Zaświadczenia

Uczestnicy „Wieczorów dla Zakochanych” otrzymują odpowiednie zaświadczenia wymagane przy składaniu dokumentów w kancelarii parafialnej przed zawarciem związku małżeńskiego. Zaświadczenie obejmuje „katechezy przedmałżeńskie” i „dzień skupienia”. Nie obejmuje spotkań w poradni rodzinnej, które trzeba odbyć w ośrodku wskazanym w parafii. Zaświadczenia te są honorowane w parafiach w ramach tzw. kursu przedmałżeńskiego.

Uczestnicy „Rekolekcji dla Narzeczonych” otrzymują zaświadczenia o uczestniczeniu w Rekolekcjach, które w uzasadnionych sytuacjach mogą być honorowane jako bezpośrednie przygotowanie do małżeństwa w zakresie katechez przedmałżeńskich i dnia skupienia. Rekolekcje nie obejmują wizyt w poradni przedmałżeńskiej, które są wymagane do ślubu kościelnego.