KSIĘGA ŚWIADECTW

Księga obejmuje wypowiedzi uczestników.

Rekolekcji Małżeńskich, Wieczorów dla Zakochanych i Rekolekcji dla Narzeczonych od maja 2019 r. do maja 2024.

Księga zawiera ok. 700 krótkich świadectw wybranych przykładowo spośród wypowiedzi ok. 5000 par uczestników różnych form działalności w pięcioleciu objętym Księgą. Spotkania Małżeńskie mają programy zarówno dla małżeństw, jak i dla par przygotowujących się do małżeństwa, a  także kapłanów i osób życia konsekrowanego. Opublikowane zostały świadectwa uczestników zarówno z Polski, jak i z innych krajów, w których prowadzone są Spotkania Małżeńskie. W świadectwach większości uczestników można zauważyć dwa nurty: pierwszy dotyczący odnowienia lub uratowania przed rozwodem więzi małżeńskiej, a drugi rozpoznający lub pogłębiający osobową więź z Bogiem.

 

Wśród  wypowiedzi małżeństw można znaleźć m.in. takie:

– Jesteśmy z siebie dumni, że pokonaliśmy tyle problemów, że zostawiamy za sobą trudną

przeszłość i próbujemy zacząć od nowa pomimo tylu ran, które sobie zadaliśmy – powiedziała uczestniczka Spotkań Małżeńskich w Toruniu.

– Wyjeżdżam z ogromną nadzieją, że coś się zmieni, że nasze życie przestanie wyglądać jak taśma produkcyjna i przykry obowiązek – napisał jeden z uczestników rekolekcji w Wielkiej Brytanii.

– Na początku rekolekcji przeżyłam rezygnację ze względu na brak dialogu w naszej relacji. Rozmowa ze zrozumieniem była praktycznie niemożliwa. W miarę wykonywania ćwiczeń uczucia rezygnacji przerodziły się w nadzieję. Myślę, że udało nam się nawiązać dialog i zacząć słuchać. Wyjeżdżam z nadzieją i nie mogę się doczekać zastosowania tego, czego się nauczyłam, nie tylko w relacji małżeńskiej, ale także w relacji z dziećmi – powiedziała uczestniczka weekendu Spotkań Małżeńskich w Amerykańskiej Częstochowie.

Wśród najciekawszych wypowiedzi par przygotowujących się do ślubu warto przytoczyć dwie:

– Wieczory dla Zakochanych pomogły mi zastanowić się głębiej nad moją relacją z Panem Bogiem. Moja narzeczona pomogła mi w nawróceniu, staram się budować relację z Panem Jezusem, od kiedy ją poznałem. Na spotkaniach miałem okazję zastanowić się, na ile moja relacja z Nim jest osobista, czy przypadkiem moja religijność nie wynika z chęci zaimponowania i dopasowania się do narzeczonej – to wypowiedź jednego z przygotowujących się do ślubu w Warszawie.

– Cieszę się, że ze względu na sytuację mojego chłopaka, który jest teraz na froncie, spotkaliśmy się z Wami. Jestem również bardzo wdzięczna Bogu – to jest jak mały i prawdziwy cud: dzięki Jego błogosławieństwu i naszym wysiłkom mogliśmy być razem na każdym ze spotkań.- to świadectwo z Wieczorów dla Zakochanych prowadzonych w tym roku zdalnie na Ukrainie. Pomimo wojny Spotkania Małżeńskie dynamicznie rozwijają się w tym kraju.

W bardzo wielu świadectwach powtarzają się stwierdzenia, że na Wieczorach dla Zakochanych lub Rekolekcjach dla Narzeczonych pary przygotowujące się do małżeństwa zostały zainspirowane do rozmów na tematy, o których nigdy wcześniej nie rozmawiały, a są bardzo ważne w podjęciu ostatecznej decyzji na sakramentalne małżeństwo. To przede wszystkim motywy zawarcia małżeństwa, rozumienie sakramentu małżeństwa i hierarchia wartości. Jest to możliwe dzięki warsztatowej metodzie pracy prowadzonej we dwoje

W rekolekcjach biorą udział także kapłani i siostry zakonne. Mają nieco inny program, w którym uczestniczą równolegle z małżeństwami. Dla wielu z nich są to rekolekcje kapłańskie lub zakonne, odnawiające i pogłębiające powołanie kapłańskie lub zakonne. Cytujemy wypowiedź jednej z sióstr zakonnych:

Mam nadzieję, że te rekolekcje przyczynią się do lepszego dialogu z innymi, pomogą mi lepiej słyszeć, co do mnie mówią inni i lepiej rozumieć ich potrzeby. Była to fantastyczna forma rekolekcji, która pomogła odświeżyć mi relację z Chrystusem. Polecam siostrom zakonnym, szczególnie przed odnowieniem ślubów zakonnych. Zachęcają do większej gorliwości w dążeniu do świętości. Ta forma rekolekcji była dla mnie umocnieniem w powołaniu. Małżeństwom dziękuję za świadectwa życia, które mnie bardziej mobilizują do pracy nad sobą, pokonywania różnych moich ograniczeń.

 

– Dziękujemy Panu  Bogu za wszystkie wypowiedzi, które są świadectwem Jego działania w uczestnikach. Dziękujemy Panu Bogu za dar dialogu, który przyjęli uczestnicy i prosimy Go o hojne udzielanie tego daru następnym pokoleniom zakochanych, małżonków, kapłanów i osób życia konsekrowanego podczas różnych form naszej działalności – napisali Irena i Jerzy Grzybowscy we wstępie do Księgi.