę w intencji przebaczenia i pojednania pomiędzy Beatą i Gabrielem.
 • Błagam o modlitwę sakramentalnego małżeństwa po rozwodzie Wojtka i Anety by Pan Bóg napełnił ich serca miłością, by mogli wychowywać wspólnie synka.
 • Proszę o modlitwę uratowania mojego sakramentalnego małżeństwa po rozwodzie. By mąż wrócił do rodziny.
 • O uzdrowienie małżeństwa Marii i Zenona i znalezienie drogi wyjścia z sytuacji kryzysowej.
 • Proszę pomodlić się za nasz związek Patryka i Julity. Po wielu latach dopadł nas kryzys ale Bóg pokazał mi moje błędy i chce wszytko naprawić mimo że on zstąpił w miłość.
 • Proszę o modlitwę w intencji ratowania mojego małżeństwa, o łaskę miłości, zapomnienia ran, przemiany naszych serc, o ratunek małżeństwa nad, którym wisi rozwód. Magda i Paweł
 • Proszę o modlitwę za Krzysztofa i jego żonę, aby minął ich kryzys małżeński, żeby żona miała siłę mu wybaczyć i dała szansę poprawy. Żeby nie doszło do rozwodu.
 • Za Annę i Gracjana dar dialogu.
 • Za Marcelinę i Mariusza aby odnaleźli wspólną drogę.
 • Proszę o modlitwę w intencji uratowania mojego małżeństwa Dominiki i Roberta. O odrodzenie się na nowo miłości w naszym małżeństwie.
 • Za Pawła i Edytę o dar dialogu.
 • Za Zofię i Stanisława.
 • Proszę o modlitwę w intencji Janusza i jego żony o uzdrowienie ich relacji małżeńskich, o wspólny dialog, o miłość, jedność, zgodę i radość oraz o nawrócenie Janusza.
 • Proszę o modlitwę w intencji Jolanty i Krzysztofa, aby nasze małżeństwo zostało obdarowane cudem przemiany. Aby Jezus przemieniał nasze urazy w przebaczenie, oziębłość w żar miłości ofiarnej, szorstkość w delikatność, słowa przykre w pełne czułości, oddalenie w bliskość, smutek w radość, obojętność w pragnienie bycia razem. Aby w naszym małżeństwie objawiała się Boska miłość i chwała.
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Bożeny i jej męża o wybaczenie sobie nawzajem, o miłość zgodę jedność i radość, aby dobry Bóg obdarzał ich wszelkimi łaskami na dalszą drogę życia.
 • Za Kamilę i Piotra o dar potomstwa dla nich.
 • Proszę w intencji małżeństwa Moniki i Łukasza o uzdrowienie relacji, dar dialogu małżeńskiego. Mądrość Ducha Świętego w podejmowaniu decyzji i dobre owoce terapii.
 • Błagam Cię Boże o laski potrzebne do utrzymania Naszego małżeństwa. Magda i Marcin.
 • Za małżeństwa w separacji o dar dialogu, łagodności i miłości – by mogły się na nowo scalić.
 • Proszę o modlitwę za moje małżeństwo, za mojego męża Rafała niech Bóg ześle na niego łaskę miłości i zjednoczy nasze małżeństwo.
 • W intencji mojego męża, by miał siłę do pracy pozytywne nastawienie oraz o uzdrowienie naszego małżeństwa.
 • Proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa. Byśmy się dalej kochali. Byśmy się pogodzili. By nasza miłość wróciła. By moja zona Alona wróciła i mi wybaczyła. Proszę Boga o miłość w naszym małżeństwie. I by nie doszło do rozwodu. Piotrek
 • Proszę o modlitwę za Martę i jej męża o uratowanie małżeństwa, o światło Ducha św.o  uwolnienie z sideł złych duchów  i nawrócenie.
 • Boże Mój proszę o jedność, wzajemny szacunek i odnowienie miłości. Proszę o potrzebne łaski dla naszego małżeństwa. Magda i Marcin
 • Za Mariusza i Małgorzatę dp dar dialog.
 • Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia małżeństwa, o dar przebaczenia dla mojego męża Rafała.Wyrządziłam mu wiele krzywd.Teraz pokutuję.Proszę o modlitwę o miłość i powrót męża do domu i rodziny.
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Lilii i Henryka o uzdrowienie relacji, udany dialog i wzajemną miłość.
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji Magdy i Piotra. By Bóg wskazał im drogę do przezwyciężenia kryzysu, wzmocnił ich wiarę i miłość i uratował ich związek przez rozpadem.
 • Proszę o modlitwę dla naszego małżeństwa Alicji i Tomka. Aby nas miłość zjednoczyła i pokonała nasz kryzys. O wspólny dialog, czułość i wierność w naszym małżeństwie. Abyśmy się nie rozstali i wyszli z kryzysu wzmocnieni. Proszę bardzo o modlitwę.
 • Błagam o uzdrowienie relacji małżeńskich Marty i Michała. o cud przemiany dla ich rodziny.
 • Za małżeństwo Partycji i Szymona o dar dialogu.
 • Bardzo proszę o modlitwę za moje małżeństwo Bernadety i Zdzisława. O odrodzenie i uzdrowienie naszego małżeństwa. O nawrócenie mego męża i o powrót do rodziny. Bóg Zapłać
 • Za Basię i jej męża o dar dialogu.
 • Za małżeństwo Anny i Marcina o dar dialogu.
 • W intencji Wioletty i jej męża o odbudowanie relacji, o dar dialogu i scalenie na nowo ich związku.
 • W intencji Sławka i jego żony.
 • W intencji Magdaleny i Kamila.
 • Za Joannę i Roberta.
 • O pogodzenie się z mężem Andrzejem i jego nawrócenie. O zgodę i pokój i uratowanie naszego małżeństwa. Bóg zapłać
 • W intencji Emilii i Konrada, by potrafili zbudować dom na skale. I by Pan Bóg obdarzył ich potomstwem.
 • Proszę o modlitwę o uratowanie mojego małżeństwa Dominiki i Piotra, o zgodę i przebaczenie w mojej rodzinie, przemianę naszych zatwardziałych serc w intencji.  Bóg zapłać.
 • Panie Boże proszę Cię aby moje małżeństwo Agaty i Daniela ocalało.
 • Za małżeństwo Bety i Michała.
 • Proszę o umiejętność dialogu, szacunek i bliskość dla małżeństwa Pauliny i Karola.
 • Monika i Łukasz, proszę o uzdrowienie naszego małżeństwa, o skuteczną pomoc, o łaskę dialogu małżeńskiego.
 • Proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa: Katarzyny i Kamila, które zmierza ku końcowi by urosło w siłę, miłość, wspólny dialog oraz dalsze szczęśliwe życie razem. Bóg zapłać
 • Proszę o modlitwę w intencji uratowania i uzdrowienia mojego małżeństwa Aleksandry i Przemysława. O wycofanie pozwu rozwodowego, o to byśmy  mogli wziąć udział w rekolekcjach małżeńskich, które pomogłyby w naprawieniu tego złego co nas spotkało oraz Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla naszego małżeństwa i naszej rodziny.
 • Za Adama i jego żonę! Aby się pogodzili i zaczęli ze sobą normalnie rozmawiać i żyć.
 • Proszę o modlitwę za Adama i Beatę o pojednanie, zgodę i naprawienie małżeństwa.
 • Za Agnieszkę i Łukasza.
 • Proszę o modlitwę za moje małżeństwo z Agnieszką. O dar szczerej rozmowy z Agnieszką i pojednanie. Bóg zapłać.
 • Proszę o modlitwę w intencji uratowania małżeństwa Agnieszki i Piotra.
 • Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia małżeństwa Agnieszki i Michała z kryzysu, o uzdrowienie duchowe mojego męża, o dar przebaczenia dla niego.
 • Monika i Łukasz: proszę o uzdrowienie naszego małżeństwa. O łaskę dialogu małżeńskiego i o owocną terapię małżeńską
 • O pogłębienie wiary i nawrócenie męża Adama.
 • Za małżeństwo Iwony i Franciszka
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Barbary i Piotra.O łaskę dobrego dialogu, przebaczenia, zgody, miłości i jedności. Bóg zapłać.
 • Proszę o modlitwę za Kasie i jej męża, a w szczególności o dar potomstwa dla nich.
 • O uratowanie małżeństwa Anny i Jacka.
 • Proszę o modlitwę w intencji pojednania małżeństwa Wioli i Krzysztofa.
 • Błagam o modlitwę w intencji Aliny i Piotra o uratowanie małżeństwa, o przezwyciężenie kryzysu i napełnienie prawdziwą miłością serca.
 • Proszę o zdrowie psychiczne i fizyczne  dla mojego syna Piotr.
 • W intencji małżeństwa Kamili i Jana – o chęć pojednania, przebaczenie i nawrócenie.
 • Proszę o modlitwę za nas Monikę i Alexandra.  Proszę o dar dialogu, wzajemnego szacunku, wierności, miłości i pojednania. O Bożą opiekę nad naszym związkiem.
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Aleksandry i Marcina. O łaski Ducha Świętego oraz przemianę naszych serc, abyśmy byli dalej razem szczęśliwym małżeństwem, aby nasza miłość z dnia na dzień stawała się silniejsza. Proszę o nawrócenie do wiary,  oraz  o dar  Komunii Świętej.
 • Za Teresę i jej męża, o wzajemne wybaczenie, o zaufanie i porozumienie, aby ich miłość rozkwitła na nowo i była silniejsza od tej, która już wygasa.
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji uratowania małżeństwa Kasi i Waldka.
 • Błagam o modlitwę w intencji Aliny i Piotra.
 • Za Kingę i Arka.
 • Monika i Łukasz, proszę o uzdrowienie naszego małżeństwa. Łaskę dialogu małżeńskiego i owocną terapię małżeńską.
 • Jezu Chryste błagam o uratowanie małżeństwa Sabiny i Marcina, które przezywa trudny kryzys, o nawrócenie męża na drogę miłosierdzia, napełnienie ich wzajemną miłością, wiarą, nadzieją i przebaczeniem i uwolnienie męża z sideł złych duchów.
 • W intencji za Marka i Martę, by przetrwali kryzys małżeński po zdradzie.
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo, odnalezienie zagubionej miłości Rafała i Reginy.
 • O uzdrowienie małżeństwa Barbary i Wiesława, o przemianę serc obojga i o łaskę wiary dla Wiesława.
 • Za małżeństwo Moniki i Łukasza o światło Ducha Świętego, znalezienie potrzebnej pomocy. O dar dialogu małżeńskiego, i odbudowanie bliskości małżeńskiej.
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Ewy i Dariusza, które przechodzi kryzys i próbę przetrwania.  Proszę o szybki  powrót do zdrowia  dla mojej żony oraz jej powrót  do domu do rodziny.
 • Justyna: Proszę o modlitwę w intencji ratowania mojego małżeństwa, o światło Ducha Św.dla mnie i męża Łukasza. Odnowienie jego mocy w nas, abyśmy znaleźli potrzebną nam pomoc w odbudowaniu naszego małżeństwa.
 • Proszę o modlitwę w intencji Marty i Karola.
 • Za Katarzynę i Michała – o uratowanie ich jedności małżeńskiej.
 • O dar dialogu dla  Ani i jej męża.
 • W intencji małżeństwa moich rodziców, aby Pan Bóg ich błogosławił.
 • Proszę o modlitwę o uzdrowienie małżeństwa Elżbiety i Jacka.
 • Proszę o modlitwę za moje małżeństwo z Kasią, które przeżywa głęboki kryzys i jest w trakcie separacji. Proszę o modlitwę za nasze wspólne połączenie i odrodzenie się wszelkich uczuć.
 • Proszę o modlitwę w intencji mojej Żony i dzieciątka, które nosi w swoim łonie, którego życie jest zagrożone. Mateusz
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Lilii i Henryka o uzdrowienie relacji,udanego dialogu, wzajemną miłość.
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji Magdy i Piotra. By Bóg wskazał im drogę do przezwyciężenia kryzysu, wzmocnił ich wiarę i miłość i uratował ich związek przez rozpadem.
 • Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia małżeństwa, o dar przebaczenia. Proszę o modlitwę o miłość i powrót męża do domu i rodziny.
 • Za jedność rodziny i uzdrowienie więzi.
 • Za Mariusza i Małgorzatę.
 • Prosimy o modlitwę za Marię i Eugeniusza za wyjście z kryzysu małżeńskiego i wsparcie duchowe.
 • Proszę o modlitwę za nasze małżeństwo, o uzdrowienie naszych serc, wzajemną miłość i szacunek, dar dialogu, a nade wszystko umiejętność przebaczenia Beata z męże.
 • Ania i Tomek :Prosimy o modlitwę w intencji naszego małżeństwa, o światło Ducha Św., abyśmy znaleźli potrzebną nam pomoc w odbudowaniu naszego małżeństwa.
 • Proszę o modlitwę za nasze małżeństwo Magdy i Piotra,aby w naszym małżeństwie była miłość, szacunek,zaufanie, abyśmy potrafili razem rozmawiać,wspierać się…
 • Szczęść Boże, proszę o modlitwę o potrzebne łaski dla Magdy, jej męża i ich rodziny oraz o dar potomstwa dla mnie i mojego męża.
 • Dzień dobry, błagam o modlitwę za moje małżeństwo, które się rozpada. O łaskę trzeźwości i nawrócenia dla mojego męża. Dziękuję, Beata.
 • Proszę o modlitwę w intencji Roberta i Doroty o wzajemną miłość, szacunek i bliskość w relacji małżeńskiej.
 • Proszę o modlitwę w intencji przezwyciężenia wieloletniego kryzysu w naszym małżeństwie. Beata
 • Proszę o modlitwę o dar dialogu w małżeństwie Elżbiety i jej męża. Proszę o przemianę serca, napełnienie miłością, spokojem i wiarą. O uzdrowienie tego małżeństwa, o uwolnienie od nałogów i złych nawyków. Bóg zapłać
 • Proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa Katarzyny i Wojciecha, abyśmy przeszli przez trudną sytuację razem i uświadomili sobie, że życie to M.
 • O pojednanie małżeństwa Luizy i Darka…po rozwodzie. Proszę Panie Boże spraw, abyśmy byli znowu razem na zawsze.
 • Za uratowanie małżeństwa Joli i Gienia , żeby się pogodzili, do siebie wrócili i sobie wszystko wybaczyli.
 • Proszę o odrodzenie mojego małżeństwa.
 • O rozwiązanie problemu małżeńskiego, życiowego dla Krystyny i Stanisława.
 • Za Annę i Michała, by wróciła bliskość i zrozumienie.
 • O miłość i jedność w małżeństwie  Marcina i Teresy.
 • Proszę o modlitwę za moje sakramentalne małżeństwo o odrodzenie małżeństwa Beaty i Pawła i przemianę serc.
 • Proszę o modlitwę za moje małżeństwo Kasi i Irka, abyśmy mogli się ze sobą pojednać, aby rozwód nigdy nie doszedł do skutku. Bardzo tej modlitwy moje małżeństwo potrzebuje.
 • Proszę o modlitwę o cud pojednania Eli i Sławka.
 • Za małżeństwo Hanny i Grzegorza o miłość i przebaczenie i pojednanie. O uratowanie małżeństwa.
 • Proszę o modlitwę za moje małżeństwo Adama i Łucji .O łaskę pojednania z Bogiem, o zgodę, miłość, jedność, umiejętność porozumiewania się. O pojednanie męża z córką. Abyśmy mogli pojechać na Weekend Spotkań Małżeńskich. Bóg zapłać za modlitwę
 • Za Łukasza i jego żonę Angelikę o miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz o dar dialogu.
 • O wiarę nadzieję miłość, o chęć do życia O dobrego męża i błogosławieństwo Boga.
 • O Bożą opiekę i przymnożenie wiary dla Pawła i Marty.
 • W intencji małżeństwa Joanny i Dariusza o uratowanie od rozpadu i rozwodu, o powrót męża, jego miłość i nawrócenie
 • Janina i Mirosław proszą w intencji dialogu , zrozumienia i wzajemnego szacunku. Bóg zapłać.
 • Proszę o modlitwę za  małżeństwo, które jest w kryzysie, o pojednanie, miłość i przebaczenie,  o wiarę i nawrócenie męża ,który oddalił się od Boga i wyszedł z nałogu.
 • Proszę Cię Panie o dar przebaczenia i miłości w moim małżeństwie Kasi i Irka. Ojcze mój choć nie jestem godna prosić Cię o łaskę zmiłuj się nade mną i nie dopuść do rozpadu naszej rodziny i rozwodu.
 • Za Monikę i Łukasza o miłość, wierność i uczciwość małżeńską.  O dar dialogu dla małżonków.
 • Proszę za moje małżeństwo z Wojtkiem, aby Miłosierny Bóg wlał w nasze serca miłość i uczciwość oraz o dar przebaczenia. Chroń nas Panie Jezu przed pokusami szatana. Opiekuj się Dobry Boże moim małżeństwem.
 • O uratowanie małżeństwa Kasi i Michała.
 • W intencji Kamili i jej męża.
 • W intencji małżeństwa Ani i Roberta o dar  dialogu.
 • Proszę o modlitwę za moje małżeństwo z Maciejem, by Bóg je uratował mimo złożonego pozwu. Boże ratuj!
 • W intencji małżeństwa Moniki i Pawła o dar  dialogu.
 • Za małżeństwo Kasi i Michała, aby nie uległo rozpadowi, aby znaleźli drogę do siebie i do Boga.
 • Proszę o modlitwę w intencji mojej i męża o umiejętność dialogu,wzajemnego szacunku, Bożą Opiekę dla naszego małżeństwa. Bóg zapłać.
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Bogumiły i Bogdana którzy przeżywają kryzys. Duchu Św pomóż nam przejść ten trudny okres i proszę Cię o pojednanie, miłość i nawrócenie i wyjście z nałogu.
 • Proszę o modlitwę za Krzysztofa i Beatę za zgodę, dobre relacje, porozumienie i jedność. Bóg zapłać
 • Proszę o modlitwę za Monikę i Witolda, aby Pan Bóg uzdrowił i uratował nasze małżeństwo.
 • Prosimy o modlitwę za Anię i jej męża o wyjście z kryzysu, łaskę wiary, odrodzenie miłości i pojednanie w rodzinie. O to, by mogli uczestniczyć w rekolekcjach Spotkań Małżeńskich.
 • Proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa będącego w kryzysie, o uwolnienie i uzdrowienie z nałogu, o prawdziwe nawrócenie, o uleczenie ze współuzależnienia. Proszę o poprawienie relacji i atmosfery w domu, aby nasz mały synek mógł szczęśliwie przeżywać swoje dzieciństwo i miał normalne, dobre życie, w zdrowej i pełnej rodzinie.
 • Błagam o modlitwę w intencji uratowania małżeństwa Moniki i Radka od rozwodu.  Aby mąż i ojciec znowu zamieszkał z rodziną. Proszę o cud uratowania i scalenia na nowo małżeństwa. Proszę o łaskę przebaczenia, miłości i wzajemnego zrozumienia.Proszę aby Duch Św. odnowił nasze małżeństwo.
 • Proszę o modlitwę za moje małżeństwo z Krzyśkiem, które jest w dużym kryzysie z powodu alkoholu i syndromu DDA . Proszę o łaskę odbudowania więzi emocjonalnej i umiejętność komunikacji.
 • Proszę o modlitwę za moje małżeństwo. O zgodę, miłość, jedność, umiejętność porozumiewania się. Abyśmy mogli pojechać na dialogi małżeńskie. Dziękuję
 • Bardzo proszę o modlitwę za nasze małżeństwo: Emilię i Jacka abyśmy  potrafili wytaczać sobie. Boże pomóż nam wybaczyć wszystkie nasze wzajemne urazy.
 • Proszę o modlitwę  o uratowanie małżeństwa mojej córki Edyty i męża Damiana.Panie Boże spraw aby pokonali kryzys, w którym się znaleźli i szczerze się pokochali. Jezu ufam Tobie. Jezu pojednaj ich na zawsze.
 • Bardzo proszę o modlitwę za małżeństwo Eweliny i Pawła będące w kryzysie od dłuższego czasu, o nawrócenie się małżonków, aby Duch Święty wstąpił do ich serc, o zgodę i pokój, aby nasza córeczka Paulinka miała obydwoje kochających się rodziców przy sobie.
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Edwarda i Grażyny, o uchronienie od rozwodu, pokonanie kryzysu, wybaczenie i  uzdrowienie ran.Proszę o modlitwę o pojednanie i podjęcie pracy nad odrodzeniem małżeństwa. Żona
 • Bardzo proszę o modlitwę o uratowanie małżeństwa Anny i Piotra.
 • Proszę o wyjście z kryzysu, aby wróciła miłość i szacunek.
 • Proszę o modlitwę w intencji uratowania małżeństwa Elżbiety i Zenona, aby moc sakramentu małżeństwa przezwyciężyła kolejny kryzys, o powrót męża do kościoła katolickiego.
 • Proszę za Beatę i jej męża, o uratowanie tego małżeństwa.
 • Za małżeństwo Doroty i Tadeusza o prawdziwe nawrócenie, o miłość jedność w małżeństwie.
 • Proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa Ewy i Marcina, będącego w kryzysie, o uwolnienie i uzdrowienie mojego męża z nałogu o prawdziwe jego nawrócenie, a mnie uleczenie ze współuzależnienia. Proszę o spokojną, stabilną i życzliwą atmosferę w domu, aby nasz mały synek mógł szczęśliwie przeżywać swoje dzieciństwo i miał normalne, dobre życie, w zdrowej i pełnej rodzinie.
 • Proszę o modlitwę za Wiolettę i jej męża o uzdrowienie serc i uratowanie małżeństwa. By mimo pozwu w sądzie doszło do orzeczenia rozwodu. Boże pomóż mi.
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Piotra i Karoliny, o scalenie na nowo sakramentalnego związku. O zgodę i porozumienie między małżonkami. O to, by mogli uczestniczyć w rekolekcjach Spotkań Małżeńskich.
 • Bardzo proszę o modlitwę za Kamilę i Adama. Aby nasze małżeństwo otrzymały dary Ducha Świętego, które uzdrowią i scalą nasze małżeństwo.
 • Proszę o modlitwę za nasze małżeństwo Joanny i Grzegorza, które przechodzi teraz największy kryzys w naszym życiu. Abyśmy na nowo nauczyli się rozmawiać,słuchać i wspierać siebie nawzajem.
 • W intencji małżeństwa Wiesławy, aby żadna zewnętrzna silą, ingerencja nic nie mogla złego uczynić, ani przeszkodzić małżeństwu.Wiesława
 • Bardzo proszę w intencji małżeństwa Anity i Łukasza przede wszystkim o wiarę, łaski Ducha Świętego, przemiany ich serc, miłość i zgodę wzajemne zrozumienie i umiejętność rozmawiania ze sobą.
 • Proszę o modlitwę za Agnieszkę i jej męża, o wzajemne zrozumienie, odnowienie więzi i wytrwanie w miłości.
 • Błagam o modlitwę w intencji uratowania małżeństwa Agnieszki i Romana. O powrót męża do domu, do rodziny, do dzieci. Proszę o cud uratowania i scalenia na nowo małżeństwa. Proszę o łaskę przebaczenia, miłości i wzajemnego zrozumienia.
 • Bardzo proszę o modlitwę o uratowanie małżeństwa Agnieszki i Adriana.
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji uratowania małżeństwa Jolanty i Grzegorza od rozwodu. Aby mąż i ojciec znowu zamieszkał z rodziną. Proszę aby Duch Św. odnowił ich małżeństwo.
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Edyty i Marka, o ratunek przed rozwodem, wzajemną miłość i pojednanie, o uleczenie ran w sercach , wybaczenie zdrady.
 • Bardzo proszę o modlitwę: o łaski Ducha Świętego oraz przemianę naszych serc, abyśmy byli dalej razem szczęśliwym małżeństwem, aby nasza miłość z dnia na dzień stawała się silniejsza. O Boże błogosławieństwo i opiekę Świętej Rodziny dla Aleksandry i Marcina w 3-cią rocznicę Ślubu
 • Bardzo proszę o modlitwę w sprawie uratowania małżeństwa Beaty i Pawła przed rozwodem.
 • Błagam o modlitwę w intencji uratowania małżeństwa Agnieszki i Adriana. O powrót męża do domu, do rodziny, do dzieci. Proszę o cud uratowania i scalenia na nowo małżeństwa.
 • Proszę o modlitwę za nas Anetę i Wojciecha, o jedność i wyjście z bardzo trudnej sytuacji finansowej.
 • Proszę w intencji małżeństwa Olgi i Marcina o odnowienie sakramentu małżeństwa, otwarcie się na działanie Łaski Bożej i dar nawrócenia.
 • Proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa, o wzajemną miłość, zrozumienie, pojednanie, dialog i odbudowanie więzi małżeńskiej.Ewa i Rafał
 • Proszę o modlitwę za moje małżeństwo Ireny i Jacka.
 • Proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa – Wiolety i Mariusza – przed rozpadem i rozwodem, aby Bóg na nowo wypełnił nasze serca wzajemną miłością.
 • Maryjo uproś potrzebne mi łaski, abym dobrze odbudowała moje życie, pomóż mi uwolnić się i wyjść z zachowań DDA oraz osiągnąć mądra samodzielność, Maryjo wstaw się za mną.Wiesia
 • Za Kasię i jej męża. O uwolnienie z nałogu.
 • Proszę o modlitwę za Agnieszkę, Tomka, ich dzieci Małgosię i Maćka, i zmarłego Wojtusia, o zdrowie, ratunek dla małżeństwa, zgodę, miłość i zrozumienie w rodzinie. By śmierć dziecka przybliżyła ich do siebie, by to bolesne doświadczenie wzmocniło ich miłość.
 • Proszę z całego serca o modlitwę za nasze małżeństwo Iwony i Jacka.
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia małżeństwa Marty i Kamila, które przechodzi kryzys. Proszę o przemianę naszych serc, aby na nowo odrodziła się w nas miłość. O powrót męża do żony i dzieci, żebyśmy mogli być szczęśliwą rodziną
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa Joanny i Mikołaja, o uratowanie i uzdrowienie małżeństwa, odrodzenie miłości i pojednanie w rodzinie oraz łaskę nawrócenia.
 • Proszę o modlitwę w intencji Krzysztofa i jego żony. Ich małżeństwo właśnie przechodzi kryzys.
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Bożeny i Szymona. Proszę o jego uratowanie, o otwarcie naszych oczu i serc dla naszej rodziny. O miłość i wierność, by nasza miłość się odrodziła, żeby nasze dzieci mogły się wychowywać w pełnej, szczęśliwej rodzinie.
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Agnieszki i Sebastiana. Proszę o łaskę przebaczenia, miłości i wzajemnego zrozumienia.
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Joli i Jarosława,
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa Joanny i Mikołaja, uratowanie i uzdrowienie małżeństwa, odrodzenie miłości i pojednanie w rodzinie oraz łaskę nawrócenia.Joanna
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Piotra i Kasi o dar dialogu, o dar jedności, zrozumienia.
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa Joanny i Mikołaja, uratowanie i uzdrowienie małżeństwa, odrodzenie miłości i pojednanie w rodzinie oraz łaskę nawrócenia.
