KRAJOWY ZJAZD LIDERÓW SPOTKAŃ MAŁŻEŃSKICH W TRZEBINI

 

W niedzielę 20 września w Centrum Formacji Duchowej w Trzebini k. Krakowa zakończył się Krajowy Zjazd Liderów Ośrodków Diecezjalnych Stowarzyszenia Spotkania Małżeńskie. Od piątku wieczorem do niedzielnego popołudnia ok./ 100 uczestników  – liderów, ich zastępców oraz kapłanów i sióstr zakonnych ze wszystkich regionów Polski, a także Zarząd Krajowy i założyciele Ruchu – Irena i Jerzy Grzybowscy – dzielili się doświadczeniami kierowania ośrodkami  tak, aby dbać o duchowość i charyzmat Ruchu, budować wspólnotę animatorów, a zarazem skutecznie realizować misję Spotkań Małżeńskich. Gospodarzem Zjazdu był – po raz pierwszy w swojej 22-letniej historii – Ośrodek Spotkań Małżeńskich w Jaworznie.

Zorganizowanie tego Zjazdu pokazuje, że nadal  są małżeństwa, kapłani i siostry zakonne, którym zależy na dobrym przygotowaniu do małżeństwa, na małżeństwie, na całej rodzinie – nie tylko swojej ale każdej, która chce budować relacje w miłości.  Szczególnie zaś tym, którzy potrzebują  pomocy z powodu kryzysu relacji.

– Nasza radością jest. że wciąż przybywa animatorów, którym „chce się chcieć” poświęcić swój czas innym małżeństwom, aby te ocaliły swoją miłość i wzrastały w niej przez stosowanie zasad dialogu – pierwszeństwa słuchania przed mówieniem, rozumienia przed ocenianiem i dzielenia się przed dyskutowaniem, a nade wszystko gotowości przebaczania. Dialog małżeński prowadzony według tych zasad przenosi się na relacje z dziećmi, krewnymi a także współpracownikami czy interesantami i stopniowo staje się drogą życia, a małżonkowie – ludźmi dialogu. W dzisiejszych czasach to umiejętność rzadka zarówno w rodzinach jak i w przestrzeni publicznej mimo, że słowo dialog bywa odmieniane przez wszystkie przypadki – powiedział KAI Andrzej Kędziorski, animator Spotkań Małżeńskich z Jaworzna.

Mottem zakończonego Zjazdu były słowa z listu św. Pawła: „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” [Flp 4,13]. To słowa zachęty dla liderów aby nie ustawali w rozwijaniu Spotkań Małżeńskich pomimo różnych przeciwności i nasilającej się kontestacji tradycyjnego modelu rodziny. Zarazem są to słowa otuchy i nadziei dla wszystkich małżeństw, które z powodu ograniczeń wywołanych pandemią znalazły się w pułapce zagrożeń – wewnętrznych wskutek izolacji „skazującej” członków rodziny na przebywanie ze sobą przez cały czas i zagrożeń zewnętrznych, spowodowanych izolacją społeczną, w której drugi człowiek stanowi potencjalne zagrożenie. Praktykowanie dialogu jest skuteczną drogą do wypełnienia nakazu św. Pawła: „Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym” [Ef 4,29].

Spotkania Małżeńskie od ponad 40 lat oferują małżeństwom pomoc w pogłębianiu więzi wzajemnej małżonków przezwyciężaniu trudności i kryzysów w relacjach, a przede wszystkim. Dokonuje się to poprzez praktykę dialogu podczas weekendowych rekolekcji oraz poprzez spotkania porekolekcyjne. Spotkania Małżeńskie prowadzą także przygotowanie do sakramentu małżeństwa w formie tzw. Wieczorów dla Zakochanych, a także rekolekcje dla powtórnych związków po rozwodzie. Stowarzyszenie, które powstało w Polsce liczy obecnie 29 ośrodków krajowych oraz kilkadziesiąt ośrodków działających poza granicami, głównie w Europie środkowo-wschodniej. Od kilku lat nowe ośrodki powstają także wśród Polonii w krajach Europy Zachodniej i USA.

Podczas Zjazdu odbyły się wybory do Zarządu Krajowego Spotkań Małżeńskich w Polsce. Skład nowego zarządu zostanie podany po jego zatwierdzeniu przez Zarząd Dzieła. Mszy Świętej na zakończenie Zjazdu przewodniczył Bp Grzegorz Kaszak, Biskup Sosnowiecki.

Wg Katolickiej Agencji Informacyjnej:  https://ekai.pl/zjazd-krajowych-liderow-spotkan-malzenskich-w-trzebini-k-krakowa/

A.K.