SPOTKANIA MAŁŻEŃSKIE NA KONGRESIE NOWEJ EWANGELIZACJI

W dniach 24-27. X.2019 odbył się w Gnieźnie V Kongres  Nowej Ewangelizacji. Jego hasło – „Radość Miłości”  –  nawiązywało do tytułu adhortacji Papieża Franciszka „Amoris Laetitia”. Kongres Spotkanie zgromadził duchownych i świeckich ewangelizatorów, osoby zaangażowane w duszpasterstwo rodzin i ruchy prorodzinne, a także same rodziny. W czasie Kongresu dwa warsztaty prowadzili animatorzy Spotkań  Małżeńskich.

Jeden z warsztatów został zatytułowany  Przed wami małżeństwo –  rozpoznawanie powołania do małżeństwa.  Prowadzili go Viola i Marek Barszczewscy – animatorzy Spotkań Małżeńskich z Poznańskiego Ośrodka Spotkań Małżeńskich. Rozpoznawanie powołania oparli na doświadczeniu Wieczorów dla Zakochanych.  „W  naszym wystąpieniu skupiliśmy się na procesie, który ma doprowadzić uczestników do rozeznania decyzji o zawarciu sakramentalnego małżeństwa.  Ponieważ Sakrament, o którym mówimy uczestnikom nie jest tylko ceremonią w kościele, ale przestrzenią duchową, która ma bardzo konkretne konsekwencje, dlatego muszą oni odpowiedzieć sobie na pytanie czy wierzę, w co i komu wierzę i co z tego wynika w moim życiu. Przysięga małżeńska staje się wtedy zrozumiała i konkretna. Sakrament uzdalnia małżonków do życia w bliskości i jedności. Służy temu dialog małżeński, ze swoimi 4 zasadami, który jest nie tylko narzędziem komunikacji, ale przede wszystkim sposobem poznawania się, rozumienia i spotkania, czyli budowaniu relacji. Opowiedzieliśmy jak Sakrament uzdalnia nas do dialogu, jak wspomaga nasze wysiłki budowania relacji oraz o tym, jak realizują się w naszym małżeństwie słowa przysięgi”. – relacjonowali Viola i Marek.

Drugi warsztat, prowadzony przez Spotkania Małżeńskie,  poświęcony był związkom niesakramentalnym. Prowadzili go Andżelika i Sławek Kostarscy – animatorzy z Warszawskiego Ośrodka Spotkań Małżeńskich. Podzielili się doświadczeniem własnego życia, historii nawrócenia i powrotu do Kościoła w rzeczywistości związku niesakramentalnego, i o trudnościach jakie się z tym wiązały. Powiedzieli o prowadzonych rekolekcjach dla powtórnych związków po rozwodzie. Problem tych związków jest coraz powszechniejszy i jest coraz większym wyzwaniem duszpasterskim. Spotkanie prowadzone przez Andżelikę i Sławka cieszyło się dużą frekwencją. W wielu ośrodkach duszpasterskich poszukuje się metod pracy ze związkami niesakramentalnymi. Stąd do Andżeliki i Sławka skierowanych było wiele pytań.

Przed Kongresem Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji i główny organizator Kongresu, abp Grzegorz Ryś otrzymał „Księgę Świadectw Spotkań Małżeńskich” oraz książkę „Dialog jako droga duchowości w małżeństwie”. W liście do Ireny i Jerzego Grzybowskich napisał m.in. „Jestem głęboko przekonany, iż publikacje te spotkają się z życzliwym przyjęciem ze strony czytelników poszukujących drogi do świętości w małżeństwie”.