Struktura

Członkami stowarzyszenia są animatorzy – małżeństwa, kapłani i osoby życia konsekrowanego. Zespół animatorów tworzy Ośrodek Diecezjalny, który jest podstawową jednostką struktur stowarzyszenia. Ośrodki działają za wiedzą i zgodą biskupa diecezji.

Ośrodki diecezjalne tworzą Ośrodek Krajowy, a Ośrodki Krajowe – Dzieło. Zarządy Ośrodków Krajowych współpracują z krajowymi strukturami Kościoła, natomiast Zarząd Dzieła z Papieską Dykasterią ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Liderzy Dzieła podlegają Prefektowi tej Dykasterii.

Wszystkie Ośrodki Spotkań Małżeńskich tworzą międzynarodową wspólnotę animatorów, która dba o jedność duchowości, charyzmatu i misji, jedność wszystkich programów pracy oraz podobne zasady organizacji pracy. W całym Dziele korzystamy z tych samych materiałów formacyjnych, organizujemy wspólne zjazdy, rekolekcje i warsztaty, mające na celu wymianę doświadczeń, pogłębienie formacji oraz wspólną modlitwę.

Działalność poszczególnych struktur jest zgodna z Statutem zatwierdzonym przez Stolicę Apostolską.