Świat potrzebuje proroków nadziei

W dniach 3-9 czerwca 2011 r. odbył się w Rzymie Międzynarodowy Kongres Zarządu Spotkań Małżeńskich. Stowarzyszenie to zostało założone w Polsce w 1977/78 r., a jego charyzmatem jest dar dialogu, który umacnia, a niejednokrotnie odbudowuje sakramentalny związek małżeński. Spotkania Małżeńskie prowadzą także przygotowanie do małżeństwa pod nazwą Wieczory dla Zakochanych. Kongres był poświęcony umocnieniu tego charyzmatu.

– W każdym kraju powinny być grupy małżeństw silne formacją. Będą jak światło, które oświeca ciemności, jak ogień, który rozgrzewa – powiedział do uczestników Kongresu Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Rodziny kard. Ennio Antonelli. W swoim wystąpieniu podkreślił ważność przygotowania do sakramentu małżeństwa w małych grupach. – Przygotowanie do małżeństwa nie może opierać się tylko na konferencjach, ale powinno być prowadzone w małych grupach, w bezpośrednim kontakcie z narzeczonymi – powiedział hierarcha. Kardynał zauważył, że praca duszpasterska wśród narzeczonych i małżeństw powinna koncentrować się na przygotowaniu do dialogu. Powinna to być formacja permanentna zaczynająca się przed ślubem i kontynuowana po zawarciu małżeństwa. Nawiązując do świadectw przedstawionych przez przedstawicieli Spotkań Małżeńskich Kardynał powiedział: Skoncentrowanie się na dialogu leży w centrum zainteresowanie Rady ds. Rodziny. Widzę, że Spotkania Małżeńskie i Rada ds. Rodziny mają podobne priorytety.

– Dialog jest wtedy, kiedy zauważamy dobro – powiedział uczestnikom Kongresu Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich, kardynał Stanisław Ryłko. – Dzisiaj spotykamy wielu proroków nieszczęść, którzy wieszczą zagrożenia, ale świat potrzebuje proroków nadziei, potrzebuje Dobrej Nowiny, że małżeństwo chrześcijańskie jest możliwe, że nie jest utopią, że przynosi radość. – Chcę wam podziękować za to, że zwróciliście się do naszych braci i sióstr na Wschodzie – powiedział kard. St. Ryłko – Właśnie ze względu na to, że łączy nas wspólna historia, wspólne doświadczenie ostatnich dziesięcioleci, kiedy trzeba było opierać się tej samej formie przemocy ideologicznej. To zwrócenie się do braci i sióstr na Wschodzie, żeby zanieść ten charyzmat, ewangelię małżeństwa i rodziny, jest bardzo cenne. Jest w tym „palec Boży”. To Pan Bóg tego chce, żeby ewangelia małżeństwa i rodziny była tam głoszona, wśród tych, którzy doznali cierpień i prześladowań.

W Kongresie wzięli udział założyciele i liderzy Spotkań Małżeńskich, Irena i Jerzy Grzybowscy oraz Liderzy Stowarzyszenia z Białorusi, Litwy, Łotwy, Polski, Rosji i Ukrainy. Poza tymi krajami Spotkania Małżeńskie rozwijają się także w Kazachstanie, Mołdawii, w Irlandii, a ostatnio również w Niemczech. Tworzona jest prawosławna gałąź Spotkań Małżeńskich. W wielu krajach rekolekcje prowadzone przez Spotkania Małżeńskie przygotowują do zawarcia takiego związku po wielu latach wspólnego życia tylko w związku cywilnym. Rekolekcje prowadzone przez Spotkania Małżeńskie początkowo przeznaczone były przede wszystkim dla tzw. dobrych małżeństw. Okazało się jednak, że mogą być szczególnie owocne dla małżeństw przeżywających kryzysy.

Uczestnicy Kongresu wystosowali apel do wszystkich ruchów i stowarzyszeń katolickich oraz do duszpasterzy Kościoła o potrzebie coraz większego zaangażowania Kościoła w pomoc małżeństwu i rodzinie.

Irena i Jerzy Grzybowscy