Prowadzący

Prowadzącymi są odpowiednio przygotowane małżeństwa i kapłani – Animatorzy Spotkań Małżeńskich.