WŚRÓD POLONII I NIE TYLKO

– Wyjeżdżam z pewnością, że mam właściwą żonę – powiedział jeden z uczestników weekendu w Niemczech. Większość par dowiedziała się o weekendzie dzięki zaproszeniu drogą internetową przez e-mail i Whats App do znajomych i zaprzyjaźnionych wspólnot katolickich. Wszyscy uczestnicy pochodzili z rodzin emigrantów polskich.

– Próbowaliśmy się przez lata porozumieć, teraz dopiero się udało – cieszyła się inna uczestniczka.

W Kanadzie po raz pierwszy odbył się weekend Spotkań Małżeńskich. Gościny udzielili Ojcowie Michalici w przepięknie położonym ośrodku rekolekcyjnym w Melrose koło London.

Weekend prowadzili liderzy krajowi Spotkań Małżeńskich z USA. Przybyło 9 małżeństw, po rekolekcjach wszystkie zgodnie stwierdziły, że warto, aby jak najwięcej osób usłyszało dobrą nowinę o dialogu. Kolejne weekendy podstawowe w Kanadzie rozpoczną się 27 marca i 2 października. To były także rekolekcje dla Polonii. Na naszym zdjęciu: ekipa prowadząca rekolekcje w Melrose.

Ale Spotkania Małżeńskie prowadzone są  także wśród innych wyznań.

W Rosji, w Sankt Petersburgu :Spotkania Małżeńskie” współprowadziły cztery małżeństwa; dwa wyznania prawosławnego, a dwa baptystycznego. Spośród uczestników było 10 par prawosławnych i 8 baptystycznych.

– Bardzo martwiliśmy się tym wyjazdem – wspomina jeden z animatorów, – ponieważ nie wiedzieliśmy, jak małżeństwa baptystów zareagują na prawosławnych. Wiemy, że także prowadzący prawosławni martwili się, jak małżeństwa prawosławne zareagują na baptystów. Ale w końcu weekend był świetny! Prawosławni entuzjastycznie wyrażali się o baptystach, a baptyści o prawosławnych. Z wysłuchanych świadectw zaczerpnęliśmy pewność i inspirację. Otrzymaliśmy wiele pozytywnych świadectw od tych małżeństw, które były na weekendzie.  /Oprac. B.W./