Stowarzyszenie na świecie

W kadencji 2022-2026 pracami Stowarzyszenia w wymiarze całego Dzieła kieruje Zarząd w składzie:

Edyta i Jakub Choczewscy (Polska) – Liderzy Dzieła

Marta i Andryi Svystuny (Ukraina) – Zastępcy Liderów Dzieła

Robert Jagielski (Polska) – Skarbnik

Teresa Jagielska (Polska) – Członek Zarządu

Regina i Arunas Mačiuičiai (Litwa) – Członkowie Zarządu

Dorota i Waldemar Bednarscy (Polska) – Członkowie Zarządu

Więcej o Spotkaniach Małżeńskich na  świecie znajdziesz na stronie www.spotkaniamalzenskie.org