Dziękujemy Ci, Ojcze Święty!

Jan_Pawel_IIDziękujemy Panu Bogu za wielki dar jakim był pontyfikat Jana Pawła II, szczególnie za Jego przesłanie o małżeństwie i rodzinie, które dodawało odwagi animatorom Spotkań Małżeńskich w poszukiwaniu nowych dróg służenia małżonkom i narzeczonym. Już w pierwszych środowych katechezach Ojca Świętego, a później w adhortacji Familiaris Consortio znajdowaliśmy punkt oparcia i inspirację w pierwszych krokach jakie stawiał nasz ruch rekolekcyjny.

Ojciec Święty, jeszcze jako biskup krakowski, dał „zielone światło” rozwojowi naszych rekolekcji, a później wielokrotnie wspierał je swoim błogosławieństwem. Świadomość, że prowadzimy naszą pracę z błogosławieństwem Ojca Świętego, dodawała skrzydeł coraz to nowym osobom włączającym się w naszą pracę wśród małżeństw pragnących budować, a nieraz i odbudowywać swoją sakramentalną więź, wśród narzeczonych, pragnących dobrze przygotować się do sakramentu małżeństwa, a także wśród osób żyjących w związkach niesakramentalnych, poszukujących powrotu do Boga i Kościoła. Odnajdywanie godności osoby ludzkiej, osoby cierpiącej, dotkniętej brakiem miłości, brakiem dialogu w małżeństwie i rodzinie współbrzmiało z zauważaniem przez Ojca Świętego osoby człowieka i Jego wrażliwością na cierpienie. Przenoszenie Spotkań Małżeńskich z Polski do innych krajów Europy środkowo-wschodniej było następstwem przemian, jakie dokonywały się w tych krajach, a inspiracją tych przemian był Jana Pawła II siew wolności. W Jego nauczaniu odnajdywaliśmy punkt oparcia naszej pracy.

Do historii Spotkań Małżeńskich przeszło zatwierdzenie naszego Ruchu jako międzynarodowego prywatnego stowarzyszenia wiernych na prawach papieskich, właśnie za pontyfikatu Jana Pawła II. Będziemy kontynuować naszą pracę, nadal czerpiąc z Jego przesłania w odpowiadaniu na nowe wyzwania naszych czasów i prosząc Go o dalsze błogosławieństwo z nieba. Zachęcamy wszystkich małżonków i narzeczonych do wielkiej determinacji w odkrywaniu w duchowym dziedzictwie Ojca Świętego przesłania dla siebie samych, o wytrwanie w miłości, o budowanie porozumienia i jedności w swoich małżeństwach, w swoich związkach, o szukanie dialogu ze sobą i z Bogiem. W ten sposób każde małżeństwo najpełniej uczci pamięć Ojca Świętego.

Liderzy Spotkań Małżeńskich
Irena i Jerzy Grzybowscy