SPOTKANIA MAŁŻEŃSKIE NA „CARMELITANUM”

W ramach studium teologicznego prowadzonego w Instytucie Duchowości Carmelitanum Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych,  zostaliśmy poproszeni w semestrze  jesienno-zimowym,  o poprowadzenie cyklu wykładów nt. dialogu jako drogi duchowości. Dzięki  życzliwości oo. Karmelitów, otrzymaliśmy you tuby do naszego użytku wewnętrznego z tymi wykładami. Temat jest Wam znany, ale wiedzcie, że coś takiego istnieje. Wykłady są niestety długie, ale taki rytm pracy na tym Studium. Można je jednak słuchać odcinkami. Można polecić nowym animatorom, także jako pomoc w czasie dni skupienia.

Cz.1  jest o zasadach dialogu w małżeństwie i nie tylko  https://youtu.be/j-f9kBgg0Ns

Cz.2  jest o uczuciach, potrzebach psychicznych,  temperamencie jako elementach wspierających  dialog jako drogę duchową;  https://youtu.be/lA2-d4x_4A4

Cz.3  jest o  dialogu z Panem Bogiem, w tym szczególnie przez Pismo Święte

https://youtu.be/DRs0O6SjDDs

Cz. 4 jest o sakramentach i o małżeńskich radach ewangelicznych.    https://youtu.be/gXVXF-qNKx8

(uwaga: trzeba przeczekać pierwszych 35 sekund czarnej dziury z powodu słabego Internetu).