Ikona Spotkań Małżeńskich

Trwajcie w miłości Mojej (J 15,9b)

Panie Jezu, proszę Cię o dar dialogu dla naszego małżeństwa. Pomóż mi lepiej wysłuchać mojego Męża/Żonę, pomóż nam lepiej rozumieć siebie nawzajem, pomóż nam dzielić się sobą, a przede wszystkim wybaczać. Daj nam delikatność, łagodność w naszych rozmowach i spraw, by prowadziły do prawdziwego spotkania ze sobą nawzajem i z Tobą. Pomóż nam coraz pełniej przyjmować i akceptować siebie nawzajem, tworzyć jedność, w której każde z nas pozostanie sobą. Proszę Cię o uzdrowienie wszystkich trudnych spraw, które nas dzielą, pozwól nam radować się naszym małżeństwem i pomóż nam zawsze trwać w Twojej miłości. Amen

JAK POWSTAŁA IKONA SPOTKAŃ MAŁŻEŃSKICH?

Od dawna odczuwałem potrzebę wykonania dla Spotkań Małżeńskich ikony, dopełniającej dialog małżonków na obrazie Wacława Sobieraja. Kiedy w listopadzie 2004 r. zapoznałem się z twórczością Ventzislava Piriankowa, bułgarskiego malarza, pracującego w Polsce, stwierdziłem, że malarz ten będzie w stanie oddać istotę spotkania, do którego prowadzi dialog Spotkań Małżeńskich. 11 grudnia 2004 r. odwiedziłem malarza w jego pracowni. Poddałem mu szereg sugestii dotyczących treści i symboliki Ikony Spotkań Małżeńskich. Artysta uważał, że proszę go o rzeczy niemożliwe, że do oddania na obrazie tego wszystkiego, o co go proszę, trzeba namalować kilka obrazów, a nie jeden. Jednakże zgodził się spróbować. Kiedy 4 kwietnia 2005 r. odebrałem Ikonę, odczytałem z niej to, co chciałem, by przedstawiała. Symbole otwierają możliwość dalszych interpretacji i stwarzają możliwość bardzo indywidualnej, osobistej medytacji swojego małżeństwa. (Jerzy Grzybowski)

Ikona została poświęcona przez Abpa Stanisława Gądeckiego, Metropolitę Poznańskiego, w czasie XI Międzynarodowego Zjazdu Animatorów Spotkań Małżeńskich w Poznaniu. Zapraszamy wszystkie małżeństwa i narzeczonych do modlitwy do Jezusa, przez tę Ikonę, o dar dialogu, a tym samym, o trwanie w Jego miłości.

OPIS IKONY SPOTKAŃ MAŁŻEŃSKICH

Ikona Spotkań Małżeńskich przedstawia spotkanie męża i żony ze sobą i z Chrystusem. Z połączonych profili męża i żony można odczytać twarz Chrystusa, który mówi do nich: Trwajcie w miłości Mojej (J15, 9b) Chrystus trwa w małżonkach. My zaś, jako małżeństwo, trwamy w Jego miłości poprzez dialog ze sobą i z Nim, poprzez dialog prowadzący do spotkania.

Twarz Chrystusa nie musi być od razu czytelna. Tak jak w życiu codziennym trudno nieraz zobaczyć Chrystusa w małżeństwie. Chrystus objawia się stopniowo, nie narzuca się, ale jest. Krzyż wpisany w aureolę, zgodnie z zasadami bizantyjskiej ikonografii, jednoznacznie czyni tę Ikonę Chrystocentryczną. Ramiona krzyża umieszczone są na wysokości głów każdego z małżonków. Oni niosą krzyż razem, ale każde z nich przeżywa go indywidualnie.

Ikona przedstawia rzeczywistość symboliczną i mistyczną. Wyciszenie i duchowy pokój, godność osób widocznych na Ikonie, sprzyjają owocnemu dialogowi. Są także owocem dialogu. Ikona symbolizuje takie małżeństwo, o którym Jezus mówi, że już nie są dwoje, lecz jedno ciało (Mt 19,6) w sensie duchowym i fizycznym. Symbolizuje komunię osóbMałżeństwo na tej Ikonie jest Pierwowzorem małżeństwa w Chrystusie. Symbolizuje sakrament małżeństwa jako dar Chrystusa, który realizuje się poprzez dialog, i w ten sposób udoskonala ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca na drodze do życia wiecznego. Dla tych, którzy mogą to odczytać i przyjąć, jest to Ikona Chrystusa będącego źródłem dialogu w małżeństwie i obecnego w małżonkach.

(Irena i Jerzy Grzybowscy, 23.09.2005).