Ewangeliczna inspiracja

W tym miejscu zamieszczamy krótkie rozważania i pytania do refleksji wokół czytań biblijnych na najbliższa niedzielę.

 

Druga Niedziela Wielkanocna – Niedziela Miłosierdzia Bożego, 11 kwietnia 2021 r.

PIERWSZE CZYTANIE
Dz 4, 32-35

Jeden duch i jedno serce wspólnoty chrześcijańskiej

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na wszystkich.
Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży, i składali je u stóp apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 118 (117), 2-4. 16-18. 22-24 (R.: por. 1c)

Refren: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.

Albo Alleluja.

2 Niech dom Izraela głosi: «Jego łaska na wieki». *
3 Niech dom Aarona głosi: «Jego łaska na wieki».
4 Niech wyznawcy Pana głoszą: *
«Jego łaska na wieki».

Refren.

16 Prawica Pana wzniesiona wysoko, *
prawica Pańska moc okazała.
17 Nie umrę, ale żyć będę i głosić dzieła Pana. *
18 Ciężko mnie Pan ukarał, ale na śmierć nie wydał.

Refren.

22 Kamień odrzucony przez budujących †
stał się kamieniem węgielnym. *
23 Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach.
24 Oto dzień, który Pan uczynił, *
radujmy się nim i weselmy.

Refren.

DRUGIE CZYTANIE
1 J 5, 1-6

Naszą siłą jest nasza wiara

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła

Najmilsi:
Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził; i każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, kto życie od Niego otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara.
A któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?
Jezus Chrystus jest Tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo Duch jest prawdą.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Por. J 20, 29

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś;
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA
J 20, 19-31

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli

☩ Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.
A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!»
Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę».
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym».
Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!»
Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli».
I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

Oto słowo Pańskie.

Ewangeliczna inspiracja:
Ewangelia przyciąga dziś moją uwagę słowami Jezusa: „Pokój Wam!”. Padają aż trzykrotnie. TRZYKROTNIE!
Jezus przyszedł do uczniów pełnych niepokoju, zalęknionych. Ich obawy musiały dotyczyć ludzi, którzy kryli się za drzwiami czyhając na ich życie. Ale obawiali się pewnie także samego Jezusa. Pewnie nie raz wyobrażali sobie, jak Jezus zareaguje, gdy się spotkają. Będzie czynić wymówki? Spojrzy groźnie i karcąco?
Rozumiem ich. Nie czułabym się dobrze, wiedząc, że zostawiłam Pana, że zawiodłam na całej linii, gdy mnie potrzebował, gdy chciał, bym była blisko, a ja…spałam, uciekłam, wykrzyczałam, że Go nie znam.
Jezus widzi ich lęki.
Widzi także moje serce. I do mnie mówi dziś trzy razy: „Pokój Tobie”.

Tomasz, jeden z apostołów, nie dowierza. Chce sam, osobiście doświadczyć spotkania z Panem. Nie wystarczają mu opowieści innych.
Nie postrzegam Tomasza jako „niewierzącego”. Zachęca mnie on, by dążyć do bezpośredniego spotkania ze Zmartwychwstałym.
By powiedzieć Panu wprost o moich wątpliwościach, rozterkach, pragnieniu dowodów na bliskość Boga w moim życiu.

Pytania do refleksji:

1. Jak reaguję na słowa „Pokój Tobie?” Czego się lękam?
2. Gdzie byłam, gdy Jezus przeżywał osamotnienie Wielkiego Czwartku, mękę Wielkiego Piątku i wprowadzał mnie w pustkę Wielkiej Soboty? Co zaprzątało wtedy moje myśli i serce?
3. Gdzie jestem dziś? Co dziś zajmuje mój umysł i serce?
4. Jak przeżywam to, że Jezus prawdziwie zmartwychwstał? W czym niesie mi pokój, który rozbija lęk? Jak Go przyjmuję?

/Maja Bromber/.