Dla powtórnych związków po rozwodzie

Spotkania Małżeńskie prowadzą specjalne rekolekcje dla osób pozostających w związkach cywilnych zawartych po rozwodzie. W krajach, w których nie ma oddzielnych takich rekolekcji, pary żyjące w takich związkach mogą uczestniczyć w rekolekcjach podstawowych dla wszystkich małżeństw.

[Uwaga: Osoby żyjące w związkach nieformalnych oraz małżeństwa cywilne, niemające kościelnych przeszkód w zawarciu ślubu kościelnego, przyjmujemy na rekolekcje dla wszystkich małżeństw.]

W czasie tych rekolekcji małżeństwa żyjące w związkach cywilnych mogą przeżyć bardzo głęboką prawdę, że Bóg stawia również na ich drodze drogowskazy miłości. Uczestnikom rekolekcji nie proponujemy gotowych schematów ani łatwych rozwiązań. Każda sytuacja osób żyjących w drugim związku po rozwodzie jest bardzo indywidualna, niepowtarzalna. Z tego względu w czasie rekolekcji zachęcamy do indywidualnej refleksji nad własnym życiem. Inspirację do tej pracy stanowią wprowadzenia kapłana oraz świadectwa małżeństw, które doświadczyły rozwodu i przeżyły pojednanie z Bogiem.

Świadectwa