SPOTKANIE ZARZĄDU DZIEŁA I ZARZĄDU KRAJOWEGO W POLSCE

Dn. 3 listopada Zarząd Dzieła zatwierdził Zarząd Krajowy w Polsce na kadencję 2020-2024, wybrany podczas Zjazdu Liderów Ośrodków Diecezjalnych, jaki odbył się w Jaworznie. W skład Zarządu wchodzą:  Edyta i Jakub Choczewscy – Liderzy Krajowi, Małgorzata i Adam Wiorek – Zastępcy Liderów Krajowych,  Jarosław Radecki – Skarbnik, jego żona Anetta – Członek Zarządu, Jolanta i Piotr Nazarko – Członkowie Zarządu. 5 listopada miało miejsce spotkanie obu Zarządów na zoomie. Ze strony Zarządu Dzieła uczestniczyli Uldis i Daina Žurilo – Liderzy Dzieła, Irena i Jerzy Grzybowscy – założyciele i Zastępcy Liderów Dzieła, Vira i Zinovij Kuzymkivy oraz Alena i Pawel Kuzmitskie – Członkowie Zarządu. W pierwszej części spotkania uczestniczyli Dorota i Waldemar Bednarscy, którym Zarząd Dzieła podziękował za 8 lat liderowania Spotkaniom Małżeńskim w Polsce. W drugiej części spotkania członkowie obu zarządów rozmawiali o perspektywach dalszej współpracy. Przewidujemy, że będzie ona szersza i bardziej ścisła, niż dotąd.  Uzgodniono termin następnego spotkania w celu  omówienia  zmian w sposobie funkcjonowania Spotkań Małżeńskich w warunkach pandemii.