Spotkania Małżeńskie w Kościele

Spotkania Małżeńskie (Encounters of Married Couples) są, założonym w Polsce, prywatnym, międzynarodowym stowarzyszeniem wiernych na prawach pontyfikalnych, posiadającym osobowość prawną, utworzonym zgodnie z prawem Kościoła katolickiego, na podstawie kanonów 298-311 oraz 321-329 Kodeksu Prawa Kanonicznego i kierującym się postanowieniami Statutu zatwierdzonego przez Stolicę Apostolską

Obszarem działania Stowarzyszenia są różne kraje świata.

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Warszawa, Polska.