Czy i jak sklejać to, co rozbite?

Pod takim tytułem odbyła się 26.02.2014 debata zorganizowana przez Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie z udziałem liderów Spotkań Małżeńskich Ireny i Jerzego Grzybowskich oraz Barbary Smolińskiej, psychoterapeutki współpracującej blisko ze Spotkaniami Małżeńskimi. Debata dotyczyła konfliktów i kryzysów w małżeństwie. Miała dość ogólny charakter, jednakże jej przesłanie było wyraźne i jednoznaczne: warto budować i odbudowywać nadwerężone, a nawet rozbite więzi małżeńskie, ale potrzebne są do tego odpowiednie narzędzia. Skuteczne mogą być warsztaty rekolekcyjne Spotkań Małżeńskich, ale niekiedy potrzebna jest specjalistyczna terapia. Całość debaty można obejrzeć tutaj: