Prowadzący rekolekcje i warsztaty małżeńskie

Odpowiednio przygotowane małżeństwa i kapłani, swoimi świadectwami – nierzadko wychodzenia z poważnych kryzysów – wprowadzają uczestników do pracy własnej. Praca ta prowadzona jest przez uczestników wyłącznie we dwoje. Żadne sprawy łączące lub dzielące małżonków uczestniczących nie są ujawniane w grupie.

Prowadzący zajęcia – tak małżeństwa jak i kapłani i siostry zakonne – są wyłaniani spośród uczestników podstawowych Rekolekcji dla Małżeństw zgodnie z procedurą przyjętą w Stowarzyszeniu. Przechodzą oni odpowiednie przygotowanie do prowadzenia tych zajęć. Jako animatorzy uczestniczą w formacji według programu Spotkań Małżeńskich.