SAKRAMENT POJEDNANIA I KOMUNIA DUCHOWA – DROGOWSKAZY SPOTKAŃ MAŁŻEŃSKICH

W czasie epidemii kiedy większość z nas jest pozbawiona  dostępu do sakramentów w swoich parafiach w czasie Wielkiego Postu skierowane zostały (26.03.2020) do wszystkich animatorów i uczestników Ruchu drogowskazy dla tych, którzy poszukują odpowiedzi na pytanie o dobre przeżycie przygotowania do Wielkanocy.

Dnia 20 marca 2020 r. podczas porannej Eucharystii sprawowanej w Domu Świętej Marty, papież Franciszek przypomniał, że Wielki Post zawsze koncentruje się na tym nawróceniu serca, które w chrześcijaństwie wyraża się w sakramentalnej spowiedzi. Jednocześnie zaznaczył, że wielu wiernych przystępuje w okresie Wielkiego Postu do spowiedzi wielkanocnej, ale w tym roku, ze względu na ograniczenia kwarantanny może nie być to możliwe. Nawiązując do nauki Katechizmu, Ojciec Święty zachęcił:

Jeśli nie znajdziesz kapłana, aby się wyspowiadać, powiedz Bogu, On jest twoim ojcem i powiedz mu prawdę: «Panie, popełniłem to, i to, i tamto… Wybacz mi» i proś Go o przebaczenie całym sercem, z aktem żalu i obiecaj Jemu: «Później się wyspowiadam, ale przebacz mi już teraz». I od razu powrócisz do łaski Bożej.

Sam możesz przystąpić, jak uczy nas Katechizm, do Bożego przebaczenia, nie mając w pobliżu kapłana. Pomyślcie o tym: nadszedł czas! To jest właściwa chwila, odpowiedni czas. Dobrze dokonany akt żalu – i dzięki temu nasza dusza stanie się biała jak śnieg.

W swej wypowiedzi Franciszek nawiązał do tradycyjnej nauki o tzw. żalu doskonałym. Sięgnijmy zatem, tropem papieża, do Katechizmu:

Wśród aktów penitenta żal za grzechy zajmuje pierwsze miejsce. Jest to „ból duszy i znienawidzenie popełnionego grzechu z postanowieniem niegrzeszenia w przyszłości”.

Gdy żal wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany „żalem doskonałym” lub „żalem z miłości” (łac. contritio). Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe” (KKK 1451- 1452).

Następny kanon Katechizmu (1453) wyjaśnia czym różni się „żal doskonały” od żalu „niedoskonałego”, który też jest darem Bożym, jednak nie przynoszącym przebaczenia grzechów ciężkich, ale przygotowującym do niego w sakramencie pokuty.

W czasie epidemii, Kościół wsłuchany w mądrą miłość Pana, nieprzerwanie – poprzez św. Tomasza, Sobór Trydencki, papieża Franciszka i wielu innych świadków – wychodzi nam naprzeciw dając każdemu z nas możliwość szczerego żalu serca, zanim będzie sposobność przystąpienia do Sakramentu Pojednania!

Korzystajmy z pocieszenia jakie niesie Słowo Boże, bo Pan pragnie podtrzymywać w nas nadzieję:

„To zaś, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało także dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję. A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa” (Rz 15, 4-6).

Iwona i Krzysztof Grabiec, Animatorzy Wrocławskiego Ośrodka Spotkań Małżeńskich

TO BARDZO DOBRY  DROGOWSKAZ

Dziękuję wam bardzo za nadesłany tekst. To bardzo dobry drogowskaz  duchowy na czas, kiedy tylu naszych wiernych jest pozbawionych dostępu do sakramentów w swoich parafiach w czasie Wielkiego Postu. Bardzo  przyda się tym, którzy poszukują odpowiedzi na pytanie o dobre przeżycie przygotowania do Wielkanocy.

+ Andrzej Siemieniewski

Ks. Bp Andrzej Siemieniewski jest biskupem pomocniczym Archidiecezji Wrocławskiej, był Animatorem Spotkań Małżeńskich.

  1. Przypominamy też, ze w książce „Dialog jako droga duchowości” znajduj się pomoc do rachunku sumienia z wykorzystaniem warsztatu Spotkań Małżeńskich.

KOMUNIA DUCHOWA – DIALOGIEM Z JEZUSEM

W dzieciństwie wakacje spędzałem na wsi w górach, gdzie do kościoła było wówczas wiele kilometrów i w czasie złej pogody, pójście na niedzielną Mszę świętą, bywało niemożliwe. Odmawiałem wtedy, wraz z mamą, ze starej przedsoborowej książeczki, modlitwy przeznaczone do każdej części Mszy świętej. Pamiętam do dziś wezwanie do Komunii duchowej. Brzmiało ono mniej więcej tak – cytuję z pamięci: –Ponieważ nie mogę dziś przyjąć Ciebie pod postacią chleba, wstąp, o Jezu, duchowo do serca mego. Nie jestem godzien tej wielkiej łaski, ale rzeknij tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja… Te słowa – zresztą jedyne zapamiętane do dziś z tej książeczki – miały dla mnie  moc prawdziwie przybliżającą do Jezusa.  (Jerzy)

W związku z bardzo wyraźną zachętą Kościoła do przyjmowania w aktualnej sytuacji Komunii Świętej duchowo, pragniemy przypomnieć, że zasady dialogu pogłębiają i umacniają taki sposób SPOTKANIA z Jezusem.

