10 lat rekolekcji dla powtórnych związków po rozwodzie

Pierwsze rekolekcje dla małżeństw cywilnych w powtórnych związkach po rozwodzie („niesakramentalnych”) w ramach ruchu „Spotkania Małżeńskie” odbyły się 24–26 marca 1995 r. w Laskach. Rekolekcje prowadzili: Irenka i Jurek Grzybowscy, Zosia i Tadeusz Węglarscy i Irmina i Krzysztof Antoszkiewiczowie, ks. Zygmunt Falczyński SAC. W ciągu dziesięciu lat odbyło się 20 weekendów w ośrodku warszawskim; nasza ekipa animatorska pomagała także prowadzić rekolekcje w ośrodkach: jeleniogórskim, opolskim (dwukrotnie), łódzkim (dwukrotnie) i zielonogórskim. Tak więc łącznie było ich blisko 30. Aktualnie przygotowujemy się do rekolekcji w Kazimierzu Biskupim. Rekolekcje przeżyło ponad dwieście par uczestników: zarówno małżeństw jak i księży i wielu kleryków.Od początku prowadzimy comiesięczne spotkania w małych grupach porekolekcyjnych. Bardzo ważne jest doroczne całodzienne spotkanie wyjazdowe dla wszystkich uczestników, którzy przeżyli nasze rekolekcje, rozpoczyna je Mszą Świętą ksiądz i potem razem z Irenką i Jurkiem Grzybowskimi prowadzą to spotkanie; ostatnie było szczególnie uroczyste, bo jubileuszowe z okazji dziesięciolecia naszych rekolekcji. Bierzemy czynny udział we wszystkich spotkaniach organizowanych przez ruch Spotkań Małżeńskich: w spotkaniach tzw. ogólnych, animatorzy – w międzynarodowych zjazdach animatorów, spotkaniach, szkoleniach i rekolekcjach animatorów w ośrodku warszawskim.

Informacje i zgłoszenia na rekolekcje: tel.(22)815 30 97, e-mail: kanto@elka.pw.edu.pl

Irmina i Krzysztof Antoszkiewiczowie