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Aleksandry i Marcina. O łaski Ducha Świętego oraz przemianę naszych serc, abyśmy byli dalej razem szczęśliwym małżeństwem, aby nasza miłość z dnia na dzień stawała się silniejsza. Proszę o nawrócenie oraz pragnienie Komunii Świętej.
 • Proszę o wspólną modlitwę w intencji małżeństwa Marty i Wojtka, o dar jedności, wzajemnego zrozumienia, o łaskę nawrócenia.Marta
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa Joanny i Mikołaja, uratowanie i uzdrowienie małżeństwa, odrodzenie miłości i pojednanie w rodzinie oraz łaskę nawrócenia.
 • Bardzo proszę o modlitwę za małżeństwo Szymona i Magdaleny, o uratowanie i uzdrowienie ich małżeństwa. O odrodzenie miłości i pojednanie w rodzinie oraz o potrzebne łaski dla ich syna Adasia.
 • Za małżeństwo Michała i Alicji o uzdrowienie relacji, o dar dialogu.
 • Bardzo proszę o modlitwę o cud uratowania mojego małżeństwa z Marzeną, które po ludzku już umarło. Proszę także o modlitwę o uwolnienie ze wszelkich związań demonicznych i pełne nawrócenie do Jezusa.
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa Joanny i Mikołaja, o uratowanie i uzdrowienie małżeństwa, odrodzenie miłości i pojednanie w rodzinie.
 • Prosimy o wszelkie potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla naszego małżeństwa – Urszuli i Bartosza – aby możliwe było odnowienie zaufania, przebaczenie i zagojenie ran oraz dalsze życie we dwoje, oparte na fundamencie wiary, nadziei i miłości.
 • Proszę o modlitwę w intencji uratowania małżeństwa Anny i Tomasza. Proszę o łaskę pojednania, miłości i uzdrowienia relacji z mężem, który nie chce ratować naszego małżeństwa.Anna
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji Jakuba jego żony. Aby nie doszło do rozwodu. Żebyśmy mogli wybaczyć sobie wszystkie urazy, nawiązać dialog i zamieszkać razem.Jakub
 • Bardzo proszę o modlitwę o ratowanie naszego małżeństwa: Kasi i Mariusza, o otwarcie naszych serc na próby ratowania sakramentalnego związku, o wycofanie pozwu, odbudowanie naszych relacji i pokonanie kryzysu.Mariusz
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Aleksandry i Marcina. O łaski Ducha Świętego oraz przebaczenia sobie nawzajem. Boże przemieniaj nasze serca, abyśmy byli dalej razem szczęśliwym małżeństwem, abyśmy mogli wybaczyć sobie zranienia, zapomnieć o smutku i cierpieniu oraz ponownie sobie zaufać. Jezu Ufam Tobie, bo mam wiarę nadzieję i miłość.
 • Proszę o modlitwę o pokonanie kryzysu małżeńskiego Małgorzaty i Michała, o poczucie bezpieczeństwa dla dzieci.
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Aleksandry i Marcina. O łaski Ducha Świętego oraz przemianę naszych serc, abyśmy byli dalej razem szczęśliwym małżeństwem, aby nasza miłość z dnia na dzień stawała się silniejsza. Proszę o nawrócenie i łaskę wspólnej Komunii św. dla naszego małżeństwa.
 • Proszę o modlitwę o uzdrowienie małżeństwa Renaty i Jarka.
 • Proszę o modlitwę za uzdrowienie naszych serc i uratowanie naszego małżeństwa. By mimo pozwu w sądzie Bóg nie dopuścił do orzeczenia rozwodu. Boże pomóż mi.
 • Za Alinę i Roberta o odbudowanie więzi małżeńskiej. O przebaczenie i trwanie w łasce sakramentu małżeństwa.
 • Proszę o modlitwę o uzdrowienie małżeństwa Anety i Michała. O miłość, wierność i zaufanie.
 • Proszę o modlitwę o przemianę naszych serc. O wycofanie pozwu rozwodowego, aby Bóg go wlał na nas łaskę uświęcająca.
 • Proszę o modlitwę o uzdrowienie i uratowanie małżeństwa Agnieszki i Roberta. Niech Bóg ześle na nich Ducha Świętego i łaski pozwalające na otwarcie serca, miłość, chęci i siły do walki, naprawienie relacji oraz nawrócenie. Niech stanie się cud pojednania i dalszego trwania w przysiędze mimo ogromnego kryzysu.
 • Proszę o modlitwę o uzdrowienie małżeństwa Urszuli i Dariusza.
 • Bardzo proszę o modlitwę o cud uratowania mojego małżeństwa z Marzeną które po ludzku już umarło.
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Aleksandry i Marcina. O przemianę naszych serc, byśmy zwrócili się ku sobie i byli dalej razem szczęśliwym małżeństwem. O łaskę przebaczenia sobie nawzajem. Jezu Ufam Tobie bo mam wiarę nadzieję i miłość.
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Dagmary i Jarka. By mogło być obdarowane cudem zmiany, by potrafili sobie wybaczyć i zaczęli budować na nowo swoje życie w oparciu o silny fundament wiary, nadziei i miłości.
 • Proszę o modlitwę za nasze małżeństwo, które stoi przed sprawą rozwodową. Abyśmy przetrwali ogromny kryzys, którego doświadczamy i wyszli z niego silniejsi. Proszę o łaskę wybaczenia krzywd, o dar wzajemnego zrozumienia, zapomnienia urazów, o to, byśmy potrafili znaleźć siłę do walki o nasze wspólne życie i aby nasze dzieci mogły wychowywać się w pełnej, szczęśliwej rodzinie. Maria
 • Bardzo proszę o modlitwę o cud uratowania małżeństwa Radosława i Marzeny, które po ludzku już umarło. O wierność miłość i uczciwość małżeńską, tak jak sobie ślubowaliśmy. Radosław
 • Bardzo proszę o modlitwę za nasze małżeństwo – Małgorzaty i Michała – o pokonanie silnego kryzysu. Proszę o łaskę wzajemnego wybaczenia, zrozumienia, zapomnienia krzywd i o to, żebyśmy razem mieli siłę do walki o wspólne życie wg Twoich wartości Boże i o szczęśliwe wychowanie dzieci w pełnej rodzinie. Małgorzata
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Aleksandry i Marcina. Boże przemieniaj nasze serca, abyśmy byli dalej razem szczęśliwym małżeństwem, abyśmy mogli wybaczyć sobie zranienia, zapomnieć o smutku i cierpieniu oraz ponownie sobie zaufać. Jezu Ufam Tobie bo mam wiarę nadzieję i miłość.
 • Proszę o modlitwę za nasze małżeństwo – Urszuli i Bartosza – abyśmy przetrwali ogromny kryzys, którego doświadczamy i wyszli z niego silniejsi. Proszę o łaskę wybaczenia krzywd, o dar wzajemnego zrozumienia, zapomnienia urazów, o to, byśmy potrafili znaleźć siłę do walki o nasze wspólne życie i aby nasze dzieci mogły wychowywać się w pełnej, szczęśliwej rodzinie.
 • Proszę o modlitwę w intencji sakramentalnego małżeństwa Beaty i Pawła, o przywrócenie zgody i miłości, o łaskę pojednania i przebaczenia. Proszę o ratunek dla naszego małżeństwa przed nieszczęściem rozpadu.O łaskę przemiany naszych serc serc.
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Katarzyny i Krzysztofa
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Beaty i Mariusza: abyśmy otworzyli nasze serca na siebie, potrafili rozmawiać i wzajemnie się szanować, o uzdrowienie i zbudowanie prawdziwej więzi małżeńskiej, o możliwość wspólnego uczestnictwa w rekolekcjach małżeńskich. O łaskę wyzwolenia z nałogu (alkohol i papierosy), abyśmy potrafili dostrzec, co jest naprawdę ważne w życiu i skierowali się ku sobie .Aby Dobry Bóg obdarzył nas upragnionym potomstwem i niech nauczy nas patrzyć tymi samymi oczami, szczególnie na ważne sprawy.Beata
 • Za małżeństwo Joli i Marcina, które jest w głębokim kryzysie i przed drugą sprawa rozwodową. By Bóg okazał swoje miłosierdzie i nas pojednał zanim dojdzie do najgorszego.
 • Proszę o modlitwę w intencji odbudowania małżeństwa Anety i Tomasza, o odrodzenie miłości, wybaczenie sobie urazów, o umiejętność rozmowy, zaufanie oraz o powrót męża do domu i odbudowę rodziny. Boże, Ojcze mój uchroń nas od rozwodu, który jest już tak blisko…Aneta
 • Proszę o modlitwę Violi i jej męża, o uwolnienie z nałogu, o uwolnienie od wszelkiego zła. Proszę o modlitwę za nasze małżeństwo, by Bóg nie pozwolił aby kłamstwa przysłaniały naszą miłość.o umocnienie.
 • Proszę o modlitwę w intencji o Dar miłości dla Magdaleny i Macieja
 • Andrzej i Katarzyna proszą o modlitwę o odnowienie swojego małżeństwa i poradzenie sobie z kryzysem. Boże wlej w nas Swoją Świętą Miłość byśmy potrafili odnowić miłość małżeńską. Andrzej
 • Proszę o modlitwę za Monikę i Bogusława o miłość i jedność dla nich.
 • Renata i Arkadiusz proszą o modlitwę o odnowienie swojego małżeństwa i wyjście z kryzysu, o ochronę domu i swojej rodziny przed jej rozpadem.
 • Proszę o modlitwę w intencji odbudowania małżeństwa Anety i Tomasza, o odrodzenie miłości, wybaczenie sobie urazów, o umiejętność rozmowy oraz o powrót męża do domu i odbudowę rodziny. Boże uchroń nas od rozwodu, który jest już tak blisko…Aneta
 • Proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa Małgorzaty i Adama. O wzajemne zrozumienie i przebaczenie, tak abyśmy znów potrafili być ze sobą szczęśliwi i wzrastać w naszej miłości.
 • Proszę o gorącą modlitwę za małżeństwo Urszuli i Bartosza, które jest zagrożone rozpadem. Aby Pan Bóg zesłał mi łaskę wybaczenia, a Duch Święty wlał w nasze serca mądrość, dar wzajemnego dialogu. By możliwe było odbudowanie więzi małżeńskiej i wszystkiego tego, co zaprzepaściliśmy.Urszula
 • Proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa Anny i Piotra, abyśmy odnaleźli sens życia,otworzyli nasze serca na siebie i podjęli trud ratowania małżeństwa.Anna
 • Proszę o modlitwę w intencji uratowania mojego małżeństwa Katarzyny i Wojciecha. Abyśmy umieli wybaczyć sobie wszystkie nasze wzajemne urazy, ocalili nasze małżeństwo opierając go na miłości z Bogiem.Wojciech
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Krzysztofa i jego żony, które jest w kryzysie, aby Pan Bóg pozwolił im znowu być razem. Żeby umieli sobie wybaczać, rozmawiać i wzajemnie się szanować.Krzysztof
 • Za małżeństwo Sylwii i Pawła o przyjęcie daru dialogu, o umocnienie ich wzajemnej relacji.
 • Proszę o wspólną modlitwę za małżeństwo Aliny i Arka,o przetrwanie kryzysu, odnowienie miłości, o prowadzenie Ducha Świętego
 • Proszę o modlitwę za Kamilę i Jej Męża…
 • Proszę o modlitwę za Justynę i Łukasza.Justyna
 • Proszę o modlitwę w intencji Elżbiety i Krzysztofa,o uzdrowienie i zbudowanie prawdziwej więzi małżeńskiej,o możliwość wspólnego uczestnictwa w rekolekcjach małżeńskich.
 • Proszę o modlitwę w intencji uratowania mojego małżeństwa Beaty i Tadeusza, żebyśmy wzajemnie sobie wybaczyli wszystkie urazy i znów mogli się cieszyć się sobą – Panie Boże pomóż, Jezu ty się tym zajmij niech będzie wola Twoja.
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Marcina i Eweliny o odnalezienie miłości i uzdrowienie relacji małżeńskich.Przechodzimy trudny kryzys małżeński, kocham moja żonę i nie che jej stracić i proszę, by żona mnie pokochała. Boże uzdrów nasze małżeństwo.
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Anny i Krzysztofa, żeby nie doszło do rozwodu. Żeby wróciło uczucie miłości i szacunku, o odbudowanie więzi małżeńskiej.
 • Za Łukasza i jego żonę. By ich serca zwróciły się ku sobie, o odbudowę więzi małżeńskiej.
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Iwony i Artura – o powrót męża do domu, wzajemne zrozumienie błędów, o odrodzenie miłości i szczęśliwe zbudowanie trwałego i wiernego związku, opartego na szczerości i zaufaniu.Iwona
 • Proszę o modlitwę w intencji odbudowania małżeństwa Anety i Tomasza, o odrodzenie miłości, wybaczenie sobie urazów, o umiejętność rozmowy oraz o powrót męża do domu i odbudowę rodziny. Boże uchroń nas od rozwodu, który jest już tak blisko. Aneta
 • Proszę o modlitwę za Annę i Przemysława. O wytrwałość w budowaniu więzi małżeńskiej. O możliwość przyjazdu na rekolekcje dla małżeństw.
 • Proszę o modlitwę do matki Bożej za małżeństwo Barbary i Łukasza przemianę w serc odbudowę więzi małżeńskiej, o miłość i wybaczenie.
 • Proszę za małżeństwo Karoliny i Waldemara. O zgodę, miłość i odbudowanie więzi małżeńskiej.
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Doroty i Pawła, o jedność, miłość, o odbudowanie więzi małżeńskiej.
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Izabelli i Tomasza. O odnowienie wzajemnej miłości.
 • Proszę o modlitwę za nasze małżeństwo, Karoliny i Jacka o światło Ducha Świętego i łaskę udanego dialogu małżeńskiego.
 • Proszę o modlitwę o nasze małżeństwo Janusza i Ewy. O zrozumienie, przebaczenie, o wzajemną miłość, miłość do Boga.Ewa
 • Proszę o modlitwę o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla małżeństwa Marzeny i Pawła. O łaskę miłości, siły i mądrości w podejmowanych decyzjach.
 • Zwracam się z ogromną prośbę o modlitwę w intencji pojednania małżeństwa Angeliki i Tomasza, aby nie doszło do rozwodu.
 • Proszę o modlitwę w intencji odbudowania małżeństwa Anety i Tomasza, o odrodzenie miłości, wybaczenie sobie urazów, o umiejętność rozmowy oraz o powrót męża do domu i odbudowę rodziny.Aneta
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Sławka i jego żony, które jest w głębokim kryzysie.
 • Proszę o modlitwę za nasze małżeństwo Moniki i Jakuba, aby Bóg pomógł nam odnaleźć się na nowo, byśmy potrafi sobie przebaczyć, wzajemnie się szanować i przestać się ranić. Byśmy wrócili do siebie.
 • Proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa Marcina i Eweliny o odnalezienie wzajemnej miłości.Przechodzimy trudny kryzys małżeński, kocham moja żonę i nie che jej stracić i proszę byśmy się na nowo pokochali żyli szczęśliwie.
 • Proszę o modlitwę w intencji Jana i jego żony, o przebaczenie, miłość, rezygnację z rozwodu i sprawy sądowej, radość bycia razem.
 • Proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa Anity i Sebastiana, żeby Bóg obdarzył nas łaską przebaczenia wszystkich zdrad i zranień. Proszę również o wytrwałość w terapii, którą właśnie podjęliśmy. Proszę o dar przebaczenia, uwolnienia od wszelkich pokus i pojednania.
 • Błagam o modlitwę o ocalenie naszego małżeństwa Edyty i Grzegorza, o odnalezienie wzajemnej miłości. Kocham mojego męża i błagam, byśmy na nowo się pokochali, odkryli piękno miłości.
 • Serdecznie proszę o modlitwę w intencji naprawy mojego małżeństwa, które przechodzi przez trudny kryzys: Doroty i Przemka. Abyśmy zrozumieli, że rodzina jest w życiu najważniejsza. Abyśmy wspólnie podjęli trud ratowania naszej rodziny. Abyśmy wzajemnie dostrzegali i szanowali swoje potrzeby oraz wiarę w lepsze i w poprawę. Dobry Boże spraw, abyśmy odbudowali rodzinę i mogli cieszyć się na nowo pięknem życia.
 • Proszę o łaski Ducha Świętego dla małżeństwa Marzeny i Pawła. O łaskę wyzwolenia męża z nałogu i pokus, o mądrość i siłę w przezwyciężeniu słabości. Proszę o łaski Ducha Świętego i cud uzdrowienia małżeństwa.Marzena
 • Proszę o modlitwę w intencji ratowania naszego małżeństwa – Alicji i Marcina. Aby żona oddaliła pozew i aby odnalazła miłość i podjęła trud ratowania naszej rodziny przed rozpadem.
 • Proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa Edyty i Pawła, oby mój mąż odnalazł sens życia, dostrzegł co jest w nim naprawdę ważne, podjął trud ratowania małżeństwa. Boże dopomóż, uczyń cud, dla Ciebie nie ma nic niemożliwego.
 • Z całego serca prosimy o modlitwę za nasze małżeństwo- Martyny i Mariusza, aby Dobry Bóg obdarzył nas upragnionym potomstwem, potrzebnymi łaskami i swoją Miłością.
 • Proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa – Agnieszki i Mariusza. Aby żona oddaliła pozew i aby odnalazła sens i podjęła trud ratowania naszej rodziny przed rozpadem.
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Ewy i Grzegorza, o dar wybaczenia, uwolnienia i pojednania.Ewa
 • Proszę o modlitwę za nasze, Aliny i Jacka, które znalazło się nad przepaścią. Bóg zapłać.
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji Kamili i Radka, aby umieli ponownie spojrzeć na siebie z miłością, Panie Jezu pomóż nam przebaczyć wyrządzone krzywdy i ponownie tworzyć szczęśliwą rodzinę.
 • Proszę o modlitwę w intencji odbudowania małżeństwa Anety i Tomasza, o odrodzenie miłości, wybaczenie sobie urazów, o umiejętność rozmowy oraz o powrót męża do domu i odbudowę rodziny. Bóg zapłać. Aneta
 • Proszę o modlitwę za Rodziców: Marię i Józefa, za wzajemny szacunek do siebie i ufność Panu Bogu. Proszę Panie o dar przebaczenia, uwolnienia i pojednania.
 • Proszę o modlitwę za mnie Zbyszka i za moją żonę Joannę,która w tym tygodniu złożyła w kancelarii adwokackiej pozew rozwodowy. Dla mojej żony proszę o łaskę Ducha Świętego A dla mnie o moc i mądrość Ducha Świętego
 • Proszę o modlitwę o uzdrowienie małżeństwa i poprawienie relacji w małżeństwie Michała i Joli.
 • W intencji małżeństwa Alicji i Wojciecha, o uzdrowienie wzajemnych relacji, o powrót męża do rodziny,o otwartość na rekolekcje dla małżeństw.
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Małgorzaty i Andrzeja o uzdrowienie relacji miłość i szacunek wzajemne zrozumienie światło Ducha Świętego. Panie ratuj nasze małżeństwo !
 • Proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa Barbary i Jerzego, o dar Ducha Świętego w uporządkowaniu spraw małżeńskich oraz rodzinnych i otwarcie serc na wzajemną miłość.
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji Agnieszki i jej męża. By Bóg wskazał im drogę do przezwyciężenia kryzysu, wzmocnił ich wiarę i miłość i uratował ich związek przez rozpadem.Agnieszka
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Joli i jej męża, aby wrócił do domu i by mogli wspólnie przezwyciężyć kryzys.
 • Proszę o modlitwę w intencji Marzeny i Sylwestra. O powrót męża do rodziny, o wybaczenie i uzdrowienie wzajemnych relacji.
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Krzysztofa i Moniki, o wzajemne wybaczenie, pojednanie i uzdrowienie relacji małżeńskich.Krzysztof
 • Proszę o modlitwę w intencji Agnieszki i jej męża, aby Bóg połączył ich na nowo.
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa. Żeby Dobry Bóg wskazał drogi do porozumienia.
 • Proszę o modlitwę w intencji codziennego zgłębiania relacji małżeńskich w miłości i szacunku do siebie nawzajem. Proszę o modlitwę w intencji codziennego zgłębiania relacji małżeńskich w miłości i szacunku do siebie nawzajem.Sebastian i Ewa
 • Proszę o modlitwę za nasze małżeństwo Jolanty i Arkadiusza. Abyśmy walcząc na nowo o miłość nie odłączyli się od Boga.
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Ewy i Tomasza aby nasz związek przetrwał kryzys, aby mąż nie odchodził ode mnie po 25 latach abyśmy wspólnie rozmawiali i byli szczęśliwi razem.
 • Zwracam się z prośbą o modlitwę za moje małżeństwo Ewy i Tomka, które jest w kryzysie. Panie proszę otwórz nasze serca na miłość do siebie, zaufanie o uzdrowienie relacji.Ewa
 • Proszę o modlitwę w intencji Jakuba, mojego Męża o uzdrowienie z nałogu.Kasia
 • Bardzo proszę o gorącą modlitwę w intencji uratowania naszego małżeństwa Agnieszki i Mariusza. Aby żona ponownie otworzyła swoje serce, żeby zauważyła sens ratowania naszego małżeństwa. Ażebyśmy wspólnie podjęli trud ratowania naszego małżeństwa, świętego sakramentu, jedynego i prawdziwego związku.
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Doroty i Sławomira. O uwolnienie męża „z nałogu”, któremu ulega, o uzdrowienie wzajemnych relacji, odzyskanie spokoju serca, zapomnienie o smutku i cierpieniu oraz o łaskę umocnienia wzajemnej miłości, szczęśliwe odbudowanie trwałego i wiernego związku opartego na szczerości i zaufaniu. Jezu ufam Tobie.Dorota
 • Bardzo proszę o modlitwę o uratowanie naszego małżeństwa oraz ponowne otwarcie serca mojej żony na mnie i na Pana Boga.Michał i Magdalena
 • Proszę o modlitwę za – Elżbietę – i Roberta – o miłość, jedność i pokój w naszym małżeństwie, o przezwyciężenie trudności i o wszelkie potrzebne łaski.
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Joanny i Mariusza, jesteśmy rozbici.Niech Pan Bóg wybaczy nasze grzechy,Duch Święty napełnia nasze dusze i prowadzi nas w Jezusie Chrystusie. Amen Mąż
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Marty i Wojtka.żona
 • Za Izabelę i Stanisława, abyśmy walczyli o siebie, zawsze i do końca swoich dni, aby co „Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela”, bardzo Boże o to prosimy, nie daj rozdzielić nas, swoich Dzieci Bożych, których w październiku 2010 roku połączyłeś świętym węzłem małżeńskim.
 • Bardzo proszę o modlitwę o uratowanie małżeństwa Magdaleny i Michała.
 • Proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa Małgorzaty i Marcina, o siłę w przezwyciężeniu kłopotów, o łaskę zrozumienia, umocnienia wzajemnej miłości, zdrowia, o dar potomstwa.Małgorzata
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Beaty i Wojciecha o uzdrowienie relacji, odzyskanie spokoju serca i wzajemnie porozumienie.
 • Proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa Doroty i Mieczysława, o przemianę naszych serc i naszego myślenia, o odrodzenie miłości i cud w Kanie.Dorota
 • Proszę o modlitwę za nasze małżeństwo Marzeny i Ireneusza, o dar miłości dla nas i błogosławieństwo dla naszej rodziny.
 • Proszę o modlitwę w intencji Renaty i Bogusława o wzajemne zrozumienie i oraz wybaczenie wzajemnie wyrządzonych krzywd.
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Aleksandry i Marcina. Boże proszę o przemianę dla nas, żebyśmy byli dalej razem szczęśliwym małżeństwem, abym mogła mu wybaczyć, zapomnieć o smutku i cierpieniu oraz ponownie mu zaufać. Jezu Ufam Tobie
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Kasi i Marcina . Bez tego zginiemy
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Krystyny i jej męża przeżywającego kryzys. O umiejętność dostrzeżenia naszych błędów i łaskę pojednania.
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Tomka i Zosi. Boże spraw proszę żeby mój mąż Tomek wrócił do mnie,żebyśmy byli dalej razem szczęśliwym małżeństwem.Jezu Ufam Tobie Ty się tym zajmij. Zosia i Tomek
 • Proszę o modlitwę za moje małżeństwo Renaty i Grzegorza, które jest w kryzysie. Proszę o odrodzenie relacji, o miłość, przebaczenie, zrozumienie i błogosławieństwo Boże. Renata
 • Proszę o modlitwę o łaski Boga dla małżeństwa Ewy i Grzegorza .
 • Proszę o modlitwę w intencji odbudowania małżeństwa Anety i Tomasza, o odrodzenie miłości, wybaczenie sobie urazów, o umiejętność rozmowy oraz o powrót męża do domu i odbudowę rodziny. Bóg zapłać.Aneta
 • Proszę o modlitwę za Tomasza i Martynę, o umocnienie miłości małżeńskiej, wzajemne przebaczenie, prawdziwy dialog i pokonanie kryzysu małżeńskiego.Martyna
 • Bardzo proszę Was o modlitwę, za Edytę i Piotra,o porozumienie w związku i zrozumienie siebie nawzajem. Modlitwę, która pomoże nam odbudować nasz wspaniały związek.Edyta
 • Bardzo prosimy o modlitwę o cud życia dla naszego syna Michała Józefa. 09.04 na usg lekarka stwierdziła, że zatrzymał się rozwój naszego dzieciątka. Modliliśmy się o wskrzeszenie naszego dziecka, bo przecież w Ewangeliach wiele razy o tym mowa, że Pan Jezus wskrzeszał. Prosimy o modlitwę o cud Życia o Boże Miłosierdzie dla nas i dla naszego Michałka w tym tygodniu Miłosierdzia.Basia i Zbyszek i Michałek
 • Proszę o Dar Miłości między mną a moim Mężem Maćkiem żebyśmy wyszli z kryzysu .Magdalena
 • Bardzo proszę o modlitwę za moje małżeństwo Ani i Piotra – o powrót Piotra do domu, wzajemne wybaczenie zranień, zrozumienie, o znalezienie siły, otworzenie serc i uzdrowienie naszego małżeństwa.Ania
 • W intencji małżeństwa Sylwii i Zbyszka.
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Beaty i Sebastiana. Aby znaleźli dla siebie czas na rozmowę, potrafili sobie wyjaśnić i wybaczyć oraz mieli siłę przezwyciężyć kryzys. O odrodzenie miłości i bliskości, o uratowanie rodziny
 • Proszę o modlitwę w intencji odbudowania małżeństwa Anety i Tomasza, o odrodzenie miłości, wybaczenie sobie urazów, o umiejętność rozmowy oraz o powrót męża do domu. Bóg zapłać. Aneta
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji ratowania małżeństwa i błogosławieństwa Bożego dla małżeństwa Agaty i jej Męża…o miłość, wierność, oddanie, zaufanie i potrzebne łaski.
