Program

W czasie rekolekcji prowadzonych przez Spotkania Małżeńskie proponujemy kapłanom, osobom życia konsekrowanego i alumnom uczestniczenie w oddzielnym programie przeznaczonym specjalnie dla nich. Program ten ma na celu przyjrzenie się  swoim relacjom z Panem Bogiem, lepsze zrozumienie siebie samego oraz ludzi, wśród których kapłani, osoby życia konsekrowanego żyją i pracują. Pomaga im, szerzej spojrzeć na swoją duchowość i charyzmat. Wielu kapłanów mówi o umocnieniu ich powołania dzięki tym rekolekcjom i traktuje je jako osobiste rekolekcje kapłańskie.