prescription, you can turn to online pharmacy, which is very online pharmacy antibiotics buyantibiotics24.net, On the day of the surgery, the patient comes in, discusses the procedure with the doctor, gets antibiotics to reduce risk of postoperative infection, receives spinal anesthesia and light sedation to reduce complications and are cleaned and prepped for surgery.

Ikona Spotkań Małżeńskich

Trwajcie w miłości Mojej (J 15,9b)

Panie Jezu, proszę Cię o dar dialogu dla naszego małżeństwa. Pomóż mi lepiej wysłuchać mojego Męża/Żonę, pomóż nam lepiej rozumieć siebie nawzajem, pomóż nam dzielić się sobą, a przede wszystkim wybaczać. Daj nam delikatność, łagodność w naszych rozmowach i spraw, by prowadziły do prawdziwego spotkania ze sobą nawzajem i z Tobą. Pomóż nam coraz pełniej przyjmować i akceptować siebie nawzajem, tworzyć jedność, w której każde z nas pozostanie sobą. Proszę Cię o uzdrowienie wszystkich trudnych spraw, które nas dzielą, pozwól nam radować się naszym małżeństwem i pomóż nam zawsze trwać w Twojej miłości. Amen

JAK POWSTAŁA IKONA SPOTKAŃ MAŁŻEŃSKICH?

Od dawna odczuwałem potrzebę wykonania dla Spotkań Małżeńskich ikony, dopełniającej dialog małżonków na obrazie Wacława Sobieraja. Kiedy w listopadzie 2004 r. zapoznałem się z twórczością Ventzislava Piriankowa, bułgarskiego malarza, pracującego w Polsce, stwierdziłem, że malarz ten będzie w stanie oddać istotę spotkania, do którego prowadzi dialog Spotkań Małżeńskich. 11 grudnia 2004 r. odwiedziłem malarza w jego pracowni. Poddałem mu szereg sugestii dotyczących treści i symboliki Ikony Spotkań Małżeńskich. Artysta uważał, że proszę go o rzeczy niemożliwe, że do oddania na obrazie tego wszystkiego, o co go proszę, trzeba namalować kilka obrazów, a nie jeden. Jednakże zgodził się spróbować. Kiedy 4 kwietnia 2005 r. odebrałem Ikonę, odczytałem z niej to, co chciałem, by przedstawiała. Symbole otwierają możliwość dalszych interpretacji i stwarzają możliwość bardzo indywidualnej, osobistej medytacji swojego małżeństwa. (Jerzy Grzybowski)

Ikona została poświęcona przez Abpa Stanisława Gądeckiego, Metropolitę Poznańskiego, w czasie XI Międzynarodowego Zjazdu Animatorów Spotkań Małżeńskich w Poznaniu. Zapraszamy wszystkie małżeństwa i narzeczonych do modlitwy do Jezusa, przez tę Ikonę, o dar dialogu, a tym samym, o trwanie w Jego miłości.

OPIS IKONY SPOTKAŃ MAŁŻEŃSKICH

Ikona Spotkań Małżeńskich przedstawia spotkanie męża i żony ze sobą i z Chrystusem. Z połączonych profili męża i żony można odczytać twarz Chrystusa, który mówi do nich: Trwajcie w miłości Mojej (J15, 9b) Chrystus trwa w małżonkach. My zaś, jako małżeństwo, trwamy w Jego miłości poprzez dialog ze sobą i z Nim, poprzez dialog prowadzący do spotkania.

Twarz Chrystusa nie musi być od razu czytelna. Tak jak w życiu codziennym trudno nieraz zobaczyć Chrystusa w małżeństwie. Chrystus objawia się stopniowo, nie narzuca się, ale jest. Krzyż wpisany w aureolę, zgodnie z zasadami bizantyjskiej ikonografii, jednoznacznie czyni tę Ikonę Chrystocentryczną. Ramiona krzyża umieszczone są na wysokości głów każdego z małżonków. Oni niosą krzyż razem, ale każde z nich przeżywa go indywidualnie.

Ikona przedstawia rzeczywistość symboliczną i mistyczną. Wyciszenie i duchowy pokój, godność osób widocznych na Ikonie, sprzyjają owocnemu dialogowi. Są także owocem dialogu. Ikona symbolizuje takie małżeństwo, o którym Jezus mówi, że już nie są dwoje, lecz jedno ciało (Mt 19,6) w sensie duchowym i fizycznym. Symbolizuje komunię osóbMałżeństwo na tej Ikonie jest Pierwowzorem małżeństwa w Chrystusie. Symbolizuje sakrament małżeństwa jako dar Chrystusa, który realizuje się poprzez dialog, i w ten sposób udoskonala ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca na drodze do życia wiecznego. Dla tych, którzy mogą to odczytać i przyjąć, jest to Ikona Chrystusa będącego źródłem dialogu w małżeństwie i obecnego w małżonkach.

(Irena i Jerzy Grzybowscy, 23.09.2005).