 • Proszę o modlitwę w intencji wyjścia z kryzysu małżeńskiego oraz odbudowania miłości dla Filipa i Natalki.Filip
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Katarzyny i Marka, małżeństwo nasze wisi na włosku. Katarzyna
 • Proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa: Mariusza i Kasi. Stoimy na rozdrożu.Mariusz i Kasia
 • Bardzo proszę o modlitwę za nasze małżeństwo: Doroty i Andrzeja. Szczególne o łaskę przebaczenia i pokoju. Jesteśmy w kluczowym momencie naszego związku, a bez wsparcia modlitewnego będzie bardzo trudno. Dziękuję też za dotychczasowe skuteczne modlitwy.Andrzej
 • Proszę o modlitwę o odbudowanie małżeństwa Michała i Sandry po zdradzie – o wzajemne zrozumienie błędów, o odnowienie wzajemnych relacji i szczęśliwe zbudowanie trwałego i wiernego związku, opartego na szczerości i zaufaniu.Michał
 • Bardzo proszę o modlitwę o uratowanie naszego małżeństwa,odrodzenie miłości, jedność dla Magdy i Piotra.
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji rodziny Małgorzaty i Mariusza o ratunek o łaskę uzdrowienia duchowego,zgodę i odzyskanie spokoju serca o ochronę dla nich i ich dzieci. Proszę też o łaskę uzdrowienia z depresji.
 • Proszę o modlitwę w intencji wyjścia z kryzysu dla małżeństwa Damiana i Magdaleny
 • Proszę o modlitwę o uratowanie małżeństwa Magdaleny i Rafała przed rozpadem.
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Ani i Przemka, o odrodzenie miłości, wybaczenie sobie wzajemnych urazów, o pojednanie i dobry dialog.Anna
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Moniki i Krzysztofa. O potrzebne łaski i Boże prowadzenie.Monika i Krzysztof
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Marty i Wojtka, o odrodzenie miłości i łagodności, o łaskę wiary oraz wzajemny dialog, który w codziennym życiu „zanika”, Dziękuję również Bogu, że mogliśmy uczestniczyć w turnusach wakacyjnych, które przyniosły nieoczekiwane owoce:)Marta
 • Proszę o modlitwę w intencji Moniki i jej męża,aby otworzył serce Jezusowi. Bóg zapłać. Dorota
 • Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia małżeństwa Wioli i Karola. O uzdrowienie relacji oraz uratowanie małżeństwa przed rozpadem.
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Anny i Stanisława o uzdrowienie relacji małżeńskich i uwolnienie od nałogu alkoholowego i przeklinania.
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Edyty i Witolda. O uzdrowienie relacji i uratowanie tego małżeństwa.
 • Prosimy o modlitwę za małżeństwo Alicji i Tomasza. Boże Ojcze, prosimy Cię o codzienne wypełnianie się obietnicy, którą nam złożyłeś – że dasz nam jedno serce i jedną zasadę postępowania (Jr 32,39-40). Prosimy o jedność, zgodę, harmonię, pokój, uczciwość, wzajemne zrozumienie i akceptację. O uwolnienie Tomasza z nałogu palenia papierosów, a Alicję od poddawaniu się stanom smutku i przygnębienia. Prosimy Cię o dar potomstwa. Dziękujemy Ci, że nas wysłuchujesz. Alicja i Tomasz
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Beaty i Sebastiana. Aby znaleźli dla siebie czas na rozmowę i mieli siłę przezwyciężyć kryzys. O odrodzenie miłości i bliskości oraz wiary.
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Oli i Darka. Aby Pan Bóg zesłał na nas Swoją łaskę i dał nam się na powrót cieszyć sobą.
 • Bardzo proszę o modlitwę o powrót miłości w naszym małżeństwie i łaskę wiary w Boga dla mnie Michała i mojej żony Magdaleny.Michał
 • Proszę o modlitwę w intencji uratowania i uzdrowienia małżeństwa Anny i Grzegorza. O odrodzenie się miłości i wybaczenie sobie wzajemnych urazów. O wycofanie pozwu rozwodowego przez męża i jego powrót do mnie.Anna
 • Proszę o modlitwę w intencji naszego młodego małżeństwa, które przeżywa poważny kryzys. Proszę o modlitwę o nawrócenie dla Męża i wszelkie łaski dla Niego, o odnowienie miłości i więzi między nami, o pojednanie i dobry dialog.
 • Proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa! Panie Boże proszę Cię daj nam siły na przejście przez ten okropny dla nas teraz czas – czas kryzysu. Pomóż mam rozmawiać ze sobą w sposób który pomoże nam zrozumieć wszystko co się między nami działo i dzieje. Daj siły na walkę o uratowanie naszej rodziny! Beata
 • Proszę o modlitwę o przetrwanie małżeństwa Maćka i jego żony, aby na nowo odnaleźli się dla siebie, by nie doszło do rozwodu.
 • Proszę o modlitwę za Asię i Łukasza, aby rozumieli się wzajemnie i nie ranili, by potrafili zapanować nad emocjami, o łaskę zawierzenia się Bogu.Asia
 • Proszę o modlitwę za wszystkich członków rodziny Isone za zdrowie i pokój.
 • Proszę o modlitwę za Beatę i jej męża. Daj im Boże siły aby wyszli z tego zwycięsko, umocnili wzajemną miłość, zaufanie, szacunek. Aby zawsze już umieli mówić i wsłuchiwać się w siebie nawzajem.Kasia
 • Proszę o modlitwę w intencji uratowania małżeństwa Agaty i Krzysztofa – o nawrócenie, przebaczenie oraz odbudowę wzajemnej miłości i zaufania, a także o uchronienie trójki naszych dzieci od dramatu rozpadu rodziny.Krzysiek
 • Prosimy o modlitwę o odbudowanie małżeństwa Agnieszki i Waldka po zdradzie. Proszę o pracę dla Waldka. Proszę Jezu pomóż nam przejść zwycięsko przez ten czas. Agnieszka
 • Proszę o modlitwę w intencji nawrócenia mojego męża Wojtka, o spokój w sercu, chęć uczestnictwa w SM.Żona
 • Proszę o modlitwę w intencji uratowania małżeństwa Ani i jej męża, o nawrócenie, łaskę nadziei oraz odrodzenie miłości.Ania
 • Proszę o modlitwę za rozpadające się małżeństwo: Barbary i Andrzeja i ich dwoje dzieci, by moc sakramentu przemieniała wszytko, co trudne i po ludzku niemożliwe. O odbudowanie więzi.Andrzej
 • Z ufnością proszę o modlitwę za małżeństwo Kasi i Piotra. Proszę o modlitwę by nasze małżeństwo odrodziło się na nowo już w innej postaci w postaci z Jezusem Chrystusem. Dla Ciebie Boże nie ma rzeczy niemożliwych. Jezu Ufam Tobie.
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Doroty i Andrzeja o łaskę miłosierdzia dla mnie, łaskę przebaczenia i wiary dla Doroty szczególnie za wstawiennictwem Świętej Rodziny w której święto braliśmy ślub.Andrzej
 • Za Justynę i jej męża. O powrót męża do rodziny.
 • Za małżeństwo Ani i Darka, o żywą wiarę w miłosiernego Boga dla nich.
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Marty i Wojtka o zgodę, wyrozumiałość i wzajemny szacunek. Żona
 • Za Mariusza i Gosię za odrodzenie miłości, pokonanie tego co złe i odzyskanie nadziei, że warto. Gosia
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Ewy i Tomasza, o powrót męża do domu. Proszę o modlitwę o siłę i nadzieję dla Ewy.
 • Proszę o modlitwę w intencji uratowania małżeństwa Małgorzaty Marii i Bogdana.
 • Proszę o modlitwę za uratowanie małżeństwa Anny i Tomasza, o powrót Tomasza do rodziny o miłość, wiarę, nadzieję.
 • Chciałabym poprosić o modlitwę o łaskę dla naszego małżeństwa i o dar prawdziwej wiary.Ola i Piotr
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji Agnieszki i Wojciecha, o Światło Ducha Świętego w sprawie studiów i pracy, gdzie grozi wyjazd męża za granicę. O uwolnienie z nałogów, w tym również nałogów narzekania i przeklinania swojego życia, o nawrócenie, owocujące przemianą serc i uzdrowieniem relacji oraz otwarciem się na dar potomstwa.
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Zosi i Tomka. O powrót męża do rodziny. Jezu oddaję się Tobie Ty się tym zajmij. Tak bardzo tego pragnę, wysłuchaj moich modlitw proszę.Zosia
 • Proszę o modlitwę o uzdrowienie relacji w małżeństwie Piotra i Karoliny.
 • Proszę o modlitwę za Magdę i Marcina. Panie, miej nas w swojej opiece, uratuj nasze małżeństwo.Magda
 • Proszę o modlitwę za Darię i jej męża, o ratunek dla ich małżeństwa.Gosia
 • Nasze imiona to Zosia i Ryszard z Poznania Jesteśmy 13 lat po ślubie mamy 2 dzieci różne trudności nas dotykają jednak ufamy Panu. Prosimy o modlitwę i my też będziemy w modlitwie o was Pamiętać za dzieło spotkań małżeńskich.Zosia
 • Proszę o modlitwę w intencji uratowania naszego małżeństwa! BOŻE ! TY SIĘ TYM ZAJMIJ ! Aneta
 • Proszę o modlitwę w intencji uratowania małżeństwa Tomasza i Joanny… O odrodzenie naszej miłości na nowo.Joanna
 • Proszę i modlitwę w intencji naszego rozpadającego się małżeństwa i za nas :Adam i Maria.
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Roksany i Krystiana.Roksana
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Ani i Artura, o wspólny dialog i aby zatriumfowała w nim miłość.Ania
 • Bardzo proszę o modlitwę za Paulinę i jej męża o uratowanie ich małżeństwa. Proszę o siłę i nadzieję dla Pauliny a dla jej męża o nawrócenie i przemianę serca, by mógł odciąć się od zła, które oddala go od rodziny.Magda
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Anny i Marcina szczególnie o łaskę uzdrowienia ich relacji, umiejętność słuchania i zrozumienia wzajemnego, zgodę zwłaszcza w podejmowaniu decyzji wychowawczych, wzajemne zaufanie i szacunek oraz o moc Ducha św. w przejściu przez trudny czas, który przeżywają. Boże miej w opiece ich rodzinę.
 • Proszę o modlitwę za nasze małżeństwo, za wzbudzenie w nim miłości, wzajemnej troski i czułości, o ponowne poczucie szczęścia z bycia razem.Gosia i Maciej
 • Proszę o modlitwę za Darię i jej męża, o ratunek dla ich małżeństwa.Gosia
 • Proszę o modlitwę za Magdę i Marcina.Magda
 • Proszę o modlitwę w intencji Jadwigi i jej męża, aby Pan Bóg odnowił naszą miłość małżeńską, obdarzył nas dzieckiem i błogosławił nam na dalsze lata wspólnego życia.Jadwiga
 • Bardzo proszę o modlitwę za mojego męża Roberta ,aby Pan Bóg dał mu siłę.Za nasze małżeństwo, by Bóg był łaskawy i litościwy, pozwolił nam na nowo się odnaleźć i dał nam miłość na wieki.
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Moniki i Sebastiana, Patrycji i Roberta.Karina
 • O miłość w małżeństwie Ewy o uzdrowienie relacji z mężem i wsparcie w zbudowaniu relacji między małżonkami.Ewa
 • Panie Jezu, modlę się o powrót męża do domu, o miłość, o wycofanie pozwu rozwodowego lub chociaż zamianę na separację. Tracę już siły, cierpliwość i nadzieję. Otocz nas swoim opieką i miłosierdziem.Magdalena
 • Dziękuję za dotychczasową skuteczną modlitwę. Mimo wielu łask które doświadczyłem proszę o szczególną modlitwę za moją żonę Dorotę, o przemianę serca i wiarę dla niej.Andrzej
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Łukasza i Agnieszki, ratunek dla ich rozpadającego się małżeństwa. O powrót Agnieszki do męża, o jedność, zgodę, miłość, przemianę ich serc.Karina
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Marty i Grzegorza, aby dobry Bóg uzdrowił nasze relacje. Aby mój mąż Grzegorz wybaczył mi dawne krzywdy, które mu wyrządziłam .Marta
 • Nasze młode małżeństwo (Jadwiga i Piotr) przechodzi poważny kryzys, proszę o modlitwę w tej intencji, a by dobry Bóg dał nam łaskę porozumienia się tak, abyśmy mogli być dobrymi rodzicami naszej nienarodzonej jeszcze córeczki.Jadwiga
 • Proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa, o łaskę nawrócenia dla mnie i mojego męża. O uzdrowienie naszego małżeństwa i żeby Bóg ochronił nas przed rozwodem.Ania
 • Proszę o modlitwę za nasze małżeństwo, o wzbudzenie w nim miłości i zbliżenie się do siebie.Ewa i Jarek
 • Bardzo proszę o modlitwę za małżeństwo Alicji i Piotra tak strasznie potrzebują Boskiego ratunku.Zbigniew
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Olgi i Wiesława oraz o nasze nawrócenie.Olga
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Ireny i Jarosława jest bardzo źle. Jezu zajmij się tym. Uwalniaj, uzdrawiaj, odmieniaj nas.Irena
 • Proszę o modlitwę za Irenę i Huberta w kryzysie małżeńskim.Irena
 • Bardzo proszę o modlitwę za mnie Renatę i męża Grzegorza. O łaskę uratowania naszego małżeństwa, byśmy na nowo obdarzyli się miłością, szacunkiem, zaufaniem i stali się jednością. Bóg zapłać za modlitwę.Renata
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji uratowania naszego małżeństwa, o łaskę wiary, nadziei i odrodzenia miłości dla mojego Męża, które pozwoliłby mu na nowo otworzyć się na tę relację.. Miej nas Boże w swojej opiece..Anna
 • Proszę o modlitwę za nasze małżeństwo Sebastiana i Beaty. Za odrodzenie miłości, dobrej komunikacji małżeńskiej i odbudowę zaufania. Za wstawiennictwo duchowe i modlitwę dziękuję.Beata
 • Dziękuję za skuteczną modlitwę za moje małżeństwo i za naszą Marysię. Tydzień temu ochrzciliśmy ją i spędziliśmy dobry czas razem aż do wczoraj. Teraz jest znów dla mnie i dla mojej żony Doroty trudny czas. Bardzo proszę o modlitwę o pojednanie miedzy nami i miłość.Andrzej
 • Moje małżeństwo przechodzi ogromny kryzys, proszę o modlitwę o uratowanie mojego małżeństwa o to żebyśmy na nowo umieli ze sobą rozmawiać i żyć ze sobą dla dobra dwójki naszych małych dzieci.Ola
 • Serdecznie proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia mojego małżeństwa (po rozwodzie)! Rafał
 • Proszę o modlitwę za moje małżeństwo Magdy i Marcina.Magda
 • Proszę o modlitwę w intencji uratowania małżeństwa Magdaleny i Macieja.Magdalena
 • Proszę o modlitwę w 25 rocznicę ślubu o uratowanie małżeństwa Anny i Adama, Boże – Ty się tym zajmij…Anna
 • O odrodzenie małżeństwa Julity i Krzysztofa.Julita
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji odrodzenia naszego małżeństwa.Hanna
 • Proszę o modlitwę w intencji uratowania naszego małżeństwa Magdaleny i Macieja.Magdalena
 • Proszę o powrót mojego męża, o przebaczenie ,o odrodzenie naszej miłości, o odbudowanie małżeństwa.Aneta
 • Błagam o szturm modlitewny za mnie i za moją żonę Dorotę. Proszę o modlitwę o przemianę naszych serc i odnowę naszego małżeństwa. Tylko Bóg może uratować naszą rodzinę.Andrzej
 • Proszę o modlitwę w intencji uratowania małżeństwa Magdaleny i Macieja. Magdalena
 • Proszę o modlitwę, o powrót mojego męża do domu.Aneta
 • Proszę o modlitwę w intencji powrotu męża do domu.Magdalena
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji odrodzenia naszego małżeństwa.Hanna
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Magdy i Pawła, o miłość, zrozumienie, odbudowanie zaufania, wybaczenie, wierność.Magdalena
 • Proszę o modlitwę za nawrócenie mojego męża Leszka.Anna
 • Proszę o modlitwę za moje małżeństwo – Magdy i Marcina. Aby miłość wszystko przezwyciężyła.Magdalena
 • Proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa Agnieszki i Marcina, abyśmy znów stali się dla siebie ważni i aby nasza miłość nigdy nie wygasła. O zdrowie i szczęście dla całej naszej rodziny.Agnieszka
 • Proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa, Marta i Wojtek.Marta
 • Proszę o modlitwę w intencji Anety i Piotra.
 • Proszę o modlitwę w intencji uratowania naszego małżeństwa Magdaleny i Macieja.Magdalena
 • Proszę o modlitwę w intencji uratowania naszego (Oli i Piotra) małżeństwa, abyśmy znów mogli żyć razem w miłości i wypełniać przysięgę złożoną przed Bogiem.Ola
 • Proszę o modlitwę w intencji uratowania małżeństwa Magdaleny i Macieja.Magdalena
 • Prosimy o modlitwę za nas Jacka i Catię. W intencji odnowy naszego małżeństwa, abyśmy znowu się odnaleźli i nawzajem szanowali, o łaski wytrwałości i zrozumienia, i miłości. Abyśmy przetrwali kryzys małżeński. Cátia
 • Proszę o modlitwę o łaskę poczęcia zdrowego dzieciątka dla Basi i Zbyszka.Basia
 • Proszę o modlitwę za Kasię i Krzysztofa aby miłosierny Jezus obdarzył nas łaską miłości, wierności i pojednania. Proszę również o modlitwę w intencji odnowy i scalenia naszego małżeństwa abyśmy znowu się odnaleźli i nawzajem szanowali, o łaski wytrwałości, zrozumienia i przebaczenia. Abyśmy przetrwali kryzys małżeński dla dobra dzieci i nas samych.Krzysztof
 • Proszę o modlitwę w intencji uratowania mojego małżeństwa- Magdy i Marcina.Magdalena
 • Proszę o modlitwę o ocalenie mojego małżeństwa- Magdy i Marcina przed rozwodem.Magdalena
 • Proszę o modlitwę za moje małżeństwo (Aneta i Jakub). Aneta
 • Proszę o modlitwę za moje małżeństwo, aby poprzez modlitwę prosić o odnowę mojego małżeństwa, scalanie, zrozumienie, wyrozumiałość i wzajemną miłość.Kasia
 • Proszę o modlitwę za nasze małżeństwo Barbary i Beniamina o jedność i miłość dla nas.Barbara
 • Chciałam prosić o modlitwę w intencji mojego małżeństwa (Barbary i Mirosława). Barbara
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Magdy i Marcina.Marcin
 • Proszę o modlitwę o uratowanie mojego małżeństwa.Magdalena
 • Proszę o modlitwę o dary Ducha Świętego i umiejętność cieszenia się rodziną dla męża Andrzeja i dużo siły dla nas obydwu w udźwignięciu problemów.Brygida
 • Proszę o modlitwę w intencji pewnego małżeństwa w kryzysie.Jan
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Małgorzaty Marii i Bogdana.Bogdan
 • Proszę o modlitwę za nasze małżeństwo: Doroty i Pawła. Dorota
 • Proszę o modlitwę za moje małżeństwo Agnieszki i Marka.Agnieszka
 • Proszę o modlitwę za moje małżeństwo Karoliny i Macieja.Karolina
 • Proszę o modlitwę za moje małżeństwo Karoliny i Ryszarda.Karolina
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Beaty i Sebastiana.Aneta
 • Proszę o modlitwę w intencji mojego męża Jakuba.Katarzyna
 • Proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa (Rafał i Julia).Rafał
 • Bardzo proszę o modlitwę za mojego męża Atika. Joanna
 • Bardzo proszę o modlitwę za nasze małżeństwo Andrzeja i Doroty.Andrzej
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Karoliny i Macieja.Karolina
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Agnieszki i Marka.Agnieszka
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Beaty i Daniela.Beata
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Anny i Cezarego.Anna
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Grzegorza i Magdy.Magda
 • Bardzo proszę o modlitwę za małżeństwo Magdy i Marcina.Magda
 • Proszę o modlitwę za Angelikę i Wojtka.
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Agnieszki i Adama.Agnieszka
 • Proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa Tomasza i Agnieszki.Agnieszka
 • Proszę o modlitwę za Agnieszkę i Andrzeja, aby miłosierny Jezus obdarzył nas łaską miłości, wierność i pojednania. Abyśmy przetrwali kryzys małżeński dla dobra dzieci, nas samych i Boga którego zaprosiliśmy do nas poprzez sakrament małżeństwa.Agnieszka
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Beaty i Mariusza.Beata
 • Proszę o modlitwę o uratowanie naszego małżeństwa Tomasza i Renaty.Tomasz
 • Proszę o modlitwę za nasze małżeństwo Karoliny i Remka. Za uratowanie przed rozpadem, odrodzenie „(…)miłości,która nigdy nie ustaje” i siłę w wytrwaniu.Karolina
 • Proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa Anety i Marcina, o miłość, zrozumienie siebie, odbudowanie zaufania , wierność i wybaczenie. Jezu uratuj nasze małżeństwo.Aneta
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Pauliny i Bartłomieja.Paulina
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Anety i Jarka.Aneta
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Anety i Krzysztofa.Marta
 • Błagam o modlitwę o uratowanie naszego małżeństwa Iwony i Krzysztofa! Iwona
 • Bogu i Matce Przenajświętszej powierzam moje małżeństwo, prosząc o łaskę uzdrowienia i moc miłości, aby Matka Boża ocaliła nasze małżeństwo. Pani, Matko Boża ufam Ci, pomóż mi Boże! Ewelina
 • Proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa przeżywającego kryzys, o łaskę zrozumienia i dialogu. Marta
 • Proszę o modlitwę za Beatę i Tadeusza – aby miłość zwyciężyła wszystko. Tadeusz
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Sylwestra i Marzeny. Niech dobry Bóg i wszyscy święci nas błogosławią. Jezu uratuj nasze małżeństwo. Marzena
 • Proszę o modlitwę za moje małżeństwo, które od dłuższego czasu przezywa kryzys.Anna
 • Proszę o modlitwę za Anetę i Jarka. Aneta
 • Proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa Izabeli i Mirosława o umiejętność wybaczania sobie, pokonania kryzysu, o uzdrowienie relacji, umiejętność rozmowy i słuchania, wzajemną miłość, łaskę wzajemnego przebaczenia, o umiejętność pokonywania trudności i wdzięczności Bogu za wszystkie otrzymane łaski, nawet za trudności. O dary Ducha Świętego, o wstawiennictwo Świętej Rodziny i łaskę życia blisko Boga.Iza
 • Proszę o modlitwę w intencji uratowania mojego małżeństwa, które od dłuższego czasu trwa w kryzysie, aby Pan Bóg pozwolił nam na nowo się odnaleźć, zbliżyć do siebie i byśmy potrafili razem iść przez życie kochając się i szanując i abyśmy doczekali się potomstwa.Kasia
 • Bardzo proszę o modlitwę za małżeństwo Eweliny i Rafała, abyśmy odnaleźli się w miłości, wzajemnej dobroci, przebaczyli sobie urazy i znów poczuli moc w sercu do siebie nawzajem. Abyśmy ocalili nasze małżeństwo, odnaleźli szacunek i zaufanie, w zdrowiu wychowali naszą trójkę dzieci. Aby dobry Bóg nam błogosławił w naszych planach.
 • Proszę, o wsparcie modlitewne w intencji ocalenia mojego małżeństwa: Katarzyny i Daniela, o dar szczerej rozmowy, wyjaśnienie i wybaczenie wszelkich urazów oraz o powrót na drogę sakramentu małżeństwa.Kaśka
 • Bardzo proszę o modlitwę za małżeństwo Alicji i Piotra oraz Joanny i Zbigniewa Dobry Panie Boże proszę o szczęście zdrowie zgodę w rodzinie wzajemny szacunek oraz ochronę przed rozwodem i wsparcie Ducha Świętego. Zbigniew
 • Prosimy o modlitwę za nasze małżeństwo Agnieszki i Andrzeja, abyśmy „wszystko znieśli (…) wszystko przetrzymali”.
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji ocalenia mojego małżeństwa, o cud naprawienia relacji, nadziei na szczery dialog, cud wzajemnego wybaczenia.Irena
 • Proszę o modlitwę za Joannę i Andrzeja. Aby Dobry Bóg za sprawą Ducha Świętego dał nam łaskę przebaczenia. Aby na nowo obdarzyliśmy się miłością, szacunkiem i zaufaniem. Abyśmy na nowo stali się jednością. Aby nasze małżeństwo przetrwało te ciężkie dla nas chwile.Joanna
 • Proszę o objęcie modlitwą mojego małżeństwa Iwony i Tomasza. Panie Jezu pomóż nam w nawiązaniu dialogu, szacunku o umiejętność wybaczania.Iwona
 • Proszę o wsparcie modlitewne w intencji ocalenia mojego małżeństwa, zagrożonego rozpadem. Błagam, by Dobry Bóg zesłał mi nadzieję, ukojenie. Przywrócił zaufanie, pozwolił na szczerą rozmowę i wybaczenie wszystkich ran.Alina
 • Proszę o modlitwę za Piotra i Jolę. O to, żeby ich życie wróciło na właściwe tory, by odzyskali wiarę, nadzieję i spokój.Robert
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Ani i Daniela. Jezu uratuj małżeństwo!
 • Bardzo proszę o modlitwę za Joannę i jej męża. O łaskę uratowania ich małżeństwa, by na nowo obdarzyli się miłością, szacunkiem, zaufaniem i stali się jednością, a także zaprosili do swego małżeństwa Pana Jezusa. Bóg zapłać!
