Dialog nie tylko małżeński

Dialog nie tylko małżeńskiNie tylko małżonkowie uczą się dialogu dzięki Stowarzyszeniu Spotkania Małżeńskie. Podczas kilkudniowego, międzynarodowego zjazdu w Zubrzycy k. Nowego Targu o swoich doświadczeniach mówili także duszpasterze. Pierwsza część tego Kongresu miała miejsce w Rzymie w czerwcu br. Tym razem liderzy z 9 krajów Europy środkowo-wschodniej i Azji spotkali się 2-10 lipca 2011 r. w Polsce, by kontynuować rozpoczętą w Rzymie refleksję nad charyzmatem Stowarzyszenia.

W czasie rekolekcji dla małżeństw może być prowadzony równolegle program dla kapłanów, alumnów seminariów duchownych i osób życia konsekrowanego. Programy takie mają na celu pogłębienie duchowości kapłańskiej i zakonnej. W Zubrzycy swoimi świadectwami podzielili się kapłani, którzy początkowo traktowali Spotkania Małżeńskie jako dobrą metodę duszpasterską, stopniowo jednak zaczęli widzieć w nich dialog z Panem Bogiem i innymi ludźmi jako drogę także ich duchowości.

„Jestem wdzięczny Panu Bogu za naukę dialogu, zdałem sobie sprawę z moich ogromnych trudności w dialogu” – powiedział jeden z księży. „W czasie tych rekolekcji nauczyłam się słuchać Pana Boga. Do tej pory to ja stawiałam Panu Bogu żądania, miałam swoje wizje pracy zakonnej, a Pan Bóg miał je wypełniać. Tu zmieniłam takie nastawienie” – to świadectwo jednej z sióstr zakonnych z Kazachstanu. W czasie Kongresu w Zubrzycy cytowanych było wiele podobnych świadectw kapłanów i osób życia konsekrowanego.

W czasie Kongresu w Zubrzycy Irena i Jerzy Grzybowscy przeprowadzili szereg warsztatów i spotkań pogłębiających duchowość liderów Spotkań Małżeńskich. W Polsce co roku ok. 1200 małżeństw uczestniczy po raz pierwszy w takich rekolekcjach i ok. tysiąca par narzeczonych przygotowuje się do przyjęcia sakramentu małżeństwa w czasie Wieczorów dla Zakochanych.

Spotkania Małżeńskie zajmują się przede wszystkim dialogiem w małżeństwie, ale ich charyzmat przenika także inne płaszczyzny relacji międzyludzkich, a nade wszystko ukierunkowuje więź z Panem Bogiem. Dialog jest drogą duchowości członków Stowarzyszenia, którzy dzielą się tym darem z uczestnikami rekolekcji małżeńskich, a także z narzeczonymi przygotowującymi się do małżeństwa w czasie Wieczorów dla Zakochanych prowadzonych przez Stowarzyszenie.

– Od czasu zaistnienia Spotkań Małżeńskich na Łotwie, coraz więcej mężczyzn chodzi na niedzielne Msze święte. Po prowadzonych przez nas rekolekcjach odnaleźli oni swoje miejsce w Kościele – powiedzieli w czasie Kongresu liderzy łotewskich Spotkań Małżeńskich.

Uczestnicy Kongresu w Zubrzycy przygotowali opracowanie dotyczące duchowości Spotkań Małżeńskich, które zostanie przesłane do Stolicy Apostolskiej w związku z przygotowaniami do Synodu Biskupów, poświęconego zagadnieniu Nowej Ewangelizacji.