15-lecie zatwierdzenia przez Stolicę Apostolską statutu Spotkań Małżeńskich

15 sierpnia 2019 r. minęło 15 lat od zatwierdzenia statutu Spotkań Małżeńskich ad experimentum i 10 lat od zatwierdzenia tego statutu na stałe, a tym samym uznania Spotkań Małżeńskich jako międzynarodowe stowarzyszenie katolickie. Z tej okazji Irena i Jerzy Grzybowscy skierowali przesłanie do wszystkich osób, dla których ważny jest dialog w małżeństwie i nie tylko.

       W tym roku 15 sierpnia minęło 15 lat od zatwierdzenia przez Stolicę Apostolską Spotkań   Małżeńskich ad experimentum i 10 lat od zatwierdzenia naszego Stowarzyszenia na stałe. Dziękujemy Panu Bogu i Kościołowi za zatwierdzenie Statutu i uznanie naszego Ruchu jako międzynarodowego stowarzyszenia wiernych, co umocniło naszą duchowość, charyzmat, misję i uwiarygodniło nasz Ruch w oczach Kościoła. Ruch Spotkań Małżeńskich jest pierwszym założonym w Polsce i pierwszym założonym w tej części Europy międzynarodowym stowarzyszeniem katolickim uznanym przez Stolicę Apostolską. Tym większa wdzięczność, ale tym większe zobowiązanie, by dar dialogu, zgodnie z wezwaniem Jezusa, nieść „na cały świat”.

Dzień 15 sierpnia 2004 r, jako data zatwierdzenia Statutu nie był przypadkowy. Kiedy w maju 2004 r. przedstawiciel Stolicy Apostolskiej zapytał nas o datę z jaką chcielibyśmy mieć dekret o zatwierdzeniu, a powinna to być data przed 15 września, kiedy chcieliśmy ogłosić zatwierdzenie Statutu na Zjeździe Liderów, odpowiedzieliśmy, że 15 sierpnia. Dlaczego? Rokrocznie czytana jest tego dnia Ewangelia, której szczególną częścią jest Hymn Maryi (Łk 1, 46-55). Ważne są dla nas słowa Maryi: „wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny”. Od początku istnienia naszego Ruchu doświadczaliśmy głęboko, że wielkie rzeczy uczynił Wszechmocny nam i tysiącom małżeństw, tysiącom przygotowującym się do małżeństwa, a także tzw. związkom nieregularnym. Drugie ważne dla nas zdanie w Hymnie Maryi mówi, że  „miłosierdzie Jego [Boga] na pokolenia”. Dialog, w takim ujęciu, w jakim go opisaliśmy,  traktujemy jako dar miłosierdzia Bożego na trudne czasy. Dlatego każdy z nas może wołać razem z Maryją: „Uwielbia dusza moja Pana”.

Poza tym 15 sierpnia jest w Polsce i kilku innych krajach tradycyjnym świętem Matki Boskiej Zielnej, kiedy przynosimy do kościoła zioła i kwiaty – „owoc ziemi i pracy rąk ludzkich, który Tobie ofiarujemy…” –  jak modlimy się w czasie Eucharystii. Na naszych weekendach przynosimy jako dar ołtarza – owoc pracy naszych serc, umysłów i dialogu.

Takie były okoliczności przyjęcia daty uznania przez Stolicę Apostolską naszego Ruchu jako międzynarodowego stowarzyszenia wiernych i dlatego Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest naszym świętem patronalnym. Jest to równocześnie wyraźny – choć  nie jedyny w Spotkaniach Małżeńskich  –  akcent Maryjny.

Zostaliśmy przez Pana Boga obdarowani dialogiem jako drogą duchowości. Otrzymaliśmy charyzmat dzielenia się tym darem i misję, by poprzez różne formy naszej pracy, dialog stał się drogą życia coraz większej liczby osób, szczególnie małżeństw i przygotowujących się do małżeństwa. Ważne było stopniowe rozpoznawanie, czym jest naprawdę dialog. Opracowaliśmy zasady dialogu, które zostały obudowane psychologią komunikacji. Rozpoznaliśmy, że zasady te, fundamentalne dla relacji międzyludzkich, są głęboko zakorzenione w Ewangelii i nauce Kościoła. Powstały zręby teologii dialogu. Dialog w Spotkaniach Małżeńskich to sposób bycia, styl życia, który prowadzi do świętości.

Wszystko to zrodziło się na podstawie świadectw tysięcy małżeństw, szczególnie małżeństw, które przezwyciężyły kryzysy, świadectw tysięcy par przygotowujących się do małżeństwa, wielu związków nieregularnych, które rozpoznały na nowo swoją drogę do Pana Boga i Kościoła, a także wielu świadectw kapłanów i sióstr zakonnych. Zasady dialogu pozwalają na lepsze wzajemne rozumienie się ludzi w szerszych kręgach rodzinnych, w miejscach pracy, np. w szkole między nauczycielami, a uczniami. Nade wszystko zaś są drogą więzi z Panem Bogiem. Część tych świadectw została zamieszczona w Księdze Świadectw z lat 1978-2018.

Jesteśmy świadkami prawdziwych cudów przemiany ludzkich serc dokonywanych mocą Bożą za posługą animatorów naszego Stowarzyszenia. Z zadziwieniem widzimy, że proste zasady dialogu są czytelne w wielu krajach świata, czynią cuda w sercach uczestników różnych form pracy Spotkań Małżeńskich, sprzyjają praktycznej realizacji przykazania miłości Boga i bliźniego (por. Mt 22,37-40) i są realizacją wezwania Jezusa „Trwajcie w miłości Mojej” (J 15, 9b). Te słowa Jezusa przyjęliśmy jako podpis Ikony Spotkań Małżeńskich, która już w wielu tysiącach reprodukcji trafiła do domów uczestników różnych naszych form pracy i w wielu z tych domów wisi na honorowym miejscu. To Jezus jest wzorem dialogu. Kultura dialogu jest kulturą Ewangelii. Zaprawdę, dialog jest dobrą nowiną! Dialog jest odpowiedzią na najgłębsze i to nieraz nieuświadomione pragnienie miłości w relacjach międzyludzkich. Jesteśmy powołani przez Pana Boga do wychodzenia z tym przesłaniem do coraz szerszych kręgów społeczności ludzkiej.

Mamy świadomość znaczenia, jakie mają Spotkania Małżeńskie jako ruch odnowy małżeństwa i ruch ewangelizacyjny w epoce, w której deprecjonowana jest wartość małżeństwa i rodziny. Zagrożenia małżeństwa i rodziny będą, jak się wydaje, wzrastać. Dlatego tak ważne jest ukazywanie piękna miłości kobiety i mężczyzny, i nieskończonych możliwości rozwijania miłości przez dialog. Staramy się być wrażliwi na znaki czasu, na wyzwania współczesności. Pan Bóg uzdalnia nas do przekraczania schematów, rutyny, zwraca uwagę na język, jakim mówimy do ludzi. Działamy w miarę naszych możliwości, ale widzimy potrzebę poszerzania zasad dialogu na coraz szersze kręgi społeczne.

Zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli o coraz pełniejsze dbanie, by dialog stał się kulturą życia. Dbanie o dialog warto zacząć od siebie, przede wszystkim od przyjrzenia się własnej dojrzałości emocjonalnej. Brak tej dojrzałości leży u źródeł braku dialogu tak w małżeństwie i rodzinie, jak również w szerszych relacjach społecznych. Potrzebne jest wnikanie we własną postawę, własne motywy działania, uwalnianie się od agresji i innych działań sprzecznych z miłością Boga i bliźniego.

I dlatego: przez coraz pełniejsze słuchanie, rozumienie i dzielenie się sobą, a nade wszystko przebaczanie, prosimy Cię Panie Boże o dar dialogu dla każdego z nas, dla  małżeństw, rodzin  i dla całego świata. Prosimy Cię o dar coraz pełniejszego wypełniania misji, jaką powierzyłeś Spotkaniom Małżeńskim.

Założyciele Spotkań Małżeńskich, Irena i Jerzy Grzybowscy

Przesłanie było opublikowane m.in. w Biuletynie Katolickiej Agencji Informacyjnej, Biuletynie Krajowego Duszpasterstwa Rodzin nr 58 oraz Serwisie Informacyjnym Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich nr 111.