Stowarzyszenie w Polsce

W Polsce aktualnie istnieje 26 ośrodków Spotkań Małżeńskich. Pod pojęciem „ośrodka” przyjmuje się istnienie wspólnoty składającej się z co najmniej trzech małżeństw oraz kapłana – Animatorów, a tym samym Członków Stowarzyszenia, którzy prowadzą przynajmniej jedną serię rekolekcji podstawowych dla małżeństw, a także formacyjne spotkania porekolekcyjne. Co roku organizowanych jest w Polsce ok. 80-90 tzw. weekendów rekolekcyjnych dla małżeństw, a ponadto kilkadziesiąt serii Wieczorów dla Zakochanych i Rekolekcji dla Narzeczonych – kursów przygotowujących do zawarcia sakramentu małżeństwa. Do końca 2011 r. odbyło się w Polsce około 2000 rekolekcji dla małżeństw, w których uczestniczyło ok. 22 000 par. Porównywalna liczba par przygotowujących się do małżeństwa uczestniczyła w Wieczorach dla Zakochanych lub Rekolekcjach dla Narzeczonych. Kadrę Animatorów tworzy aktualnie 298 małżeństw oraz 92 kapłanów i 1 siostra zakonna. Wszyscy oni przechodzą odpowiednie przygotowanie przed podjęciem prowadzenia jakiejkolwiek formy pracy Spotkań Małżeńskich.


Zarząd Spotkań Małżeńskich w Polsce w latach 2004-2012:

Irena i Jerzy Grzybowscy (Warszawa) – Liderzy Krajowi

Viola i Marek Barszczewscy (Poznań) – zastępcy Liderów Krajowych

Andrzej Krawczyk (Olsztyn) – skarbnik

Jagoda Krawczyk oraz Elżbieta i Jerzy Marcinkiewiczowie (Łódź) – członkowie Zarządu Krajowego.

O. Mirosław Pilśniak OP jest krajowym doradcą duchowym Spotkań Małżeńskich.

 

 

Zarząd Spotkań Małżeńskich w Polsce w latach 2012-2016:

Dorota i Waldemar Bednarscy (Poznań) – Liderzy Krajowi

Wisława i Stanisław Mareccy (Elbląg) – zastępcy Liderów Krajowych

Marek Barszczewski (Poznań) – skarbnik

Viola Barszczewska oraz Irena i Jerzy Grzybowscy (Warszawa) – członkowie Zarządu Krajowego.

O. Mirosław Pilśniak OP jest krajowym doradcą duchowym
Stowarzyszenia zatwierdzonym przez Konferencję Episkopatu Polski.

 

Bieżącymi pracami Stowarzyszenia w Polsce kieruje Zarząd Krajowy (2016-2020):

Dorota i Waldemar Bednarscy (Poznań) – Liderzy Krajowi
tel. 885 260 664
e-mail: bednarscy@spotkaniamalzenskie.pl

Edyta i Jakub Choczewscy (Kraków) – zastępcy Liderów Krajowych

Bartłomiej Marczak (Rzeszów) – skarbnik

Bernadeta Marczak oraz Anetta i Jarosław Radeccy (Świdnica) – członkowie Zarządu Krajowego.

O. Mirosław Pilśniak OP jest krajowym doradcą duchowym Stowarzyszenia zatwierdzonym przez Konferencję Episkopatu Polski.