Ewangeliczna inspiracja

W tym miejscu zamieszczamy krótkie rozważania i pytania do refleksji wokół czytań biblijnych na najbliższa niedzielę.

XIV Niedziela zwykła, 5 lipca 2020 r.

PIERWSZE CZYTANIE
Za 9, 9-10

Król pokoju

Czytanie z Księgi proroka Zachariasza
Tak mówi Pan:
«Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny – jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy. On usunie rydwany z Efraima, a konie z Jeruzalem; łuk wojenny zostanie złamany. Pokój ludom obwieści. Jego władztwo sięgać będzie od morza do morza, od brzegów Rzeki aż po krańce ziemi».

Oto słowo Boże.

odsłuchaj czytanie w YouTube:
https://youtu.be/iVeSDBPUH_U

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 145 (144), 1b-2. 8-9. 10-11. 13-14 (R.: 1b)

Refren: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.
albo:
Alleluja.

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu, *
i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki.
Każdego dnia będę błogosławił Ciebie *
i na wieki wysławiał Twoje imię.

Refren.

Pan jest łagodny i miłosierny, *
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich, *
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Refren.

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła *
i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa *
i niech głoszą Twoją potęgę.

Refren.

Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, *
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.
Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, *
i podnosi wszystkich zgnębionych.

Refren.

odsłuchaj psalm w YouTube:
https://youtu.be/gmtblfuGEx8

DRUGIE CZYTANIE
Rz 8, 9. 11-13

Jeżeli będziecie uśmiercać popędy ciała, będziecie żyli

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian
Bracia:
Wy nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka.
Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha.
Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha zadawać będziecie śmierć popędom ciała – będziecie żyli.

Oto słowo Boże.

odsłuchaj czytanie w YouTube:
https://youtu.be/INsrmi9XO3o

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Mt 11, 25

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA
Mt 11, 25-30

Jezus cichy i pokornego serca

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami:
«Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.
Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie».

Oto słowo Pańskie.

odsłuchaj Ewangelię w YouTube:
https://youtu.be/Orc5VDUb8I4

Bóg przychodzi! Do wszystkich! To przesłanie najbardziej do mnie
przemawia we wszystkich dzisiejszych czytaniach.
Wiele razy pada w nich słowo „wszyscy”. To zaspokaja moją potrzebę
bezpieczeństwa, przynależności i bycia kochanym. Bóg pochyla się nad
każdym , każdemu daje szansę, każdy może otrzymać Jego pokój,
pokrzepienie i pomoc. Tak chce Jezus, bo tak chce Ojciec.
Bóg przychodzi, gdy Mu na to pozwolimy, czyli otworzymy się na działanie
Ducha. Nie każdy wie, że to tak działa -że trzeba pozwolić Bogu wejść w
nasze życie, by mógł nas krzepić.  Jesteśmy więc posłani do tych, którzy
jeszcze nie wiedzą albo boją się uwierzyć, że mogą „otworzyć drzwi
swojego serca” na przychodzącego Boga.

1. Co oznaczają dla mnie słowa, że Bóg przychodzi do wszystkich?
2. Jak mogę pomóc innym w otwarciu się na przychodzącego Boga?
3. Czy ja pozwalam Bogu przyjść do mnie, by mógł działać w moim życiu –
umacniać mnie, krzepić i wprowadzać pokój?

/Viola Barszczewska/