Jezus przychodzi do nas, gdy wzbudzamy w sobie pragnienie przyjęcia Go również wtedy, gdy nie możemy Go przyjąć w postaci Jego Ciała i Krwi. Warto wyciszyć się, wsłuchać się co mówi do nas, a nie tylko mówić samemu, rozumieć Jego przesłanie. Może to być głos wewnętrzny, inspiracja do jakiegoś działania.. Warto  przyjrzeć się uczuciom, jakie wywołuje w nas przyjęcie Go i jakie potrzeby, w tym potrzebę bycia kochanym, bezpieczeństwa, przynależności i sensu On zaspokaja. Ale może to być po prostu trwanie przy Nim. Adoracja. Milczenie. Można też wyrazić wdzięczność. Otworzyć się na dary Ducha Świętego, jakimi nas obdarza szczególnie w aktualnej sytuacji: dar roztropności, męstwa, dobrej rady. Warto też też, w tym dialogu wewnętrznym, podzielić się z Jezusem tym, co się przeżywa aktualnie. Zasady dialogu w relacjach międzyludzkich prowadzą do SPOTKANIA z drugą osobą. Zasady dialogu prowadzą do spotkania z Jezusem nie tylko podczas liturgii Mszy Świętej, ale w każdej chwili w każdym czasie. W wyniku takiego dialogu spotkanie może zamienić się w stałe towarzyszenie Jezusa nam – osobiście, w małżeństwie, w rodzinie. Pomaga przezwyciężyć strach, obawy i niepewność.

O Komunii duchowej święty Jan Paweł II przypomniał  w encyklice poświęconej tajemnicy Eucharystii „Ecclesia de Eucharistia” w nr 34: „W Eucharystii znajduje swój kres wszelkie ludzkie pragnienie, ponieważ tu otrzymujemy Boga i Bóg wchodzi w doskonałe zjednoczenie z nami. Właśnie dlatego warto pielęgnować w duszy stałe pragnienie Sakramentu Eucharystii. Tak narodziła się praktyka „komunii duchowej”, szczęśliwie zakorzeniona od wieków w Kościele i zalecana przez świętych mistrzów życia duchowego. Św. Teresa od Jezusa pisała: „Kiedy nie przystępujecie do Komunii i nie uczestniczycie we Mszy świętej, najbardziej korzystną rzeczą jest praktyka Komunii duchowej… Dzięki niej obficie jesteście naznaczeni miłością naszego Pana”.

O Komunii duchowej pisał papież Benedykt XVI w adhortacji „Sacramentum caritatis” (55): „Nawet wtedy, kiedy nie jest możliwe przystąpienie do sakramentalnej Komunii, uczestnictwo we Mszy św. pozostaje konieczne, ważne, znaczące i owocne. W tej sytuacji dobrze jest żywić pragnienie pełnego zjednoczenia z Chrystusem, za pomocą, na przykład, praktyki komunii duchowej, przypomnianej przez Jana Pawła II i polecanej przez świętych mistrzów życia duchowego”. Te słowa pozostają aktualne także teraz, gdy uczestniczymy w Mszach świętych transmitowanych przez różne środki masowego przekazu.

Oprac. Irena i Jerzy Grzybowscy

APEL DO CELEBRANSÓW MSZY ŚW. TRANSMITOWANYCH W MEDIACH

W związku z licznymi transmisjami Mszy Świętych w mediach wystosowaliśmy Apel do celebransów tych Mszy Świętych o większy akcent na Komunię Duchową w czasie liturgii.

Do Czcigodnych Celebransów Mszy Świętych, transmitowanych przez Internet, TV i radio,

W czasie, gdy obowiązuje dyspensa od osobistego uczestniczenia we Mszy Świętej, z wdzięcznością przyjmujemy liczne transmisje Mszy Świętych przez Internet, TV i radio. Jednakże pragniemy zwrócić uwagę na potrzebę zachęty podczas tych transmisji do przyjmowania Komunii Świętej duchowej. Bardzo nam tego brak. Celebransi powinni, naszym zdaniem, zwrócić się we właściwym momencie do uczestniczących w liturgii za pośrednictwem mediów z zachętą do przyjęcia duchowo Komunii Świętej przez tych, którzy czują się w stanie łaski, pragnienia i gotowości. Powinna być na to potem przeznaczona chwila czasu, tak jak dzieje się to zazwyczaj po homilii. Może nawet potrzebne jest wcześniejsze wytłumaczenie na czym polega Komunia Duchowa. Przyjęcie Jezusa, także duchowo, to przecież zwieńczenie Eucharystii. Prosimy o rozważenie wprowadzenia takiego elementu do celebracji transmitowanych w mediach.

Z wyrazami głębokiego szacunku

Irena i Jerzy Grzybowscy

Apel ten ukazał się w serwisie Katolickiej Agencji Informacyjnej. Można przeczytać także na:

https://ekai.pl/apel-zalozycieli-spotkan-malzenskich-ws-propagowania-komunii-sw-duchowej/

O naszej inicjatywie poinformowaliśmy także Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, ks. abpa St. Gądeckiego.