ADWENTOWE RADOŚCI SPOTKAŃ MAŁŻEŃSKICH

W Adwencie odbyło się ok. 20 rekolekcji dla małżeństw oraz kilka serii Wieczorów dla Zakochanych – warsztatów przygotowujących do sakramentu małżeństwa. Z listów, które otrzymujemy z różnych stron świata, tchnie radość rozpoznania na nowo miłości małżeńskiej i umocnienie w przygotowaniu do małżeństwa. Na warsztatowych rekolekcjach uczestnicy nie tylko słuchają, ale mają możliwość przeżyć swoją więź  na nowo, oderwać się od dotychczasowych schematów i rutyny we wzajemnych relacjach. Dialog przestaje być pojęciem medialnym, ale relacją prowadzącą do spotkania osób w małżeństwie  i narzeczeństwie.

Wyjeżdżamy  z ożywieniem, świeżością, wiatrem w żaglach i przeświadczeniem, że dialog będzie odtąd podstawą w naszych relacjach – przeczytaliśmy w liście z Warszawy.

– Przyjechaliśmy czując się jak zakurzone pudła na starym strychu. Na rekolekcjach przypomnieliśmy sobie siebie sprzed lat, gdy byliśmy sobie bardzo bliscy. Rekolekcje stworzyły przestrzeń do wyjścia z „zakurzonych pudeł”. Doświadczyliśmy, jak ważna jest nasza  rozmowa o nas – powiedziało małżeństw na Spotkaniach Małżeńskich  w Świętej Lipce.

– To tutaj [w Spotkaniach Małżeńskich] mogę sam, obok rodzin, jako kapłan wzrastać w miłości, w wierze,  mogę poznawać prawdę o sobie, poprzez dialog z drugim, aby móc się nieustanie nawracać  – napisał do nas ks. Marek, animator Spotkań Małżeńskich z Łodzi.

– Dziękuję za nadzieję, że zostanę wysłuchany i usłyszę swoją drugą  połowę. Dziękuję za  atmosferę ciepła i zaufania –  powiedziało małżeństwo po rekolekcjach w Kaliningradzie

Towarzysząca wszystkim radość i miłość, skierowała nas do nauki jak słuchać.   Otworzyły  nam się  oczy na różnorodność współmałżonków  przeczytaliśmy w liście po rekolekcjach w  Honiton w Wielkiej Brytanii,

  • Przez 4,5 roku naszego małżeństwa nigdy nie mieliśmy okazji spędzić czasu tylko we dwoje – napisało małżeństwo z  Sankt Petersburga.
  • Po zakończeniu Wieczorów dla Zakochanych jesteśmy znacznie bardziej pewni swojej decyzji, odkryliśmy się w nowy sposób i jako para zbliżyliśmy się do Boga! (narzeczeni z Ukrainy).

– Zawsze byłem daleko od Kościoła i teraz,  jeśli zrobię choć pół kroku w tym kierunku, to będzie dla mnie wielki sukces. Przyjechałem tutaj tylko po to, żeby zmienić sytuację w naszym małżeństwie i  nie żałuję ani trochę. Wiele się nauczyłem. Myśmy w ogóle nie rozmawiali ze sobą inaczej jak poprzez pretensje i  roszczenia. Dużo  pracy przed nami, ale  będę się starał pracować nad naszymi relacjami – powiedział jeden z uczestników na Białorusi.

 

W Adwencie słyszeliśmy często słowa z Ewangelii św. Jana o prostowaniu ścieżek Panu. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego (Łk, 3, 1-6). Jako przygotowanie drogi Panu i prostowanie Jego ścieżek przyjmujemy przemiany, jakie dokonały się na weekendach rekolekcyjnych dla małżeństw i na Wieczorach dla Zakochanych. Szczególnie cieszą nas świadectwa o przeżytych rekolekcjach w krajach objętych wojną. Traktujemy to jako zwyciężanie zła dobrem.  Na weekendach Spotkań Małżeńskich dokonuje się nawrócenie. Nie jest to nawrócenie masowe, ale indywidualne. W poszczególnych osobach, w małżeństwach.  W sytuacji Rosji traktujemy to jako jedną  z form spełniania się wizji Matki Boskiej Fatimskiej.

 

Irena i Jerzy Grzybowscy