Prowadzący

Inspiracją pracy własnej są wprowadzenia kapłana i świadectwa małżeństw, które doświadczyły rozwodu, odnalazły drogę do Kościoła. Niektóre z nich pojednały się z Bogiem, a wszystkie są w drodze do Niego.