Dekret Stolicy Apostolskiej

Spotkania Małżeńskie (ang. Encounters of Married Couples) są międzynarodowym stowarzyszeniem wiernych, uznanym Dekretem Papieskiej Rady do Spraw Świeckich (tłumaczenie) Nr 752/09/S-61/B-109 z dnia 15 sierpnia 2009 r. Dekret ten zatwierdza również Statut Stowarzyszenia.

W Polsce Spotkania Małżeńskie są członkami Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich od początku powstania tej Rady. W diecezjach, w których istnieją Diecezjalne Rady Ruchów Katolickich lub ich odpowiedniki, Spotkania Małżeńskie są ich członkami. Obszarem działania Stowarzyszenia są różne kraje świata (Art. 3 Statutu). Siedzibą Władz Stowarzyszenia jest Warszawa (Art.4). Stowarzyszenie używa jako logo znaku graficznego przedstawiającego dwoisty płomień nad dwoma złączonymi obrączkami. Płomień symbolizuje Ducha Świętego, pod którego tchnieniem rozwija się miłość małżeńska i rodzinna. Znak ten przyjęty jest dla

wszystkich kierunków pracy Stowarzyszenia we wszystkich krajach, w których się ono rozwija (Art.5). Znak ten umieszczony jest w lewym górnym rogu każdej podstrony. Stowarzyszenie działa zgodnie z nauką Kościoła katolickiego, Kodeksem Prawa Kanonicznego oraz Statutem (Art.8). Stowarzyszenie może współpracować ze wszystkimi ruchami i stowarzyszeniami, których cele nie są sprzeczne z postanowieniami Statutu (Art. 9).

Spotkania Małżeńskie nie są formą poradnictwa rodzinnego, nie są to tradycyjne rekolekcje, nie jest to także psychoterapia. Pojęciem, które najpełniej określa istotę prac Stowarzyszenia jest SPOTKANIE OSÓB. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez małżeństwa i kapłanów, którzy przechodzą odpowiednie przygotowanie do prowadzenia różnych form pracy, zanim uzyskają status Animatora. Wszystkie prace prowadzone są społecznie. Animatorzy nie pobierają żadnego wynagrodzenia.

Spotkania Małżeńskie współpracują z Papieską Radą do Spraw Świeckich

http://www.laici.va/content/laici/en.html oraz Papieską  Radą do Spraw Rodziny

http://www.familia.va/.

 

Na zdjęciu u góry: Zarządy Krajowe Spotkań Małżeńskich przed siedzibą Papieskiej Rady do Spraw Świeckich oraz Papieskiej Rady do Spraw Rodziny podczas pielgrzymki do Rzymu w 2011 r. Poniżej: uczestnicy pielgrzymki z Przewodniczącym Papieskiej Rady do Spraw Świeckich kard. Stanisławem Ryłko dn. 5 czerwca 2011r. Jeszcze poniżej: Irena i Jerzy Grzybowscy z Przewodniczącym Papieskiej Rady do Spraw Rodziny, ks. abp Vincenzo Paglia, podczas Międzynarodowej Konferencji  poświęconej omówieniu Lineamentów do Synodu o Rodzinie, 22-24 stycznia 2015 r.