Ewangeliczna inspiracja

I Niedziela Adwentu, 3 grudnia 2023 r.
PIERWSZE CZYTANIE
Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7
Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem, Odkupiciel nasz – to Twoje imię odwieczne. Czemu, o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dróg, tak iż serca nasze stają się nieczułe na bojaźń przed Tobą? Odmień się przez wzgląd na Twoje sługi i na pokolenia Twojego dziedzictwa.
Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił – przed Tobą zatrzęsłyby się góry.
Zstąpiłeś: przed Tobą zatrzęsły się góry. Ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, żeby jakiś bóg poza Tobą czynił tyle dla tego, co w nim pokłada ufność. Obyś wychodził naprzeciw tym, co radośnie pełnią sprawiedliwość i pamiętają o Twych drogach.
Oto Ty zawrzałeś gniewem, bo grzeszyliśmy przeciw Tobie od dawna i byliśmy zbuntowani. My wszyscy byliśmy skalani, a wszystkie nasze dobre czyny jak skrwawiona szmata. My wszyscy opadliśmy zwiędli jak liście, a nasze winy poniosły nas jak wicher.
Nikt nie wzywał Twojego imienia, nikt się nie zbudził, by się chwycić Ciebie. Bo skryłeś Twoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszej winy. A jednak, Panie, Ty jesteś naszym Ojcem. My jesteśmy gliną, a Ty naszym Twórcą. Wszyscy jesteśmy dziełem rąk Twoich.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 80 (79), 2ac i 3b. 15-16. 18-19 (R.: por. 4)
Refren: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.
2 Usłysz, Pasterzu Izraela, *
Ty, który zasiadasz nad cherubami!
3 Wzbudź swą potęgę *
i przyjdź nam z pomocą.
Refren: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.
15 Powróć, Boże Zastępów, *
wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl.
16 Chroń to, co zasadziła Twoja prawica, *
latorośl, którą umocniłeś dla siebie.
Refren: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.
18 Wyciągnij rękę nad mężem Twej prawicy, †
nad synem człowieczym, *
którego umocniłeś w swej służbie.
19 Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie, *
daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili.
Refren: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.
DRUGIE CZYTANIE
1 Kor 1, 3-9
Oczekujemy objawienia się Jezusa Chrystusa
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia:
Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa! Bogu mojemu dziękuję wciąż za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem zosta-liście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was.
Nie doznajecie tedy braku żadnej łaski, oczekując objawienia się Pana naszego, Jezusa Chrystusa. On też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
Wierny jest Bóg, który powołał was do współuczestnictwa z Synem swoim, Jezusem Chrystusem, Panem naszym.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Ps 85 (84), 8
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Okaż nam, Panie, łaskę swoją
i daj nam swoje zbawienie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Mk 13, 33-37
Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie
☩ Słowa Ewangelii według Świętego Marka
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swym sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał.
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię: Czuwajcie!»
Oto słowo Pańskie.
Ewangeliczna inspiracja:
U progu nowego roku liturgicznego porusza mnie prorok Izajasz, który dziś woła:
Czemu, o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dróg, tak iż serca nasze stają się nieczułe na bojaźń przed Tobą?
Dlaczego tak się dzieje? – pyta prorok, a ja przeczuwam odpowiedź: bo Bóg tak bardzo ceni wolność każdego z nas i dobrowolność podążania za Nim.
Już wtedy, zanim pojawił się Jezus, Ojciec dawał ludziom znaki Swojej obecności w świecie; przez proroków napominał i umacniał.
Czy dziś brakuje nam znaków Bożej obecności?
Wierności aż po śmierć wiernych uczniów Chrystusa na całym globie?
Czułej opieki nad ostatnimi z ostatnich sprawowanej przez siostry zakonne, które służą Bogu w drugim człowieku?
Znaków w cudach eucharystycznych?
Uzdrowień duszy i ciała, które są i moim osobistym udziałem?
Nie.
A jednak wolność naszą wykorzystujemy ku „chceniu”, „posiadaniu”, „gromadzeniu”, a nie ku wybieraniu wartości, których źródłem jest zawsze Bóg.
Pewnie, wybieranie wartości Bożych wymaga zaufania w to, że Bóg da w swoim czasie lub…nie da wcale. Ale przecież nie dlatego „nie da”, bo „nie słyszy” lub „ma gdzieś” nasze sprawy.
Jak powiedziała mi mądra koleżanka, Bóg ma zawsze trzy odpowiedzi na nasze modlitwy:
1. Tak.
2. Tak, ale nie teraz.
3. Nie, bo mam coś lepszego.
Jezus mówi nam dziś: „CZUWAJCIE”.
Bo ostatecznie wszyscy jesteśmy jak opadające liście, jak zakrwawiony kobiecy środek higieniczny, plewy rozwiane przez wiatr, co zauważa Izajasz.
Gra toczy się o większą stawkę.
O naszą wieczność!
Więc czuwajmy.
Bądźmy przygotowani przez spowiedź, przez przebaczenie, przez życie dialogiem, przez prawdę i funkcjonowanie bez masek w naszych małżeństwach.
I ufajmy Bogu, bo jest najlepszym Ojcem, najuważniejszym Pasterzem, nigdy nie obojętnym na nasze sprawy.
Pytania do refleksji:
1. Do której kategorii może zaliczać się moja, aktualnie zanoszona modlitwa prośby?
 2. W jakich sytuacjach zdarzyło mi się zarzucić Bogu nieczułość i głuchotę?
3. W jakich sytuacjach zauważyłem/am, że ” W Nim ( Bogu)  to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie… (…)
Nie doznajecie tedy braku żadnej łaski”…?
/Maja, żona Tomka/