ZAWIERZENIE SPOTKAŃ MAŁŻEŃSKICH CHRYSTUSOWI KRÓLOWI

W niedzielę 25 listopada odbyło się zawierzenie całego Stowarzyszenia Spotkania Małżeńskie Chrystusowi Królowi Wszechświata. Miało ono miejsce podczas   rekolekcji Animatorów Spotkań Małżeńskich, jakie odbyły się w domu rekolekcyjnym „Dom na Białej Dolinie” w Szklarskiej Porębie. Wybór miejsca podyktowany był 25-leciem działalności Spotkań Małżeńskich w diecezji legnickiej. Akt zawierzenia, przygotowali założyciele Spotkań Małżeńskich Irena i Jerzy Grzybowscy. Po zawierzeniu całego Dzieła, Irena i Ryszard Orzelscy dokonali aktu zawierzenia Ośrodka Legnickiego. Zawierzenia zostały wypowiedziane  w obecności ks. bpa Stefana Cichego.
Akty zawierzenia całego Dzieła zostały w tym dniu wypowiedziane także w wielu Ośrodkach Spotkań Małżeńskich przy okazji odbywających się rekolekcji, m.in. w Kalwarii Pacławskiej, a także w Sankt Petersburgu w Rosji. Dalej podajemy pełny tekst aktu zawierzenia całego Dzieła.

 

AKT ZAWIERZENIA SPOTKAŃ MAŁŻEŃSKICH
JEZUSOWI NAUCZYCIELOWI DIALOGU

Panie Jezu, który przez Ikonę Spotkań Małżeńskich mówisz do nas „Trwajcie w miłości Mojej”, zawierzamy Ci nasze trwanie w Tobie, które realizuje się w naszym dialogu małżeńskim, kapłańskim i zakonnym oraz decyzjach i działaniach w wyniku tego dialogu podjętych. Zawierzamy Ci nasze nieustanne nawracanie się do dialogu. Ty wiesz, jakie to jest trudne na co dzień, dlatego uzdalniaj nas codziennie i dodawaj chęci  do korzystania z Twojego daru dialogu. Widzimy w nim przejaw Twojego miłosierdzia wobec nas i wobec ludzi, do których nas posyłasz. Z naszego zaufania Tobie wynika nasza wytrwałość i determinacja w wypełnianiu misji, do której nas powołałeś.
Zawierzamy Ci dialog z całą naszą rodziną, szczególnie z dziećmi, dialog z ludźmi, wśród których żyjemy i pracujemy. Zawierzamy Ci  przyjmowanie daru dialogu przez wszystkich uczestników Spotkań Małżeńskich we wszystkich gałęziach naszej pracy, a zwłaszcza przez te małżeństwa, którym wyjątkowo trudno porozumieć się.
Zawierzamy Ci dialog w naszej wspólnocie Animatorów w każdym Ośrodku, pomiędzy Ośrodkami i w całym Dziele. Prosimy Cię, by dar słuchania drugiego człowieka, dar rozumienia go, dzielenia się sobą i przebaczania oraz podejmowania decyzji w miłości na podstawie tak prowadzonego dialogu, był stylem życia, drogą do świętości nas wszystkich zaangażowanych w to Dzieło. Zawierzamy Ci odnawianie naszej wrażliwości i otwartości na uczestników wszystkich form naszej pracy.
Zawierzamy Ci każdy  Ośrodek i całe Dzieło Spotkań Małżeńskich we wszystkich krajach, w których się ono rozwija i we wszystkich krajach, do których nas poślesz. Uwrażliwiaj  nas w sposób szczególny na małżeństwa poranione; na tych, którzy niejednokrotnie sami o sobie mówili, że są jak ślepi, głusi i trędowaci, a na naszych rekolekcjach doznali uzdrowienia. Zawierzamy Tobie naszą posługę, bo przez nią Ty dokonujesz w ludziach „wielkich rzeczy”. Uzdalniaj nas do towarzyszenia im w ich zmaganiach ze sobą i w ich związkach, i daj im radować się Twoją radością. Pobudzaj nas do postaw, działań i sposobów reagowania w różnych sytuacjach, które będą przejawem Twojego daru dialogu.

Warszawa-Szklarska Poręba, Uroczystość Chrystusa Króla, 25 listopada 2018

Na zdjęciu: Irena i Jerzy Grzybowscy wypowiadają słowa aktu zawierzenia, obok Irena i Ryszard Orzelscy, z prawej ks. Bronisław Piśnicki, animator Spotkań Małżeńskich w diecezji legnickiej.