Jerzy Grzybowski NAS DWOJE

Wydawnictwo M, Kraków 2006

Wszystkim, którzy nie mają możliwości uczestniczenia w Wieczorach dla Zakochanych ani Rekolekcjach dla Narzeczonych, a którzy chcą lepiej poznać się nawzajem, podjąć ostateczną decyzję na „tak” lub „nie” przed zawarciem małżeństwa, polecamy nową książkę Jerzego Grzybowskiego „Nas dwoje”. Zawarty w tej książce program zawiera pytania do pracy własnej, uczy dialogu, który jest ważny już na etapie narzeczeństwa, później zaś będzie niezbędnym sposobem życia w codzienności od pierwszych dni po ślubie. Program przeznaczony jest dla wszystkich „chodzących ze sobą” zakochanych, tych, którzy sami siebie nazywają, że „są razem”, a szczególnie dla narzeczonych. Obejmuje szereg tematów istotnych dla przygotowujących się do małżeństwa. Zawiera pytania do pracy własnej, uczy dialogu, który jest ważny już na etapie narzeczeństwa, później zaś będzie niezbędnym sposobem życia w codzienności od pierwszych dni po ślubie. Został opracowany na podstawie Wieczorów dla Zakochanych, stanowiących część pracy Stowarzyszenia Spotkania Małżeńskie i jest jego kolejnym programem tego Ruchu, tym razem – przeznaczonym do powszechnego użytku.