Ewangeliczna inspiracja

W tym miejscu zamieszczamy krótkie rozważania i pytania do refleksji wokół czytań biblijnych na najbliższa niedzielę.

II Niedziela zwykła, 17 stycznia 2021 r.

PIERWSZE CZYTANIE
1 Sm 3, 3b-10. 19

Powołanie Samuela

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela

Samuel spał w przybytku Pańskim, gdzie znajdowała się Arka Przymierza.
Wtedy Pan zawołał Samuela, a ten odpowiedział: «Oto jestem». Potem pobiegł do Helego, mówiąc mu: «Oto jestem, przecież mnie wołałeś».
Heli odrzekł: «Nie wołałem cię, wróć i połóż się spać». Położył się zatem spać. Lecz Pan powtórzył wołanie: «Samuelu!»
Wstał Samuel i poszedł do Helego, mówiąc: «Oto jestem, przecież mnie wołałeś».
Odrzekł mu: «Nie wołałem cię, synu mój. Wróć i połóż się spać». Samuel bowiem jeszcze nie znał Pana, a słowo Pańskie nie było mu jeszcze objawione.
I znów Pan powtórzył po raz trzeci swe wołanie: «Samuelu!» Wstał więc i poszedł do Helego, mówiąc: «Oto jestem, przecież mnie wołałeś».
Heli zrozumiał, że to Pan woła chłopca. Rzekł więc Heli do Samuela: «Idź spać! Gdyby jednak ktoś cię wołał, odpowiedz: Mów, Panie, bo sługa Twój słucha». Odszedł Samuel, położył się spać na swoim miejscu.
Przybył Pan i stanąwszy, zawołał jak poprzednim razem: «Samuelu, Samuelu!» Samuel odpowiedział: «Mów, bo sługa Twój słucha».
Samuel dorastał, a Pan był z nim. Nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 40 (39), 2ab i 4ab. 7-8a. 8b-10 (R.: por. 8a i 9a)

Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

2 Z nadzieją czekałem na Pana, *
a On pochylił się nade mną.
4 Włożył mi w usta pieśń nową, *
śpiew dla naszego Boga.

Refren.

7 Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, *
lecz otwarłeś mi uszy;
nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. *
8 Wtedy powiedziałem: «Oto przychodzę.

Refren.

W zwoju księgi jest o mnie napisane: †
9 Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, *
a Twoje Prawo mieszka w moim sercu».
10 Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu †
i nie powściągałem warg moich, *
o czym Ty wiesz, Panie.

Refren.

DRUGIE CZYTANIE
1 Kor 6, 13c-15a. 17-20

Wasze ciała są członkami Chrystusa

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. Bóg zaś i Pana wskrzesił, i nas również swą mocą wskrzesi.
Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem.
Strzeżcie się rozpusty! Bo czyż jakikolwiek grzech popełniony przez człowieka jest poza ciałem? Lecz ja wam mówię, kto grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy.
Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Por. J 1, 41b. 17b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa.
Łaska i prawda przyszły przez Niego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA
J 1, 35-42

Powołanie pierwszych uczniów

☩ Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży». Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem.
Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?»
Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz?»
Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej.
Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: «Znaleźliśmy Mesjasza» – to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa.
A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: «Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty będziesz nazywał się Kefas» – to znaczy: Piotr.

Oto słowo Pańskie.

Ewangeliczna inspiracja.

Słowo Boże dzisiaj zwraca naszą szczególną uwagę na temat powołania człowieka przez Boga. Przyjrzyjmy się kluczowym słowom, pytaniom i odnieśmy je do siebie:

Kiedy Bóg woła odpowiedzią człowieka winno być: Oto jestem i Mów, bo sługa Twój słucha. Czy mam jakiegoś Hellego w moim życiu, który pomaga mi rozpoznawać głos Pana?

A może jest w moim życiu Jan Chrzciciel, który wskazuje na Pana: Oto On, Oto Baranek Boży?

Kiedy z naszej strony będzie jakieś wyjście to może zaistnieć dialog: Czego szukacie?

Rabbi-to znaczy Nauczycielu-gdzie mieszkasz?

Chodźcie a zobaczycie. Rzeczywiście Jezus pokazał swoim uczniom, że Jego zamieszkiwanie jest w Ojcu wraz z Duchem Świętym. Jednak Jego misja nie kończy się na tym. Objawia uczniom, że chce uczynić w każdym z nas swoje mieszkanie wraz z Ojcem i Duchem Świętym(por. J14,23; Ap 3,20).

Pójście za Nim prowadzi do odkrycia kim On jest i kim ja jestem. To doświadczenie natomiast rodzi świadectwo: Znaleźliśmy Mesjasza(por. J 20,25:Widzieliśmy Pana!)

Pytania do refleksji:

1. W jaki sposób pomagam moim bliskim realizować ich powołanie?

2. Jak prowadzę/prowadzimy dialog z Bogiem na temat pełnienia Jego woli?

3. Jakie uczucia towarzyszą mi, gdy uświadamiam sobie, że moje ciało i ciało mego męża(żony) jest świątynią Ducha Świętego?

/ Iwona i Krzysztof Grabcowie/