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Sylwii i Krzysztofa. O ratunek dla ich małżeństwa. O wsparcie Ducha Świętego w trudnym okresie. Joanna
 • Proszę o modlitwę za Magdę i Daniela. O wzajemne odbudowanie i pogłębianie naszej miłości. O ratunek dla nas obydwu.Magdalena
 • Proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa Marcina i Moniki,o umiejętność wybaczania sobie, rozmawiania z sobą, pokonania kryzysu, niech Jezus nam błogosławi. Marcin
 • Proszę o modlitwę w intencji Macieja i Kingi. Aby uratowali swoje małżeństwo.Maciej
 • Proszę o modlitwę o uratowanie małżeństwa Natalii i Sławka. O odzyskanie wzajemnego szacunku i zaufania, o siłę na wybaczenie wszystkich wyrządzonych krzywd.Natalia
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Oli i Jakuba. Aby Dobry Bóg dał nam łaskę wybaczenia sobie nawzajem i podjęcia dialogu małżeńskiego. By nasze małżeństwo wypełniło się miłością, szacunkiem, byśmy odnaleźli się i byli dla siebie wsparciem.Aleksandra
 • Proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa Doroty i Krzysztofa o uzdrowienie relacji, umiejętność rozmowy i słuchania, wzajemną miłość, łaskę wzajemnego przebaczenia, o umiejętność pokonywania trudności i wdzięczności Bogu za wszystkie otrzymane łaski, nawet za trudności. O dary Ducha Świętego, o wstawiennictwo Świętej Rodziny i łaskę życia blisko Boga.Dorota
 • Proszę o modlitwę, aby możliwa była odbudowa małżeństwa Angeliki i Tomasza.Tomasz
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Małgorzaty i Adama. Proszę, byśmy mogli na nowo nauczyć się dialogu małżeńskiego. Proszę o „zmartwychwstanie” naszego małżeństwa i rodziny, by była taką, jaką Jezus z Matką pragnie widzieć. Proszę o wspólny wyjazd na Spotkania Małżeńskie.Małgorzata
 • Proszę o modlitwę za Anetę i Jarka.Aneta
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa Katarzyny i Marcina o uzdrowienie relacji, za wzajemną miłość i pojednanie w mojej rodzinie. Łaskę wzajemnego przebaczenia i umiejętność pokonywania trudności.O wdzięczność Bogu za wszystko, nawet za trudności. Boże ratuj to, co Sam uświęciłeś, oddal od nas to, co nie pochodzi od Ciebie!Katarzyna
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Anny i Mirosława.Aleksandra
 • Prosimy o modlitwę za małżeństwo Bożeny i Mariusza
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo (Anety i Mirosława), aby miłosierny Bóg obdarzył to małżeństwo cudem przemiany, urazy przemienił w przebaczenie, oziębłość w żar miłości ofiarnej, szorstkość w delikatność, słowa przykre w pełne czułości, oddalenie w bliskość, smutek w radość, obojętność w pragnienie bycia razem.Aneta
 • Proszę o modlitwę, o uratowanie małżeństwa Lilli i Mietka od rozwodu, o odzyskanie wzajemnej miłości, szacunku i zaufania.Lilla
 • Proszę o modlitwę w intencji odbudowy więzi i miłości małżeńskiej dla mojego małżeństwa Kasi i Piotra, o łaskę przebaczenia i nawrócenia dla męża. Matko Najświętsza, Jezu Chryste powierzam Ci nas, nasze małżeństwo i rodzinę.Kasia
 • Proszę o modlitwę, o miłość w małżeństwie Małgosi. O odświeżenie relacji z mężem i wsparcie w zbudowaniu dobrych relacji między małżonkami.Małgorzata
 • Proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa | Marty i Dariusza | o uzdrowienie relacji, wzajemną miłość, łaskę wzajemnego przebaczenia o umiejętność pokonywania trudności i wdzięczności Bogu za wszystko, nawet za trudności. O wstawiennictwo Świętej Rodziny i łaskę życia blisko Boga. Boże ratuj to, co Sam uświęciłeś, oddal od nas to, co nie pochodzi od Ciebie! Marta
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Andrzeja i jego żony . O naprawę relacji małżeńskich ,o wzajemne zrozumienie , miłość , szacunek o łaskę dialogu , o Dary Ducha Świętego.Andrzej
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Agnieszki i Sebastiana, o wzajemne zrozumienie, miłość i szacunek.Jagna
 • Za Anię i Roberta, o dobrą rekonwalescencję, zdrowie, szczęśliwy przebieg ciąży, wzajemne umacnianie się i korzystanie z wszystkich Bożych łask.Jurek
 • Bardzo proszę o modlitwę za małżeństwo Ewy i Mariusza, o łaskę dialogu i wzajemnego zrozumienia, o mądrość Ducha Świętego dla nich.Ola
 • Proszę o modlitwę za moje małżeństwo Marzeny i Darka. Jesteśmy w ogromnym kryzysie. Proszę o uwolnienie męża, wierność, wzajemne przebaczenie i miłość. By Jezus uleczył zranienia duszy i umysłu. Proszę o błogosławieństwo dla naszej rodziny.Marzena
 • Bardzo proszę o modlitwę za małżeństwo moich dzieci Asi i Marcina. Niech Duch Święty zstąpi na nich i odnowi ich relację małżeńską.Anna
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Anny i Tomasza. Proszę Boga o to by mógł mnie mąż od nowa pokochać i aby nasze małżeństwo przetrwało.Anna
 • Bardzo proszę o modlitwę za nasze małżeństwo, które przeżywa kryzys. Oddaliliśmy się, a mąż zauroczył się inną kobietą. Błagam o modlitwę. O to by się opamiętał. By Bóg przywrócił Mu miłość do mnie.Agnieszka
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa Ewy i Jana – o umiejętność wybaczania i powrót wzajemnej miłości.Ewa
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństw, aby mój mąż odnalazł drogę do domu i dzieci, aby nasze małżeństwo było wypełnione wiarą, nadzieją i miłością.Ewelina
 • Proszę o modlitwę za nasze małżeństwo. Byłem bardzo poważnie chory i skrzywdziłem żonę. Bardzo tego żałuję. Pragnę z nią być i z naszą córeczką. Proszę o modlitwę za zjednoczenie naszej rodziny i odnowienie miłości.Robert
 • Prośba o modlitwę za małżeństwa: Marii i Krzysztofa, Aleksandry i jej małżonka oraz pewnego małżeństwa.
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Natalii i Mariusz o pojednanie i powrót wzajemnej miłości.Natalia
 • Proszę o modlitwę o łaskę poczęcia zdrowego dzieciątka dla Basi i Zbyszka.
 • Proszę o modlitwę za męża Wojtka, o łaskę cierpliwości, spokoju i wewnętrznej radości.Marta
 • Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia małżeństwa Marty i Grzegorza. O wybaczenie mi przez męża moich błędów z przeszłości. Proszę także o zdrowie dla niego.Marta
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji uratowania małżeństwa Anny i Tomasza. O powrót wierności i więzi między nami oraz o odnowienie miłości, która góry przenosi.Anna
 • Proszę o modlitwę w intencji uratowania mojego małżeństwa – Janiny i Zygmunta. Aby Bóg i Maryja napełnili nasze serca miłosierdziem i miłością, aby żona bardziej zadbała o swoje zdrowie, a córka Monika powróciła do domu i zbliżyła się do Boga, który jest źródłem Miłości.Zygmunt
 • Proszę o modlitwę w intencji uratowania naszego małżeństwa – Marty i Łukasza – przed rozpadem, aby miłosierny i łaskawy Bóg na nowo wypełnił nasze serca wzajemną miłością i uchronił od pochopnych decyzji.Łukasz
 • Proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa, o pojednanie, miłość, szacunek, powrót do dawnych relacji oraz o łaskę uzdrowienia męża i miłosierdzia Bożego dla nas.Jola z mężem
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Marty i Wojtka, o łaskę dialogu, cierpliwości i wyrozumiałości.Marta
 • Proszę o modlitwę w intencji mojej i mojego męża Sebastiana.
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Anny i Tomasza o pojednanie i powrót wzajemnej miłości.Anna
 • Proszę o modlitwę za Teresę i Jakuba o pojednanie, nawrócenie i powrót wzajemnej miłości.Teresa
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Małgorzaty i Waldemara.
 • Proszę o modlitwę za nasze małżeństwo (Teresy i Krzysztofa) o wzajemną miłość i szacunek, o umiejętność rozmowy w duchu życzliwości, bez oskarżeń, o łaskę odrodzenia naszych relacji opartych na miłości małżeńskiej i wzrost razem w wierze, nadziei i miłości.Teresa
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa mojego brata. Miłosierny Boże, pomóż im zachłysnąć się Twoją miłością, daj im w tym ciężkim czasie nadzieję i pokaż sens życia.Katarzyna
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Kamili i Adama, aby dobry Bóg okazał nam Swoje Boże Miłosierdzie, pomógł naprawić nasze małżeństwo i sprawił, by w naszym życiu zapanowała miłość, radość i szacunek. Proszę również o modlitwę za naszego półrocznego synka Tymusia. Kamila
 • Proszę o modlitwę za uratowanie naszego małżeństwa Marty i Grzegorza, żeby mąż mi przebaczył i zapomniał, co mu zrobiłam na początku naszej znajomości. I o zdrowie dla niego.Marta
 • Proszę o modlitwę o uzdrowienie małżeństwa Anny i Pawła, abyśmy dali sobie szansę na odbudowanie miłości i jedności.
 • Proszę o modlitwę w intencji uratowania naszego małżeństwa – Wiolety i Mariusza – przed rozpadem, aby Bóg na nowo wypełnił nasze serca wzajemną miłością.Wioleta
 • Proszę o modlitwę w intencji nawrócenia mojego męża Marcina, oraz za nasze małżeństwo, miłość, wierność i jedność.Ewelina
 • Proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa, o cud nawrócenie męża Jarka, wybaczenie tego, co złe,o odrodzenie się miłości małżeńskiej, dialogu i zrozumienia. Jezu, ufam Tobie.Wioletta
 • Proszę o modlitwę za Anię i Rafała o uratowanie naszego małżeństwa przed rozwodem. Niech znów zapanuje w naszym małżeństwie spokój, miłość i pojednanie. Niech Bóg dopomoże nam w tym kryzysie, niech Jezus Chrystus zbliży nas do siebie i rozpali w naszych sercach wzajemną miłość do siebie.Anna
 • O uratowanie małżeństwa Ewy i Bogusława przed rozwodem. By wróciła miłość i pojednanie.
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Iwony i Roberta, aby mąż poradził sobie z zauroczeniem do innej kobiety. Abyśmy mogli odnaleźć z powrotem drogę do siebie i pokochali się na nowo.
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Marty i Wojtka, o wspólny dialog,o przekonanie męża do uczestniczenia w Spotkaniach Małżeńskich.Marta
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Dariusza i jego żony. Aby nie doszło do rozwodu, aby żona pojednała się z Bogiem, abyśmy wspólnie wyjechali na rekolekcje Spotkań Małżeńskich i odnaleźli drogę do siebie.
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Agnieszki i Wacława, by dobry i miłosierny Bóg pomógł nam przetrwać i wyjść razem i cało z kryzysu małżeńskiego, by nie doszło do rozwodu, byśmy przetrwali razem jako małżonkowie w miłości.Agnieszka
 • Proszę o modlitwę za nasze małżeństwo Katarzyny i Witalija.
 • Proszę o modlitwę w intencji uratowania małżeństwa Agnieszki i Dariusza. Panie, ześlij Ducha Świętego do naszych serc i napełnij je miłością do siebie nawzajem. Pomóż mężowi zakończyć związek, w który się uwikłał, i wrócić do naszego domu.
 • Bardzo proszę o modlitwę za nasze małżeństwo Agnieszki i Damiana. Przeżywamy obecnie zmasowany atak szatana na nasz święty małżeński związek sakramentalny. Proszę, aby moja żona Agnieszka została otoczona opieką Pana i aby ją strzegł od złego, a przede wszystkim, aby mogła pojednać się z Bogiem i przystąpić do sakramentu pojednana.Damian
 • Proszę o modlitwę o odnowienie miłości w naszym małżeństwie(Zofia i Jarosław).
 • Bardzo proszę o modlitwę za moje małżeństwo Luizy i Marka o pojednanie z mężem i jego nawrócenie, aby Bóg raczył ochronić nasze sakramentalne małżeństwo przed rozwodem.
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Agnieszki i Rafała. Tak bardzo potrzebujemy Bożego Miłosierdzia i Bożej łaski.
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Agnieszki i Michała. By dobry Bóg, który nas połączył, dał nam siłę radzenia sobie z problemami życia codziennego. By duch Święty napełnił męża wiarą i nie pozwolił mu zwątpić i zboczyć z drogi do Pana.
 • Proszę o modlitwę w intencji Jarka i Wioletty o uratowanie rozpadającego małżeństwa – ocalenie miłości i pojednanie.
 • Proszę o modlitwę za moje małżeństwo (Justyna i Dominik), aby mąż poradził sobie z zauroczeniem do innej kobiety. Abyśmy mogli odnaleźć z powrotem drogę do siebie.
 • Proszę o modlitwę za moje małżeństwo (Karolina i Anthony), o łaskę wzajemnego zrozumienia, przebaczenia, umiejętność rozwiązywania konfliktów i przełamanie „cichych dni”. Bóg zapłać.
 • Prosimy o modlitwę za nasze małżeństwo, które przechodzi trudne chwile. O uzdrowienie naszego małżeństwa, o jedność, bliskość i umocnienie naszej miłości. Proszę, aby Pan Jezus uwolnił od zniewolenia i uzależnienia mojego męża.Anna i Krzysztof
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Anny i Adriana.
 • Proszę o modlitwę w intencji ratowania mojego małżeństwa i nawrócenie mojego męża Radosława do Pana Jezusa. Niech Dobry Bóg pomoże nam, bo co po ludzku jest nie do uratowania, dla Boga nie jest niemożliwe. Oddaję Mu całe nasze małżeństwo.Ania i Radek
 • proszę o modlitwę za małżeństwo Małgorzaty i Krzysztofa.
 • Proszę o modlitwę o jedność i miłość w małżeństwie Andrzeja i Doroty.Andrzej
 • Proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa z Grzegorzem. Dobry Boże, odmień nasze serca i uratuj nasze małżeństwo i rodzinę.Edyta
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa: o uzdrowienie ich zranień, relacji, o wzajemne przebaczenie oraz o wzbudzenie pragnienia ratowania ich małżeństwa i rodziny.Urszula
 • proszę o modlitwę za małżeństwo i rodzinę Mariusza, za dar miłości, bliskości i jedności małżeńskiej. Aby Duch Święty napełnił tę rodzinę nową siłą i miłością. Również proszę o modlitwę za dzieci z tej rodziny o opiekę Trójcy Świętej i Matki Bożej.
 • Proszę o modlitwę za nasze małżeństwo Arkadiusza i Doroty. Proszę, abyśmy wspólnie pojechali na rekolekcje. Proszę, by ten czas zapoczątkował uzdrowienie i odbudowę naszego małżeństwa. Bądź uwielbiony, Panie mój, w całej tej sytuacji. Tobie chwała i cześć. Amen.
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Marty i Wojtka, o jedność, zrozumienie i ufność w Panu.
 • Z całego serca proszę o modlitwę za moją rodzinę, za męża, synów i za mnie. Błagam o stałe wsparcie modlitewne dla Anny, Krzysztofa, Nikodema Dominika i Mikołaja Antoniego.Anna
 • Proszę o modlitwę za Kasię i Arnolda, aby nasze małżeństwo zostało uzdrowione, byśmy się wzajemnie kochali i umieli sobie przebaczyć. Duchy Święty przyjdź – umocnij nas.Kasia
 • W intencji 9-letniej Julki i 12-letniego Wojtka, których oboje rodzice zmarli na nieuleczalną chorobę, o wszystkie potrzebne dla nich dary doczesne i wieczne za wstawiennictwem św. Stanisława Marii Papczyńskiego
 • Proszę o modlitwę w intencji uratowania mojego małżeństwa – Anny i Kamila. Aby Bóg i Maryja napełnili nasze serca miłosierdziem i miłością. Aby żona wybaczyła mi moje niegodziwości i dała szanse naszemu związkowi.
 • Proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa – Agnieszki i Marka. Boże Miłosierny, przez ręce Twojej Matki, Królowej Pięknej Miłości, proszę Cię, ratuj nasze małżeństwo. Jezu, w Krwi i w Wodzie wypływającej z Twego Miłosiernego Serca obmywam nasze małżeństwo, by umocnione Twoją Miłością przetrwało wszelkie trudności, by odrodziło się w Twojej Miłości.
 • Proszę o modlitwę za swoje małżeństwo(Agnieszka i Kamil), aby dobry Bóg obdarzył nas łaską miłości, nawrócenia, zgody; aby obojętność i niechęć zmieniły się w pragnienie i chęć bycia razem. Niech dobry Bóg uzdrowi mnie i mojego męża. Proszę też o modlitwę za naszego rocznego syna, by ten trudny czas nie odebrał mu radości dzieciństwa.Agnieszka
 • Zwracam się z prośbą o modlitwę za swoje małżeństwo (Justyna i Tomasz), aby miłosierny Bóg obdarzył nasze małżeństwo cudem przemiany, nasze urazy w przebaczenie, oziębłość w żar miłości ofiarnej, szorstkość w delikatność, słowa przykre w pełne czułości, oddalenie w bliskość, smutek w radość, obojętność w pragnienie bycia razem. Aby w naszym małżeństwie objawiła się Twoja Boska miłość i Twoja chwała. Jezu, Tobie i Twojej Matce zawierzamy nasze szczęście małżeńskie i rodzinne.Justyna
 • Błagam Cię Dobry Ojcze, który jesteś w niebie, w Imię Jezusa Chrystusa, za wstawiennictwem najświętszej Maryi Panny, zawsze dziewicy, wszystkich Aniołów i Świętych BŁAGAM na kolanach o łaskę uratowania naszego małżeństwa Joanny i Karola, o przemianę naszych serc, o miłość,zgodę i jedność w małżeństwie.Asia
 • Proszę o modlitwę o uratowanie naszego rozpadającego się małżeństwa Doroty i Tomasza, nawrócenie i miłość męża i spokój dla naszych dwóch kochanych córeczek.Dorota
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji Pawła i Ani – o ocalenie ich miłości i pojednanie.
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Beaty i Mariusza, aby odrodziło się na nowo, aby zagościły w nim miłość, szacunek, pojednanie, pragnienie bycia razem. Uchroń je, Panie, od rozwodu.
 • Bardzo proszę o modlitwę za małżeństwo Ewy i Rafała, aby Duch Święty dał mężowi łaskę wybaczania, pojednania i miłości, aby mąż wrócił do domu. Proszę Najświętszą Panienkę o dar miłości dla nas oraz o przebaczenie i pojednanie naszych rodzin.Ewa
 • Panie Jezu, z całego serca powierzam Ci nasze małżeństwo: Marzeny i Rafała. Proszę Cię o dar uzdrowienia mojego małżeństwa. Miej nas w swojej opiece, Najdroższa Krew i Woda, które wypływają z Twojego boku, niech spłyną na nasz sakramentalny związek, aby nas oczyścić, wyzwolić, uzdrowić, złączyć na nowo i zanurzyć w swojej miłości. Marzena
 • Proszę o modlitwę za Karolinę i jej narzeczonego, aby Najświętsza Panienka wlała w nasze serca łaskę miłości, zrozumienia i przebaczenia, abyśmy w końcu stworzyli prawdziwa rodzinę.
 • Serdecznie proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa – Beaty i Darka. Proszę o naszą jedność psychiczną, duchową i fizyczną oraz o powrót głębokiej miłości i przywiązania.
 • Bardzo proszę Matkę Różańcową i Jezusa o pomoc w uratowaniu mojego małżeństwa. Abyśmy odnaleźli naszą miłość.Brygida i Krzysztof
 • Proszę o modlitwę za małżeństwa: Kasi i Michała, Kasi i Macieja oraz Małgorzaty i Jarka.
 • Proszę ludzi dobrej woli o modlitwę za nasze rozpadające się małżeństwo Agaty i Norberta. Byśmy odnaleźli drogę do naszej jedności i siłę do budowania związku.
 • Proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa, o wzajemne wybaczenie i zrozumienie. O umiejętność zapomnienia, jacy byliśmy, ale wcześniej wyciągnięcie wniosków, jacy chcemy i powinniśmy być dla siebie. O miłość i chęć budowania wspólnej drogi przez życie, wyzwolenie z wszelkich lęków. I za naszego syna, aby nasz trudny czas nie odebrał mu radości dzieciństwa.L.
 • Proszę o modlitwę w intencji mojego rozpadającego się małżeństwa Beaty i Mariusza. Proszę o spokój, miłość i zgodę w mojej rodzinie. Beata
 • Bardzo proszę o modlitwę za mnie i moją żonę Annę, żeby nasze małżeństwo przetrwało trudne chwile i żeby Duch Święty dał nam siłę do dbania o swoją miłość.
 • Za narzeczonych Basię i Zbyszka , o prowadzenie Ducha Św, Boże błogosławieństwo i dobre przygotowanie do sakramentu małżeństwa.
 • Proszę o modlitwę za moich rodziców – Elżbietę i Henryka, O łaskę miłości dla nich.
 • Proszę o modlitwę za mnie i mojego męża Wojciecha. Renata
 • Proszę o modlitwę w intencji uratowania małżeństwa, o miłość, czułość i wzajemne zrozumienie się Marleny i Michała oraz Teresy i Mieczysława
 • Bardzo proszę o modlitwę za mnie i mojego męża Artura o dar potomstwa. Byśmy mogli doczekać się upragnionego dziecka.Magdalena
 • Jezu Chryste, proszę Cię o powrót mojego męża Pawła do mnie, abyśmy znów byli razem i nasze małżeństwo zostało uratowane. Kinga
 • Bardzo proszę o modlitwę za uratowanie naszego małżeństwa – Sylwii i Arka. O nawrócenie mojego męża, by doświadczył Twego Miłosierdzia, Panie, by w naszym małżeństwie zagościła wierność, miłość, jedność, uczciwość i pokój. Jezu, Maryjo, kocham Was, ratujcie nasze małżeństwo.
 • Proszę o modlitwę w intencji ratowania naszego małżeństwa – Joanny i Karola i aby nasze dzieci miały szczęśliwy dom z dwójką kochających się rodziców.
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Ilony i Waldka. Bóg zapłać.
 • Jezu, Maryjo, wszyscy święci i aniołowie, błagam, uratujcie nasze sakramentalne małżeństwo Joanny i Karola.
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji naszego rozpadającego się małżeństwa – Beaty i Mariusza. Błagam o powrót męża do mnie i do córki.
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji Filipa i Ani – o ocalenie ich małżeństwa i pojednanie. Grzegorz
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Kasi i Sławka. Sławek
 • Bardzo proszę o modlitewne wsparcie dla Stanisławy i jej męża. O uratowanie ich małżeństwa. By zapanował pokój i zgoda, aby umieli znów na nowo rozmawiać ze sobą.
 • Proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa o wzajemne wybaczenie i zrozumienie, o miłość i chęć budowania wspólnej drogi przez życie, wyzwolenie z wszelkich leków i obaw oraz spotkanie na drodze męża Pawła żywego Boga.Kasia
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo i rodzinę Agnieszki i Bartłomieja – o wzajemne wybaczenie i powrót wzajemnej miłości. Bóg zapłać i Szczęść Boże!
 • O Boże błogosławieństwo, o dokonanie wszystkich zmian w Basi i Zbyszku, aby byli dobrymi żoną i mężem, tatą i mamą, o wypełnienie woli Bożej w naszej relacji; o łaskę dojrzewania do zawarcia sakramentu małżeństwa dla Angeliki i Kaya.
 • Z całego serca proszę o modlitwę dla naszego małżeństwa – Agaty i Marka. Aby Bóg pomógł nam odnaleźć do siebie drogę, o siłę i zaufanie, że nasza rodzina dzięki pomocy Boga przetrwa ten straszny kryzys, jaki nas dotknął.
 • Bardzo proszę o modlitwę za nasze małżeństwo, o wiarę, nadzieję i miłość dla nas, o to, byśmy mogli na nowo ze sobą spokojnie rozmawiać. Zachowaj nas, Panie Jezu, w swojej opiece.Krzysztof i Monika
 • Proszę o modlitwę w intencji uratowania naszego małżeństwa – Magdaleny i Oskara, o powrót wierności, miłości i wzajemnego zaufania.
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Iwony I Krzysztofa. Mąż odsunął się ode mnie i od dzieci. Proszę o modlitwę za wzajemne wybaczenie, powrót bliskości i miłości.
 • Proszę o modlitwę za nasze małżeństwo, o potrzebne łaski, miłość, zaufanie, wierność, szczerość, wybaczenie. Elwira i Tomasz
 • Proszę o modlitwę w intencji odbudowy więzi i miłości małżeńskiej moich przyjaciół: Rozalii i Jana.
 • Proszę o modlitwę w intencji mojego ukochanego męża Wojtka, o łaskę nawrócenia i wewnętrzny pokój.Żona
 • Bardzo proszę o modlitwę za moje małżeństwo, które się rozpadło. Mąż odszedł do innej kobiety i walczy o rozwód. Proszę o modlitwę za naszą wspólną przemianę, powrót miłości i wierności. Z całego serca dziękuję za modlitwę.  Renata
 • Bardzo prosimy o modlitwę w intencji naszego małżeństwa – Joli i Adama, o łaskę miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej oraz o łaskę przebaczenia.Jola i Adam
 • Proszę o modlitwę za moje małżeństwo – Anny i Grzegorza.
 • Proszę o modlitwę za naszą rodzinę, aby dalej trwała.Grzesiek
 • Panie Jezu, z całego serca proszę Cię o dar uzdrowienia mojego małżeństwa. Miej nas w swojej opiece, zwłaszcza moją żonę. Powierzam Ci swoje małżeństwo, złącz nas na nowo.Sławomir
 • Proszę o uratowanie małżeństwa Agnieszki, o cud przemiany jej męża Andrzeja.Andrzej
 • Proszę o modlitwę w intencji dziewczyny o imieniu Magda. Jest w bardzo złym stanie na drugim końcu Polski. Proszę o pokorną modlitwę do Jezusa i Matki Najświętszej. Marek
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa. Iza
 • Proszę o modlitwę o zgodę i pojednanie w małżeństwie Anety i Jarka.
 • Proszę o modlitwę za nasze małżeństwo – Mariusza i Ewy, byśmy wspólnie podjęli się uratowania i odnowienia naszego związku, by nasza rodzina wyszła umocniona z tego kryzysu, a nasza miłość została odnowiona i wzmocniona.Mariusz
 • O Boże błogosławieństwo. O łaskę zgody na dokonanie wszystkich zmian w Basi, aby była dobrą żoną i mamą, o wypełnienie woli Bożej w relacji ze Zbyszkiem, oraz o dokonanie w nim potrzebnych zmian, aby był dobrym mężem i ojcem.
 • Proszę o modlitwę za moje małżeństwo Emilii i Radosława, byśmy trwali w miłości, w wierze i przetrwali przeciwności. By więcej nas łączyło niż dzieliło. Amen.
 • Proszę o modlitwę za Jarka i Ole, aby Pan Bóg pozwolił im przebaczyć sobie wydarzenia ostatnich dni i by poprowadził ich związek przed ołtarz po swoje błogosławieństwo. Proszę o łaskę wiary, o Opatrzność Bożą dla nich.Małgorzata
 • Proszę o modlitwę za moje małżeństwo. Basia
 • Proszę o modlitwę za nasze małżeństwo – Patrycji i Łukasza, żeby wytrwało i żona wróciła do mnie.
 • Proszę o cud uratowania rozwodzącego się małżeństwa Kasi i Łukasza oraz ich maleńkich dzieci. Proszę o modlitwę w intencji Moniki, aby rozstała się z Łukaszem, mężem Kasi.Mama Kasi
 • Proszę o modlitwę za nasze małżeństwo: Małgorzaty i Adama. Wszystko co dobre, bezpieczne, piękne spotkało nas, kiedy byliśmy blisko Boga. Teraz jesteśmy bardzo daleko i stoimy nad przepaścią. Błagam o nawrócenie dla mnie i mojego męża, błagam Jezusa o uwolnienie mojego męża z sideł zła, które zniewoliło jego serce duchowym przywiązaniem, z którego nie potrafi się wyrwać, i o uzdrowienie przeogromnych ran, jakie zadała mu ta sytuacja. Błagam o przebaczenie, siłę i nadzieję dla nas.
 • Proszę o modlitwę w intencji Kasi i Jarosława oraz Danuty i Mariana, a także Hanny i Leszka, o harmonię w związku, życzliwość i opiekuńczość.
 • Proszę o modlitwę w intencji Anety i Łukasza, o harmonię w związku oraz Anety i Tomka, o poczęcie dziecka.
 • Proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa – Anety i Krzysztofa, aby Pan rozpalał w nas miłość do siebie i Boga, dodawał nam siły, uczył zrozumienia, przebaczenia i zaufania. Boże, pomóż mężowi uwolnić się od nałogu grania.
 • Proszę o otwarcie się na miłość, o uwolnienie z nieśmiałości, o umiejętność nawiązania porozumienia oraz o znalezienie miłości mojego życia, która zostanie moją żoną.Łukasz
 • Proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa, żebyśmy potrafili naprawić to, co popsuliśmy, żeby nasze malutkie dzieci miały rodzinę i kochających się rodziców.Anna
 • Proszę o modlitwę za moje rozpadające się małżeństwo – Beaty i Mariusza, aby zagościły w nim miłość, szacunek i zaufanie.
 • O Boże błogosławieństwo i Bożą ochronę dla Angeliki. O łaskę zgody na dokonanie wszystkich zmian w Basi, aby była dobrą żoną, o spotkanie tego mężczyzny, który będzie jej mężem. za dusze w czyśćcu cierpiące z całej rodziny. Dziękuję.
 • Bardzo proszę o modlitwę w imieniu Justyny i Tomasza.
 • Proszę o modlitwę za nasze małżeństwo.Ania z mężem
 • Na prośbę Jarka proszę o modlitwę za jego związek i Oli. O znalezienie wspólnego języka, otwarcie się na siebie nawzajem. O pokorę i miłość. Proszę też, aby Duch Święty otworzył drzwi w tym związku i pomógł Oli uwierzyć w Pana Boga, aby jedność wiary scementowała tę relację dwojga ludzi i poprowadziła ich ku Bożemu błogosławieństwu.
 • Proszę o modlitwę za nasze małżeństwo – Haliny i Zbigniewa, żebyśmy znowu odnaleźli miłość, a co z tym się wiąże – wzajemne zrozumienie, zaufanie. Abyśmy przez życie szli razem, a nie obok siebie. Panie Jezu, dopomóż.
 • Proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa o uzdrowienie relacji między członkami rodziny, zrozumienie i dar miłości.Aneta
 • Proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa – Eweliny i Andrzeja, aby Bóg dał nam siłę i umacniał miłość małżeńską w naszych sercach oraz o to, by owocny był udział w spotkaniach małżeńskich w dniach 4-6 grudnia.Ewelina
 • Proszę o modlitwę za uzdrowienie mojego małżeństwa. Abyśmy umieliśmy odnaleźć drogę miłości. Abyśmy nie dopuścili do krzywdy naszego ukochanego synka. Aby miłość, którą darzymy nasze dziecko, połączyła i uzdrowiła nas.Sylwia
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji młodego małżeństwa Moniki i Piotra, które po wielu nieudanych próbach naprawy stoi przed decyzją o rozwodzie. Proszę o dar rozmowy w prawdzie i miłości, wzajemnego zrozumienia, rezygnacji z własnych dążeń materialistycznych, odbudowania szacunku i zaufania, przebaczenia i pojednania. Niech Bóg nas poprowadzi.Monika
 • Proszę o modlitwę za moje małżeństwo.Marta
 • Proszę o modlitwę w intencji uratowania i uzdrowienia małżeństwa Moniki i Łukasza oraz łaski dla ich rodziny.
 • Gorąco proszę o modlitwę w intencji uratowanie małżeństwa Sylwii i Norberta, o odrodzenie ich miłości małżeńskiej, o nawrócenie i powrót męża do domu.
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Jolanty i Henryka, o dar wzajemnego usłyszenia się, porozumienia, wybaczenia sobie wyrządzonych krzywd, proszę o to, by mąż podjął decyzję o podjęciu leczenia się z uzależnienia alkoholowego i nikotynowego, o dar pokory i cierpliwości i prowadzenia przez Ducha Świętego i bycia dla siebie mężem i żoną według woli Pana Boga.Jolanta
 • Proszę o modlitwę za Elżbietę i Piotra.
 • Proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa – Magdy i Tomka, żeby Bóg skierował nas na właściwą drogę i nie dopuścił do tragedii i krzywdy naszych dzieci. Dziękuję.
 • Proszę o modlitwę za nasze małżeństwo – Klaudii i Jana, o cud odrodzenia miłości męża do mnie, o jedność, wierność, wzajemnie zrozumienie. Jezu, Mateńko, uratujcie nas i naszą rodzinę przed rozpadem. Tak bardzo dziękuję za wszystko, co mam, za synka, męża, zawierzam wszystko Miłosiernemu Bogu i Mateńce Przenajświętszej, z nadzieją na zmartwychwstanie naszego małżeństwa i w przyszłości na drugie dzieciątko, którego tak bardzo pragnę. Jezu, ufam Tobie.Klaudia
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Beaty i Krzysztofa, aby wrócili do siebie i na nowo zbliżyli się do siebie, zaczęli ze sobą rozmawiać, aby wróciła ich wzajemna miłość, by Jezus Chrystus na stałe zagościł w ich domu i aby Duch Święty prowadził ich.
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Joli i Wojtka, o nawrócenie ich obojga, odnowienie miłości, wierności i jedności między nimi, a także odbudowanie prawidłowych relacji rodzinnych, aby Duch Święty napełnił ich rodzinę zaufaniem, wzajemnym szacunkiem i spokojem.
 • Proszę o modlitwę za moje małżeństwo.Anna
 • Bardzo prosimy o modlitwę za nas, 26 września zawarliśmy sakramentalny związek małżeński, aby dobry Bóg błogosławił nam na nowej drodze życia i obdarzał potrzebnymi łaskami.Ilona i Paweł
 • Proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa – Marcina i Eweliny, o powrót wierności i wzajemnej miłości, otwarcia się na Ducha Św. i siebie nawzajem.Ewelina
 • Proszę o modlitwę za nasze małżeństwo: Agnieszki i Darka. Abyśmy na nowo zbliżyli się do siebie, nauczyli się rozmawiać szczerze i szanować swoje uczucia. By odżyła w nas miłość!
 • O Boże błogosławieństwo dla Basi i jej przyszłego męża, aby Pan Bóg skutecznie i jak najszybciej uzdolnił Go do bycia dobrym mężem, oraz aby w Basi Pan dokonał potrzebnych zmian, aby była dobrą żoną.
 • Bardzo proszę o modlitwę za małżeństwo, które jest bardzo trudnym małżeństwem na odległość. Przeżywa kryzys rozpadu i stoi przed decyzją o rozwodzie. Proszę o wzajemne pojednanie oraz odnowienie bliskości i miłości.Beata
 • Z ufnością proszę o modlitwę za małżeństwo Joanny i Marcina, o łaskę nawrócenia się Marcina, aby zerwał związek z inną kobietą i wrócił do domu, abyśmy mogli uratować i odrodzić nasze sakramentalne małżeństwo.Joanna
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Katarzyny i Jakuba, aby pieniądze nie popsuły wzajemnych relacji. Proszę o umocnienie miłości.Katarzyna
 • Proszę o modlitwę w intencji mojej i Artura, aby Pan Bóg pozwolił przezwyciężyć nam kryzys. Proszę o łaskę wzajemnego zrozumienia i dialogu oraz o to, aby Artur wyraził zgodę na udział w Spotkaniach Małżeńskich.Anna
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa – Anny i Leszka. Aby wrócił do naszego domu szacunek,miłość i oddanie oraz o oddalenie groźby rozwodu.Anna
 • Pomimo spotkań Ewelina mnie porzuciła. Choć jeszcze chwilę operacyjnie będziemy mieszkać razem, dopóki jakoś tego nie poukładamy. Nie poddaję się. Modlę się dalej. Proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa, aby Bóg dał nam jedność.Łukasz
 • Chciałabym prosić o modlitwę za małżeństwo Klaudiusza i Beaty, bo się mocno zagubili. Dziękuję, że jesteście.Alina
 • Proszę o modlitwę wspierającą nasze działania o powrót miłości wzajemnej w naszym małżeństwie. Byśmy potrafili dziękować Bogu za siebie i za wszystkie wspólnie przeżyte chwile. Za owoce naszej miłości – Bartosza i Agatkę. Byśmy godnie wypełniali naszą misję rodzicielską. By Jezus na stałe zagościł w naszym rodzinnym życiu. Bardzo proszę o modlitwę wstawienniczą o dary Ducha Świętego, by napełniał członków naszej rodziny.Roman
 • Proszę Was o wspólną modlitwę w intencji małżeństwa mojej siostry Aliny i jej męża Arka, o pokonanie kryzysu w ich życiu, o dar porozumienia i jedności, o uwolnienie z uzależnień.Marta
 • Proszę o modlitwę za nasze małżeństwo – Karola i Kamili. By czas kryzysu minął i Pan Bóg rozpalił na nowo naszą miłość. Jezu, ufam Tobie.
 • Proszę o modlitwę za mnie i moją żonę Martę, aby dobry Bóg odmienił nasze serca, abyśmy odnaleźli wzajemną miłość i radość życia małżeńskiego. Aby nasze małżeństwo przetrwało trudny okres.
 • Uprzejmie proszę o modlitwę za mnie i moją żonę Ewelinę. W najbliższy weekend jedziemy na Spotkania Małżeńskie i jest to dla mnie ostatnia nadzieja na to, że moja żona ode mnie nie odejdzie. Proszę o pomoc.Łukasz
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Elżbiety i Jana, o nawrócenie ich obojga, odnowienie miłości, wierności i jedności między nimi, a także o odbudowanie prawidłowych relacji rodzinnych, aby Duch Święty napełnił ich rodzinę zaufaniem, wzajemnym szacunkiem i spokojem.
 • Od czterech miesięcy jesteśmy małżeństwem. Chcielibyśmy prosić o modlitwę o dar potomstwa oraz piękną miłość.Magda i Tomek
 • Proszę o modlitwę o uzdrowienie relacji między mną a moim mężem Piotrem i o powrót męża do rodziny.Magda
 • Proszę o modlitwę w intencji Iwony i jej męża. Proszę o dar porozumienia i jedności dla nich.Danuta
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa, o pokonanie kryzysu małżeńskiego oraz o wyjście z depresji mojego męża, odnowienie relacji małżeńskiej, wierność oraz odbudowanie zaufania i miłości.Jola
 • Błagam o modlitwę w intencji ratowania naszego małżeństwa – Joanny i Karola. Aby Pan Jezus uzdrowił nasze relacje, odnowił naszą miłość i żebyśmy wrócili do siebie.Joanna
 • Proszę o modlitwę, by zdarzył się cud w moim małżeństwie .Agnieszka
 • Proszę o modlitwę za Magdę i jej męża, by się odnaleźli. Agnieszka
 • Proszę o modlitwę w intencji odrodzenia małżeństwa Krystyny i Rafała.
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji powrotu do mojego męża: Ewa i Stanisław oraz proszę o modlitwę w takiej samej intencji powrotu do siebie Andrzeja i Elżbiety.Ewa
 • Proszę bardzo o modlitwę za nasze małżeństwo – Krzysztofa i Karoliny, abyśmy mogli się zjednoczyć, tworzyć znowu rodzinę i razem wychowywać swoje dzieci. Boże, uciekam się do Ciebie z prośbą o Twoją Opatrzność, byś miał nas w swojej opiece.Karolina
 • Proszę o modlitwę za Anetę i Jarka.
 • Proszę o modlitwę za Angelikę i Wojtka.
 • Proszę o modlitwę o uratowanie małżeństwa Barbary i Piotra.
 • Prośba o modlitwę w intencji Anny i jej męża,którzy wrócili do siebie po długoletnim kryzysie.
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Jolanty i Marka, o powrót miłości i wierności.
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Remigiusza i Katarzyny.
 • Proszę o modlitwę za – Pawła i jego żonę, by Pan dał im cieszyć się pojednaniem i pokojem w małżeństwie, a jeśli taka jest wola Pana – aby pojechali na rekolekcje dla małżeństw.Ewelina
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Renaty i Stanisława, aby powróciło wzajemne zaufanie, oddanie oraz odnalezienie wspólnej drogi i wędrowanie nią łącznie z Bogiem, aż do końca swoich dni.
 • Proszę o modlitwę w intencji ratowania mojego małżeństwa przed rozwodem, o odnowienie miłości i jedności między mną a mężem.Monika
 • Proszę o modlitwę w intencji mojego męża Marcina i za odrodzenie naszego małżeństwa.Ewelina
 • Błagam o modlitwę za mojego męża i nasze małżeństwo, o odnowę naszych relacji i wzmocnienie wzajemnej miłości.Iwona
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Anety i Piotra, które przechodzi teraz największy kryzys, aby przetrwało i odrodziło się. Proszę o łaskę potomstwa.Aneta
 • Proszę o modlitwę za mój związek małżeński, aby ukochana żona wróciła do mnie i nie doszło do rozwodu.Radek
 • Błagam o modlitwę w intencji małżeństwa W. i M., by dobry Bóg wlał nową miłość w serce mojej żony, a łaski Ducha Świętego pomogły zażegnać coraz poważniejszy kryzys.
 • Prośba o modlitwę za małżeństwa Marty i Michała.
 • Proszę o modlitwę za Anetę i Jarka.
 • Proszę o modlitwę o uzdrowienie i ocalenie mojego małżeństwa. Proszę, by Jacek odnalazł w swym sercu miłość do mnie i chciał razem ze mną wychowywać nasze dziecko.Monika
 • Bardzo proszę o modlitwę za moje małżeństwo, które przezywa od kilku lat narastający kryzys, o Ducha Świętego oraz pomoc Maryi i Józefa w dążeniu do zgody.Wiesia z mężem
 • Proszę o modlitwę za Anię i jej dziecko, aby Pan dał łaskę donoszenia go do dnia porodu i potrzebne łaski na ten czas. O łaskę prowadzenia Ducha Świętego dla Basi. O wypełnienie woli Bożej w relacji Basi i Arka, o błogosławieństwo Boże dla życia każdego z nas. O uzdrowienie Moniki, mamy trójki dzieci, ze stwardnienia rozsianego. o uzdrowienie wewnętrzne dla Magdy. O prowadzenie Ducha Świętego w pisaniu pracy habilitacyjnej dla ks. Andrzeja.
 • Proszę o modlitwę w intencji ratowania małżeństwa Wiolety i Grzegorza, o wzajemne zrozumienie, otwarcie się na siebie i zaufanie, o ponowne odnalezienie miłości.Wioleta
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Eweliny i Marcina, o wierność, odbudowanie zaufania i relacji rodzinnych.
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji uratowania naszego małżeństwa – Anety i Wojtka, aby Bóg dał nam łaskę odnalezienie siebie na nowo, odbudowania zaufania i odzyskania małżeńskiej miłości. Żeby mąż zapomniał wszystkie moje przykrości, które mu zgotowałam i żebyśmy zawsze się kochali i byli dla siebie najważniejsi.Aneta
 • Bardzo prosimy o modlitwę za nasze małżeństwo i rodzinę, która od dłuższego czasu przeżywa kryzys.Karina i Piotr
 • Proszę o modlitwę za nasze małżeństwo – Izy i Wojtka – o łaskę dialogu w miłości.
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Patrycji i Artura, o łaskę głębokiej wiary, miłości i wzajemnego zrozumienia.
 • Proszę o modlitwę o uzdrowienie i ocalenie mojego małżeństwa. Proszę, by Rafał odnalazł w swym sercu miłość do mnie i chciał razem ze mną wychowywać nasze dzieci.Justyna
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Ani i Pawła, by Bóg uczynił cud odnowienia naszych serc i otworzył je na siebie. Boże, zamieszkaj w nas!
 • Proszę o modlitwę o ratowanie naszego małżeństwa – Barbary i Macieja.
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Edyty i Piotra, które było na Spotkaniach pod Białymstokiem ok. półtora roku temu, jednakże wola walki jest już tylko po jednej stronie…Edyta i Piotr
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Sary i Borysa.
 • Proszę o modlitwę za nasze małżeństwo. Boże, pozwól mi spełnić moje marzenie – szczęśliwie zestarzeć się u boku mojego męża.Katarzyna
 • Dziękuję ze dotychczasową modlitwę w mojej intencji i proszę o dalszą modlitwę w intencji uratowania i uzdrowienia małżeństwa Katarzyny i Roberta.Katarzyna
 • Proszę o wsparcie moich modlitw o utrzymanie naszego małżeństwa. Byśmy pojednali się w czasie mediacji sądowej, otworzyli nasze serca na siebie nawzajem i Boga. Proszę również, by nasze dzieci zechciały powrócić do Boga.Ada
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Sary i Borysa.
 • Proszę o modlitwę w intencji mojego brata i jego żony, o miłość, wierność i wzajemne pojednanie.
 • Proszę o modlitwę za Anetę i Jarka.
 • Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia małżeństwa Elżbiety i Krzysztofa, o umocnienie cnoty uczciwości, sprawiedliwości, wierności, prawdy i zrozumienia dla mojego męża,o odsunięcie groźby trwałego rozpadu naszego związku. Jezu, ufam Tobie.Ela
 • Proszę o modlitwę w intencji uratowania naszego małżeństwa – Wiolety i Mariusza – przed rozpadem i rozwodem, aby Bóg na nowo wypełnił nasze serca wzajemną miłością.Wioletta
 • Błagam o uzdrowienie naszego małżeństwa – Edyty i Mariusza.
 • Proszę o modlitwę, aby nasza miłość przetrwała.Monika i Krzysztof
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo i rodzinę Arkadiusza. Aby w ich domu zadziałał Duch Święty, napełnił rodzinę miłością i wzajemnym szacunkiem, radością i spokojem. Aby ponownie otworzył serca małżonków na siebie nawzajem. By małżeństwo Arkadiusza nabrało siły płynącej z Bożej Miłości i aby stali się drogowskazem jedności małżeńskiej dla swojego syna, a sami jako małżonkowie stali się jednością.Małgorzata
 • Proszę o modlitwę za Małgorzatę i Piotra, o odnowienie miłości małżeńskiej i oddalenie groźby rozwodu.
 • W intencji Ewy i jej męża o odbudowanie ich małżeństwa, nawrócenie dla obojga, zdrowie i szczęście dla dzieci.
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji uratowania małżeństwa Bogumiły i Roberta oraz o powrót męża do domu.Żona
 • Proszę o modlitwę za Małgorzatę i Piotra, o odnowienie miłości małżeńskiej i oddalenie groźby rozwodu.Anna
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Marcina i Eweliny o pokonanie kryzysu małżeńskiego, odnowienie relacji małżeńskich, wierność oraz odbudowanie zaufania i miłości.Ewelina
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Daniela i Basi.
 • Proszę o modlitwę za nasze młode małżeństwo, aby mąż dał znak życia i wrócił do mnie, a miłość nas umocniła.Monika
 • Proszę o modlitwę za moje małżeństwo i o powrót mojej żony Anny.Marek
 • Błagam Miłosiernego Boga, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych, o to, by sprawił, aby mój mąż wrócił do mnie i naszych dzieci przepełniony łaską miłości względem nas i chęcią ratowania naszego małżeństwa. A Najświętszą Maryję Pannę proszę, by wyprosiła łaskę uzdrowienia dla mojego małżeństwa – Żanety i Tomasza. Jezu, Ufam Tobie. Żaneta
 • Proszę o modlitwę o uratowanie i uzdrowienie małżeństwa Doroty i Darka, o wzajemną miłość i jedność.
 • Proszę o modlitwę za Asię i Mirka – abyśmy patrzeli na siebie oczami Chrystusa. Jezu, naucz nas kochać siebie prawdziwie!
 • Proszę o modlitwę za nasze małżeństwo. Mój mąż Karol wniósł pozew o rozwód, proszę o modlitwę o uratowanie naszej rodziny, odnowienie dobrych relacji, żar miłości, wzajemny szacunek, wybaczenie sobie nawzajem, pragnienie bycia razem.Justyna
 • Proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa. Mój mąż Tomasz chce rozwodu złożył pozew, proszę o modlitwę za odbudowę naszych relacji, o zapomnienie urazów, zranień, pogłębienia naszej miłości, szacunku oraz wierności, o uratowanie naszego małżeństwa.Anna
 • Proszę o modlitwę za mnie i mojego męża, o naszą jedność małżeńską , miłość i wierność.Agata
 • Proszę o modlitwę za rodzinę Małgorzaty i Mariusza, aby Opatrzność Boża przeprowadziła nasza rodzinę bezpiecznie przez powstające trudności, aby dała nam siłę, by nie poddać się i wyprowadziła nas z trudności. Aby w domu panowała miłość i harmonia, szacunek między nami i dziećmi oraz Boży porządek, by Duch Święty nas wspierał.Małgorzata i Mariusz
 • Proszę o modlitwę za Agnieszkę i Tomka o odbudowę naszej więzi, miłości i sakramentu małżeństwa.Agnieszka
 • Proszę o modlitwę za nasze małżeństwo i naszą rodzinę. Panie Boże, wysłuchaj mojej prośby o powrót męża do mnie i dzieci. Jezu, Ufam Tobie.
 • Bardzo proszę Was o modlitwę za mnie i mojego męża Artura o dar potomstwa. Byśmy mogli doczekać się upragnionego dziecka.Magdalena
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Doroty i Grzegorza, o zgodę, jedność w Bogu, zrozumienie i odnowienie sakramentu małżeństwa. Abyśmy mogli żyć bez kłótni, które ranią naszą rodzinę.Grzegorz
 • Proszę o modlitwę za mnie i mojego męża Krzysztofa, o wstrzymanie rozwodu i powrót naszej miłości.
 • Proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa – Anety i Mirka, które już się prawie rozsypało. 15 czerwca mamy rozprawę rozwodową. Proszę o pojednanie nas ze sobą. Aby w naszych sercach pojawiło się przebaczenie. O powrót miłości, wierności i zaufania. Aneta
 • Proszę o modlitwę w intencji Agnieszki i jej małżeństwa.
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji mojej i mojego małżeństwa, żeby przetrwało. Izabela i Michał
 • Proszę o modlitwę o uzdrowienie naszego małżeństwa – Grażyny i Kazika.
 • Proszę o nieustającą modlitwę za nasze małżeństwo, aby Pan Bóg pomógł nam wrócić do siebie, abym miała siłę i nadzieję czekać na Niego i modlić się za nas .Dominik i Iwona
 • Proszę o modlitwę za moje małżeństwo, o powrót miłości i wierności między nami i oddalenie groźby rozwodu.Marek
 • Kochani, proszę Was o modlitwę za moje małżeństwo, które rozpada się od ponad dwóch lat. Proszę o powrót miłości, jedności i wierności małżeńskiej oraz o oddalenie groźby rozwodu.Renata
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Krystyny i Łukasza.
 • Prosimy o modlitwę za małżeństwo Kasi i Łukasza, aby Bóg Miłosierny odnowił w nich miłość, wierność i uczciwość małżeńską.Rodzice
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji uratowania naszego małżeństwa – Małgorzaty i Tomka, aby Bóg dał nam łaskę odnalezienie siebie na nowo, odbudowania zaufania i odzyskania małżeńskiej miłości.Małgorzata
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Moniki i Grzegorza, aby udało się nam od nowa zaufać i ratować naszą rodzinę po tylu strasznych przejściach.
 • Proszę o modlitwę za mnie i mojego męża, żeby kryzys nas ominął i wróciła do nas miłość.Anna
 • Proszę o modlitwę w intencji uratowania małżeństwa Wioletty i Rafała.
 • Proszę o modlitwę w intencji ratowania mojego małżeństwa, o naprawę relacji między nami, o oddalenie pozwu rozwodowego, który otrzymałam. Niech Miłosierny Bóg scali nasze małżeństwo, przywróci miłość i wierność.Monika
 • Proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa – Joli i Piotrka, o odzyskanie miłości małżeńskiej, wierności, zrozumienia i powrót bliskości. Proszę o modlitwę za przemianę naszych serc.Jola
 • Proszę o modlitwę za mnie, jestem w trakcie rozwodu. Proszę, aby Pan Bóg i Matka Boża otoczyła mnie opieką i pomogła przejść przez ten trudny okres.Dorota
 • Proszę o modlitwę w intencji naszego rozpadającego się po 36 latach małżeństwa, aby Bóg dał nam siłę i mądrość w rozwiązaniu konfliktu i sprawił, abyśmy mogli wspólnie przeżyć ostatni etap życia, aby dane nam było wspólnie się zestarzeć i cieszyć się z cudownych dzieci i wnuka, który przyjdzie na świat w lipcu.Elżbieta
 • Proszę o modlitwę w intencji uratowania naszego małżeństwa – Basi i Marka – przed rozpadem i rozwodem, aby Bóg na nowo wypełnił nasze serca wzajemną miłością.Barbara
 • Proszę o modlitwę za mnie i mojego mężą, żeby kryzys nas ominął i wróciła do nas miłość.Anna
 • Proszę o modlitwę o miłość, jedność i wzajemne zrozumienie dla Magdaleny i Kazimierza.Magdalena
 • Proszę o modlitwę za uzdrowienie relacji w związku Anny i Darka. O cierpliwość, wyrozumiałość i wytrwałość małżonków w oczekiwaniu na przemiany.
 • Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia naszego małżeństwa, abyśmy nauczyli się kochać siebie miłością Bożą.Agnieszka i Marcin
 • Proszę o modlitwę w intencji Janusza i Magdy o jedność małżeńską i dary Ducha Świętego.
 • Proszę o dalszą modlitwę w intencji uratowania i uzdrowienia małżeństwa Katarzyny i Roberta. Dziękuję za dotychczasowa modlitwę w mojej intencji.Katarzyna
 • Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia naszego małżeństwa, abyśmy nauczyli się kochać siebie miłością Bożą.Agnieszka i Marcin
 • Proszę o modlitwę w intencji uratowanie naszego małżeństwa – Iwony i Dominika – przed rozpadem i rozwodem.Iwona
 • Bardzo serdecznie proszę o nieustającą modlitwę za Anię i Jarka, żeby Pan Bóg i Matka Boża dopomogli im wrócić do siebie i wyprostować ich ścieżki życia i aby odzyskali wiarę.
 • Proszę o modlitwę w intencji uratowania małżeństwa Kasi.
 • Proszę o uratowanie naszego małżeństwa – Kingi i Damiana – przed rozpadem i rozwodem.
 • Proszę o modlitwę o uratowanie mojego małżeństwa, o mądrość, miłość, cierpliwość i pokorę dla nas, o umiejętność spokojnej rozmowy i uleczenie zranień z przeszłości, które utrudniają rozmowę i zaufanie.
 • Proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa – Marcina i Eweliny, o miłość, wierność i powrót bliskości. Jesteśmy w trakcie rozwodu.Ewelina
 • Proszę o modlitwę w intencji Anety i Tomasza o łaskę wybaczenia, powrotu miłości i pojednania.Aneta
 • Bardzo proszę o wsparcie modlitewne za małżeństwo Alicji i Mirosława z Gdańska, za Małgorzatę i Roberta z Gdańska oraz za Wiolettę i Dariusza z Gdyni. Bóg zapłać.
 • Proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa, o szczerość, wzajemne zrozumienie, aby uczucia, które kiedyś przepełniały nasze serca, odżyły na nowo oraz aby Bóg zajmował najważniejsze miejsce w naszej rodzinie.Wioletta i Rafał
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Anny i Piotra.
