prescription, you can turn to online pharmacy, which is very online pharmacy antibiotics buyantibiotics24.net, On the day of the surgery, the patient comes in, discusses the procedure with the doctor, gets antibiotics to reduce risk of postoperative infection, receives spinal anesthesia and light sedation to reduce complications and are cleaned and prepped for surgery.

Dialog i decyzja

Sakrament małżeństwa jest często utożsamiany, mniej lub bardziej świadomie, ze ślubem kościelnym. Jest to prawda tylko częściowa. W czasie ślubu kościelnego stajemy się małżeństwem, zawieramy sakrament małżeństwa, ale nie po to, by go zamknąć uroczystością, ale by czerpać z jego łask przez całe wspólne życie. W Spotkaniach Małżeńskich doświadczamy, że łaska sakramentu małżeństwa udoskonala ludzką miłość małżonków poprzez udoskonalanie zdolności do dialogu, zdolności do głębokiego wsłuchiwania się w siebie, coraz pełniejszego rozumienia nawzajem, dzielenia się sobą i przebaczania.

Łaska sakramentu małżeństwa uzdolnienia do coraz większego słuchania, coraz pełniejszego rozumienia i dzielenie się w małżeństwie tak, jak Chrystus słucha człowieka, rozumie go i dzieli się z nim światem Ojca, dodaje dialogowi Bożej „energii” i sprawia, że dialog staje się drogą do świętości.

Ile razy próbujemy wysłuchać siebie poważnie, nie przerywając sobie, ile razy próbujemy przyjąć i zaakceptować to, czym dzieli się drugie z nas, ile razy próbujemy się nawzajem zrozumieć, dzielić się sobą, ile razy sobie nawzajem przebaczamy, tyle razy korzystamy z łaski sakramentu małżeństwa. Bez tej łaski to byśmy sobie dawno „odpuścili”. Ile razy po spontanicznym wypowiedzeniu osądu, oskarżenia przestajemy żywić i podsycać trudne uczucia, jakie je wywołały, tyle razy korzystamy z łaski sakramentu. Nie udzielamy go już sobie, bo raz to już uczyniliśmy, ale odnawiamy. Nie czynimy tego poprzez deklarację, jak w czasie zawierania małżeństwa, ale poprzez realizację tej deklaracji. To takie odnowienie sakramentu w praktyce. Ilekroć bowiem bardziej słuchamy się nawzajem niż mówimy, ilekroć bardziej rozumiemy się niż oceniamy, i dzielimy sobą niż dyskutujemy, tyle razy realizujemy w praktyce miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Bo przecież miłość, wierność i uczciwość małżeńską zachowujemy i rozwijamy dzięki wsłuchiwaniu się w siebie, rozumieniu, dzieleniu się i przebaczaniu.

W dialogu nie chodzi jednak tylko o samo słuchanie, rozumienie, dzielenie się i przebaczanie. Konsekwencją dialogu jest podejmowanie decyzji – mądrych, roztropnych, czasem heroicznych. Decyzji pełnych miłości. Decyzji dobrych, najlepszych na jakie nas stać, bo będących owocem dialogu – z samym sobą, z drugim człowiekiem, z rożnymi ludźmi, z Panem Bogiem. Nawet dobre decyzje podejmowane spontanicznie mogą być owocem dialogu, owocem przepracowania w sobie różnych spraw tak, że teraz ten dialog jest już prawie niepotrzebny. Bo decyzje są wtedy oczywiste. Decyzje w miłości. (Irena i Jerzy Grzybowscy)