ANIMATOR SPOTKAŃ MAŁŻEŃSKICH – PRZEOREM NA JASNEJ GÓRZE

09 maja 2020 została ogłoszona nominacja o. Samuela Pacholskiego OSPPE przeorem klasztoru na Jasnej Górze. O. Samuel od kilku lat jest czynnym animatorem Spotkań Małżeńskich. Jarek Radecki, animator Spotkań Małżeńskich z Ośrodka w Świdnicy  napisał do nas o nim m.in.: „Po pierwszym wspólnie poprowadzonym weekendzie podstawowym wiedziałem, że spotkałem księdza, który w swoich animacjach świetnie odnajduje się w „dialogowej” rzeczywistości, umiejętnie odnosi się w nich do słów i czynów Pana Jezusa jak i do wydarzeń ze swojego życia. Ma łatwość w przekazywaniu skomplikowanych kwestii teologicznych, nie boi się też szczerze opowiadać o sytuacjach, również tych trudnych i wstydliwych, dotyczących jego samego i relacji ze współbraćmi z zakonu. Na spotkaniach animatorów dużo słuchał, wypowiadał się bardzo oszczędnie, za to każda jego wypowiedź wzmacniała jego autorytet wśród nas”. Jeszcze w lutym tego roku współprowadził rekolekcje pogłębiające „Miłość, erotyka, dialog”.  Na nasze gratulacje, życzenia i zapewnienie o modlitwie odpisał: „Spotkania Małżeńskie na zawsze pozostają ważną częścią mojego życia, doświadczeniem żywego Kościoła i narzędziem dialogu, który wykracza poza relację małżeńską. Niech Wam Dobry Bóg błogosławi. Każdego dnia będę wzywał wstawiennictwa Jasnogórskiej Maryi dla budowania tego Dzieła”.                                                                                                                                                                              Irenka i Jerzy Grzybowscy