O małżeństwie w Świdnicy

Wśród uczestników I Kongresu Małżeństw, który odbył się w Świdnicy w dniach 7–9 października 2011 r., znaleźli się założyciele ruchu Spotkania Małżeńskie Irena i Jerzy Grzybowscy oraz liderzy z kilku ośrodków w kraju. W Kongresie wzięło udział około trzystu osób, głównie z Dolnego Śląska.

– Kiedy przed 34 laty zaczynaliśmy pracę wśród małżeństw, patrzono na nas nieco podejrzliwie. Po co zajmować się małżeństwem? – pytano nas. – Małżeństwo to stan przejściowy między zakochaniem a urodzeniem dzieci. Warto zajmować się pełną rodziną a nie małżeństwem.

Dobrze, że takie opinie należą już do historii. Coraz szersza jest świadomość, że małżeństwo stanowi fundament rodziny, o który trzeba dbać. Wobec masowo rozpadających się związków konieczne jest tworzenie swego rodzaju lobby wspierającego małżeństwa.

Uczestnicy Kongresu dzielili się doświadczeniem z pracy wśród małżeństw. Rozmawiano m.in. o metodach komunikacji (o. Mirosław Pilśniak), feminizmie i mężczyznach (ks. Marek Dziewiecki), duszpasterstwie małżeństw sakramentalnych (Mieczysław Guzewicz), problemach płodności(Marta i Artur Ziębowie). Irena i Jerzy Grzybowscy mówili o wartości dialogu oraz jak pomóc osobie w kryzysie małżeńskim.

Od lutego br., równolegle z przygotowaniami do I Kongresu Małżeństw, trwały w diecezji świdnickiej przygotowania do stworzenia kolejnego Ośrodka Spotkań Małżeńskich. Po zakończeniu Kongresu odbyło się spotkanie animatorów tworzącej się wspólnoty w Świdnicy.