 • Proszę o modlitwę w intencji Aleksandry i jej męża Zdzisława,o umiejętność zapraszania Jezusa do stołu, żeby zniknęła nienawiść i uraza oraz narastający żal, żeby zaczęli się ze sobą spotykać, a nie żyć obok siebie. Proszę o odrodzenie rozmowy, zrozumienie, poznanie się, akceptację i wzajemny szacunek. Aby zniknął alkohol z życia Zdzisława.
 • Proszę o modlitwę o uratowanie małżeństwa, odbudowanie zaufania, miłości i wierności duchowej Barbary i Tadeusza.Tadeusz
 • Proszę o modlitwę za nasze małżeństwo w tym dla mnie ciężkim czasie po zdradzie. Nie mogę zapomnieć tego, co zrobiliśmy. Chciałbym, by nasze relacje znowu były jak z przed 10 laty. Boże, pomóż nam.Krzysztof
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Eweliny i Marcina. Jesteśmy w trakcie rozwodu (mąż wystąpił o rozwód).
 • Proszę z całego serca o modlitwę o uratowanie naszego małżeństwa i odbudowanie naszej wspólnej miłości i bliskości. Edyta
 • Aby pokochał na nowo żonę i zechciał otworzyć serce na Boga, abyśmy mogli wziąć udział w Spotkaniach Małżeńskich.Alina
 • Proszę o modlitwę w intencji Anny i Krzysztofa o łaskę wybaczenia, powrotu miłości i pojednania.
 • Bardzo prosimy o modlitwę w intencji małżeństwa Małgorzaty i Macieja o wszelkie potrzebne łaski z okazji przeżywania drugiej rocznicy ślubu oraz w intencji dwóch znajomych małżeństw potrzebujących pomocy o łaskę odnowienia darów łaski sakramentu małżeństwa, o powrót szacunku, zrozumienia, pokoju i jedności w ich związkach. Bóg zapłać. Małgorzata i Maciej
 • Proszę bardzo o modlitwę za Anitę i Krzysztofa o uzdrowienie małżeństwa oraz o znalezienie szkoły dla ich chorego na autyzm syna Tobiasza. Pragnę także prosić w intencji Karoliny i Dawida o łaskę pokoju, jedności oraz wzajemnego szacunku w ich małżeństwie.
 • Błagam o modlitwę w intencji uratowania małżeństwa Beaty i Dariusza. Matko, proszę Cię o błogosławieństwo dla naszego małżeństwa, które przechodzi poważny kryzys, aby dzięki Twojemu wstawiennictwu na nowo odnalazło w sobie żar miłości, który połączył nas dekadę temu. Spraw też Maryjo, abym potrafił zobaczyć i zrozumieć potrzeby mojej żony, tak abyśmy byli dla siebie wsparciem w codziennym życiu.Dariusz
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Wioletty i Rafała, aby miłosierny Jezus zesłał na nasze rozpadające się małżeństwo łaskę miłości, wierności i pojednania. Jezu, ufam Tobie bardziej niż sobie. Najbardziej błagamy Najświętszą Maryję Pannę i Miłosierne Serce Jezusa o łaskę uzdrowienia z naszych chorób, abyśmy mogli zostać rodzicami, czego pragniemy najbardziej na świecie. Byłoby to dla nas największe błogosławieństwo. Błogosławiony Janie Pawle II, opiekunie rodzin i małżonków, wstawiaj się za nami, abyśmy byli godni przyjąć tę wielką i wspaniałą łaskę potomstwa.Wioletta
 • Królowo Pokoju, Mateńko ukochana, proszę o wstawiennictwo i modlitwę do Ojca Miłosiernego o ratowanie mojej rodziny. Proszę o odnowienie naszej miłości, uwolnienie męża od uzależnień i jego powrót do rodziny. Jezu ukochany, Ty wszystko możesz i tylko Ty nas tak kochasz. Spójrz na naszą rodzinę i przytul nas do Swoich ran, bo bardzo tego pragniemy. Matko Najświętsza, wstaw się za moją córką Kasią i jej tatą Tomaszem, daj im dar przebaczania krzywd i zranień, niech zło obróci się w dobro i znów zakwitnie miłość rodzicielska.
 • Bardzo proszę o modlitwę za uratowanie małżeństwa Anny i Michała. Bym miała siłę dalej walczyć o nas, o powrót męża do mnie i dzieci.Anna
 • Proszę o modlitwę o łaskę uwolnienia Ireneusza z alkoholizmu i uzdrowienie ran serca żony i córki. Bądź, Panie, uwielbiony w ich rodzinie. O łaskę uwolnienia z niewiary Iwony, Janusza i Nataniela. O łaskę doświadczenia miłości Bożej dla Ilony podczas pobytu w szpitalu i w czasie powrotu do zdrowia.
 • Proszę o modlitwę w intencji Bogu znanej.Anna
 • Bardzo proszę o modlitwę za małżeństwo Joanny i Jarosława oraz ich córki Magdaleny i nienarodzonego dziecka.Joanna
 • Proszę o modlitwę za nasze rozpadające się małżeństwo – Izy i Tomka.
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo i rodzinę Mirki, aby w ich domu zadziałał Duch Święty, napełnił rodzinę miłością i wzajemnym szacunkiem, radością i spokojem. By jej małżeństwo nabrało siły płynącej z Bożej Miłości i aby stali się drogowskazem jedności małżeńskiej dla swoich dzieci, a oni jako małżonkowie stali się jednością.Małgorzata
 • Proszę o modlitwę za Renatę i Bartłomieja – o odnowienie w nich sakramentu małżeństwa.Renata
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji Macieja i Magdy.
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo i rodzinę Darka, aby Duch Święty poprowadził ich w kierunku wzajemnego szacunku i miłości, aby ich małżeństwo nabrało siły płynącej z Bożej Miłości i aby stali się drogowskazem jedności małżeńskiej dla swoich dzieci.Małgorzata
 • Proszę o modlitwę za uratowanie małżeństwa Agaty i Dariusza. Niech Bóg pozwoli im wrócić do siebie i rozpocząć życie z Jezusem.
 • Proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa. Mąż chce rozwodu. Proszę o modlitwę za odbudowę naszych relacji, pogłębienie wzajemnej miłości, szacunku i wierności.Ewelina
 • Proszę o modlitwę w intencji ratowanie mojego małżeństwa. Jezu Miłosierny, św. Rito, matko i żono, wstaw się do Ojca Niebieskiego o dar łaski wiary i przemiany naszych serc oraz o powrót męża do domu i do Boga, bo tylko On jest Miłością. Ulecz mojego męża z nałogów.Barbara
 • Proszę o modlitwę w intencji uratowania naszego małżeństwa – Agnieszki i Marcina.
 • Proszę o dalszą modlitwę w intencji uratowania i uzdrowienia małżeństwa Katarzyny i Roberta. Dziękuję za dotychczasowa modlitwę w mojej intencji. Bóg zapłać.Katarzyna
 • Proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa, o szczerość, wzajemne zrozumienie, aby uczucia, które kiedyś przepełniały nasze serca, odżyły na nowo oraz aby Bóg zajmował najważniejsze miejsce w naszej rodzinie. Boże, daj mi siłę, aby przezwyciężać zło i dawać dobry przykład naszym dzieciom.Anna
 • Błagam o modlitwę za nasze małżeństwo – Basi i Daniela. Mąż postanowił odejść ode mnie. Proszę o nasze pojednanie, odnowienie miłości i jedności. Jezu drogi, zlituj się nad nami. Wierzę, że tylko Ty możesz nam pomóc.Barbara
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa – Marcina i Eweliny, o odnowienie miłości, bliskości i zaufania.Ewelina
 • Proszę o cud uzdrowienia pewnego młodego małżeństwa z małym dzieckiem, którzy są o krok od rozwodu, niszczą siebie, dziecko i wszystkich dookoła zaangażowanych w konflikt. Panie, wysłuchaj tej modlitwy i odmień ich serca.
 • Proszę o modlitwę za moje małżeństwo, o uwolnienie od grzechów pokoleniowych oraz o odnowienie miłości i bliskości.Dorota
 • Bardzo proszę o modlitwę za nasze małżeństwo, o uratowanie go przed całkowitym rozpadem, naprawę relacji i odnowienie miłości.Łukasz i Wioleta
 • Bardzo proszę o modlitwę za Małgorzatę i jej męża, o zrozumienie, usłyszenie się, jedność i odnowienie miłości.
 • Proszę o modlitwę za nasze małżeństwo, o szacunek, miłość i przebaczenie.Kasia i Michał
 • Św.Rito, matko i żono, wstaw się u Ojca niebieskiego za moją rodziną, proszę o dar łaski szczerej rozmowy między córką Kasią i jej tatą, o dar miłości rodzicielskiej i zapomnienia krzywd i zranień. Św.Rito, wybłagaj nam odnowienie sakramentu małżeństwa, dar miłości i uwolnienie od uzależnień. Pozwól mu wrócić do nas i wspieraj w tak trudnym momencie. Jezu, ufamy Tobie.Barbara
 • Proszę o modlitwę za moje małżeństwo – Anety i Grzegorza, może jeszcze nie jest za późno, choć rozwód w trakcie. Tylko Pan Bóg nam może pomóc.
 • Proszę o modlitwę w intencji uratowania małżeństwa Michała i Agnieszki.
 • Proszę o modlitwę za Karolinę i Piotra o uzdrowienie z chorobliwej zazdrości oraz o Boże błogosławieństwo dla nas i naszych dzieci.
 • Proszę o modlitwę o uzdrowienie naszego małżeństwa – Krystyny i Aleksandra, o odnowienie miłości, zaufania i jedności oraz o Boże błogosławieństwo.
 • Proszę o modlitwę za mnie i mojego męża Pawła. Jesteśmy w trakcie rozwodu, ale jeśli Bóg będzie chciał naszego pojednania, to na pewno to się stanie. Proszę o modlitwę za nasze małżeństwo, za odnowienie naszej miłości i pojednanie.Bożena
 • Dla Pana Boga nie ma nic niemożliwego. Proszę o cud uzdrowienia małżeństwa Małgosi i Mikołaja, którzy są o krok od rozwodu, niszczą siebie, dziecko i wszystkich dookoła zaangażowanych w konflikt. Panie, wysłuchaj tej modlitwy i odmień ich serca.
 • Bardzo proszę o modlitwę za małżeństwo Karoliny i Tomka o wszystkie potrzebne łaski.
 • Maryjo, proszę o wstawienie się za nami i uzdrowienie naszego małżeństwa przed rozpadem.Jacek i Mariola
 • Bardzo proszę o odbudowanie miłości między mną a mężem Sławkiem i o oparcie naszej rodziny na zasadach płynących od Jezusa Chrystusa.Edyta
 • Serdecznie proszę o modlitwę za Ewę i Piotra, za ich małżeństwo, za wzajemne zrozumienie, zaufanie i miłość.
 • Bardzo prosimy o modlitwę w intencji Duszpasterstwa Małżeństw Bezdzietnych w Bielsku-Białej.Barbara i Sebastian
 • Serdecznie proszę o modlitwę za małżeństwo Agnieszki i Krzysztofa. W intencji jedności małżeńskiej, wybaczenia, wyrozumiałości oraz odbudowania miłości i bliskości między nami. Pragnę uratować nasze małżeństwo i nie dopuścić do rozpadu. Całym sercem proszę o modlitwę.
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Moniki i Krzysztofa.
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa w separacji Arkadiusza i Patrycji, o miłość, wierność, wzajemne przebaczenie i pojednanie.
 • Proszę o modlitwę za moje małżeństwo, o łaskę powrotu, pojednania i miłości.
 • Bardzo proszę o modlitwę za małżeństwo Marceliny i jej męża, o ich wzajemną miłość, przebaczenie i pojednanie, o uwolnienie męża z nałogu alkoholowego.
 • Bardzo proszę o modlitwę za odbudowanie miłości między mną a mężem, o dar jedności i wierności.Edyta
 • Bardzo proszę o modlitwę za nasze małżeństwo – Agnieszkę i Patryka, o wzajemną miłość, dar dialogu i porozumienia. O to, abyśmy byli prawdziwym darem dla siebie i dla naszej córki Patrycji.Agnieszka
 • Bardzo proszę o modlitwę za nasze małżeństwo. Za moją żonę Aleksandrę, by dodać jej sił, by mogła znów uwierzyć w moją miłość. Proszę o modlitwę za mnie, abym stał się takim człowiekiem, którego ona może znów pokochać i dla której będę wsparciem. Proszę o modlitwę za naszego kochanego syna Aleksandra.Tomasz
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa – Joanny i Mirka.Joanna
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo i rodzinę Darka, aby Duch Święty poprowadził ich w kierunku wzajemnego szacunku i miłości, aby ich małżeństwo nabrało siły płynącej z Bożej miłości i aby stali się drogowskazem jedności małżeńskiej dla swoich dzieci.
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Małgorzaty i Mariusza, o umiejętność uważnego słuchania, czynienia wzajemnego dobra, aby w małżeństwie zapanowała harmonijna miłość oparta na głębokich relacjach, o prowadzenie przez Ducha Świętego.Małgorzata
 • Bardzo proszę o modlitwę za mnie i mojego męża Pawła. Proszę o to, aby moja miłość do niego i wiara w nas była tak mocna, aby przebiła ten mur, który jest między nami. Abyśmy pokonali to, co nas dzieli, byśmy znowu byli szczęśliwym i kochającym się małżeństwem.Agnieszka
 • Za małżeństwo Basi i Sebastiana, za wzajemną miłość, wytrwanie, cierpliwość, zerwanie więzi, które utrudniają pojednanie.
 • O miłość w małżeństwie Sylwii i Piotra
 • Proszę o modlitwę za mojego męża Stefana, za nasze małżeństwo, byśmy potrafili słuchać się wzajemnie i dążyć do zgody.Agnieszka
 • Gorąco proszę o modlitwę ze małżeństwo Daniny i Maćka, o wspólne przebaczenie, zjednoczenie i wiarę. Dziś mieszkamy osobno rok czasu, mamy trójkę wspaniałych dzieci.
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji odrodzenia i uleczenia małżeństwa Magdaleny i Karola. Bardzo się kochamy, jednak zranienia i bolesne wspomnienia nie pomagają. Proszę o wiarę dla męża i o zbiorową modlitwę za nas, która ma większą moc.Magda
 • Pokornie proszę o modlitwę w intencji Stanisława i jego żony o dar jedności i zgody oraz wzajemną miłość.
 • Serdecznie proszę o modlitwę za małżeństwo Agnieszki i Krzysztofa. W intencji jedności małżeńskiej, wybaczenia, wyrozumiałości oraz odbudowania miłości i bliskości między nami. Pragnę uratować nasze małżeństwo i nie dopuścić do rozpadu. Całym sercem proszę o modlitwę.
 • Proszę o modlitwę o uzdrowienie sakramentu małżeństwa.Anna i Paweł
 • Proszę o modlitwę w intencji ratowania naszego małżeństwa – Iwony i Krzysztofa, o powrót męża do domu dla nas samych oraz dla naszych dzieci.
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa – Doroty i Rafała, o miłość, wierność i uczciwość małżeńską, by dobry Bóg na nowo złączył nasze serca i pozwolił utrwalać się w Jego miłości oraz by nasze dzieci mogły się wychowywać w pełnej i na nowo kochającej się rodzinie.Dorota
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Kasi, o miłość, jedność, radość i odnowę w ich małżeństwie. Aby Pan Bóg prowadził ich i wspierał.Małgorzata
 • Za uratowanie małżeństwa Olgi i Rafała.
 • Proszę o modlitwę za mojego męża Stefana, za nasze małżeństwo, byśmy potrafili słuchać się wzajemnie i dążyć do zgody.Agnieszka
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji ratowania mojego małżeństwa. Proszę o jedność, miłość, zrozumienie, wybaczenie i powrót męża do mnie i naszych ukochanych dzieci. Proszę o błogosławieństwo Boże dla naszej rodziny.Anna
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Kasi i Leszka. Od dłuzszego czasu nie umiemy ze soba rozmawiać. Jest coraz gorzej, nie wiem już, co robić.
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji mojego męża Janusza, w intencji naszego małżeństwa, byśmy umieli czerpać siłę z tego sakramentu.Iwona
 • Proszę z całego serca o modlitwę w intencji mojego małżeństwa, by się nie rozpadło, o dar jedności i szczerej rozmowy, powrót bliskości i miłości. Proszę, pomóżcie mi swoja modlitwą.Daria
 • Gorąco proszę o modlitwę ze małżeństwo Daniny i Maćka. Mieszkamy osobno rok czasu. Mamy trójkę wspaniałych dzieci. Gorąco proszę o modlitwę o dobre wyspowiadanie się i wspólne przebaczenie.
 • Bardzo proszę o modlitwę za nasze rozpadające się małżeństwo.Za moją żonę Olę, którą skrzywdziłem, nie będąc przy niej wtedy, kiedy najbardziej mnie potrzebowała. Wiem, że nie potrafi mi wybaczyć. Proszę o modlitwę za mnie, żebym mógł w końcu stać się takim człowiekiem, którego ona pragnie i na którego może liczyć. Kocham swoją żonę i syna.Tomek
 • Bardzo proszę o modlitwę za moje rozpadające się po zdradzie męża małżeństwo. Błagam o powrót jego uczuć do mnie, bo przecież tak bardzo się kochaliśmy.Joanna
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Anny i Krzysztofa.
 • Proszę o modlitwę o uzdrowienie naszego małżeństwa – Aliny i Andrzeja, o dar szczerej rozmowy, powrót bliskości i miłości. Błagam, pomóżcie mi.
 • Proszę o modlitwę za Jacka i Iwonę, o prawdziwą wzajemną niezachwianą miłość, mądrość, wzajemne zaufanie, żeby Bóg odmienił nasze serca i żeby nie doszło do rozwodu oraz żebyśmy już zawsze byli razem i stanowili szczęśliwą rodzinę.
 • Proszę o dalszą modlitwę w intencji uratowania i uzdrowienia małżeństwa Katarzyny i Roberta. Dziękuję za dotychczasowa modlitwę w mojej intencji. Bóg zapłać.Katarzyna
 • Proszę o modlitwę o Boże błogosławieństwo dla życia Basi i Wojtka, błogosławieństwo w pójściu drogą powołania małżeńskiego, dla naszej jedności, miłości, o łaskę wiary, radości, uzdrowienia wewnętrznego, prowadzenie Ducha Świętego i opiekę Maryi na każdy dzień. O łaskę dzieciątka dla Ady i Sebastiana, Tomka i Justyny, Mateusza i Ani. O łaskę pocieszenia serca dla męża, który stracił żonę i dla małych dziewczynek, które straciły mamę.
 • Prośba o modlitwę za mnie, o moje nawrócenie.Anna
 • Proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa – Edyty i Piotra, abyśmy umieli odbudować wzajemną miłość i przezwyciężyć poważny kryzys. Panie Boże, proszę o uzdrowienie naszego małżeństwa.
 • Bardzo proszę o modlitwę za powrót Stephana do mnie i do naszej córki. Boże, uratuj nasz związek, żeby był zgodny, szczęśliwy i trwały.Monika
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Magdy i Rafała, o miłość i porozumienie, wybaczenie, zaangażowanie, aby się to małżeństwo nie rozpadło.
 • Bardzo proszę o uzdrowienie naszego małżeństwa, o moją wewnętrzną przemianę i odnowienie miłości mojej żony Agnieszki do mnie. Bóg zapłać!Hubert
 • W intencji Marka i jego żony o oddalenie groźby rozwodu.
 • Bardzo proszę o modlitwę o uzdrowienie naszego małżeństwa, dar szczerej rozmowy i dialogu,przebaczenie i chęć u męża do ratowania małżeńskiej miłości.
 • Pragnę gorąco podziękować za Wasze modlitwy w intencji naszego małżeństwa. Bóg działa i daje nam łaski. Alleluja!!!
 • W intencji małżeństwa Gregory i Mireille Hamm o wszystkie potrzebne łaski dla nich.
 • Bardzo proszę o modlitwę za małżeństwo Marcina i Anety, by u żony pojawiła się chęć ratowania małżeństwa, by w nim odnalazła Boga i prawdziwą wartość rodziny.
 • Bardzo Proszę o modlitwę za moje małżeństwo. Panie Jezu uratuj Nas.Kamil
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Grzegorza.
 • Proszę o modlitwę za Ewę i Mariusza
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Anny i Filipa, o pojednanie, dar rozmowy, wybaczenie urazów, by u męża pojawiła się chęć ratowania naszego małżeństwa i by wrócił do rodziny.
 • Proszę o dar rozmowy dla mnie i Daniela, o uzdrowienie naszych relacji o poradzenie sobie z problemami, które doprowadziły do naszego oddalenia i niemocy. Proszę o modlitwę, żebyśmy jak dawniej odnaleźli naszą miłość.
 • Proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa – Renaty i Andrzeja.
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji uratowania naszego małżeństwa – Stefanii i Gerarda. Dla Boga nie ma nic niemożliwego.Stefania
 • Proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa, abyśmy znaleźli w sobie odwagę do dialogu i życia w prawdzie.
 • Błagam o modlitwę o uzdrowienie naszego małżeństwa z oziębłości, chorobliwej zazdrości, całkowitego braku życzliwości, wyzwisk, agresji wobec żony i jej matki, nienawiści, nałogów, materializmu, egoizmu i wywyższania. Jezu, proszę pomóż nam i wyjednaj nam miłość, wzajemny szacunek, wspólne cele i silną wiarę.Mirosława i Kazimierz
 • Proszę o modlitwę za moją żonę Renatę, aby chciała rozmawiać I wybaczyła mi urazy.Zbigniew
 • Proszę o modlitwę za Izę i jej męża,o łaskę nawrócenia i uzdrowienia dla nich, o łaskę wierności, miłości, nadziei.
 • Proszę o modlitwę w intencji ratowania małżeństwa – Patrycji i Ernesta – zagrożonego rozwodem. Błagam o modlitwę, bo tylko Bóg może uratować nasze małżeństwo.
 • Bardzo proszę o modlitwę za uratowanie naszego małżeństwa – Małgorzaty i Jana, o łaskę przebaczenia, odbudowanie zaufania, o miłość, wierność, wzajemny szacunek i poczucie bezpieczeństwa.Małgorzata
 • Zwracam się z błagalną prośbą o modlitewne wsparcie za moje małżeństwo zagrożone rozpadem. Proszę dobrego Boga o światło dla mnie i mojego męża Pawła oraz odnowienie naszej miłości. Boże, błagam, bądź z nami i prowadź nas.Agnieszka
 • Błagam o modlitwę o uzdrowienie naszego małżeństwa z oziębłości,zazdrości, braku życzliwości,zażyłości, złości, wyzwisk, agresji wobec żony i dzieci, nienawiści, nałogów,materializmu, egoizmu, wywyższania, nonszalancji. Boże ukochany, pomóż nam, za co Ci z góry dziękuję! Wyjednaj nam miłość, wzajemny szacunek ,wspólne cele i silną wiarę.Bożena i Marcin
 • Proszę o wsparcie modlitwą małżeństwa Ani i Jarka, którzy po 20 latach małżeństwa mają poważny kryzys. Tylko modlitwa w ich intencji może ich uratować, w co wierzę i dlatego bardzo o nią proszę dla nich.
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Agnieszki i Marcina o miłość, jedność,pojednanie i naprawę trudnej relacji.
 • Proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa, abyśmy odnaleźliśmy wspólną drogę dialogu, abym umiała okazywać miłość innym . Jezu, ufam Tobie.Ewa
 • Całym sercem proszę o modlitwę w intencji Ilony i Arkadiusza. Pogubiliśmy się. Trwający romans. Rozwód cywilny. Długi. Brak szacunku dla siebie i brak szacunku u dzieci. Proszę o modlitwę w intencji Arkadiusza, o siłę dla niego i wytrwałość. Proszę, żeby Bóg wspierał go, jak wspiera i żeby pomógł nam razem to przetrwać ku chwale Jezusa Chrystusa i Najświętszej Marii Panny.Ilona
 • Proszę o modlitwę w intencji Marii i męża,o umiejętność zapraszania Jezusa do stołu, żeby zniknęła nienawiść i uraza oraz narastający żal, żeby zaczęli się ze sobą spotykać, a nie żyć obok siebie. Proszę o odrodzenie rozmowy, zrozumienie, poznanie się, akceptację i wzajemny szacunek.
 • W intencji żyjących w separacji Majki i Andrzeja, będących cały czas małżonkami, proszę Cię, Jezu.
 • Proszę o modlitwę w intencji Marty i jej męża, o uzdrowienie relacji i o dar miłości.Aleksandra
 • Proszę o modlitwę w intencji powrotu męża Olafa do rodziny. Proszę o wyjednanie nam łaski pojednania, wybaczenia i odbudowania naszego małżeństwa, aby było silne w wierze i miłości, dawało oparcie naszym dzieciom i trwało dopóki Bóg nas nie rozłączy.Małgorzata
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Asi i Marka, by blizna, która nie może się zagoić, uleczyła się.Joanna
 • Całym sercem proszę o modlitwę w intencji Ilony i Arkadiusza. Jesteśmy małżeństwem od 14 lat, w międzyczasie bardzo się pogubiliśmy. Mąż uwikłał się w romans. Proszę o modlitwę o siłę, zdecydowanie, konsekwencje i wytrwałość dla Arkadiusza. Żeby Bóg wspierał go, jak wspiera i żeby pomógł nam razem to przetrwać ku chwale Jezusa Chrystusa i Najświętszej Marii Panny.Ilona
 • Bardzo proszę o modlitwę za nasze małżeństwo po rozwodzie cywilnym: Kasi i Łukasza, aby dobry Bóg pomógł nam na nowo odnaleźć siebie nawzajem.Katarzyna
 • Z całego serca proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa, abyśmy odnaleźli na nowo tę wielką miłość do siebie i Boga.Tomasz
 • Bardzo proszę o modlitwę za uratowanie naszego małżeństwa – Leszka i Justyny, o łaskę przebaczenia, odbudowanie zaufania,o miłość, wierność, wzajemny szacunek i poczucie bezpieczeństwa.
 • Proszę o modlitwę w intencji rozpadającego się małżeństwa Ani i Daniela oraz powrotu męża do domu. Aby w jego sercu pojawiła się nie tylko miłość do rodziny ale i Boga, bez którego żaden związek i życie w ogóle nie ma szans. Proszę, aby nasze dziecko nie odczuło zbyt boleśnie tej rozłąki. Ja będę modliła się w intencji par,którym brakuje potomstwa. Są mi szczególnie bliskie, mimo że sama mam dziecko.Anna
 • Proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa – Teresy i Henryka.Teresa
 • Proszę o modlitwę o uratowanie i uzdrowienie małżeństwa Doroty i Darka oraz o nawrócenie się męża.
 • Proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa – Ani i Przemka. Nasza rodzina stoi u progu bankructwa. Niepokój i lęk o przyszłość z tego powodu bardzo nas poróżnił, wzajemnie się obwiniamy, brakuje jedności w rozwiązaniu problemów. Nasze małżeństwo przeżywa wielkie trzęsienie, tyle teraz wyłazi brudów z piętnastu lat naszego wspólnego życia. Panie Boże, pomóż nam przetrwać tę próbę. Błogosław naszemu małżeństwu i naszej rodzinie.
