Prowadzący

Prowadzącymi są odpowiednio przygotowane małżeństwa i kapłan – Animatorzy Spotkań Małżeńskich.