Międzynarodowy Zjazd Liderów w Lublinie

– Mimo, że pojawiło się dużo znaków zapytania, emocji i kontrowersji, to jednak widać było, że wszyscy jesteśmy zaangażowani i że nam na Spotkaniach Małżeńskich zależy. Dlatego wyjeżdżam umocniona. Chcę – jako żona, matka, animatorka, dalej uczestniczyć w tym Dziele i rozwijać je – powiedziała jedna z liderek Spotkań Małżeńskich na zakończenie Międzynarodowego Kongresu Liderów Ruchu Spotkania Małżeńskie, który odbył się w Lublinie w dniach 12-14 września. W Zjeździe uczestniczyło blisko 100 liderów z 35 ośrodków Spotkań Małżeńskich w Polsce oraz z Białorusi, Litwy, Łotwy, Mołdowy, Rosji, Rumunii i Ukrainy. W homilii na otwarcie Zjazdu, Abp Józef Życiński, Metropolita Lubelski powiedział m.in.: „Umieć przezwyciężać nudę, rutynę, przyzwyczajenie, być Bożym artystą, który potrafi z każdej sytuacji wydobyć nowy sens miłości i po latach odkrywać jej głębszy wymiar, jej dodatkowe piękno zależnie od tego, jak zmienia się koloryt życia, jak zmienia się oprawa zewnętrzna, jakie nowe problemy pojawiają się na horyzoncie. Umieć żyć i dawać świadectwo. To jest właśnie duch Nazaretu. Życzę gorąco wam wszystkim, byście żyjąc duchem Nazaretu potrafili wyczarować piękno w tym, co szare i codzienne, i byście całą Wasza nadzieję złożyli w Chrystusie, w wierze w Niego, odkrywając nowy sens i głębszy wymiar miłości (…). Pragnę Wam życzyć, byście byli wielkimi Bożymi artystami”. Swego rodzaju „artyzm” Spotkań Małżeńskich zawiera się w szukaniu umiejętności dialogu jako drogi budowania więzi małżeńskiej, sposobu realizacji sakramentu małżeństwa. Zjazd miał na celu pogłębienie i odnowienie formacji duchowej liderów, wymianę doświadczeń pomiędzy ośrodkami, szukanie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób coraz pełniej kształtować sztukę dialogu, i w jaki sposób coraz lepiej rozwijać Spotkania Małżeńskie od strony organizacyjnej. Szczególnym tematem był problem współpracy małżeństw i kapłanów. Podkreślono znaczenie Internetu w formacji i informacji. Często przywoływana była postać św. Pawła, jako wzoru gorliwości apostolskiej.

W czasie Zjazdu dokonano wyboru Liderów całego Dzieła na kadencję 2008-2012. Zostali nimi Irena i Jerzy Grzybowscy, ich zastępcami zaś Dalia i Kastantas Lukenai z Ośrodka Spotkań Małżeńskich w Kownie  na  Litwie. Irena i Jerzy Grzybowscy zostali także ponownie wybrani Liderami Krajowymi w Polsce, a ich zastępcami wybrani zostali Violetta i Marek Barszczewscy z Poznania. W homilii na zakończenie Zjazdu bp Mieczysław Cisło, pomocniczy biskup lubelski, przypomniał swoje kontakty ze Spotkaniami Małżeńskim w ramach Kongresu Ruchów Katolickich. Nawiązując do powołania Spotkań Małżeńskich, zarysował miłość męża i żony jako relację „ja” i „ty” głęboko osadzoną w personalizmie chrześcijańskim. „To jest wasze zadanie, żeby tę podstawową prawdę antropologiczną rozeznawać i głosić” – powiedział. Dodał też, że krzyż Chrystusa wskazuje, że samorealizacja człowieka, samorealizacja małżeństwa, dokonuje się w bezinteresownym darze z siebie.