Stowarzyszenie w Polsce

W Polsce aktualnie istnieje 29 ośrodków Spotkań Małżeńskich. Pod pojęciem „ośrodka” przyjmuje się istnienie wspólnoty składającej się z co najmniej trzech małżeństw oraz kapłana – Animatorów, a tym samym Członków Stowarzyszenia, którzy prowadzą przynajmniej jedną serię rekolekcji podstawowych dla małżeństw, a także formacyjne spotkania porekolekcyjne. Co roku organizowanych jest w Polsce ok. 90 tzw. weekendów rekolekcyjnych dla małżeństw, kilkanaście rekolekcji pogłębiających o różnej tematyce, a ponadto kilkadziesiąt serii Wieczorów dla Zakochanych i Rekolekcji dla Narzeczonych – kursów przygotowujących do zawarcia sakramentu małżeństwa. Do końca 2019 r. odbyło się w Polsce około prawie 3 tys. rekolekcji dla małżeństw, w których uczestniczyło ok. 30 000 par. Porównywalna liczba par przygotowujących się do małżeństwa uczestniczyła w Wieczorach dla Zakochanych lub Rekolekcjach dla Narzeczonych. Kadrę Animatorów tworzy aktualnie 313 małżeństw oraz 116 kapłanów i 4 siostry zakonne (stan na czerwiec 2020 r.). Wszyscy oni przechodzą odpowiednie przygotowanie przed podjęciem prowadzenia jakiejkolwiek formy pracy Spotkań Małżeńskich.

Bieżącymi pracami Stowarzyszenia w Polsce kieruje Zarząd Krajowy (2020-2024)

Edyta i Jakub Choczewscy (Kraków) – Liderzy Krajowi
e-mail: choczewscy@spotkaniamalzenskie.pl

Małgorzata i Adam Wiorek (Jaworzno) – Zastępcy Liderów Krajowych

Jarosław Radecki (Świdnica) – Skarbnik

Anetta Kasprzak-Radecka (Świdnica) oraz Jolanta i Piotr Nazarko (Rzeszów) – Członkowie Zarządu Krajowego

O. Mirosław Pilśniak OP jest Krajowym Doradcą Duchowym Stowarzyszenia zatwierdzonym przez Konferencję Episkopatu Polski

 

Zarząd Spotkań Małżeńskich w Polsce w latach 2016-2020

Dorota i Waldemar Bednarscy (Poznań) – Liderzy Krajowi

Edyta i Jakub Choczewscy (Kraków) – Zastępcy Liderów Krajowych

Bartłomiej Marczak (Rzeszów) – Skarbnik

Bernadeta Marczak oraz Anetta i Jarosław Radeccy (Świdnica) – Członkowie Zarządu Krajowego

O. Mirosław Pilśniak OP – Krajowy Doradca Duchowy

.
Zarząd Spotkań Małżeńskich w Polsce w latach 2012-2016

Dorota i Waldemar Bednarscy (Poznań) – Liderzy Krajowi

Wisława i Stanisław Mareccy (Elbląg) – Zastępcy Liderów Krajowych

Marek Barszczewski (Poznań) – Skarbnik

Viola Barszczewska oraz Irena i Jerzy Grzybowscy (Warszawa) – Członkowie Zarządu Krajowego

O. Mirosław Pilśniak OP – Krajowy Doradca Duchowy

 

Zarząd Spotkań Małżeńskich w Polsce w latach 2004-2012

Irena i Jerzy Grzybowscy (Warszawa) – Liderzy Krajowi

Viola i Marek Barszczewscy (Poznań) – Zastępcy Liderów Krajowych

Andrzej Krawczyk (Olsztyn) – Skarbnik

Jagoda Krawczyk oraz Elżbieta i Jerzy Marcinkiewiczowie (Łódź) – Członkowie Zarządu Krajowego

O. Mirosław Pilśniak OP – Krajowy Doradca Duchowy