Czym są Spotkania Małżeńskie?

Spotkania Małżeńskie są założonym w Polsce międzynarodowym ruchem, mającym na celu promowanie dialogu jako drogi duchowej przede wszystkim w małżeństwie i wśród par przygotowujących się do małżeństwa, ale także jako drogi osobistego życia wewnętrznego oraz sposobu funkcjonowania w świecie. Więcej: www.spotkaniamalzenskie.org

Katolickie Spotkania Małżeńskie (ang. Encounters of Married Couples) są międzynarodowym prywatnym stowarzyszeniem wiernych, uznanym Dekretem Papieskiej Rady do Spraw Świeckich (tłumaczenie) Nr 752/09/S-61/B-109 z dnia 15 sierpnia 2009 r. Dekret ten zatwierdza również Statut Stowarzyszenia.

Spotkania Małżeńskie mają na celu przeżycie sakramentalnego wymiaru związku. Dokonuje się to poprzez proponowanie małżeństwom takiej formy dialogu, która z jednej strony pozwoli mężowi i żonie głębiej poznać się nawzajem, z drugiej zaś – w przypadku nieporozumień – pomoże rozwiązywać konflikty między małżonkami. Tym samym pogłębia się ich jedność. Poprzez dialog, a w ślad zanim poprzez decyzje i postawy małżonków realizuje się w ich życiu przykazanie miłości.

Istnieje prawosławna gałąź Ruchu, tworząca stowarzyszenie odrębne od katolickiego, jednakże współpracująca z nim..

Spotkania Małżeńskie współpracowały z Papieską Radą ds. Świeckich oraz Papieską Radą ds. Rodziny. Obecnie współpracują z Papieską Dykasterią ds. Świeckich, Rodziny i Życia. http://www.laityfamilylife.va

W Polsce Spotkania Małżeńskie są członkami Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich.