Ewangeliczna inspiracja

W tym miejscu zamieszczamy krótkie rozważania i pytania do refleksji wokół czytań biblijnych na najbliższa niedzielę.

Dwudziesta czwarta niedziela zwykła, 15 września 2019 r.

Jezus opowiada w dzisiejszej Ewangelii   (Łk 15, 1-32) najpierw przypowieść o zagubionej owcy, a potem historię o marnotrawnym synu i miłosiernym ojcu. Czego uczą nas te przypowieści? Czasem odchodzą od nas dzieci, a czasem nasza więź małżeńska jest tak napięta, że grozi zerwaniem, odejściem. Jak się wtedy zachować? Jak uczy Jezus- tylko wierna, wytrwała, przebaczająca miłość może uratować tę relację: „wszystko, co moje, do ciebie należy”…

W jakich sytuacjach udało mi się zostawić ważne dla mnie sprawy, by pomóc bliźniemu? W jaki sposób traktuję nasze buntujące się dzieci? Jak przyjmuję powracających „marnotrawnych synów?” Czy stać mnie na to, by oddać moim bliskim wszystko: także mój czas, moją uwagę, zainteresowanie?

A może ja jestem tą zaginioną owcą?

/AR/