Ewangeliczna inspiracja

V Niedziela zwykła, 5 lutego 2023 r.

PIERWSZE CZYTANIE
Iz 58, 7-10
Światło dobrych uczynków
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Tak mówi Pan:
«Dziel swój chleb z głodnym, do domu wprowadź biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziej i nie odwracaj się od współziomków.
Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pańska iść będzie za tobą. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On rzeknie: „Oto jestem!”
Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 112 (111), 4-5. 6-7. 8a i 9 (R.: 4a)
Refren: Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych.
Albo Alleluja.
4 On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych, *
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.
5 Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza *
i swoimi sprawami zarządza uczciwie.
Refren: Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych.
6 Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje *
i pozostanie w wiecznej pamięci.
7 Nie przelęknie się złej nowiny, *
jego mocne serce zaufało Panu.
Refren: Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych.
8 Jego wierne serce lękać się nie będzie. *
9 Rozdaje i obdarza ubogich,
jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze, *
wywyższona z chwałą będzie jego potęga.
Refren: Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych.
DRUGIE CZYTANIE
1 Kor 2, 1-5
Nauczanie Świętego Pawła
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia, przyszedłszy do was, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością, głosić wam świadectwo Boże.
Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni, i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 8, 12
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Ja jestem światłością świata,
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Mt 5, 13-16
Wy jesteście światłem świata
☩ Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.
Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu.
Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie».
Oto słowo Pańskie.
Ewangeliczna inspiracja:
Jezus powiedział: JESTEŚCIE solą i światłem. Nie powiedział: BĘDZIECIE solą i światłem. Uczeń Jezusa, dziecko Boże ma po prostu takie powołanie. W nas i przez nas inni mogą zobaczyć i poznać Boga. Dzięki nam w ciemnościach naszych bliskich, znajomych, obcych i spotkanych przypadkowo ludzi może pojawić się światło nadziei.
Pytania do refleksji:
1. Jakie są moje uczucia, gdy rozważam swoje powołanie? O czym mi one mówią?
2. Co ułatwia mi a co przeszkadza być świadkiem Jezusa? Co mogę zrobić lepiej?
3. Jakie ciemności we mnie odbierają mi światło i nadzieję? W jaki sposób mogę je rozproszyć?
/Viola, żona Marka/