Spotkania Małżeńskie zatwierdzone przez Stolicę Apostolską

W dekrecie czytamy, że „doświadczenie przeszło 25 lat istnienia pokazało, że Spotkania Małżeńskie owocnie służą świętości małżeństwa i jedności rodziny”. W podjęciu decyzji o zatwierdzeniu – czytamy dalej w Dekrecie – wzięto pod uwagę listy rekomendacyjne lokalnych Kościołów i pozytywne postrzeganie działalności Stowarzyszenia przez Biskupów Diecezjalnych. Spotkania Małżeńskie mają na celu odnawianie więzi męża i żony ze sobą i z Bogiem na podobieństwo miłości Chrystusa i Kościoła.

Podstawową formą pracy Stowarzyszenia są trzydniowe rekolekcje zamknięte, w czasie których małżonkom proponowany jest dialog, który dla wielu małżeństw staje się punktem zwrotnym w ich życiu. Spotkania Małżeńskie okazały się owocne dla wielu małżeństw zagrożonych rozwodem. Stowarzyszenie prowadzi także rekolekcje dla powtórnych po rozwodzie związków niesakramentalnych.

Szczególnie ważną działalnością Stowarzyszenia jest prowadzenie bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa w formie opracowanych przez Stowarzyszenie programów Wieczorów dla Zakochanych i Rekolekcji dla Narzeczonych.

Spotkania Małżeńskie powstały w Polsce w 1977/1978 r. Ich założycielami, jako ruchu o zasięgu krajowym i międzynarodowym, są Irena i Jerzy Grzybowscy, aczkolwiek inicjatorem pierwszego tego typu spotkania był śp. Stanisław Boguszewski, który przywiózł z Kanady jedną z wersji ruchu Marriage Encounter. Irena i Jerzy Grzybowscy inspirowali ewolucję istniejącego programu, tworzenie nowych programów apostolskich, formacji duchowej całego środowiska, jak również zakładanie kolejnych ośrodków w Polsce i w krajach Europy środkowo-wschodniej. Nadali spotkaniom charakter jednoznacznie rekolekcyjny.

Dużą uwagę w Stowarzyszeniu przywiązuje się do adaptacji programu do lokalnych warunków religijnych, historycznych i kulturowych. Ważne jest nastawienie ekumeniczne. Duchowość Ruchu kształtuje się niezależnie od ruchów o podobnych metodach pracy w krajach Europy Zachodniej. Większość programów została opracowana całkowicie w Polsce. Z Polski Spotkania Małżeńskie zostały przeniesione na Słowację, Białoruś, Litwę, Łotwę, Mołdawię, do Rosji, Rumunii i na Ukrainę.Dynamicznie rozwija się grekokatolicka gałąź Stowarzyszenia.

Od połowy lat 90. rokrocznie odbywa się 70-80 serii rekolekcji, a także kilkadziesiąt serii Wieczorów dla Zakochanych i Rekolekcji dla Narzeczonych. Od początku powstania Ruchu odbyło się około 1200 serii rekolekcji, w których uczestniczyło ponad 13 tysięcy małżeństw. Animatorzy ze wszystkich krajów uczestniczą w odbywających się co dwa lata Międzynarodowych Zjazdach Animatorów i w Zjazdach Liderów. Informacje o pracy Stowarzyszenia, jak również aktualne terminy rekolekcji, można uzyskać na stronie spotkaniamalzenskie.pl

wg Katolickiej Agencji Informacyjnej