Zaświadczenia

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o uczestniczeniu w Rekolekcjach, które w uzasadnionych sytuacjach mogą być honorowane jako bezpośrednie przygotowanie do małżeństwa w zakresie katechez przedmałżeńskich i dnia skupienia. Rekolekcje nie obejmują wizyt w poradni przedmałżeńskiej, które są wymagane do ślubu kościelnego.