 • Gorąco proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa – Ewy i Marka. O to, abyśmy znaleźli drogę do dialogu i umieli odrodzić w sobie tę wielką miłość do siebie i Boga, który przed 20 laty nas połączył, abyśmy umieli zapomnieć o zranieniach i rozczarowaniach, aby sakrament małżeństwa, który przyjęliśmy, był dla nas mocą.Ewa
 • Proszę o modlitwę w intencji uratowania mojego małżeństwa, o miłość wzajemną, bliskość i wierność, a także o siły dla mnie, bym umiała przezwyciężyć zdradę męża i nie popadła w bezradność i depresję.
 • Bardzo proszę o modlitwę za mnie i mojego męża Artura o dar potomstwa. Byśmy mogli doczekać się upragnionego dziecka.Magdalena
 • Proszę o modlitwę w intencji uratowania i uzdrowienia małżeństwa Katarzyny i Roberta.Katarzyna
 • Proszę o wsparcie mnie w modlitwie w intencji uratowania naszego małżeństwa – Agnieszki i Marcina. Panie Jezu Miłosierny, jeżeli jest to zgodne z Twoją wolą, ocal nasze małżeństwo, uzdrów relacje i obdarz nas łaską rodzicielstwa.
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa, żeby ocalało, żeby mój mąż wrócił. Jeszcze nie minął tydzień, jak go nie ma, a ja już nie mam siły. Jesteśmy małżeństwem od dziesięciu lat i mamy dziewięcioletnią córkę.Kochaliśmy się, a on odszedł. Klaudia
 • Błagam o wstawiennictwo i modlitwę w intencji naszego małżeństwa oraz powrotu męża do domu. Proszę dobrego Ojca, aby obdarzył nasze małżeństwo cudem przemiany. Aby urazy przeistoczyły się w wybaczenie, oziębłość w miłość, oddalenie w chęć przebywania razem. Proszę, Maryjo i Józefie, świeci małżonkowie, błagam Jezusa Chrystusa oaz św. Ritę. Magdalena
 • Proszę o szczerą modlitwę za rozpadający się związek przed samym ślubem.Karolina i Rafał
 • Proszę o modlitwę, aby Jezus Chrystus zesłał łaskę powrotu miłości i wierności na nasze małżeństwo – Ewy i Jurka. Jezu, przytul moją rodzinę do swojego serca, miej nas zawsze w swojej opiece.Jerzy
 • Proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa – Grzegorza i jego żony.
 • Błagam o modlitwę za nasze małżeństwo, niestety po rozwodzie – Karoliny i Pedro. Panie, proszę Cię o dar wybaczenia pewnego zranienia, jakie zadałam mężowi. Spraw, by doszło między nami do prawdziwego pojednania ze sobą. Proszę także o uwolnienie z wszelkich uzależnień, które oddalają nas od siebie.Proszę o powrót miłości męża do mnie. Błagam, aby Pedro wrócił do mnie i do naszego synka.Karolina
 • Proszę o modlitwę za moje małżeństwo, które jest w bardzo ciężkim kryzysie, dostałem pozew rozwodowy. Wierzę, że to, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela.Adam
 • Proszę o modlitwę o uzdrowienie naszego małżeństwa – Danuty i męża.
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji męża o mądrość, opamiętanie i przemianę serca dla niego, by Dobry Bóg na nowo złączył nasze serca i pozwolił utrwalać się w jego miłości, by nasze dzieci mogły się wychowywać w pełnej i na nowo kochającej się rodzinie, w której panuje miłość, szacunek i wzajemne wsparcie. Jezu, ufam Tobie. Mateczko, proszę, pomóż nam. Święta Rito, proszę o Twoje wstawiennictwo u Pana.Dorota
 • Prosze o modlitwę. Aby nasze wspólne życie stało się lepsze.Karolina i Rafał
 • Proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa, które przeżywa bardzo duży kryzys. Po ludzku jest to nie do uratowania. Tylko Bóg Wszechmogący może pomóc. Dla Naszego Pana nie ma rzeczy niemożliwych.Darek
 • Proszę o modlitwę o uratowanie małżeństw koleżanek mojej żony.Kamil
 • Proszę o modlitwę za moje małżeństwo,aby Duch Święty przepełniał nas miłością i wiernością. Abyśmy byli wzorem do naśladowania dla naszych dzieci. Święta Panienko, w Twoje ręce powierzam nasze małżeństwo, wspieraj nas w złych chwilach.Ola i Jacek
 • Panie Jezu, z całego serca proszę Cię o dar uzdrowienia mojego małżeństwa. Miej nas w swojej opiece, zwłaszcza moją żonę. Powierzam Ci swoje małżeństwo, złącz nas na nowo.Kamil
 • Proszę o modlitwę za Joannę i Mirosława. Mateńko, błagam o poznanie Jezusa i Jego miłości w mojej Rodzinie oraz odnowienie wiary, nadziei i miłości w naszym małżeństwie, które obecnie przeżywa ciężki kryzys; proszę, jeśli taka jest Twoja wola i przyczyni się to do naszego uświęcenia, aby udało nam się za Twoją przyczyną i przy pomocy łask Ducha Świętego naprawić nasze sakramentalne relacje.
 • Proszę o modlitwę za nasze małżeństwo – Aldony i Łukasza. Za powrót miłości, wierności i bliskości.Aldona
 • Proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa. Nie mieszkamy razem od stycznia, jesteśmy dziesięć lat po ślubie. Mamy trzy małe dziewczynki. Bóg zapłać.Anna
 • Proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa, by Jezus pomógł nam przezwyciężyć trudności, brak zrozumienia, poczucie bezsilności, by dał nam siłę do walki o nasze małżeństwo oraz aby Duch Św. pokierował naszymi działaniami.Anna i Konrad
 • Proszę o modlitwę za nasze małżeństwo.Joanna i Mariusz
 • Proszę o modlitwę za moje małżeństwo. Żona złożyła właśnie pozew rozwodowy, a ja ją dalej kocham i nie chcę rozbijać naszej rodziny i unieszczęśliwić dwójkę naszych kochanych dzieci.Jarosław
 • Gorąco proszę o modlitwę o uzdrowienie małżeństwa Katarzyny i Dariusza, o miłość i wierność małżeńską.Katarzyna
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa, Jacka i jego żony, które jest w separacji, o łaskę pojednania i uzdrowienia małżeństwa, o wierność i uczciwość małżeńską.
 • Proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa – Kamila i Karoliny.
 • Proszę o modlitwę za nasze małżeństwo – Anety I Jacka, o miłość, wierność i uczciwość małżeńską.
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Ani i jej męża. Aby Duch Święty uzdrowił ich dusze i zwrócił ich serca ku sobie.Beata
 • Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia naszego małżeństwa – Elizy i Michała. Niech Bóg okaże nam swoje Miłosierdzie, niech w naszym domu zapanuje miłość szczera, dojrzała i wierna. Boże, odsuń z naszego życia wszystkich i wszytko, co zagraża trwałości i wierności naszego małżeństwa. Niech Laura uczy się miłości od swoich rodziców.
 • Proszę o modlitwę dziękczynno-błagalną za małżeństwo Moniki i Ryszarda. Niech Matka Boska, która obdarzyła nas swoją łaską 15.08.2014r.(pozwoliła na dialog i abstynencję męża), nadal nas prowadzi. Proszę o dalszą abstynencję męża, wspólną miłość, zrozumienie i wsparcie. Aby nasza rodzina po kolejnym upadku mogła się podnieść.
 • Bardzo proszę o modlitwę na małżeństwo Małgorzaty i Emila. Kocham męża z całych sił, czuję jednak, że coś się psuje z każdym dniem, bardzo proszę o modlitwę o naprawienie relacji, o miłość, partnerstwo, zgodę.
 • Proszę o modlitwę w intencji uratowania naszego małżeństwa przed rozpadem.Dariusz z Niemiec
 • Za małżeństwo Katarzyna i Arkadiusza.
 • Proszę o modlitwę za mój niesakramentalny związek z Reimerem z Niemiec. Mamy dwójkę dzieci i jesteśmy w separacji. Proszę o wsparcie nas modlitwą, bo tracę już siły. Bóg zapłać z całego serca.Aneta
 • Z serca dziękuję za dotychczasowe modlitwy w intencji naszego małżeństwa – Agnieszki i Marcina. Nadal proszę o modlitwę, aby Jezus Miłosierny uratował i uzdrowił nasze małżeństwo oraz obdarzył nas łaską rodzicielstwa.
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa, aby wróciła wzajemna miłość i zrozumienie.Aby moja ukochana żona Monika odnalazła miłość do mnie i abyśmy znów byli szczęśliwi jak kiedyś. By nasza najdroższa córeczka dorastała zdrowa w kochającej i szczęśliwej rodzinie.Artur
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa, jego uzdrowienia, rozstania męża z inna kobietą i powrotu do rodziny.Ilona
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Kamila i Karoliny. Panie Jezu, powierzam Ci moje małżeństwo, uzdrów je ze złego, pozwól nam żyć zgodnie z przykazaniami.
 • Dziękuję z całego serca za dotychczasowe wsparcie modlitewne. Nadal proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa, o odrodzenie miłości, bliskości, wzajemnego szacunku, umiejętność rozmowy. O zrozumienie i umiejętność wspólnego pokonywania trudności, a także o odzyskanie zaufania do mojego ukochanego męża Piotra.Aneta
 • Chcielibyśmy bardzo gorąco podziękować za modlitwę w intencji naszego małżeństwa. Od ponad siedmiu miesięcy jesteśmy już małżeństwem sakramentalnym. Została stwierdzona nieważność mojego wcześniejszego małżeństwa. Oczekujemy narodzin drugiego dziecka. Prosimy o modlitwę o jedność i potrzebne łaski dla nas. Prowadź nas, Panie.Anna i Andrzej
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Justyny i Krzysztofa, o wszystkie łaski potrzebne do tworzenia małżeństwa i rodziny zgodnie z wolą Boga.
 • Proszę o modlitwę za Martę i Tomka.Marta
 • Najświętsza Pani, proszę bardzo o modlitwę w intencji męża Roberta, by dobry Bóg na nowo złączył nasze serca i pozwolił utrwalać się w jego miłości, by nasza córka mogła wychowywać się w pełnej i na nowo kochającej się rodzinie. Odsuń z naszego życia raz na zawsze alkoholizm. Proszę, by nie doszło do rozwodu.
 • Proszę o modlitwę za mnie i moje małżeństwo, aby Pan pomógł mi skruszyć moje „kamienne serce”,aby nie zabrakło mi siły, a cierpliwości mojemu mężowi…
 • Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia małżeństwa Irminy i Marcina.
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji odrodzenia naszego małżeństwa – o łaskę przebaczenia krzywd wyrządzonych przede wszystkim dzieciom, o wzajemne zrozumienie, umiejętność komunikacji oraz aby w miejsce niechęci, a czasem także nienawiści przyszła na powrót MIŁOŚĆ.Sylwia z mężem
 • Proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa – Jolanty i Romana, które przeżywa trudne chwile. Proszę o wzajemne wybaczenie i pojednanie. Jezu ufam Tobie.
 • Proszę o modlitwę za nasze małżeństwo – Elwiry i Krzysztofa. Niech dobry Pan natchnie nas cudem miłości ofiarnej i ocali nasze małżeństwo. Obdarzy nas miłością, wiarą, nadzieją. Byśmy stali się rodziną, która będzie podobała się Bogu.Krzysztof
 • Proszę o modlitwę za uzdrowienia mojej kobiecości i męskości Wojtka, o łaskę szanowania samych siebie, o usunięcie skutków grzechów międzypokoleniowych w naszym życiu, o Boże błogosławieństwo, aby nasza ludzka miłość zakotwiczona była w Bogu, o wiarę i zaufanie, aby Pan był na pierwszym miejscu w naszym życiu i naszej relacji. O łaskę pracy na cały etat w zawodzie dla Wojtka.Barbara
 • Proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa – Emilii i Roberta. Matko Boża wraz ze św. Józefem, pomóż nam uratować nasze małżeństwo, byśmy odkryli się na nowo. Proszę o dar wybaczenia wszystkiego złego, co uczyniliśmy sobie. Proszę o powrót męża do domu. Spraw, byśmy nie skrzywdzili siebie i córki rozpadem rodziny.Emilia
 • Proszę o wsparcie modlitewne dla mojej córki i jej męża, by potrafili ze sobą rozmawiać, okazywać sobie życzliwość i zrozumienie i umieli przetrwać trudne chwile.
 • Proszę o modlitwę w intencji odrodzenia małżeństwa Doroty i Darka.
 • Boże w Trójcy Jedyny, proszę o podniesienie z upadku naszego małżeństwa – uleczenie miłości, która została zraniona i odrzucona.małżeństwo z Poznania
 • Proszę o modlitwę w intencji nawrócenia mojego męża Damiana oraz o łaskę pogłębienia wiary, nadziei i miłości oraz pokorne przyjmowanie i wypełnianie woli Bożej dla mnie.Ola
 • Proszę o modlitwę za moje małżeństwo – Agnieszki i Marcina. Jezu wszechmogący, uratuj nasze małżeństwo, przywróć miłość i wzajemne zaufanie oraz obdarz nas łaską rodzicielstwa.
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Moniki i Rafała,aby Bóg pomógł nam pokonać wszelkie trudności, nauczył ze sobą rozmawiać i wybaczyć wszystkie krzywdy. Aby szansa, którą otrzymaliśmy, nie została zmarnowana.Monika
 • Proszę o modlitwę w intencji zmartwychwstania małżeństwa Elżbiety i Sylwestra w Jezusie, odrodzenia rozmowy, zrozumienia, poznania się, miłości, szacunku do siebie nawzajem i o umiejętność zapraszania Jezusa do naszego małżeństwa.
 • Proszę o modlitwę za moje małżeństwo i męża Piotra, który odszedł i walczy o rozwód. Proszę, aby moje małżeństwo obdarowane zostało cudem przemiany, a dobry Bóg odrodził naszą miłość, przyniósł zgodę, przebaczenie grzechów i zaufanie.Renata
 • Dobry Boże, spraw, aby został zażegnany kryzys w naszym małżeństwie.Monika
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Moniki i Tomasza. O prawdziwą miłość, jedność i pojednanie.
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Anny i Marka. Boże, pomóż ratować nasze małżeństwo.
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa, które przechodzi ogromny kryzys. Boję się, że nie poradzimy sobie z tym. Błagam o modlitwę.Beata
 • Proszę o modlitwę za nasze małżeństwo, o nawrócenie męża i powrót do Kościoła i do nas ( do mnie i czwórki naszych dzieci). Proszę o wybaczenie tego, co złe, o odrodzenie się miłości małżeńskiej, dialogu i zrozumienia.Aneta
 • Bardzo proszę o modlitwę za Pawła i jego żonę. Jezu Miłosierny, uratuj ich małżeństwo i rodzinę, przywróć miłość i jedność, ulecz rany i udziel swojego pokoju. Maryjo i Święty Józefie, opiekuj się nimi.
 • Proszę o uzdrowienie małżeństwa Magdy i Janusza, o przerwanie skutków grzechów popełnionych w przeszłości i uzdrowienie ich rodzin.
 • Proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa – Emilii i Roberta. Matko Boża wraz ze św. Józefem, pomóż nam uratować nasze małżeństwo, byśmy odkryli się na nowo. Proszę o dar wybaczenia wszystkiego złego, co uczyniliśmy sobie. Proszę o powrót męża do domu. Spraw, byśmy nie skrzywdzili siebie i córki rozpadem rodziny.Emilia
 • Proszę o modlitwę w intencji zmartwychwstania małżeństwa Małgorzaty i Piotra w Jezusie, odrodzenia rozmowy, zrozumienia, poznania się, miłości, szacunku do siebie nawzajem i o umiejętność zapraszania Jezusa do naszego życia.
 • Proszę o modlitwę o łaskę uzdrowienia kobiecości Basi i łaskę uzdrowienia męskości Wojtka, aby Duch Święty rozlewał miłość Bożą między nami, aby nasza ludzka miłość była zakotwiczona w Bogu, aby Pan Bóg był na pierwszym miejscu w naszym życiu, niech Bóg będzie Uwielbiony w naszej relacji.Barbara
 • Powierzam Waszej modlitwie moje małżeństwo – Pascala i Izy, z nadzieją na odrodzenie, uzdrowienie, nawrócenie, byśmy nie stracili nadziei i odnaleźli się ponownie na chwałę Boga.
 • Proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa -Ewy i Jurka. Ukochany Jezu,błagam, abyś uratował nasze małżeństwo. Proszę o dar wybaczenia wszystkich błędów i krzywd, które popełniłem oraz o dar szczerej rozmowy, powrót miłości i wierności. Jezu, ufam Tobie.Jerzy
 • Proszę o modlitwę za nasze małżeństwo – Pauliny i Piotra, abyśmy umieli naprawić to, co zniszczyliśmy, by nasze rodziny były dla nas wsparciem, byśmy przebaczyli sobie wszystko, by mąż nawrócił się i wrócił do domu oraz by nasza córeczka urodziła się zdrowa.
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa – Anety i Mateusza, abyśmy znów byli razem, wspierali się i rozumieli.
 • Bardzo proszę o modlitwę za nasze małżeństwo – Moniki i Mirosława, abyśmy sobie przebaczyli wszystko nawzajem. Proszę o wiarę dla męża, zerwanie z nałogami i o miłość w naszych sercach.
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Lidii i Krzysztofa zagrożonego rozbiciem.
 • Bardzo proszę o modlitwę za moje małżeństwo – Katarzyny i Łukasza, o miłość, zrozumienie siebie i wybaczenie.
 • Proszę o modlitwę za uratowanie naszego małżeństwa – Moniki i Artura, o nawrócenie się męża, o łaskę przebaczenia, odbudowanie zaufania, o miłość i wierność.
 • Proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa – Moniki i Dawida. Proszę o siłę i łaskę roztropnego myślenia w tym trudnym momencie naszej wspólnej drogi. Dobry Boże, wskaż drogę do nawrócenia męża, odbudowania miłości, wzajemnego szacunku i poczucia bezpieczeństwa.Monika
 • Proszę o modlitwę. Rozpadło się wszystko, co było dla mnie największą wartością. Tylko Bóg może pomóc. Za Janka i Ewę.
 • Ponawiam prośbę o modlitwę w intencji swojej i mojego męża Grzegorza. Umiłowany Jezu,błagam, byś pomógł uratować nasze małżeństwo. Proszę o dar wybaczenia wszystkich błędów i krzywd, które popełniłam oraz o dar szczerej rozmowy, pojednania oraz odnowy miłości podczas rekolekcji małżeńskich. Proszę, Jezu, spraw, by mąż chciał jechać.Monika
 • Proszę o modlitwę w intencji Urszuli i Grzegorza, o ratunek dla ich małżeństwa, o mieszkanie i rozwiązanie trudnych problemów, żeby mogli wspólnie wychować dziecko.
 • Prosimy o uzdrowienie naszego małżeństwa i narodzenie w nas prawdziwej miłości, szacunku, wierności i uczciwości małżeńskiej. Matko Boża, pomóż nam wraz ze św. Józefem zbudować nasze małżeństwo na skale.Małgorzata i Daniel
 • Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia małżeństwa Irminy i Marcina.
 • Proszę o modlitwę za moje małżeństwo, które coraz bardziej zaczyna się rozpadać, a przede wszystkim o dar uwolnienia męża z alkoholu.
 • Proszę o modlitwę za Maćka i Olę, którzy są na „granicy”, by przetrwali i pozostali rodziną.Darek
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa – Anny i Piotra, o odnowienie naszej miłości, byśmy byli źródłem siły i miłości dla naszych bliźniaczek, abyśmy umieli spokojnie ze sobą rozmawiać i okazywać sobie wzajemny szacunek, zaufanie, wierność i miłość w każdym codziennym geście. Proszę o dary Ducha Św. dla nas abyśmy byli dobrymi rodzicami i umieli po chrześcijańsku wychować nasze córki. Proszę, aby mój mąż Piotr potrafił zaufać i przyjął kolejne dziecko, jeśli Bóg nas nim obdarzy. Proszę Cię, Boże, o to abym była taką żoną, matką, córką i synową jak Ty chcesz.Anna
 • Proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa – Anety i Krzysztofa, by Jezus nauczył nas na nowo kochać i oddalił od nas kłótnie, złość, niezrozumienie, które kaleczą nasze małżeństwo. Niech zmieni nas na dobrych ludzi i dobrych rodziców.Aneta
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa – Anny i Daniela, o nawrócenie męża, spokój w jego sercu, o wzajemną miłość i szacunek oraz abym znowu mu zaufała i poczuła się bezpiecznie.
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa – Iwony i Pawła, o nawrócenie męża, miłość, wierność i uczciwość małżeńską.
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo mojej siostry Teresy i Antoniego, zagrożonych rozwodem. Proszę o dar przebaczenia, pojednania, dialogu i miłości dla nich.
 • Bardzo proszę o modlitwę za Krystynę i Jana. Panie Jezu, Tobie powierzam nasze małżeństwo, byłeś przy nas, jak przysięgaliśmy sobie miłość, wierność, uczciwość małżeńską oraz że się nie opuścimy aż do śmierci. Pomóż nam zbliżyć się do siebie, wybaczyć sobie i pokochać się z nową mocą.
 • Proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa – Magdy i Artura. Aby Duch Święty uzdrowił nasze dusze i zwrócił nasze serca ku sobie.Magda
 • Gorąco proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa – Haliny i Witolda, by Jezus przemienił w nas każde zło w obfite błogosławieństwo.Halina
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Justyny i Piotra, którzy od roku nie mieszkają razem, o powrót do miłości, łaskę przebaczenia i zrozumienia, a także o uwolnienie Piotra z wpływów sekty.
 • Dziękuję Bogu za nadzieję za pośrednictwem św. Jana Pawła II, św. Rity oraz moich patronek chrztu i bierzmowania. Proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa, rodziny oraz nawrócenia męża.Anna
 • Proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa – Małgorzaty i Jana, o nawrócenie mojego męża, uzdrowienie wzajemnych relacji i odnowienie miłości.
 • Proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa – Małgorzaty i Piotra, o nawrócenia i uzdrowienia dusz.Małgorzata
 • Proszę o łaskę uzdrowienia mojego małżeństwa – Agnieszki i Andrzeja, o dar pojednania, miłości, szacunku i zrozumienia.Agnieszka
 • Proszę za nasze małżeństwo – Lidii i Grzegorza – o dar ożywienia miłości małżeńskiej i dar dialogu.Lidia
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Magdaleny i Sławomira.
 • Proszę o modlitwę w intencji uratowania małżeństwa Magdaleny i Krzysztofa, o wzajemną miłość, wierność i wybaczenie wszystkich zranień.
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji ratowania mego małżeństwa, o miłość, wierność i dar wzajemnego dialogu.
 • Błagam o modlitwę za małżeństwo Magdaleny i Janusza.
 • Proszę o modlitwę za Anię i jej męża, o dar zrozumienia, rozmowy, powrotu męża do domu i wycofanie pozwu rozwodowego.
 • Bardzo proszę o łaskę uzdrowienia mojego małżeństwa, dar pojednania, miłości i szacunku do siebie, byśmy byli źródłem siły i miłości dla naszej czwórki dzieci. Proszę o nawrócenie dla siebie i męża Zbyszka.Agnieszka
 • Proszę o modlitwę za Jakuba i jego żonę, o odnowę zgody i przebaczenie oraz wyjście z kryzysu ku Bogu i Matce Bożej jako jedynego źródła prawdziwej miłości, oraz o potrzebne im łaski na tej drodze.
 • Błagam o modlitwę za nasze małżeństwo – Justyny i Mariusza, abyśmy wrócili do siebie i żeby Pan Bóg obdarzył nas łaską rodzicielstwa.
 • Proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa – Katarzyny i Macieja. Panie, w Twoje ręce powierzam nasze małżeństwo i proszę, za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, opiekuna rodzin, ochroń nas od rozwodu i spraw, abyśmy na nowo mogli ze sobą szczerze rozmawiać i wzajemnie okazywać sobie miłość, dobroć i wsparcie. Błagam, dobry Boże, scal naszą rodzinę.Maciej
 • Bardzo proszę o modlitwę za to, abym znów nauczyła się ufać mężowi oraz o wzajemne wybaczenie i odnowę miłości.Alicja
 • Proszę o modlitwę w intencji uratowania małżeństwa Ilony I Jacka, o wzajemną miłość, wierność i wybaczenie zranień.
 • Proszę o modlitwę za nasze małżeństwo – Ilony i Grzegorza, abyśmy umieli spokojnie ze sobą rozmawiać i okazywać sobie wzajemny szacunek, zaufanie, wierność i miłość w każdym codziennym geście, a dzięki temu dawali niezapomniany i najważniejszy przykład miłości ziemskiej naszym dzieciom Boże, ufam Tobie!Ilona
 • Bardzo proszę Was o modlitwę za mnie i mojego męża Artura o dar potomstwa. Byśmy mogli doczekać się upragnionego dziecka.Magdalena
 • Bardzo proszę o modlitwę za nasze małżeństwo – Eweliny i Marcina. Panie, proszę Cię o dar wybaczenia pewnego zranienia, jakie zadałam mężowi. Spraw, by doszło między nami do prawdziwego pojednania ze sobą. Proszę także o uwolnienie z wszelkich uzależnień, które oddalają nas od siebie.Ewelina
 • Proszę o modlitwę za nasze małżeństwo – Krystyny i Jana, o miłość, szacunek i wierność w naszym małżeństwie.
 • Proszę o modlitwę w intencji mojego rozpadającego się małżeństwa, o wzajemną miłość i nawiązanie wspólnego dialogu, który prowadzi do prawdziwej bliskości.Janusz
 • Proszę o modlitwę w intencji ratowania mojego małżeństwa, o miłość, wierność i wzajemny szacunek.
 • Boże, w Twoje ręce powierzam nasze małżeństwo, ochroń nas przed rozwodem, dopomóż nam się na nowo odnaleźć, przebaczyć sobie wzajemnie i oczyścić nasze serca z urazy i wzajemnego żalu.Agnieszka
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa – Moniki i Grzegorza. Umiłowany Jezu, błagam, byś pomógł uratować nasze małżeństwo. Proszę o dar wybaczenia z Jego strony wszystkich błędów i krzywd, które popełniłam oraz o dar szczerej rozmowy, pojednania oraz odnowy miłości.Monika
 • Bardzo proszę o modlitwę za uzdrowienie małżeństwa Katarzyny i Sebastiana, aby Duch Święty pomógł nam odkrywać godność rodziny i pielęgnować wzajemną miłość, przezwyciężać wszelkie trudności. Niech prowadzi nas do nawrócenia i uczy wybaczać sobie nawzajem. Niech Maryja, Matka pięknej miłości, i św. Józef, Opiekun Odkupiciela, towarzyszą nam swą stałą opieką.Katarzyna
 • Prosimy o modlitwę w intencji uzdrowienia małżeństwa Jarka, o pojednanie i dar zrozumienia.Anna i Daniel
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji mojej i mojego ukochanego męża Piotra, by wrócił do mnie i do dzieci. Kocham go bardzo.Aneta
 • Bardzo proszę o modlitwę za małżeństwo Moniki i Roberta. Moja żona odeszła 13 miesięcy temu i chce rozwodu. Mamy dwóch synków. Błagam o modlitwę już chyba o cud.Robert
 • Z całego serca proszę Cię, Panie Jezu, o uzdrowienie mojego małżeństwa. Brakuje mi już sił. Proszę Cię, daj nam siebie raz jeszcze.Kamil
 • Błagam o modlitwę za moje małżeństwo, o miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Jesteśmy po pierwszej rozprawie rozwodowej. Bardzo kocham męża. Proszę o pilną modlitwę w tej intencji!Marta
 • Boże, proszę, by moje małżeństwo trwało wiecznie i aby nie doszło do rozwodu, dzieci strasznie cierpią. Sprawa rozwodowa ma być w sądzie 8 maja 2014 r. Paweł, kocham Cię, wróć do nas.
