Zaświadczenia

Uczestnicy otrzymują odpowiednie zaświadczenia wymagane przy składaniu dokumentów w kancelarii parafialnej przed zawarciem związku małżeńskiego. Zaświadczenie obejmuje „katechezy przedmałżeńskie” i „dzień skupienia”. Nie obejmuje spotkań w poradni rodzinnej, które trzeba odbyć w ośrodku wskazanym w parafii. Zaświadczenia te są honorowane w parafiach w ramach tzw. kursu przedmałżeńskiego.