MISJA, WIZJA, STRATEGIA Warsztaty dla liderów w Laskach

W dniach 8-10 lutego odbyło się w Laskach k. Warszawy międzynarodowe warsztaty dla liderów Spotkań Małżeńskich. Miały charakter rozszerzonego zebrania  Zarządu Dzieła. Uczestniczyły w nich 44 osoby z Anglii, Białorusi, Litwy, Łotwy, Polski, Rosji i  Ukrainy. Jako kluczowe słowa tego spotkania przyjęliśmy MISJA, WIZJA I STRATEGIA  To są słowa kluczowe dla  funkcjonowania każdej instytucji, każdego zarządu. Misja mówi o tym, po co istniejemy i czym się wyróżniamy. Wizja to  koncepcja rozwoju organizacji, a strategia nakreśla najważniejsze kierunki rozwoju i sposób realizacji tych planów.

Warsztat   „Chcieć znaczy móc”, miał na celu pokazanie w jaki sposób realizować te plany, by nie ulegać trudnościom zewnętrznym i wewnętrznym. Uczestnicy  poczuli się zachęceni do przeprowadzenia podobnego warsztatu w swoich krajach. Wiemy już, że taki  warsztat  został  przeprowadzony w Mińsku na Białorusi i w ośrodku prawosławnym w Kaliningradzie i w Sankt Petersburgu w Rosji.

Następnie członkowie Zarządu odpowiadali na pytania, które zostały nadesłane wcześniej, a także pytania, które pojawiły się podczas spotkania. Wokół niemal każdego pytania wywiązywała się ciekawa rozmowa. Najważniejsze wnioski, jakie zostały sformułowane na zakończenie warsztatów wymieńmy:

  • Dialog jest uniwersalną duchowością, którą można ogarniać wszystkie sfery życia zarówno przez osoby żyjące w małżeństwie jak i w kapłaństwie i w zakonach.
  • Potrzeba jeszcze większej współpracy międzynarodowej.
  • Konieczne jest odmładzanie kadry animatorów.
  • Potrzebne są kolejne międzynarodowe  warsztaty służące podnoszeniu kwalifikacji animatorów.
  • Potrzebne jest większe wychodzenie z promocją Spotkań Małżeńskich „w świat”, poszerzanie geografii Spotkań Małżeńskich.
  • Potrzebny jest wspólny kalendarz wydarzeń międzynarodowych.
  • Wskazane jest przeprowadzanie warsztatów „chcieć znaczy móc” we wszystkich Ośrodkach.