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Agnieszki i Darka oraz naszych dzieci, by nasza miłość, którą się darzymy, trwała razem z Panem Bogiem. Amen.
 • Proszę o łaskę pojednania z Bogiem w sakramencie pokuty dla mojego męża Marcina, o uzdrowienie naszego małżeństwa i o Boże błogosławieństwo dla mnie, mojego męża, a szczególnie dla naszego synka w tym trudnym dla nas czasie.Joanna
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa – Justyny i Roberta. Jesteśmy na ostatnim zakręcie przed rozwodem, nie widzimy już sensu dla naszego związku, jednak ja mam ufność, że dobry Bóg to zmieni. Dlatego bardzo proszę o modlitwę.Robert
 • Panie, proszę wysłuchaj boleści mego serca – uzdrów liczne poranienia. Spraw, by nasze relacje małżeńskie uległy poprawie, byśmy wysłuchali i zrozumieli siebie nawzajem i stworzyli dom Tobą, Panie, silny!Magdalena
 • Proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa i mojego ukochanego męża Piotra, który odchodzi do innej kobiety. O naszą miłość, wierność i odbudowanie naszego małżeństwa.Aneta
 • Bardzo proszę o modlitwę za małżeństwo Pawła i Magdy.Magda
 • Proszę o modlitwę w intencji nierozerwalności małżeństwa Jarosława i jego żony.
 • Z całego serca proszę o modlitwę w intencji mojego rozpadającego się małżeństwa. Proszę o dar wybaczenie z Jej strony moich błędów, jakie popełniłem i których bardzo żałuję.Kamil
 • Choć jesteśmy po rozwodzie, proszę o modlitwę za mnie i za męża i za naszą rodzinę. O miłość, wierność, wzajemne wybaczenie krzywd i wyproszenie łaski powrotu męża do domu.Iza
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Pawła i Sylwii, o wybaczenie mi krzywdy, którą wyrządziłem teściom i rodzinie.
 • Za Barbarę i Pawła, o miłość, wierność i wzajemny szacunek.
 • Ojcze, prosimy o uzdrowienie naszego małżeństwa. Spraw, byśmy sobie wzajemnie wybaczyli i nauczyli się siebie rozumieć.Agnieszka i Tomasz
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Doroty i Tomasza, o dar szczerej rozmowy, pojednania i prawdziwego dialogu. Pragnę odnowy w miłości oraz partnerstwa. Jezu, wierzę i ufam Tobie.Tomasz
 • Umiłowany Jezu, błagam, byś uratował moje rozpadające się małżeństwo. Wybacz mi zaniedbania w stosunku do mojej rodziny i spraw, abyśmy się na nowo pokochali.Jerzy
 • Bardzo proszę o modlitwę za nasze małżeństwo – Małgorzaty i Jana, o trwałość, jedność i wierność.
 • Serdecznie proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa. Jesteśmy po ślubie 16 lat, z czego sześć ostatnich mąż mieszka poza domem, a od roku chce rozwodu. Wierzę, że dla Boga nie ma nic nie możliwego i tam, gdzie kończą się ludzkie możliwości, zaczyna się łaska Boża.Simona
 • Bardzo proszę o modlitwę za nasze małżeństwo – Agnieszki i Mariusza, o jego odbudowanie, powrót miłości i jedności.
 • Bardzo proszę o dalszą modlitwę w intencji mojego małżeństwa, o dar rozmowy, pojednania, wzajemnej miłości i szacunku oraz o powrót mojego ukochanego męża Piotra do domu.Aneta
 • Bardzo proszę o modlitwę za nasze małżeństwo – Marzeny i Piotra, aby wszelkie burze już minęły, obyśmy byli jeszcze silniejsi, aby Pan Bóg uzdrowił nasze relacje, a moc sakramentu małżeństwa zwyciężyła.
 • Proszę o modlitwę w intencji odrodzenia się naszego małżeństwa.
 • Proszę o modlitwę o jedność i trwałość małżeństwa Lidii i Grzegorza.
 • Proszę o modlitwę w intencji Irminy i Marcina.
 • Proszę o modlitwę za nasze małżeństwo – Karoliny i Remika, aby Dobry Bóg uzdrowił nasze relacje, odnowił bliskość, przyjaźń i miłość, dał nam łaskę wierności i szacunku.Karolina
 • Bardzo proszę o modlitwę za nasze rozpadające się małżeństwo – Joanny i Jarosława, o Boże miłosierdzie dla nas, nawrócenie męża i łaskę wspólnego życia.Joanna
 • Proszę o modlitwę za nasze małżeństwo – Agaty i Wojciecha, aby przetrwało trudny kryzys, w którym się znajduje i odnalazło na nowo prawdziwą miłość i szczęście. Duchu Święty, wstąp w nasze serca i napełnij je miłością do siebie nawzajem.
 • Proszę o modlitwę za nasze 30-letnie małżeństwo – Anny i Wiesława, które się rozpada. Proszę o uzdrowienie wzajemnych relacji i odnowienie miłości.
 • Proszę o modlitwę za nasze małżeństwo – Kamila i Karoliny, aby żona wybaczyła mi mój błąd i dała nam ostatnią szansę bycia znowu rodziną.
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Ewy i Jurka, aby miłosierny Jezus Chrystus zesłał na nasze rozpadające się małżeństwo łaskę miłości, wierności i pojednania. Jezu, ufam Tobie.Jurek
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Ani i Łukasza, abyśmy mogli kochać siebie miłością wybaczającą i nie unoszącą się gniewem. Aby więcej między nami było wzajemnego zrozumienia, troski, wsparcia. Najbardziej błagamy Najświętszą Maryję Pannę i Miłosierne Serce Jezusa o łaskę uzdrowienia z naszych chorób, abyśmy mogli zostać rodzicami, czego pragniemy najbardziej na świecie. Byłoby to dla nas największe błogosławieństwo. Błogosławiony Janie Pawle II, opiekunie rodzin i małżonków, wstawiaj się za nami, abyśmy byli godni przyjąć tę wielką i wspaniałą łaskę potomstwa.Anna
 • Proszę o modlitwę o jedność i dar dialogu w małżeństwie Lidii i Grzegorza.
 • Proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa – Wioletty i Rafała. Aby Duch Święty obdarzył nasze serca miłością i pokojem, abyśmy na nowo umieli cieszyć się swoją obecnością i miłością.
 • Bardzo proszę o modlitwę za nasze małżeństwo – Pauliny i Piotra, o pojednanie, dar rozmowy i powrót żony do domu.
 • Za Katarzynę i jej męża Sebastiana, aby Bóg ocalił naszą rodzinę od rozbicia, byśmy mogli zacząć wszystko od nowa, wybaczając sobie stare urazy.
 • Proszę o modlitwę za moje małżeństwo – Kamila i Karoliny, aby żona wybaczyła mi mój błąd i dała nam ostatnia szansę.
 • Proszę o modlitwę za mojego męża Damiana i za mnie, o zrozumienie znaczenia sakramentu małżeństwa, przemianę serc, łaskę wzajemnego przebaczenia i odrodzenia wzajemnej miłości.Ola
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa – Ewy i Marka, abyśmy dostąpili miłosierdzia Bożego, aby zapanowały w naszym małżeństwie spokój,miłość i zrozumienie.
 • Proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa – Joanny i Jarosława, aby przetrwało, oraz o uwolnienie męża od alkoholu.Joanna
 • Bardzo proszę o modlitwę za Anetę i Wiesława o głębokie pojednanie, dar rozmowy, otwarcia na siebie nawzajem, wybaczenie wszelkich urazów i powrót męża do rodziny.
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Mirka i Renaty, aby potrafili docenić ten dar i wspólnie przetrwać kryzysy.
 • Błagam o modlitwę za moje małżeństwo. Zawiodłam zaufanie męża i pragnę je odbudować. Jest to niesamowicie trudne, ale wierzę, że możliwe.Magda
 • Bardzo proszę o modlitwę za uzdrowienie naszego małżeństwa – Haliny i Zbigniewa, abyśmy się znowu rozumieli, wspierali i kochali.
 • Za Macieja i Beatę, o głębokie pojednanie i otwartość serca na siebie.
 • Proszę o modlitwę za Basię i Wojtka, o łaskę radości, nadziei i zaufania oraz o Boże błogosławieństwo podczas egzaminu dla Wojtka. Proszę także o modlitwę za nienarodzone dziecko Teresy.
 • Bardzo proszę o modlitwę za nasze małżeństwo – Teresy i Tadeusza, bardzo poranione przez brak dialogu, zaufania, okazywania uczuć, wzajemne oskarżenia i inne trudności emocjonalne.
 • Proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa – Doroty i Michała. Jesteśmy małżeństwem od 11 lat, mamy czworo dzieci i bardzo nam ze sobą źle. Głównie ze względu na brak rozmowy i dzielenia się. Jestem zdecydowana wiele zmienić, ale nie umiem. Potrzebuję pomocy Bożej i wierzę, że ją otrzymam. Proszę o wsparcie w modlitwie.Dorota
 • Proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa – Magdy i Macieja, aby dobry Bóg uzdrowił naszą miłość i obdarzył nasz dom błogosławieństwem wiary, szacunku, nadziei i szczerości. Abyśmy się wspierali w ciężkich chwilach i dotrzymali złożonej przysięgi małżeńskiej.Magda
 • Proszę o modlitwę za Lidię i Grzegorza.
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji odrodzenia małżeństwa Agaty i Mariusza.Agata
 • Jestem w małżeństwie niesakramentalnym trzy lata. Mamy dwuletnią dziewczynkę, za dwa miesiące urodzi się Jan. Nie umiem dogadać się z mężem, nie czuję się wysłuchana. Nie umiemy rozmawiać, nie ma na to czasu. Jestem u kresu wytrzymałości. Bardzo proszę o modlitwę za nas. Dziękuję.Anna
 • Proszę o modlitwę w intencji ratowania małżeństwa Diany i Piotra, o powrót ich jedności i miłości.
 • Bardzo proszę o modlitwę za odrodzenie małżeństwa Agaty i Sławomira. O wzajemne wybaczenie, pojednanie, opiekę Świętego Józefa, Matki Bożej i Jezusa nad naszą rodziną i naszym małżeństwem.
 • Serdeczne Bóg zapłać za dotychczasowe modlitwy w naszej intencji. Gorąco proszę o nieustawanie w nich i dalsze duchowe wsparcie dla nas.Aneta
 • Bardzo proszę o ratunek dla naszego małżeństwa za przyczyną św. Tereski od Dzieciątka Jezus oraz za nasze dziewczynki.Maria
 • Błagam o modlitwę w intencji uzdrowienia małżeństwa Joanny i Marcina.
 • Proszę o modlitwę za nasze małżeństwo – Kariny i Adriana, o miłość,wiarę,szacunek.
 • Gorąco proszę o modlitwę za nasze małżeństwo – Julity i Fabiana. Mąż zostawił mnie i dzieci i odszedł do kochanki, chce rozwodu. Boże, uchroń nasze małżeństwo przed rozwodem i spraw, byśmy mogli stworzyć ciepły dom dla siebie i naszych dzieci. Proszę, dodaj mi siły i wiary.Julita
 • Dziękuję Matce Najświętszej za opiekę nad naszym małżeństwem – Doroty i Dawida. Bardzo proszę o modlitwę w intencji mojego męża i mnie: o siłę, światło i działanie Ducha Świętego w naszych sercach i umysłach. Maryjo, proszę, pomóż mu poczuć Twoją miłość i opiekę. Opiekuj się nami i udzielaj potrzebnych sił na drodze do siebie.Dorota
 • Panie, przez Najświętszy Sakrament, którym połączyłeś Agnieszkę i Macieja, uchroń ich od rozwodu, uzdrów ich wzajemne relacje i obdarz miłością.
 • Proszę o modlitwę, aby Pan Jezus zajął się życiem Basi i Wojtka i naszą relacją.Barbara
 • Proszę o modlitwę w intencji powrotu miłości między Małgorzatą a Markiem i powrót Gosi do domu.Marek
 • Proszę o łaskę wybaczenia mężowi i sobie, o uzdrowienie naszej miłości, wyprostowanie kłamliwych ścieżek, a także o siłę i opiekę Pana Jezusa.Anna
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Alicji i Rafała, o dialog, wierność i miłość.Alicja
 • Za Magdę i Kubę
 • Bardzo proszę o modlitwę za nasze małżeństwo Annę i Piotra, o wybaczenie i zapomnienie złego, o odbudowę miłości, jedności i zaufania.Piotr
 • Proszę o modlitwę za nasze małżeństwo Marię i Tomasza, abyśmy odnaleźli na nowo naszą miłość, siebie i Boga. Abyśmy zakończyli naszą separację i stworzyli nam i naszym dzieciom ciepły dom.
 • Proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa Emilii i Michała, o łaskę nawrócenia do Boga, o powrót do siebie, aby nie doszło do rozwodu.Emilia
 • Błagam o modlitwę w intencji uratowania małżeństwa Anny i Sylwestra, aby Bóg odrodził naszą miłość, którą połączył nas przed laty i aby uzdrowił małżeństwo.
 • Pragnę podziękować wszystkim, którzy modlili się za ocalenie mojego małżeństwa. Minęły już przeszło dwa lata, jak napisałam prośbę o modlitwę za naprawienie mojego małżeństwa. Trwało to dość długo, lecz mam nadzieję że będzie dobrze.Dziś wróciliśmy z rekolekcji małżeńskich i uważam że jest to nasz drugi powrót do siebie. Dużo usłyszałam o wzajemnym przebaczeniu, zrozumieniu drugiej osoby.Jestem Bogu wdzięczna, że tam się znaleźliśmy. Bardzo dziękuję za modlitwy, wiem, że dzięki nim jesteśmy nadal razem.Katarzyna
 • Proszę o modlitwę za Agnieszkę i Roberta
 • O cud powrotu męża do domu i odbudowę więzi małżeńskiej.Ewa
 • Proszę o łaskę nawrócenia mojego męża oraz modlitwę w intencji naszego małżeństwa stojącego u progu rozwodu.Adela
 • Proszę o modlitwę za Małgorzatę i Mariusza, aby ich aby ich małżeństwo odżyło na nowo.Małgorzata
 • Proszę o modlitwę za moje małżeństwo, o miłość, wierność i uczciwość małżeńską.Ewelina
 • Proszę o modlitwę za nawrócenie mojego męża.
 • Proszę o modlitwę za moje rozpadające się małżeństwo, za odrodzenie miłości, dialog, pojednanie i wybaczenie.Beata
 • Proszę o modlitwę w intencji uratowania małżeństwa Katarzyny i Roberta.
 • Z całego serca proszę o modlitwę za moje małżeństwo, aby przetrwało i z pomocą Bożą pomału się odrodziło.Renata
 • Proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa, aby dobry Bóg uzdrowił naszą miłość i obdarzył nasz dom błogosławieństwem wiary i nadziei.Ilona
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa – Bożeny i Janusza. O miłość i wzajemne zaufanie.
 • Proszę o modlitwę za rozpadające się małżeństwo Magdaleny i Sebastiana, o wybaczenie zdrady i światło Ducha Świętego dla nich.
 • Proszę o modlitwę w intencji Anny i Przemysława – o odrodzenie miłości, wzajemny szacunek i zrozumienie.Anna
 • Serdecznie proszę o modlitwę w intencji pojednania i wybaczenia sobie nawzajem oraz powrót do siebie Proszę Matkę Najświętszą o opiekę nad nami i całą rodziną.Ilona
 • Bardzo proszę o modlitwę za uzdrowienie małżeństwa Katarzyny i Sebastiana, aby Duch Święty pomógł nam odkrywać godność rodziny i pielęgnować wzajemną miłość, przezwyciężać wszelkie trudności. Niech prowadzi nas do nawrócenia i uczy wybaczać sobie nawzajem. Niech Maryja, Matka pięknej miłości, i św. Józef, Opiekun Odkupiciela, towarzyszą nam swą stałą opieką.Katarzyna
 • Proszę o modlitwę do Bożej Opatrzności za nasze małżeństwo – Mirki i Michała, o miłość, wierność i wzajemne zaufanie.Mirka
 • Proszę o modlitwę o uzdrowienie małżeństwa Joli i Wojtka, o odrodzenie miłości i życie w prawdzie, jedności i zaufaniu.Jola
 • Bardzo proszę o modlitwę za Iwonę i jej męża Huberta.
 • Błagam z całego serca o modlitwę za moje rozpadające się małżeństwo, za odzyskanie zaufania i miłości.Ewelina
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Emilii i Roberta, o przezwyciężenie trudności, łaskę pojednania, przebaczenie oraz zgodę i miłość.
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Magdaleny i Mikołaja, z prośbą o wyjście z kryzysu, odzyskanie zaufania i odnowę uczuć.
 • Błagam z całego serca o modlitwę za moje rozpadające się małżeństwo, za odzyskanie zaufania i miłości.Edyta
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji małżeństw Katarzyny i Jakuba oraz Doroty i Pawła. Proszę o wzajemne zrozumienie i umiejętność przepraszania.Katarzyna
 • Proszę o modlitwę za małżeństwo Ewy i Jurka, aby Jezus Chrystus zesłał łaskę całkowitego pojednania, miłości, wierności i przebaczenia. Jezu, ufam Tobie.Jurek
 • Proszę o łaskę nawrócenia oraz sakrament pokuty i pojednania dla mojego męża.Anna
 • Proszę o modlitwę w intencji Elżbiety i Michała o przezwyciężenie kryzysu małżeńskiego i nawrócenie.
 • Serdecznie proszę o modlitwę za uratowanie naszego małżeństwa – Anny i Łukasza, o odbudowę wzajemnej miłości i więzi we wspólnym życiu.
 • Prośba o modlitwę w intencji małżeństwa Ani i jej męża stojących u progu rozwodu, by wrócili do wspólnego życia i na nowo odbudowali miłość i jedność.Joanna
 • Proszę o modlitwę za mnie i mojego męża, by nasze małżeństwo zostało uratowane, o odbudowanie szacunku i zaufania, o przywrócenie naszej miłości i więzi między nami. Abyśmy doświadczyli łaski pojednania i przebaczenia dla nas i naszego dziecka.Ewa
 • Proszę o modlitwę o uzdrowienie małżeństwa Urszuli i Marka, o odrodzenie miłości i życie w prawdzie, jedności i zaufaniu.Ula
 • Proszę o modlitwę w intencji syna Krzysztofa i jego żony Angeliki o zdrowie, miłość i pojednanie w kryzysie małżeńskim.
 • Proszę Matkę Nieustającej Pomocy za moje małżeństwo, które jest w głębokim kryzysie. Matko Najświętsza, proszę o pomoc. W Tobie mam tylko nadzieję.Marcin
 • Proszę o modlitwę za rozpadające się małżeństwo rodziców – Danuty i Tadeusza.Patrycja
 • W intencji małżeństwa Izabeli i Łukasza
 • Proszę o modlitwę do Naszego Jedynego Pocieszyciela, aby wskazał mam drogę ku sobie, ku naszej miłość. Aby nasze małżeństwo przetrwało ten zły dla nas czas.Mariola
 • Proszę o modlitwę o Boże błogosławieństwo w życiu Basi i Wojtka w pójściu drogą powołania małżeńskiego.Barbara
 • Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia naszego małżeństwa, aby Jezus Chrystus wszedł do naszych serc i uczył nas wzajemnej miłości.Anna
 • Proszę, by małżeństwo Asi i Daniela przetrwało kryzys.
 • Proszę o modlitwę za nasze rozpadające się małżeństwo – Anny i Pawła, o miłość szczerość, szczęście, zdrowie i zaufanie, żebym mogła się zmienić i naprawić całe zło, które wyrządziłam.
 • Proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa – Marii i Adama, o mądrość, wyrozumiałość i wzajemny szacunek.
 • Proszę o modlitwę za moje rozpadające się małżeństwo.Marcin
 • Błagam o modlitwę w intencji małżeństwa moich rodziców, o wiarę, nadzieję i miłość w ich sercach.
 • Błagam o gorącą modlitwę za nasze małżeństwo – Marzeny i Przemysława,o wzajemną miłość i uzdrowienie relacji.Marzena
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia małżeństwa Marty i Mateusza. Panie Boże, proszę o pomoc w naprawieniu moich błędów i naprawieniu naszego małżeństwa.Marta
 • Bardzo proszę w intencji małżeństwa Joanny i Marka, o dar przebaczenia, miłości i zrozumienia, abyśmy przebaczyli sobie wzajemne krzywdy.Joanna
 • Proszę o modlitwę za nasze małżeństwo – Katarzyny i Andrzeja. Przeżywamy bardzo poważny kryzys
 • Serdeczna prośba o modlitwę w intencji mojej ukochanej żony Hanny; wyprowadziła się z domu i złożyła pozew o rozwód. Panie Boże, proszę o uzdrowienie naszego małżeństwa.Mirosław
 • Proszę o modlitwę za nasze małżeństwo – Beaty i Bogusława. Przeżywamy bardzo poważny kryzys.Beata
 • Proszę o modlitwę do Matki Najświętszej za moje rozpadające się małżeństwo.Marcin
 • Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Renaty i Wojciecha. Przeżywamy bardzo głęboki kryzys.Renata
 • Błagam o dalszą modlitwę w intencji mojego rozpadającego się małżeństwa, o miłość i uzdrowienie.
 • Bardzo proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Renaty i Wojciecha. Przeżywają oni poważny kryzys, który pogłębił się po narodzinach drugiego dziecka. Nie mieszkają ze sobą. Jezu Miłosierny, ratuj ich małżeństwo, ratuj ich rodzinę.
 • Proszę o modlitwę za mojego męża Mariusza o uzdrowienie małżeństwa sakramentalnego.Agata
 • Panie Boże, z całego serca błagam Cię o szczęśliwe małżeństwo z moim mężem Maciejem , abyśmy razem mogli zbudować szczęśliwy związek oparty na wzajemnym szacunku, zrozumieniu,zaufaniu i szczerości.Katarzyna
 • Szczęść Boże, chciałam podziękować za modlitewne wsparcie. Nadal gorąco proszę o modlitwę za moje małżeństwo zagrożone rozpadem. Proszę dobrego Boga o światło dla mnie i mojego męża Pawła, o odnowienie naszej miłości. Boże, prowadź nas.Agnieszka
 • Proszę o modlitwę za nasze małżeństwo – Beaty i Bogusława. Przeżywamy bardzo poważny kryzys.Beata
 • Matko Boża i Janie Pawle II, za Waszą przyczyną proszę Pana Boga o cud w naszym małżeństwie, które jest w totalnej rozsypce, sytuacja jest tragiczna, dziś na wyraźną prośbę męża wyprowadzam się z domu. Błagam wszystkich o modlitwę, bo tylko Pan Bóg uratuje nasze małżeństwo.Aneta
 • Proszę Cię, Boże, dokonaj cudu w naszym małżeństwie i odnów miłość między nami.
 • Proszę o modlitwę o moje małżeństwo Agnieszki i Marcina , które przeżywa teraz głęboki kryzys małżeński.Marcin
 • Proszę o modlitwę w intencji Asi i jej córeczek. Boże, niech jej mąż do nich wróci.Marzena
 • Boże, który jesteś MIŁOŚCIĄ, proszę Cię, pomóż mnie i mojemu mężowi Mariuszowi w przezwyciężeniu kryzysu małżeńskiego, pomóż nam odbudować nasze relacje. Boże, ofiarowuję Ci nasze małżeństwo i nasze dzieci.Marzena
 • Proszę o modlitwę za mnie – Małgorzatę i mojego męża – Marcina, abyśmy umieli spokojnie ze sobą rozmawiać i okazywać sobie wzajemny szacunek i miłość w każdym codziennym geście, a dzięki temu dawali niezapomniany i najważniejszy przykład miłości ziemskiej naszym dzieciom. Proszę także o modlitwę za małżeństwa moich sióstr: Ani i Moniki, a także za małżeństwa braci mojego męża: Artura i Michała. Opiekuj się też małżeństwami moich rodziców oraz rodziców mojego męża. Spraw, aby długo jeszcze cieszyli się dobrym zdrowiem, doczekali swoich prawnuków i byli niezastąpionym fundamentem naszych rodzin.Małgorzata
 • Bardzo proszę o modlitwę za nasze małżeństwo. Przeżywamy teraz ogromny kryzys. Proszę o siły dla nas i wzajemną miłość.Ada
 • Proszę gorąco o modlitwę za rozpadające się małżeństwo Agnieszki i Andrzeja.Agnieszka
 • Serdeczne Bóg zapłać za dotychczasowe wsparcie modlitewne za nasze małżeństwo, proszę o dalsze wsparcie i gorącą modlitwę za nas – Piotra i Anetę. By nasze małżeństwo przetrwało te zawieruchy, a dobry Pan pozwolił dotrzymać złożonych w Jego obliczu przyrzeczeń.Aneta
 • Gorąco proszę o modlitwę za Michała i Honoratę. Proszę o Bożą opiekę nad nami i o siły dla mnie.Honorata
 • Z całego serca proszę o modlitwę za nasze małżeństwo, aby Bóg Miłosierny nauczył mnie, czym jest przebaczenie, a z naszego małżeństwa usunął całe zło, jakie zagościło kilka lat temu.Agnieszka
 • Proszę o modlitwę w intencji naszego małżeństwa – Asi i Mariusza.Joanna
 • Proszę o modlitwę za nasze małżeństwo – Joanny i Pawła. Przeżywamy bardzo poważny kryzys, z każdym dniem jest coraz gorzej.Joanna
 • Proszę o modlitwę w intencji mojego męża Marka, o łaskę wiary, a także za nasze małżeństwo, o wspólne dobre pragnienia dla nas, o rozwiązanie konfliktów, o to, abyśmy dzielili wspólne wartości i zbudowali dobrą chrześcijańską rodzinę.
 • Boże, jeśli Wojtek to ten mężczyzna, którego wybrałeś dla Basi, to połącz ich sakramentalnym związkiem małżeńskim. Dziękuję.
 • Proszę o gorącą modlitwę w intencji naszego małżeństwa, o miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Wierzę, że z Bożą pomocą można wszystko odbudować, nawet z największych zgliszcz. Błagam o wspomożenie mnie w moich modlitwach, byśmy mocni wiarą odbudowali to piękne uczucie, którym dobry Pan nas połączył.Aneta